Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

товари або послуги

См. также в других словарях:

 • облігація — ї, ж. 1) Цінний папір, що дає його власникові прибуток у вигляді процентів або виграшу. 2) Боргове зобов язання, видане державою або підприємством на певних умовах під час випуску внутрішньої позики. •• Безпроце/нтні обліга/ції облігації, за… …   Український тлумачний словник

 • попит — у, ч. Вимога на певний товар; можливість швидкого продажу певного товару. || Потреба в чому небудь. Користуватися великим попитом. •• Втори/нний по/пит ситуація на ринку, коли попит на один товар залежить від попиту на інший. Еласти/чний по/пит… …   Український тлумачний словник

 • модель — і, ж. 1) Зразок якого небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. 2) Тип, марка конструкції. Нова модель машини. 3) Зразок, що відтворює, імітує будову і дію якого небудь об єкта, використовується для одержання нових знань про об єкт.… …   Український тлумачний словник

 • фірма — и, ж. 1) Торговельне, господарське або промислове підприємство, що користується правом юридичної особи, під маркою якої продаються товари, надаються послуги або випускаються вироби. •• Блаки/тна фі/рма компанія, найбільш відома якістю і широким… …   Український тлумачний словник

 • номінальний — а, е. 1) фін. Який виражається грошовою вартістю. •• Номіна/льна величина/ а) розрахункова, документально зафіксована, позначена величина, відносно якої здійснюється порівняння реальних величин, що відхиляються від неї; б) економічна величина,… …   Український тлумачний словник

 • ринок — нку, ч. 1) Місце роздрібного продажу продуктів харчування та інших товарів; базар. •• Ри/нок збу/ту сфера ринкової економіки, що споживає вироблені товари та послуги і визначає їх необхідну кількість та ціну. Чо/рний ри/нок сфера нелегального… …   Український тлумачний словник

 • засіб — собу, ч. 1) Якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити що небудь, досягти чогось; спосіб. 2) чого, який. Те, що служить знаряддям у якій небудь дії, справі. || перев. мн. Механізми, пристрої і т. ін., необхідні для здійснення чого небудь,… …   Український тлумачний словник

 • непрямий — а/, е/. 1) Який не стосується прямо, безпосередньо чого небудь, не зв язаний з основним; не безпосередній. 2) спец. Який здійснюється, відбувається не безпосередньо, а з проміжними періодами, етапами. •• Непряма/ мо/ва лінгв. чужа мова, яка… …   Український тлумачний словник

 • податок — тку, ч. Встановлюваний державою обов язковий збір із фізичних та юридичних осіб (населення, підприємств, організацій і т. ін.) в державні та місцеві бюджети. •• Адвало/рний пода/ток платежі на основі фіксованої відсоткової ставки з вартості… …   Український тлумачний словник

 • такса — I и, ж. Офіційно визначена стабільна розцінка на товари або визначений розмір оплати за той чи інший вид праці, послуги. II и, ж. Порода мисливських або кімнатних собак, що мають короткі криві ноги й довгий тулуб. || Собака такої породи …   Український тлумачний словник

 • відносини — син, мн. Стосунки, зв язки, взаємини між ким небудь. || до кого, заст. Ставлення, прояв почуттів. Економічні відносини. •• Валю/тні відно/сини грошові відносини, пов язані з функціонуванням валюти в процесі зовнішньої торгівлі, надання… …   Український тлумачний словник

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»