Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 341 voladizo,

  a 1. adj стърчащ, изпъкнал, издаден напред; 2. m изпъкналост; козирка ( на сграда).

  Diccionario español-búlgaro > voladizo,

 • 342 vuelo

  m 1) полет, летене, хвърчене; 2) прелитане; 3) разтег на разперени крила (на птица); 4) ширина на пола; 5) волан, украшение (на рокля); 6) арх. изпъкнала част на сграда; 7) pl перата върху крило на птица; крило; 8) театрално приспособление за издигане във въздуха на актьор или предмет; 9) събир. дърветата върху един връх; 10) изминат път, полет на самолет; 11) лов. ловна птица; vuelo a vela летене с делтапланер; vuelo espacial космически полет; levantar (alzar) el vuelo а) политам, излитам; б) прен. повдигам духа, давам криле на въображението; в) прен. надувам се, възгордявам се; г) прен., разг. вдигам гълъбите, изчезвам изведнъж; al vuelo веднага; de alto vuelo с голям размах; cortar los vuelos a uno прен. подрязвам крилете на някого, създавам трудности, препятствия; tomar vuelo прен. ставам смел; tomar vuelos una cosa прен. нещо се разраства, развива се; a vuelo de pàjaro от птичи поглед, отвисоко; tocar a vuelo las campanas прен. раздрънквам, разгласявам навсякъде; coger (cazar) al vuelo схващам веднага.

  Diccionario español-búlgaro > vuelo

 • 343 x

  f 1) двадесет и петата буква от испанската азбука, чието съвременно кастилско произношение е "ks" или "gs", когато се намира между гласни: axial, hexàgono и "s", когато се намира пред съгласна или в началото на думата: exterior, xilófono; 2) хикс, математически знак, който определя дадена променлива или неизвестно в уравнение или функция; 3) хикс, назоваване на човек, чието име не знаем, в разговор или някаква ситуация; лицето N (ен); еди-кой си; 4) кръстче, знак за отбелязване на деня в календари, бележници и др.

  Diccionario español-búlgaro > x

 • 344 zampeado

  Diccionario español-búlgaro > zampeado

 • 345 último,

  a adj 1) краен, последен; 2) минал, преминал (ден, месец, година); 3) най-добър, последен (модел, мода); 4) последен, решаващ; 5) краен (за цел); 6) отдалечен, скрит; 7) краен, пределен (най-нисък или най-висок, за цена); a la último,a разг. по последна мода; a último,s de mes в последните дни, в края на месеца; estar en las último,as (a lo último,) разг. изнемогвам, в крайна нужда съм, в отчаяно положение; пред смъртта; por último, в края, накрая; в последна сметка; último,a cotización икон. последно котиране; ser una cosa lo último, разг. това е върхът! (с негативно значение); ahora último, adv Ч. наскоро.

  Diccionario español-búlgaro > último,

 • 346 con caución

  1) с гарантией, под залог, по поручительству;
  2) обеспеченный;
  3) с (пред)осторожностью, предусмотрительно

  El diccionario Español-ruso jurídico > con caución

 • 347 porte(s) pagado(s)

  1) (пред)оплаченный фрахт, провоз груза;
  2) оплаченная доставка

  El diccionario Español-ruso jurídico > porte(s) pagado(s)

 • 348 porte(s) pagado(s)

  1) (пред)оплаченный фрахт, провоз груза;
  2) оплаченная доставка

  El diccionario Español-ruso jurídico > porte(s) pagado(s)

 • 349 porte(s) pagado(s)

  1) (пред)оплаченный фрахт, провоз груза;
  2) оплаченная доставка

  El diccionario Español-ruso jurídico > porte(s) pagado(s)

 • 350 porte(s) pagado(s)

  1) (пред)оплаченный фрахт, провоз груза;
  2) оплаченная доставка

  El diccionario Español-ruso jurídico > porte(s) pagado(s)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»