Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

карти

 • 1 механизъм за подаване на карти

  изч.
  card-feed mechanism
  изч.
  card-feed mechanisms

  Български-Angleščina политехнически речник > механизъм за подаване на карти

 • 2 перфоратор на карти

  card puncher
  card punchers

  Български-Angleščina политехнически речник > перфоратор на карти

 • 3 система карти

  card system
  card systems

  Български-Angleščina политехнически речник > система карти

 • 4 управляван от перфолента перфоратор на карти

  tape-to-card puncher
  tape-to-card punchers

  Български-Angleščina политехнически речник > управляван от перфолента перфоратор на карти

 • 5 размесвам карти

  shuffle

  Български-английски речник > размесвам карти

 • 6 анонс

  * * *
  ано̀нс,
  м., -и, (два) ано̀нса announcement; карти bid; баражен \анонс pre-emptive bid.
  * * *
  карти bid

  Български-английски речник > анонс

 • 7 ас

  (карта и прен.) ace
  ас (о) купа ace of hearts
  * * *
  ас,
  м., -ове, (два) а̀са и ас|о̀ ср., -а̀ карти, спорт. (и прен.) ace; \ас(о) купа ace of hearts.
  * * *
  ace
  * * *
  1. (карта и прен.) ace 2. АС(o) купа ace of hearts

  Български-английски речник > ас

 • 8 бакара

  baccara (t)
  * * *
  бакара̀,
  ж., само ед. карти baccara(t).
  * * *
  baccarat
  * * *
  baccara(t)

  Български-английски речник > бакара

 • 9 белот

  карти belote
  * * *
  бело̀т,
  м., само ед. карти belote.
  * * *
  карти belote

  Български-английски речник > белот

 • 10 бирлик

  * * *
  карти ace

  Български-английски речник > бирлик

 • 11 боя

  (за боядисване, рисуване) paint
  (за коса, прежда и пр.) dye
  (за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking
  (за печки) blacking, lead. black-lead
  водни бои water-colours
  маслени бои oil-paint(s); oils
  картина с маслени бои a picture in oil(s), an oil-painting
  картина с водни бои a picture in water-co-lours; a water-colour (painting)
  боя която не избелява a fast colour
  налагам дебело боята paint with a full brush
  пази се от боята fresh paint
  хващам боя stain. се (от) be afraid of, fear, dread
  боя се да му кажа I dread/fear to tell him, I dread telling him; I'm afraid to tell him, I'm afraid of telling him
  много се боя от be in great fear of
  не бой се! don't worry! don't you fear! never fear! няма от какво да се боите you have nothing to be afraid of/to fear; there's nothing to fear
  1. (безпокоя се) be afraid/anxious; feel nervous; worry; have cold feet
  карай и не се бой go ahead and damn the consequences
  * * *
  боя̀,
  ж., -ѝ (за боядисване, рисуване) paint; (за коса, прежда и пр.) dye; (за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking; (за печки) blacking, lead, black-lead; алкидна \бояя alkyd paint; блажна \бояя oil-base paint; \бояя, която не избелява fast colour; водни (акварелни) \бояи water-colours; водноразтворима \бояя water-thinned paint; гланцова \бояя gloss paint; картина с водни \бояи picture in water-colours; water-colour (painting); киселинноустойчива \бояя acid-proof paint; корозионнозащитна \бояя anticorrosive paint; лакова \бояя enamel/varnish paint; латексова \бояя latex paint; маслени \бояи oil-paint(s); oils; пази се от \бояята! fresh paint! полагам дебело \бояята paint with a full brush; последна \бояя ( при боядисване) final coat of paint; постна \бояя distemper; термоустойчива \бояя heat-resistant paint; хващам \бояя stain.
  * * *
  madder (червена, добита от корените на броша); colour; oil- colour (маслена); oil-paint (маслена); suit (при карти); tint
  * * *
  1. (безпокоя се) be afraid/ anxious;feel nervous;worry;have cold feet 2. (за боядисване, рисуване) paint 3. (за коса, прежда и пр.) dye 4. (за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking 5. (за печки) blacking, lead. black-lead 6. БОЯ която не избелява a fast colour 7. БОЯ се да му кажа I dread/fear to tell him, I dread telling him;I'm afraid to tell him, I'm afraid of telling him 8. водни бои water-colours 9. карай и не се бой go ahead and damn the consequences 10. картина с водни бои a picture in water-co-lours;a water-colour (painting) 11. картина с маслени бои a picture in oil(s), an oil-painting 12. маслени бои oil-paint(s);oils 13. много се БОЯ от be in great fear of 14. налагам дебело БОЯта paint with a full brush 15. не бой се! don't worry! don't you fear! never fear! няма от какво да се боите you have nothing to be afraid of/to fear;there's nothing to fear 16. пази се от БОЯта fresh paint 17. последна БОЯ (при боядисване) a final coat of paint 18. хващам БОЯ stain.се (от) be afraid of, fear, dread

  Български-английски речник > боя

 • 12 бридж

  карти bridge
  поканен съм на бридж be invited to a bridge party
  * * *
  м., само ед. карти bridge.
  * * *
  bridge
  * * *
  1. карти bridge 2. поканен съм на БРИДЖ be invited to a bridge party

  Български-английски речник > бридж

 • 13 бъркам

  1. бръкна (мушкам ръка) thrust o.'s hand (into s.th.)
  (ровя, бьрникам) rummage in (s.th.), meddle with (s.th.), mess (s.th.) about
  разг. monkey with (s.th.); tamper (обик. с with)
  бъркам в меда прен. tap the barrel
  бъркам някому в очите be a thorn in s.o.'s side
  бъркам се разг. (плащам) foot the bill
  бъркам вар slake lime
  бъркам карти shuffle cards
  3. (разстройвам, преча) mess up
  бъркам плановете на някого upset s.o.'s plans
  4. interfere. meddle (на with), разг. put in o.'s oar
  не се бъркам в keep out of, steer clear of. leave/let alone
  не ми се бъркай в работите! don't meddle in/with my affairs
  не се бъркам в чужди работи mind o.'s own business
  не се бъркай в чужди работи/дето не ти е работа mind your own business; keep your breath to cool your porridge
  не се бъркам в работи, от които не разбирам stick to o.'s last
  5. (греша) get (s.th.) wrong; mix up
  бъркам в отговорите get o.'s answers wrong
  (смесвам) take (s.o.) for, mix (s.o.) with
  бъркам го с брат му ! keep taking him for his brother, I mix him up with his brother
  * * *
  бъ̀ркам,
  гл. ( мушкам ръка) thrust o.’s hand (into s.th.); ( ровя, бърникам) rummage in (s.th.), meddle with (s.th.), mess (s.th.) about; разг. monkey with (s.th.), tamper (обикн. с with);
  \бъркам се разг. ( плащам) cough up; foot the bill, fork (s.th.) out; • \бъркам в меда прен. tap the barrel; \бъркам в нечии очи прен. be a thorn in s.o.’s side.
  ——————
  гл.
  1. ( разбърквам, размесвам) stir, mix; \бъркам вар slake lime; \бъркам карти shuffle cards;
  2. ( обърквам, разстройвам, преча) mess up; \бъркам плановете на някого upset s.o.’s plans;
  \бъркам се interfere, meddle (на with), разг. put in o.’s oa; dub (out)r; не се бъркай в чужди работи/дето не ти е работа mind your own business; keep your breath to cool your porridge; не се \бъркам в keep out of, steer clear of, leave/let alone; не се \бъркам в работи, от които не разбирам stick to o.’s last.
  ——————
  гл. ( греша) get (s.th.) wrong; mix up; \бъркам в отговорите get o.’s answers wrong; ( смесвам) take (s.o.) for, mix (s.o.) with.
  * * *
  churn; paddle; puddle (глина); scramble (together)
  * * *
  1. (разстройвам, преча) mess up 2. (ровя, бьрникам) rummage in (s.th.), meddle with (s.th.), mess (s.th.) about 3. (смесвам) take (s.o.) for, mix (s.o.) with 4. 1, бръкна (мушкам ръка) thrust o.'s hand (into s.th.) 5. 2 (размесвам) stir. mix 6. 5 (греша) get (s.th.) wrong;mix up 7. interfere. meddle (на with), разг. put in o.'s oar 8. БЪРКАМ ce 9. БЪРКАМ в меда прен. tap the barrel 10. БЪРКАМ в отговорите get o.'s answers wrong 11. БЪРКАМ вар slake lime 12. БЪРКАМ го с брат му ! keep taking him for his brother, I mix him up with his brother 13. БЪРКАМ карти shuffle cards 14. БЪРКАМ някому в очите be a thorn in s.o.'s side 15. БЪРКАМ плановете на някого upset s.o.'s plans 16. БЪРКАМ се разг. (плащам) foot the bill 17. не ми се бъркай в работите! don't meddle in/with my affairs 18. не се БЪРКАМ в keep out of, steer clear of. leave/let alone 19. не се БЪРКАМ в работи, от които не разбирам stick to o.'s last 20. не се БЪРКАМ в чужди работи mind o.'s own business 21. не се бъркай в чужди работи/ дето не ти е работа mind your own business;keep your breath to cool your porridge 22. разг. monkey with (s. th.). tamper (обик. с with) 23. той бърка на работата he's in the way

  Български-английски речник > бъркам

 • 14 вале

  карти knave. Jack
  * * *
  валѐ,
  ср., -та карти knave, jack.
  * * *
  jack (на карти)
  * * *
  карти knave. Jack

  Български-английски речник > вале

 • 15 взятка

  карти trick
  вземам/печеля взятки make the cards, make tricks
  * * *
  взя̀тка,
  ж., -и карти trick; вземам/печеля \взяткаи make the cards, make tricks; правя си \взяткаите ( при бридж) make o.’s contract; решаващата \взяткаа the odd trick.
  * * *
  trick (карти)
  * * *
  1. вземам/печеля взятки make the cards, make tricks 2. карти trick 3. правя си взятките (при бридж) make о. 's contract 4. решаващата ВЗЯТКА the odd trick

  Български-английски речник > взятка

 • 16 вист

  (игра) whist
  * * *
  м., само ед. ( игра на карти) whist.
  * * *
  (игра) whist

  Български-английски речник > вист

 • 17 вървя

  (пеша, обикновен ход) walk (по on, along)
  вървя бързо/бавно walk fast/slowly
  те вървяха бързо they were walking along quickly
  все вървя и вървя walk on and on
  вървя надясно/наляво keep to the right/the left
  вървя направо keep straight on
  вървя напред go forward
  вървя пред други lead the way
  вървя напред назад go to and fro/backwards and forwards
  вървя все подир follow s.o. about
  вървя след follow
  прен. follow the lead of
  вървя с големи крачки stride, walk with big strides
  вървя с дребни крачки mince
  вървя пеша go on foot
  разг. leg it, foot it
  вървя последен bring up the rear
  вървя на пръсти walk on tiptoe, tiptoe
  вървя по реда си (за събитие) follow o.'s course
  вървя по пътя си go o.'s way
  вървя по своя собствен път прен. go o.'s own way, follow o.'s own road, keep o.'s own path
  по стария път прен. not change o.'s ways, go in the old channel
  вървя по същия път go the same way (и прен.),прен.. и follow the same path, tread the same road
  вървя по ръба прен. tread a knife-edge, пол. follow a policy of brinkmanship
  вървя неотклонно по своя път steer/tread a steady course
  вървя по правия път прен. steer/tread the right course
  2. (движа се, работя) go, work, function, operate, run
  (за кола и) roll along
  вървя с електричество и пр. go by/run on (electricity etc.)
  влаковете вървят по релси trains run on rails
  днес влаковете не вървят trains are not running today, there is no train service today
  машината върви добре the engine runs well/is in good running order
  машината не вървя the machine will not work
  часовникът върви добре/отлично the watch keeps good/excellent time
  3. (напредвам, развивам се) go, progress, work
  вървя добре go well. make good progress
  (за преговори и пр. и) go on well
  вървя зле go badly
  детето върви добре the child is doing well
  вървя на добре be improving, go on well
  вървя гладко/нормално (за работа) go smoothly/without a hitch, go on as usual
  работата ми върви I am doing well in business
  разговорът не върви the conversation is flagging
  работите вървят добре things are going on all right
  (как сте) how are you? how's everything?
  как върви учението? how are you getting on at school?
  (за брак и пр.) be a success
  не върви добре not too successful, not be much of a success
  4. (струвам, харча се) cost; sell
  как вървят яйцата? what are the egg selling at?
  как върви книгата? how is the book selling?
  парите вървят много бързо money goes like anything/like water
  стоки, които не вървят unsaleable goods
  5. (минавам за път и пр.) go, run, lead, pass, lie
  пътят върви покрай реката the road runs along/follows the river
  6. (отивам, подхождам на) go well with, match, suit
  тая връзка върви добре с костюма this tie matches the suit, this tie goes well with the suit
  тия пари не вървя т this money is out of circulation/no longer current
  тая банкнота не върви this banknote-will not pass
  всичко върви като по вода everything is going on swimmingly
  вървя като по часовник go like
  * * *
  вървя̀,
  гл.
  1. ( ходя) go; ( пеша, обикновен ход) walk (по on, along); все \вървя и \вървя walk on and on; \вървя на пръсти walk on tiptoe, tiptoe; \вървя надясно/наляво keep to the right/the left; \вървя направо keep straight on; \вървя напред go forward; \вървя напред- назад go to and fro/backwards and forwards; \вървя неотклонно по своя път steer/tread a steady course; \вървя пеша go on foot; разг. leg it, foot it; \вървя по пътя си go o.’s way; \вървя по правия път прен. steer/tread the right course; \вървя по реда си (за събитие) follow o.’s course; \вървя по ръба прен. tread a knife-edge, полит. follow a policy of brinkmanship; \вървя по своя собствен път прен. go o.’s own way, follow o.’s own road, keep o.’s own path; \вървя по стария път прен. not change o.’s ways, go in the old channel; \вървя по същия път go the same way (и прен.), прен. follow the same path, tread the same road; \вървя подир follow s.o. about; \вървя последен bring up the rear; \вървя пред други lead the way; \вървя с големи крачки stride, walk with big strides; \вървя с дребни крачки mince; \вървя след follow; прен. follow the lead of;
  2. ( движа се, работя) go, work, function, operate, run; (за кола и пр.) roll along; (за превозно средство) go, travel, run; (в превозно средство) go; drive; journey (along); влаковете вървят по релси trains run on rails; \вървя с електричество и пр. go by/run on electricity, etc.; машината върви добре the engine runs well/is in good running order; часовникът върви добре/отлично the watch keeps good/excellent time;
  3. ( напредвам, развивам се) go, progress, work; времето върви time passes; времето върви бавно time drags; времето върви бързо time is running fast; \вървя гладко/нормално (за работа) go smoothly/without a hitch, go on as usual; \вървя добре go well, make good progress; (за преговори и пр.) go on well; \вървя зле go badly; \вървя към ( предстои ми) be in line for; \вървя на добре be improving, go on well; детето върви добре the child is doing well; как върви работата? how’s business? ( как сте) how are you? how’s everything? как върви учението? how are you getting on at school? не върви (it’s) no go; не върви добре not to be successful, not be much of a success; работата ми върви I am doing well in business; разговорът не върви the conversation is flagging; търговията не върви trade is slack;
  4. ( струвам, харча се) cost, sell (по at); как върви книгата? how is the book selling? как вървят яйцата? what are the eggs selling at? парите вървят много бързо money goes like anything/like water; стоки, които не вървят unsaleable goods;
  5. ( минавам ­ за път и пр.) go, run, lead, pass, lie;
  6. ( отивам, подхождам на) go well with, match, suit;
  7. ( намирам се в обращение) be in circulation; тази банкнота не върви this banknote will not pass; тези пари не вървят this money is out of circulation/no longer current; • всичко върви като по вода everything is going on swimmingly; върви го гони and that will be the last I will see of him; върви ми be lucky; play a winning game; (за дадено време) be in luck; разг. be on a roll; амер. play big luck, hit a winning streak; върви ми на ( карти и пр.) be lucky (in); ( все ми се случва) keep having; \вървя като по часовник go like clockwork; не ми върви have no luck, be out of luck, strike a bad patch; play a losing game; амер. play hard luck; така върви светът so runs the world; (това) не върви it’s not on; трябва да си \вървя I must be off/be going.
  * * *
  go; pass; proceed; run{rXn} (за машина); walk: I'm вървяing down the street. - Вървя надолу по улицата.; walk (ходом за кон)
  * * *
  1. (в превозно средство) go;drive;journey (along) 2. (движа се, работя) go, work, function, operate, run 3. (за брак и пр.) be a success 4. (за кола и) roll along: (за превозно средство) go, travel, run 5. (за преговори и пр. и) go on well 6. (как сте) how are you?how's everything? 7. (минавам за път и пр.) go, run, lead, pass, lie 8. (намирам се в обращение) be in circulation 9. (напредвам, развивам се) go, progress, work 10. (отивам, подхождам на) go well with, match, suit 11. (пеша, обикновен ход) walk (по on, along) 12. (струвам, харча се) cost;sell 13. (ходя) go 14. 5 стотинки килото sugar sells at 15. 6 stotinki the kilo 16. ВЪРВЯ бързо/бавно walk fast/slowly 17. ВЪРВЯ все подир follow s. o. about 18. ВЪРВЯ гладко/нормално (за работа) go smoothly/without a hitch, go on as usual 19. ВЪРВЯ добре go well. make good progress 20. ВЪРВЯ зле go badly 21. ВЪРВЯ като по часовник go like 22. ВЪРВЯ на добре be improving, go on well 23. ВЪРВЯ на пръсти walk on tiptoe, tiptoe 24. ВЪРВЯ надясно/наляво keep to the right/ the left 25. ВЪРВЯ направо keep straight on 26. ВЪРВЯ напред go forward 27. ВЪРВЯ напред назад go to and fro/backwards and forwards 28. ВЪРВЯ неотклонно по своя път steer/tread a steady course 29. ВЪРВЯ пo правия път прен. steer/tread the right course 30. ВЪРВЯ пo пътя си go o.'s way 31. ВЪРВЯ пo реда си (за събитие) follow o.'s course 32. ВЪРВЯ пo ръба прен. tread a knife-edge, пол. follow a policy of brinkmanship 33. ВЪРВЯ пo своя собствен път прен, go o.'s own way, follow o.'s own road, keep o.'s own path 34. ВЪРВЯ пo същия път go the same way (и прен.),прен.. и follow the same path, tread the same road 35. ВЪРВЯ пеша go on foot 36. ВЪРВЯ последен bring up the rear 37. ВЪРВЯ пред други lead the way 38. ВЪРВЯ с големи крачки stride, walk with big strides 39. ВЪРВЯ с дребни крачки mince 40. ВЪРВЯ с електричество и пр. go by/run on (electricity etc.) 41. ВЪРВЯ след follow 42. влаковете ВЪРВЯт по релси trains run on rails 43. времето върви time passes 44. времето върви бързо time is running fast 45. времето вървя бавно time drags 46. все ВЪРВЯ и ВЪРВЯ walk on and on 47. всичко върви като по вода everything is going on swimmingly 48. детето върви добре the child is doing well 49. днес влаковете не ВЪРВЯт trains are not running today, there is no train service today 50. захарта върви по 51. как ВЪРВЯт яйцата? what are the egg» selling at? 52. как върви книгата? how is the book selling? 53. как върви работата? how's' business? 54. как върви учението? how are you getting on at school? 55. както вървят работите as things are going 56. машината върви добре the engine runs well/is in good running order 57. машината не вървя the machine will not work 58. не върви добре not too successful, not be much of a success 59. пo стария път прен. not change o.'s ways, go in the old channel 60. парите ВЪРВЯт много бързо money goes like anything/like water 61. прен. follow the lead of 62. пътят върви покрай реката the road runs along/ follows the river 63. работата ми върви I am doing well in business 64. работите вървят добре things are going on all right 65. разг. leg it, foot it 66. разговорът не върви the conversation is flagging 67. стоки, които не вървят unsaleable goods 68. тая банкнота не върви this banknote-will not pass 69. тая връзка върви добре с костюма this tie matches the suit, this tie goes well with the suit 70. те вървяха бързо they were walking along quickly 71. тия пapи не ВЪРВЯ т this money is out of circulation/no longer current 72. този път върви за this road leads to 73. търговията не върви trade is slack 74. часовникът върви добре/ отлично the watch keeps good/excellent time 75. часовникът не върви добре the watch keeps bad time

  Български-английски речник > вървя

 • 18 вътре

  in, inside, within
  вътре в, вътре в границите на within
  вътре в една седмица within a week; inside a week
  вътре в няколко депа in a matter of days
  вътре в определения срок within the time-limit set
  няма ли някой вътре? is there no one inside?
  вътре (а затвора) разг. behind bars, inside, sl. in the cooler ( загазил) in the soup
  вътре съм (загазил съм) be in for it
  вътре съм с... (дадена сума) be in for..., be... out of pocket
  * * *
  въ̀тре,
  предл. in, inside, within; (на закрито) indoors; \вътре в, \вътре в границите на within; • \вътре (в затвора) разг. behind bars, inside, sl. in the cooler ( загазил) in the soup; \вътре съм ( загазил съм) be in for it; \вътре съм с … ( дадена сума) be in for …, be … out of pocket; \вътре съм с две (и пр.) взятки карти be two (etc.) down.
  * * *
  in; inside: Get вътре the house. - Влезте вътре в къщата.; inward (с движение); inwardly
  * * *
  1. (на закрито) indoors 2. in, inside, within 3. ВЪТРЕ (а зamвоpa) разг. behind bars, inside, sl. in the cooler (загазил) in the soup 4. ВЪТРЕ в една седмица within a week;inside a week 5. ВЪТРЕ в няколко депа in a matter of days 6. ВЪТРЕ в определения срок within the time-limit set 7. ВЪТРЕ в, ВЪТРЕ в границите на within 8. ВЪТРЕ съм {' загазил съм) be in for it 9. ВЪТРЕ съм с... (дадена сума) be in for..., be... out of pocket 10. няма ли някой ВЪТРЕ? is there no one inside?

  Български-английски речник > вътре

 • 19 гадаене

  1. guessing, guesswork
  2. (предсказване) fortune-telling, soothsaying
  гадаене на ръка chiromancy, palmistry
  гадаене на карти cartomancy
  * * *
  гада̀ене,
  ср., само ед.
  1. guessing, guesswork; divination;
  2. ( предсказване) fortune-telling, soothsaying; \гадаене на карти cartomancy; \гадаене на ръка chiromancy, palmistry.
  * * *
  augury; auspice; cartomancy (скарти)divination; oneiromancy
  * * *
  1. (предсказване) fortune-telling, soothsaying 2. guessing, guesswork 3. ГАДАЕНЕ на карти cartomancy 4. ГАДАЕНЕ на ръка chiromancy, palmistry

  Български-английски речник > гадаене

 • 20 гледам

  1. look (at), watch
  гледам втренчено look fixedly, stare, gaze (at)
  гледам в (очи, огледало, пропаст и пр.) look into
  гледам насам-натам (при търсене на нещо) cast o.'s eyes about, look about
  гледам напред/назад look ahead/backward
  гледам напред/назад към look forward/backward to
  гледам право пред себе си look straight before one/in front of one
  гледам нагоре/надолу/настрана look upwards/downwards/sidewards
  гледам надалече look/stare/gaze into the distance
  гледам под очи squint (at)
  гледам с любопитство look/gaze curiously (at)
  гледам учуден look on amazed
  гледам с широко отворени очи stare with wide open eyes
  гледам зверски/свирепо glare (at)
  (представление, филм) see
  гледам телевизия look at/watch television
  разг. view
  гледам часовника си/речник look at/consult o.'s watch/a dictionary
  гледам футболен мач watch a football match
  аз не играя, а само гледам I'm not playing, I'm just watching
  гледам по улицата look up/down/along the street
  гледам от прозореца look from/out of the window
  гледам през прозореца (отвън) look in at the window
  гледам през дупката на ключалката look through/in at a keyhole
  гледам от врата look out at a door
  гледам през река look out across a river
  гледам към морето look out to sea
  гледам вълните look out at the waves
  гледам небето look out into/at the sky
  гледам в земята look down at the ground
  гледам от голяма височина look down from a great height
  гледам град (от височина) look down on a city
  гледам гърлото на (за лекар) look down s.o.'s throat
  гледам в пропаст look into an abyss
  гледам с лупа/бинокъл look through a magnifying glass/through binoculars
  гледам под микроскоп look at/examine under a/the microscope, watch under the microscope
  гледам да не кипне млякото see the milk doesn't boil over
  2. (обърнат съм към-за сграда, прозорец и пр.) face, look out (on), look on (to), give on/upon, overlook
  стаята гледа към площада the room looks on to the square
  прозорецът гледа към градината the window looks on to/into the garden
  оръдието гледа на север the gun points to the north
  3. (грижа се за) look after, take care of, watch, tend, attend, mind, nurse
  гледам болен nurse/tend/attend a sick person, nurse s.o. in sickness
  (за лекар) attend/treat a patient
  гледам болен, докато оздравее nurse/pull a sick person through an illness
  гледам деца look after/take care of children
  гледай децата, докато ме няма mind the children/look after the children while I'm away
  гледам добитък (отглеждам) keep/raise cattle
  (пазя) look after/tend/watch cattle
  гледам (добитък, растения) през зимата winter
  гледам домакинството/къщата на manage s.o.'s household
  keep house for s.o.
  разг. do for s.o.
  гледам си живота live well, enjoy life
  гледам си здравето take care of/attend to o.'s health
  гледам си интереса consult o.'s interest
  гледам си интересите take care of/advance/consider o.'s (personal) interests
  гледам си кефа take it easy, enjoy life
  гледам къщата look after the house, manage the household, keep the house
  гледам си работата attend to/get on with/go ahead with o.'s business, attend to o.'s work; stick to o.'s business/job
  гледай си работата get on with your work
  гледам си всекидневната работа go about o.'s daily work
  гледам собствената си работа (не се меся в работи, от които не разбирам нищо) attend to o.'s own business, stick to o.'s last
  гледам си работите go about o.'s (own) affairs
  не си гледам работата be negligent of/be careless about
  * * *
  глѐдам,
  гл.
  1. look (at), watch; \гледам в ( очи, огледало, пропаст и пр.) look into; (само като зрител) look on; \гледам в земята look down at the ground; \гледам в пропаст look into an abyss; \гледам втренчено look fixedly, stare, gaze (at); \гледам вълните look out at the waves; \гледам град (от височина) look down on a city; \гледам гърлото на (за лекар) look down s.o.’s throat; \гледам зверски/свирепо glare (at); ( представление, филм) see; \гледам към морето look out to sea; \гледам нагоре/надолу/настрана look upwards/downwards/side-wards; \гледам надалече look/stare/gaze into the distance; \гледам напред/назад look ahead/back(ward); \гледам насам-натам ( при търсене на нещо) cast o.’s eyes about, look about; \гледам небето look out into/at the sky; \гледам от врата look out at a door; \гледам от голяма височина look down from a great height; \гледам от прозореца look from/out of the window; \гледам по улицата look up/down/along the street; \гледам под микроскоп look at/examine under a/the microscope, watch under the microscope; \гледам под очи squint (at); \гледам право пред себе си look straight before one/in front of one; \гледам през дупката на ключалката look through/in at a keyhole; \гледам през прозореца ( отвън) look in at the window; \гледам през река look out across a river; \гледам с лупа/бинокъл look through a magnifying glass/through binoculars; \гледам с любопитство look/gaze curiously (at); \гледам с широко отворени очи stare with wide open eyes; \гледам телевизия look at/watch television; разг. view; \гледам учуден look on amazed; \гледам часовника си/речник look at/consult o.’s watch/a dictionary;
  2. ( обърнат съм към за сграда, прозорец и пр.) face, look out (on), look on (to), give on/upon, overlook; балконът гледа към морето the balcony overlooks/gives onto the sea; къщата гледа на изток the house faces east; оръдието гледа на север the gun points to the north; прозорецът гледа към градината the window looks on to/into the garden; стаята гледа към площада the room looks on to/gives onto the square;
  3. ( грижа се за) look after, take care of, watch, tend, attend, mind, nurse; всеки гледа себе си charity begins at home; гледай децата, докато ме няма mind the children/look after the children while I’m away; гледай си работата get on with your work; \гледам болен nurse/tend/attend a sick person, nurse s.o. in sickness; (за лекар) attend/treat a patient; \гледам болен, докато оздравее nurse/pull a sick person through an illness; \гледам всекидневната си работа go about o.’s daily work; \гледам деца look after/take care of children; \гледам добитък ( отглеждам) keep/raise cattle; ( пазя) look after/tend/watch cattle; \гледам домакинството/къщата на manage s.o.’s household; keep house for s.o.; разг. do for s.o.; \гледам живота си live well, enjoy life; \гледам здравето си take care of/attend to o.’s health; \гледам интереса си consult o.’s interest; \гледам интересите си take care of/advance/consider o.’s (personal) interests; \гледам кефа си take it easy, enjoy life; \гледам къщата look after the house, manage the household, keep the house; \гледам работата си attend to/get on with/go ahead with o.’s business, attend to o.’s work; stick to o.’s business/job; \гледам работите си go about o.’s (own) affairs; \гледам собствената си работа (не се меся в работи, от които не разбирам нищо) attend to o.’s own business, stick to o.’s last; не \гледам работата си be negligent of/be careless about o.’s work;
  4. ( уповавам се) look (на to), rely (on); всички на мене гледат they all rely on me;
  5. ( опитвам се, правя всичко, полагам усилия) try, attempt (да to с inf.), see to it that; гледай да дойдеш try and come; гледай да се държиш по-добре try and behave better; гледай да не закъснееш try not to be late; mind you are not late; \гледам да минава времето beguile the time; \гледам да направя нещо try to do s.th.; \гледам да не take care/be careful not to; know better that to (с inf.);
  6. ( гадая, врачувам): \гледам на карти read the cards; \гледам на карти/на кафе tell fortunes/s.o.’s fortune by cards/by the coffee-grounds; \гледам на ръка read s.o.’s hand;
  7. ( смятам за, имам отношение към) regard, consider; аз \гледам на него като на много опасен човек I look upon him as/I regard him as/I consider him to be a very dangerous man; \гледам благосклонно/зряло/иначе/леко/мрачно/несериозно/оптимистично/сериозно/снизходително/спокойно/строго/трагично/трезво/широко на take a favourable/mature/different/light/gloomy/frivolous/rosy/grave/lenient/calm/strict/tragic/sober/wide view of; \гледам благосклонно на look with favour on; \гледам леко на take lightly, make light of; \гледам на някого като на look upon s.o. as; \гледам отвисоко на look down on, look down o.’s nose at; \гледам на нещата откъм мрачната им страна look on the dark/gloomy side (of things), take the gloomy view; \гледам на нещата откъм светлата им страна look on the bright/sunny side (of things); \гледам надалече take long views, take the long view; \гледам по-далече от look beyond; \гледам с безпокойство/тревога на view with concern/alarm; \гледам с уважение/страхопочитание/ужас на regard with respect/awe/horror; \гледам спокойно на look on calmly; как гледаш на това? what do you think of it? how does it strike you? не \гледам надалече take short views;
  8. ( дело) try, hear; делото ми се гледа (за обвиняем) stand o.’s trial; • гледай го ти него! cheeky fellow! гледай си работата don’t worry, have no fear, (не се бъркай) mind your own business; гледай ти беля! what a nuisance! \гледам, без да виждам stare with unseeing eyes, stare at nothing/into space; \гледам да видя watch out to see ( дали if); \гледам как и как да study ways and means of (с ger.); \гледам къде стъпвам watch o.’s steps; \гледам на бъдещето с увереност face the future with confidence; \гледам през пръсти на be negligent of, be careless about; \гледам с други очи на take a different view of, look with another eye on; \гледам с очите на някого view with s.o.’s eyes; \гледам с четири очи ( внимавам) keep o.’s eyes open/skinned, ( горя от нетърпение) burn with impatience (да to), ( очаквам с нетърпение) look forward to (с ger.); \гледам (съдя) по go by; зная да \гледам use o.’s eyes; както и да се гледа by any standard(s); кой ти гледа? who cares? къде си гледал? ( измамили са те) you’ve been had, ( направил си грешка) where were your eyes? you’ve been careless; не мога да \гледам not be able to stand the sight of; не му \гледам много draw no fine distinctions, not be over particular; не гледай какво казват другите don’t mind what other people say; не го гледай него you can’t go by him/don’t mind him; само гледай you watch; тебе гледа, мене види be cockeyed; я гледай, гледай ти well, well! tut-tut! can you beat it! what do you know! well, I never! I’ll be damned!;
  \гледам се 1. ( оглеждам се в огледало) look at o.s.;
  2. ( грижа се за себе си) take care of o.s., look after o.s.
  * * *
  manage (работа): гледам your own business! - Гледай си работата! eye; look: Watch out, the teacher's гледамing at you! - Внимавай, учителката те гледа.; look on; regard(втренчено); view
  * * *
  1. (грижа се за) look after, take care of, watch, tend, attend, mind, nurse 2. (за лекар) attend/treat a patient 3. (обърнат съм към - за сграда, прозорец и пр.) face, look out (on), look on (to), give on/upon, overlook 4. (пазя) look after/tend/ watch cattle 5. (представление, филм) see 6. (само като зрител) look on 7. keep house for s. о. 8. look (at), watch 9. ГЛЕДАМ (добитък, растения) през зимата winter 10. ГЛЕДАМ болен nurse/tend/ attend a sick person, nurse s. о. in sickness 11. ГЛЕДАМ болен, докато оздравее nurse/pull a sick person through an illness 12. ГЛЕДАМ в (очи, огледало, пропаст и пр.) look into 13. ГЛЕДАМ в земята look down at the ground 14. ГЛЕДАМ в пропаст look into an abyss 15. ГЛЕДАМ втренчено look fixedly, stare, gaze (at) 16. ГЛЕДАМ вълните look out at the waves 17. ГЛЕДАМ град (от височина) look down on a city 18. ГЛЕДАМ гърлото на (за лекар) look down s.o.'s throat 19. ГЛЕДАМ да не кипне млякото see the milk doesn't boil over 20. ГЛЕДАМ деца look after/take care of children 21. ГЛЕДАМ добитък (отглеждам) keep/raise cattle 22. ГЛЕДАМ домакинството/къщата на manage s. o.'s household 23. ГЛЕДАМ зверски/свирепо glare (at) 24. ГЛЕДАМ към морето look out to sea 25. ГЛЕДАМ къщата look after the house, manage the household, keep the house 26. ГЛЕДАМ нагоре/надолу/ настрана look upwards/downwards/sidewards 27. ГЛЕДАМ надалече look/stare/gaze into the distance 28. ГЛЕДАМ напред/назад look ahead/backward) 29. ГЛЕДАМ напред/назад към look forward/backward to 30. ГЛЕДАМ насам-натам (при търсене на нещо) cast o.'s eyes about, look about 31. ГЛЕДАМ небето look out into/at the sky 32. ГЛЕДАМ от врата look out at a door 33. ГЛЕДАМ от голяма височина look down from a great height 34. ГЛЕДАМ от прозореца look from/out of the window 35. ГЛЕДАМ пo улицата look up/down/along the street 36. ГЛЕДАМ под микроскоп look at/examine under a/the microscope, watch under the microscope 37. ГЛЕДАМ под очи squint (at) 38. ГЛЕДАМ право пред себе си look straight before one/in front of one 39. ГЛЕДАМ през дупката на ключалката look through/in at a keyhole 40. ГЛЕДАМ през прозореца (отвън) look in at the window 41. ГЛЕДАМ през река look out across a river 42. ГЛЕДАМ с лупа/бинокъл look through a magnifying glass/through binoculars 43. ГЛЕДАМ с любопитство look/gaze curiously (at) 44. ГЛЕДАМ с широко отворени очи stare with wide open eyes 45. ГЛЕДАМ си всекидневната работа go about o.'s daily work 46. ГЛЕДАМ си живота live well, enjoy life 47. ГЛЕДАМ си здравето take care of/ attend to o.'s health 48. ГЛЕДАМ си интереса consult o.'s interest 49. ГЛЕДАМ си интересите take care of/ advance/consider o.'s (personal) interests 50. ГЛЕДАМ си кефа take it easy, enjoy life 51. ГЛЕДАМ си работата attend to/ get on with/go ahead with o.'s business, attend to o.'s work;stick to o.'s business/job 52. ГЛЕДАМ си работите go about o.'s (own) affairs 53. ГЛЕДАМ собствената си работа (не се меся в работи, от които не разбирам нищо) attend to o.'s own business, stick to o.'s last 54. ГЛЕДАМ телевизия look at/watch television 55. ГЛЕДАМ учуден look on amazed 56. ГЛЕДАМ футболен мач watch a football match 57. ГЛЕДАМ часовника си/речник look at/consult o.'s watch/a dictionary 58. аз не играя, а само ГЛЕДАМ I'm not playing, I'm just watching 59. балконът гледа към морето the balcony overlooks the sea 60. гледай децата, докато ме няма mind the children/look after the children while I'm away 61. гледай си работата get on with your work 62. къщата гледа към улицата the house faces the street 63. къщата гледа на изток the house faces east 64. не си ГЛЕДАМ работата be negligent of/be careless about 65. оръдието гледа на север the gun points to the north 66. прозорецът гледа към градината the window looks on to/into the garden 67. разг. do for s. о. 68. разг. view 69. стаята гледа към площада the room looks on to the square

  Български-английски речник > гледам

См. также в других словарях:

 • карти́на — ы, ж. 1. Произведение живописи в красках на куске холста, доске, листе бумаги. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма. Чехов, Случай из практики. 2. перен.; чего или какая. То, что можно видеть, представлять… …   Малый академический словарь

 • карти́рование — картирование …   Русское словесное ударение

 • КАРТИ ГЕОКРІОЛОГІЧНІ (карти мерзлотні) — карты геокриологические geocryological mарs *geokryologische Karten, Frostbodenkarten відображають будову і характеристики кріолітозони. Розрізняють аналітич. і синтетич. К.г. На аналітич. К.г. показують всі осн. характеристики геокріологіч.… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • Карти́рование — в генетике установление порядка расположения генов и относительного расстояния между ними в группе сцепления …   Медицинская энциклопедия

 • карти́нка — и, род. мн. нок, дат. нкам, ж. 1. уменьш. к картина (в 1, 2 и 4 знач.); маленькая картина. 2. Рисунок, иллюстрация в книге. Книга с картинками. ◊ модная картинка устар. изображение модных фасонов платья. переводные картинки как картинка; как на… …   Малый академический словарь

 • карти́нно — нареч. к картинный (во 2 и 3 знач.). А о том, что произошло у конюшен, Маше рассказала картинно и подробно всеведущая Аграфена Присыпкина. Лаптев, «Заря». Иду на «вы», продолжал Олег Андреевич и картинно выпятил грудь. Кукушкин, Хозяин …   Малый академический словарь

 • карти́нность — и, ж. Свойство по прил. картинный (во 2 и 3 знач.). Рассказывал он об этом со свойственной старым солдатам особой картинностью изображения. Симонов, Дни и ночи …   Малый академический словарь

 • карти́нный — ая, ое; тинен, тинна, тинно. 1. только полн. ф. прил. к картина (в 1 знач.). Картинная галерея. □ [Квартира Пекарского] всякий раз поражала меня блеском своих картинных рам, бронзы и дорогой мебели. Чехов, Рассказ неизвестного человека. 2. перен …   Малый академический словарь

 • карти́шки — шек, шкам, мн. прост. уничиж. к карты (см. карта во 2 знач.). [Лариса:] Может, в картишки перекинемся? Арбузов, Иркутская история …   Малый академический словарь

 • карти изчистена карта — словосъч. чистене, отпадъчни вещи, отпадъци, отхвърлен кандидат …   Български синонимен речник

 • Мак-Карти — Мак Карти, Фредерик Олимпийские награды Велоспорт Бронза Лондон 1908 Командная гонка преследования Фредерик Мак Карти ( …   Википедия

Книги

 • Вино для чайников, Мак-Карти Эд, Эвинг-Маллиган Мэри. Справочное пособие, доходчиво и убедительно развеивающее устоявшиеся мифы о вине! Книга поможет выбрать подходящее вино из Европы, Северной и Южной Америк, Австралии и других частей света!… Подробнее  Купить за 1384 руб
 • Вино для чайников, Мак-Карти Э., Эвинг-Маллиган М.. Справочное пособие, доходчиво и убедительно развеивающее устоявшиеся мифы о вине. . Поможет выбрать подходящее вино из Европы, Северной и Южной Америк, Австралии и других частей света! . Это… Подробнее  Купить за 961 руб
 • Вино для чайников, Эд Мак-Карти,Мэри Эвинг-Маллиган. В этом удобном и простом пособии читатель найдет все, что следует знать о вине, - типы вин, сорта винограда, винодельческие регионы мира, приемы виноградарства и виноделия, правила дегустации… Подробнее  Купить за 475 грн (только Украина)
Другие книги по запросу «карти» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»