Перевод: с венгерского на русский

с русского на венгерский

твой+друг

 • 1 madár

  * * *
  формы: madara, madarak, madarat
  пти́ца ж; пти́чка ж, пта́шка ж
  * * *
  [madarat, madara, madarak] 1. птица;

  madarak — птицы (Aves);

  csonttollú \madár — обыкновенный свиристель (Bombycilia garrulus); énekes \madár — певчая птица; fészekhagyó \madár — выводковая птица; kis \madár — птичка; költöző, madarak — перелетные птицы; ragadozó madarak — хищные птицы (Accipitres); (sas) a madarak királya царь птиц; madarak raja — рой птиц; a madarak vonulása/húzása — тяга птиц; madarakra lő — стрелять в птиц;

  2.

  pejor. finom \madár ! — хорош гусь!;

  jó \madár ! — хорош молодчик; jó madarak — тёплая компания;

  3.

  szól. ritka \madár — редкая птица;

  ritka \madár a jó barát — настоящего друга трудно найти; él, mint \madár az ágon — он живбт, как птичка на ветке; annyit eszik, mint egy \madár — он кушает как птичка; madarat lehetne vele fogatni — он сийет от радости; он вне себя от радости; ahol a \madár sem jár — у черта на куличках; куда Макар телят не гонял; szabad, mint a \madár — свободен как птичка; madarat tolláról, embert barátjáról — … птичку перьям, человека по друзьям; видна птица по полету; скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты; с кем поведешься, от кого и наберёшься

  Magyar-orosz szótár > madár

 • 2 igaz

  * * *
  1. формы прилагательного: igazak, igazat, igazán
  1) и́стинный; ве́рный; пра́вый; пра́вильный

  ez igaz! — (э́то) ве́рно!

  2) настоя́щий, и́стинный

  igaz ember — настоя́щий челове́к м

  2. формы существительного: igaza, igazak, igazat
  пра́вда ж

  igaz? — пра́вда?

  az igazat megvallva — по пра́вде говоря́

  * * *
  I
  mn. 1. (a valóságnak megfelelő) действительный, истинный, настоящий, подлинный (pontos, hű) верный, правдивый; (helyes) правильный;

  vminek az \igaz volta — действительность, истинность, подлинность, верность, правдивость, правильность;

  \igaz állítás — правильное утверждение; az élet \igaz ábrázolása (irodalomban) — правдивое изображение жизни; \igaz esemény — истинное происшествие; \igaz hír — правдивое известие; правдивые/ справедливые слухи; a hírek \igaz volta — правота/ справедливость слухов; \igaz történet — истинный рассказ; \igaznak bizonyul — подтверждаться/ подтвердиться; e (kósza) hír nem bizonyult \igaznak — слух не подтвердился;

  2. (állítmányként) правда, верна;

  ez \igaz — это верно;

  teljesen \igaz — совершенно верно; ez már szent \igaz ! — то правда, то святая правда! (gúny. is) нечего сказать! gúny. okos ember, az már \igaz ! нечего сказать, умник!; \igaz, hogy — … правда, что …; \igaz, hogy már elutazott? — правда, что он ужо уехал? ami \igaz, az \igaz что правда, то правда; что верно, то верно; akár \igaz, akár nem — правда ли, не правда ли; félig \igaz, félig nem — наполовину правда, наполовину нет; были и небылицы; nem \igaz? — не правда ли? верно ли?;

  3.

  nem \igaz — неверный;

  ez nem \igaz — это неправда/ неверно; ez az, ami nem \igaz — вот и неправда; az egészből egy szó sem \igaz — во всём нет ни слова правды;

  4.

  \igaz is! — кстати, biz. да;

  \igaz is, hogy van (ő)? — кстати, как он поживает? \igaz is, hogy el ne felejtsem:

  van nálam egy levél számodra да, чтобы не забыть; у меня есть для тебя письмо;
  5. (az igazságnak megfelelő) правый; (beigazolódott; igazságos, méltányos) справедливый, праведный; (hű, odaadó) верный; (becsületes) честный;

  vkinek, vminek \igaz volta, — правота, справедливость, верность, честность;

  \igaz barát — верный/настрящий друг; \igaz barátsággal Péter (levelek végén) — Твой/Ваш искренний друг Пётр; \igaz hazafi — настоящий патриот; верный сын (своей) родины; \igaz lelkű — честный, прямой, правдивый, порядочный; \igaz szívű — честный, искренний, чистосердечний, прямодушный; \igaz ügy — правое/справедливое дело; kiáll vmely \igaz ügyért — стоить за правое дело; szól. \igaz szívvel — от всего сердца; nem \igaz úton szerez vmit — при обрести что-л. нечестным путём;

  6. vall. (vallásos, jámbor) праведный;

  \igaz élet — праведная жизнь;

  \igaz hit — правоверие;

  II

  fn. [\igazat, \igaza, \igazak] 1. (igazság) — правда; (vkinek az igaza) правота;

  kitart a maga \igaza mellétt — он (всё) на своём стоит; ügyünk \igazába vetett hit — вера в справедливость нашего дела; nem enged az \igazából — не уступать/уступить; выдержать характер; harcol a maga \igazért — бороться за свою правду; meggyőz vkit a maga \igazáról — убеждать/ убедить кого-л. в своей правоте; \igazat ad vkinek — признавать/признать правоту кого-л.; az \igazát keresi — желать доказать свою правоту; искать правосудия; szépítés nélkül megmondja az \igazat — сказать всю правду без прикрас; \igazat mond — говорить правду; szemébe mondja vkinek az \igazat — сказать правду в глаза; az \igazat megvallva (őszintén szólva) — поистине/искренно говори; правду говори/сказать; по правде говори/сказать; közm. szólj/ mondj \igazat, betörik a fejed — правда глаза колет;

  2.

  \igazam van — я прав; (ha nő állítja) я права;

  mennyire \igazam volt, amikor — как я былправ, когда; \igazad van — ты прав/права; neki persze \igaza van — он, конечно, прав; önnek teljesen \igaz — а van v. nektek tökéletesen \igazatok van вы совершенно правы; önnek van \igaza! — ваша правда! (élénk helyeslésként) \igaza van! так и быть!; bárcsak \igazad lenne ! — твоими бы устами да мёд пить !; nincs \igazad — ты неправ/ошибаешься; (nőről) ты неправа/ошибаешься; nem, önnek nincs \igaza — нет, вы неправы;

  3. vall. (vallásos, jámbor ember) праведник, (nő) праведница;

  szól. az \igazak álmát alussza — спать сном праведника/праведных/невинности; спать богатырским сном

  Magyar-orosz szótár > igaz

 • 3

  добрый утро и т.д.
  четверка школьная оценка
  * * *
  формы: jók, jót, jól
  1) хоро́ший; хоро́шего ка́чества; уда́вшийся, уда́чный

  jó bor — хоро́шее вино́

  jó darab — хоро́шая пье́са

  jó ellátás — хоро́шее снабже́ние

  jó hallása van — у него́ хоро́ший слух

  2) удо́бный, подходя́щий, благоприя́тный

  jó vmire — удо́бный, подходя́щий для чего

  jó alkalom vmire — подходя́щий слу́чай для чего

  jó fordulat — благоприя́тный поворо́т собы́тий

  3) хоро́ший, счастли́вый (о каком-л. периоде)

  jó gyermekkora volt — у него́ бы́ло счастли́вое де́тство

  4) уда́чный, вы́годный

  jó üzlet — вы́годная сде́лка

  jó vásár volt — э́то была́ вы́годная поку́пка

  5) краси́вый

  jó külsejű — с краси́вой вне́шностью, краси́вый

  6) до́брый ( несущий радость)

  jó hír — до́брая весть

  7) в приветствиях, пожеланиях, формулах вежливости

  jó éjszakát! — споко́йной но́чи!

  jó étvágyat! — прия́тного аппети́та!

  8) хоро́ший, до́брый (об отношениях и т.п.)

  jó barátok — до́брые друзья́

  jó isme- rős — хоро́ший знако́мый

  9) дово́льно большо́й, поря́дочный; значи́тельный, нема́лый ( о количестве); дово́льно до́лгий
  * * *
  I
  mn. A. alapfok 1. (szervezetünkre, érzékszerveinkre kellemesen ható) хороший, прийтный, неплохой, biz. добрый;

  \jó idő (járás) — хорошая погода;

  \jó illat/szag — хороший/ приятный запах; \jó illat/szag van — хорошо пахнуть; \jó illatú/szagú — душистый, пахучий, олагоухающий, благоуханный; \jó íz — хороший вкус; \jó kenyér — хороший хлеб; \jó kolbász — хорошая колбаса; \jó levegő — хороший воздух; \jó vacsora — хороший/biz. добрый ужин; elég \jó — довольно хороший; порядочный, biz. недурной, сносный; elég \jó idő(járás) — порядочная погода; igen/nagyon \jó — очень хороший; куда как хорошо; milyen \jó !
  a) — как хорошо!
  b) (ízről) уак вкусно;
  \jó lenne/volna — как хорошо было бы; biz. не мешало бы;
  de \jó volna egy pohár bor! — как хорошо было бы выпить стакан вина!; \jó lenne munkához látni — хорошо было бы v. biz. не худо бы приняться за работу/дело;

  2. (az emberi természetre kedvező, igényeinknek megfelelő) хороший;

  \jó állás — хорошее место; biz. тёплое местечко;

  \jó élet/sora van — хорошо жить кому-л.; \jó ellátás/koszt — хороший стол; \jó konyha — хорошая кухня;

  3. (kedvező, megfelelő, előnyös) хороший, благополучный;

  \jó alkalom — хороший/благополучный случай;

  \jó év — хороший год; (jó termést hozó) урожайный год; \jó helyen tapogatódzik — искать где следует; \jó helyre fordul — обратиться куда следует; \jó helyezést ért el — занять хорошее место; \jó hír — хорошая весть; \jó kereseti lehetőség — хорошая возможность заработать; доходная работа; kártya. \jó lapjai vannak — иметь хорошие карты; nép. \jó szerrel (könnyen) — легко; \jó vásár — выгодная сделка; \jónak gondol/ítél/lát vmit — считать правильным/уместным/целесообразным; mindenki azt teszi, amit \jónak lát — каждый делает, что ему заблагорассудится; a termés \jónak ígérkezik — передвидится хороший урожай; урожай обещает быть хорошим;

  4.

  (értékálló) \jó pénz/valuta — твёрдая валюта;

  5. (kellemes, derűs, vidám) хороший, весёлый, бодрый;

  \jó érzés — приятное чувство; удовольствие;

  \jó hangulat — хорошее/бодрое/весёлое настроение; (társaságról) мажорное настроение; \jó hangulatban — в хорошем/бодром настроении; \jó hangulatban van — у него весёлое настроение; быть в духе/ударе; \jó kedélyű — весёлый, благодушный; \jó kedélyű ember — веселчак; \jó napja van
  a) (jó hangulatban van) — он хорошо настроен;
  b) (szerencsés) у него счастливый день;
  c) (engedékeny hangulatban van) у него уступчивое настроение;
  a régi \jó idő(k) — доброе старое время;

  6.

  (jó kívánságként) \jó egészséget! — доброго здоровья! \jó éjszakát! спокойной ночи!;

  \jó estét! — добрый вечер !; \jó étvágyat! — приятного аппетита! \jó napot! добрый день! \jó reggelt! доброе утро! \jó pihenés хороший отдых; \jó pihenést! — желаю вам хорошо отдохнуть; \jó szerencsét! — доброй удачи! biz. ни пуха ни пера;

  \jó utat счастливого пути! 7.

  (jó magaviseletű, jó erkölcsű) — добрый, rég. благой;

  \jó ember — добрый человек; biz. добряк; \jó gyerek (mondatként) — он хороший мальчик;

  8. (rátermett, hozzáértő) хороший, nép. ладний;

  \jó gazda — хороший/nép. ладный хозяин;

  \jó háziasszony — хорошая хозяйка; \jó tanító — хороший учитель;

  9. (kedves, szelíd, jóindulatú) хороший, добрый. благонамеренный;

  \jó asszony — добрая/хорошая женщина;

  \jó barát — хороший друг; добрый приятель; \jó ember (rég., nép. megszólításként is) — добрый человек; \jó emberek — добрые/хорошие люди; \jó ismerős — хороший знакомый; átv. vkinek a \jó szelleme — добрый гений кого-л.; \jó szívvel — от доброго сердца; \jó szóval (szépszerével) — добрым словом; nagyon \jó természet — прекрасный характер; légy oly \jó — будь так добр(а); ő \jó hozzám — он добр ко мне; \jó érzületű — благонамеренный; \jó szándékú emberek — люди доброй воли; \jó szemmel néz vmit — одобрить что-л.; nem néz \jó szemmel vmit — не одобрять что-л.;

  10. (zavartalan) хороший;

  \jó barátságban van vkivel — быть в дружбе/ в дружеских отношениях с кем-л.;

  mindenkivel \jó viszonyban van — он со всеми в хороших отношениях; он со всеми ладит;

  11.

  (becsületes, tekintélyes) vkinek a \jó híre/hírneve — доброе имя кого-л.; безупречная репутация кого-л.;

  \jó hírű — пользующийся хорошей репутацией; пользоваться доброй славой; átv. \jó forrásból — из надёжного/верного источника; rég. \jó családból való ember — человек из хорошей семьи/reg фамилии;

  12. (kellemes, megnyerő) хороший;

  \jó modor — хороший тон;

  \jó modora van — у него хорошие манеры; он ведёт себя благовоспитанно;

  13. (alkalmas) хороший, (при)годный (к чему-л.); (jó minőségű) доброкачественный;

  \jó lakás — хорошая квартира;

  \jó 10 — хорошая лошадь; \jó lovú — добро-, конный; \jó posztó — хорошее сукно; elég \jó — довольно хорошо; ничего себе; ez az anyag/ szövet elég \jó — эта материя ничего себе; ez a csizma \jó nekem — сапоги мне (как раз) впору; \jó minőségű áru — товар хорошего качества; mindenre \jó ( — при)годный на всё; átv. \jó iskolába járt — он прошёл хорошую школу; ez \jó lecke lesz neked — это будет тебе уроком;

  mire \jó ez ? это к чему v. зачем ? nép. что в этом проку? 14.

  (hasznos, megfelelő) — хороший;

  \jó gondolat — хорошая мысль; \jó példa — хороший пример; \jó tanács — хороший/reg благой совет;

  15.

  (testi állapotról) \jó egészség — крепкое здоровье;

  \jó egészségnek örvend — обладать хорошим здоровьем; még \jó erőben van — он ещё крепок на ногах; он ещё бодр(ый); \jó étvágy — хороший аппетит; \jó étvággyal eszik — есть с аппетитом; есть с хорошим/ большим аппетитом; \jó étvágyat! — приятного аппетита!; \jó füle van
  a) — у него уороший слух; (zenei hallásról) у него музыкальный слух;
  b) átv. (azt is meghallja, amit nem neki szántak) у него тонкий слух;
  \jó gyomra van
  a) — иметь хороший/крепкий желудок;
  b) átv. иметь лужёный желудок;
  \jó orra van
  a) — иметь тонкое обоняние;
  b) átv. (éles a szimatja) у него хороший нюх;
  \jó szeme van
  a) — иметь хорошее зрение;
  b) átv. у него зоркие глаза;
  \jó húsban van — быть в теле;
  \jó színben van — иметь хороший цвет лица; хорошо выглядеть;

  tréf. \jó cúgja van ! он умеет здо рово пить! 16.

  (tetszetős, csinos) \jó külső/ megjelenés — прийтная внешность; rég. благообразный вид;

  \jó — по она недурна собой; biz. \jó bőr — хорошенькая бабёнка; \jó alakú — статный; \jó hangú — имеющий хороший голос; biz. голосистый; \jó hangzású — благозвучный; \jó járású ló
  a) — лошадь с красивым шагом;
  b) (gyors járású) быстроходная лошадь;

  17. (kifogástalan, pl. munka) грамотный;

  a rajz \jó — рисунок хорош/грамотен;

  18.

  (helyes) \jó magyarsággal v. oroszsággal beszél — он говорит на чистом венгерском v. русском языке;

  \jó cselekedet — благойдение, nép. добродетель h.; \jó intézkedések — уместные/целесообразные мероприйтия; \jó írás — хороший/красивый почерк;

  19.

  (kedvező, elismerő) \jó véleménynyel van vkiről — быть хорошего мнения о ком-л;

  20. (művészileg értékes) хороший, ценный;

  \jó könyv. — хорошая книга;

  \jó zene. — хорошая музыка; \jó zeneszerző — хороший композитор;

  21. (nem kimagasló) порядочный;

  \jó átlag

  a) (tanulásban) — хорошая средняя успеваемость;
  b) mgazd. урожайность;

  c) (személyről, pl. tanulásban) ( — ученик) средней успеваемости;

  22.

  (elég nagy, hosszú síb) \jó adag — порядочная порция;

  \jó darab — большой кусок (чего-л); \jó áron ad el vmit — продавать/продать за порядочную цену; \jóutat tesz meg — пройти порядочное расстояние;

  23.

  (határozóként, más — шл-vel, szn-vel v. hat-val} \jó tíz kilométer десять километров с хвостиком/лишком;

  \jó három kiló hús — добрых три кило мяса; biz. мяса три кило с лишним/ походом; \jó húsz éves — ему двадцать лет с лишком; a vacsora \jó két órát tartott — ужин тянулся добрых два часа; \jó drága — очень дорогой; ma \jó hideg van — сегодня довольно холодно; \jó sok bort ivott — он выпил хорошую порцию вина; \jó előre — заблаговременно; \jó előre felkészül vmire — готовиться к чему-л. заблаговременно; \jó ideje — уже давно; \jó régen — давным-давно;

  24.

  biz., gúny. \jó kis kifogás! — хорошая оговорка!;

  \jó kis muri volt! нечего сказать, хорошая комедия была! 25.

  (feleletben, helyeslés, beleegyezés jeleként) — хорошо ! ладно ! так! táj. добро !;

  \jó, \jó ! — хорошо, хорошо ! (megnyugtatásképpen) ну, ну !; \jó, legyen ahogy akarod! — ладно, будь по-твоему !;

  \jó, \jó, többet nem teszem ! ну, ну, не буду! 26.

  \jóvá tesz — исправлять/исправить;

  27.

  közm. \jó bornak nem kell cégér — хороший товар сам себя хвалит;

  minden \jó, ha \jó a vége — хорошо то, что хорошо кончается; конецделу венец; конец венчает дело; mindenütt \jó, de legjobb otthon — при солнышке тепло, при матушке добро; az ígéret szép szó, ha megtartják úgy \jó — уговор дороже денег;

  28.

  nem \jó — нехороший, недобрый;

  nem valami \jó — слабоватый; nem \jó vele ujjat húzni v. tréfálni — с ним шутки плохи;

  В. kf. jobb, ff. legjobb 1. лучший; (állítmányi alakban) лучше;

  mindennél jobb — лучше всего;

  sokkal jobb — гораздо/ много лучше; jobb ez önnek? — лучше ли вам? jobb, ha elmegy — вам лучше уйти; jobb itt maradni — лучше остаться здесь; jobb nem is beszélni róla! — лучше и не говорить об этом; szól., rég. унеси ты моё горе!; jobb nem is kérdezni — лучше не спрашивать; kevesebb, de jobb — меньше да лучше; a munka jobb megszervezése — лучшая организация труда; a te szobád jobb a miénknél — твой комната лучше нашей;

  nem is kívántam semmi jobbat ничего лучшего я не желал;
  a legjobb fajta лучший/высший сорт; a legjobb minőség лучшее/высшее качество;

  rég. jobb családból/ házból való fiú tanulónak felvétetik — мальчик из хорошей семьи принимается в ученики;

  2. jobbnak lát vmit (tenni) предпочитать/ предпочесть делать что-л.;

  jobbra fordít — изменить/изменить что-л. к лучшему;

  jobbra fordul — измениться/измениться к лучшему; улучшаться/улучшиться; minden jobbra fordul — всё идёт к лучшему; a sorsa jobbra fordult — его судьба изменилась к лучшему; az idő jobbra fordult — погода улучшилась; jobbra fordulás (javulás) — улучшение; egészségi állapotának jobbra fordulása — улучшение его/её здоровья;

  3.

  biz., argó. jobb alak/pipa/ cég/firma — хороший фрукт/тип;

  4.

  szól. annál jobb — тем лучше;

  minél hamarább, annál jobb — чем раньше, тем лучше; minél több, annál jobb — чем больше, тем лучше;

  a legjobb esetben в лучшем случае;
  megesik az a legjobb családban is с каждым может случиться;

  jobb ügyhöz méltó buzgalommal — с усердием достойным благородного дела;

  5.

  közm. jobb későn, mint soha — лучше поздно, чем никогда;

  jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok — не сули журавли в небе, а дай синицу в руки;

  az éhség a legjobb szakács голод — лучший повар; голодному Федоту и рена в охоту;
  II

  fn. [\jót, java v. \jója, \jók v. javak] 1. — добро; (vkinek, vminek a java) благо;

  a \jó eszméje — идея добра; minden földi \jó forrása — источник всех земных благ; szól. nem származik belőle semmi \jó — из этого не будет проку; jobb híján — за неимением лучшего; jobb se kell — лучше не надо; \jóba, rosszba belenyugszik — смириться с судьбой; \jóban van vkivel
  a) — быть в хороших отношениях с кем-л.; szól. быть на короткой ноге (v. на короткую ногу) с кем-л.; хлеб-соль водить с кем-л.;
  b) {szerelmi viszonyban van vele) быть в интимных отношениях с кем-л.;
  \jóbán-rosszban — и в беде и в радости; szól. на коне и под конём;
  ez már sok a \jóból — это уже слишком; közm. \jóból is megárt a sok — хорошенького понемножку; (a) \jóért, rosszal fizet платить за добро злом; még minden \jóra fordulhat — ещё всё может обойтись; ez nem vezet \jóra — это к добру не приведёт; \jót akar — доброжелательствовать; menj innen, ha \jót akarsz — уходи подобру-поздорову; minden \jót — всего хорошего! всего лучшего! всего доброго! biz. всех благ; minden \jót kívánok ( — желаю вам) всего хорошего/доброго; \jót tesz — делать доброе дело; \jót tesz vkivel — делать добро кому-л.; ne várj tőle semmi \jót — не жди от него ничего хорошего; semmi \jót sem lehet várni tőle — из него не будет проку; közm. legfőbb \jó az egészség — здоровье — наивысшее дсбро; minden rosszban van valami \jó is — нет худа без добра;

  2.

  (erkölcsileg \jó személy) — а \jók és a gonoszok добрые и злые;

  3.

  (alkalmas vmire) csak a \jókat. alkalmazzák, a többieket nem — принимают только пригодных, а других нет;

  gúny. \jóhoz fordultál ! — к хорошему человеку ты обратился!; \jóra bíztad ! — есть на кого положиться !; \jótól kérdi! — есть у кого спросить!; \jóval kezdtél ki! — ты напал на хорошего человека;

  4. isk. (osztályzat) четвёрка;

  \jó rendű tanuló — четвёрочник, (leány) четвёрочница;

  5. a legjobb az egészben (v. az egész históriában) az, hogy… самое забавное в этом, что…;
  6. ld. javak; 7.

  (hat.-ként) \jót alszik — хорошо спать;

  \jót eszik v. iszik — хорошо есть v. пить; \jót húzott az üvegből — он здорово потянул из бутылки; \jót sétáltunk — мы здорово погуляли

  Magyar-orosz szótár >

См. также в других словарях:

 • "К***" («Когда твой друг с пророческой тоскою») — «К***» («Когда твой друг с пророческой тоскою»), стих. раннего Л. (дата не установлена). Осн. мотив стих. предчувствие собств. довременной гибели объединяет его со стихами провиденциального цикла («Не смейся над моей пророческой тоскою»,… …   Лермонтовская энциклопедия

 • "Когда твой друг с пророческой тоскою" — «КОГДА ТВОЙ ДРУГ С ПРОРОЧЕСКОЙ ТОСКОЮ», см. «К***». Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин т рус. лит. (Пушкин. Дом); Науч. ред. совет изд ва Сов. Энцикл. ; Гл. ред. Мануйлов В. А., Редкол.: Андроников И. Л., Базанов В. Г., Бушмин А. С., Вацуро …   Лермонтовская энциклопедия

 • Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты — Впервые эта мысль встречается у древнегреческого драматурга и поэта Еврипида (480 406 до н. э.). Но в настоящей, широко известной афористической форме она стала популярной благодаря испанскому писателю Мигелю Сервантесу де Сааведра (1547 1616),… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Твой любящий друг — Тип мультфильма рисованный с натурой Режиссёр Елена Баринова Автор сценария Андрей Хржановский Композитор …   Википедия

 • Твой любящий друг (мультфильм) — Твой любящий друг Тип мультфильма рисованный с натурой Режиссёр Елена Баринова Автор сценария Андрей Хржановский Композитор Владимир Быстряков …   Википедия

 • Друг — Мистерия чувств * Воспоминание * Желание * Мечта * Наслаждение * Одиночество * Ожидание * Падение * Память * Победа * Поражение * Слава * Совесть * Страсть * Суеверие * Уважение * …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • друг — ДРУГ, а, мн. друзья, зей, муж. 1. Человек, к рый связан с кем н. дружбой. Не имей сто рублей, а имей сто друзей (посл.). Старый д. лучше новых двух (посл.). Скажи мне, кто твой д., и я скажу, кто ты (посл.). Д. дома (друг семьи). Зелёный д. (о… …   Толковый словарь Ожегова

 • Наш друг Пишичитай — Тип мультфильма рисованный Жанр образовательный мультфильм Режиссёр Юрий Прытков Автор сценария …   Википедия

 • Накануне Великого поста православные просят друг у друга прощения — В последний день масленичных гуляний, перед началом Великого поста (в этом году пост начинается 10 марта), православные христиане собираются в храмах и просят друг у друга прощения. В последний день перед Постом в Прощеное воскресенье Церковь… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

 • "Расстались мы; но твой портрет" — «РАССТАЛИСЬ МЫ; НО ТВОЙ ПОРТРЕТ», стих. Л. (1837), восходящее к раннему стих. «Я не люблю тебя; страстей...» (1831), афористич. концовка к рого («Так храм оставленный все храм, / Кумир поверженный все бог!») без изменений перешла в данное стих.… …   Лермонтовская энциклопедия

 • ты моя — я твой — (иноск.) о любящих, принадлежащих, отдавшихся друг другу Ср. Тебя не вырвут у меня: На век я твой и ты моя. Скажи зачем , романс …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»