Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 181 apear

  1. tr 1) помагам някому да слезе от кон (кола); смъквам от кон; 2) меря и разграничавам (нива, място); 3) арх. подпирам (сграда); 4) спъвам кон; 5) подпирам с камък или дърво колелото на кола, за да не тръгне; 6) режа дънера и повалям дървото; 7) прен. разубеждавам; 8) разг. преодолявам трудност; 2. prnl 1) слизам от кон (кола, вагон); 2) прен. разубеждавам се; отказвам се от намерение; apear el tratamiento прен. изпускам титлата (при договор, в писмо); apearse del burro разг. убеждавам се най-накрая в нещо, признавам грешка и др.

  Diccionario español-búlgaro > apear

 • 182 apeo

  m 1) измерване на земя; 2) слизане от кон (кола, вагон); 3) арх. подпиране (на сграда); 4) подпорна конструкция; подпорка, подпорна стена.

  Diccionario español-búlgaro > apeo

 • 183 apersonamiento

  m юр. лично явяване пред съд.

  Diccionario español-búlgaro > apersonamiento

 • 184 apersonarse

  юр. 1) лично се явявам пред съд; 2) участвам като страна в сделка.

  Diccionario español-búlgaro > apersonarse

 • 185 aplanar

  1. tr 1) сплесквам, правя плосък; 2) трамбовам; 3) смазвам; 4) прен., разг. оставям някого стъписан, без думи; 2. prnl 1) срутвам се (сграда); 2) прен. падам духом, отпадам ( от болест).

  Diccionario español-búlgaro > aplanar

 • 186 asentar

  (-ie-) 1. tr 1) слагам да седне, настанявам на стола; 2) поставям, настанявам на длъжност; 3) закрепвам стабилно; 4) издигам сграда; 5) сключвам (договор); подписвам (конвенция); 6) основавам селище, установявам; 7) нанасям удар; 8) вписвам, регистрирам; 9) изглаждам; отъпквам; 10) остря, подострям, точа; 11) предполагам; 12) твърдя, потвърждавам, утвърждавам; 2. prnl 1) сядам; 2) установявам се; 3) кацам (за птици); 4) утаявам се (течност); 5) пасвам, слягам се (за строеж); 6) засядам, не се смилам ( за храна).

  Diccionario español-búlgaro > asentar

 • 187 aspecto

  m 1) вид, външност, облик; 2) изглед, посока (на сграда); 3) гледна точка, аспект; 4) грам. вид на глагола; a (al) primer aspecto вж. a primera vista.

  Diccionario español-búlgaro > aspecto

 • 188 atascar

  1. tr 1) запушвам, заприщвам; 2) вкарвам, тиквам в калта; 3) запушвам с кълчища; 4) прен. затруднявам; 5) прен. преча на някого да продължи започнатото; 2. prnl 1) затъвам в калта; 2) разг. изправям се пред пречка, не мога да продължа; 3) прен. смущавам се, забърквам се; заплитам се.

  Diccionario español-búlgaro > atascar

 • 189 atollarse

  prnl 1) спирам, засядам; 2) прен. изпадам в затруднение, спирам пред трудност.

  Diccionario español-búlgaro > atollarse

 • 190 atrás

  adv 1) назад; 2) преди; 3) по-горе (в текст); 4) на гърба, откъм гърба (на сграда); 5) в дъното; volverse atrás прен. отмятам се ( от казаното).

  Diccionario español-búlgaro > atrás

 • 191 ayuntamiento

  m 1) събрание; 2) градски съвет, община, сграда, в която се помещава общинската управа; 3) съвокупление, полов акт.

  Diccionario español-búlgaro > ayuntamiento

 • 192 bi-

  pref представка, която означава "две": bilabial, bicicleta. Пред гласна приема формата bis-: bisabudo.

  Diccionario español-búlgaro > bi-

 • 193 bobo,

  a 1. adj 1) глупав, простоват (човек); 2) глупав, нелеп (за постъпка); 2. m глупак; bobo, de capirote (de Coria) пословичен персонаж, символ на глупостта; entre bobo,s anda el juego ирон. пред мен това не минава.

  Diccionario español-búlgaro > bobo,

 • 194 buen

  adj съкратена форма на bueno; употребява се пред съществителни: buen año, или пред субстантивиран инфинитив: buen andar.

  Diccionario español-búlgaro > buen

 • 195 calzar

  1. tr 1) обувам; 2) слагам (чорапи, ръкавици, шпори); 3) снабдявам с обувки и чорапи; 4) обковавам (колело); 5) слагам камък пред колелото на кола, за да не тръгне; 6) имам определен калибър (за оръжие); 2. prnl обувам се; calzarse a alguno прен., разг. подвластен ми е, управлявам някого; calzarse uno una cosa прен., разг. постигам нещо, сдобивам се с нещо.

  Diccionario español-búlgaro > calzar

 • 196 capitolio

  m прен. 1) величествена сграда; 2) археол. акрополис.

  Diccionario español-búlgaro > capitolio

 • 197 casa

  f 1) къща, дом (здание, помещение); casa de Dios църква; casa de campo вила; casa de vecindad жилищна сграда; casa de huéspedes пансион; casa de labor (de labranza) малко имение, чифлик; 2) дом (учреждение, заведение); casa de beneficencia (de caridad) приют; casa de comidas гостилница; casa cuna детски ясли; casa de descanso (de reposo) почивен дом; casa de empeños (de préstamos) заложна (ломбардна) къща; casa de juego игрален дом; casa de locos лудница; casa de maternidad (или само maternidad) родилен дом; casa pública (de citas, de lenocinio, de mancebía, de trato) публичен дом; 3) дом (жилище, квартира); llovérsele a uno la casa прен., разг. започва да запада; ir (volver) a casa отивам (връщам се) у дома; estar de casa облечен съм по домашному; ser muy de casa много близък съм на дадено семейство; mudarse de casa премествам се от една къща в друга; de casa en casa от къща в къща; los de casa домашните; asentar casa играждам си дом; 4) домакинство; домашен начин на живот; ama de casa домакиня; 5) дома, в който работи някой (прислуга); 6) семейство, род; casa solar (solariega) родово имение; 7) фирма; casa de comercio търговска къща; casa editorial издателска къща; casa de exportación износна фирма; casa expedidora експедиторска къща (фирма); 8) квадратче на шахматна дъска.

  Diccionario español-búlgaro > casa

 • 198 cecear

  intr произнасям s като c пред e, i или като z ( характерно за андалусците).

  Diccionario español-búlgaro > cecear

 • 199 ceceo

  m произнасяне на s като c пред e, i или като z.

  Diccionario español-búlgaro > ceceo

 • 200 cerrazón

  m 1) притъмняване (пред буря); 2) прен. тъпота; 3) прен. инатене, заслепление.

  Diccionario español-búlgaro > cerrazón


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»