Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

заботясь

 • 1 заниматься

  заняться
  I. 1) (быть одалживаему) позичатися, бути позиченим. Деньги легко -маются, не легко отдаются - позичати легко, а віддавати важко;
  2) см. Заимствоваться.
  II. Заниматься, заняться -
  1) (быть занимаему) займатися, бути зайнятим. Дом этот не -мается постоем - цей будинок вільний від постою;
  2) займатися и заніматися, за(й)нятися; см. Загораться. Заря -ется - на зорю, на світ займається, на світ благословляється; зоряє;
  3) чем (трудится) - робити щось, братися, узятися до чогось, ходити, поратися, працювати коло чого, удаватися, удатися до чого, заходитися, заходитися коло чого, (мало употреб.) займатися, за(й)нятися коло чого, чим; (учиться) учитися. [Що він робить у містечкові? - Гандлює. Брався до науки щиро (Грінч.). Вони коло цього діла ходять. Краще вже сісти й щось робити, коло діла якогось поратися (Крим.). Узятися до торгівлі. А коло науки багато працює? (Крим.). Парубок вдався до читання (Крим.). Взимку столярує (занимается плотничеством), а влітку у хліборобство вдається (Г. Барв.). Вам добре: не займаєтеся хліборобством, то й нема ніякої перепони (Звин.)]. -ться какой-л. деятельностью, профессией, в смысле «состоять кем» в укр. яз. передается, через глаголы с окончан. -увати, -ювати, напр.: -ться профессорской деятельностью - професорувати, ремесленной - ремісникувати, учительской - учителювати, купеческой - крамарювати, купцювати и т. д. - ться политиканством - політикувати. -ться виноградарством - ходити коло винограду; виноделием - вино робити; звероловством - ловити звірів; овцеводством - кохати вівці, вівчарити; огородничеством - ходити, працювати коло городів, городникувати; птицеводством - кохати птицю; рыболовством - рибалити; садоводством - ходити коло садків, кохати садки; свиневодством - розводити свиней; скотоводством - скотарити, кохати худобу; хлебопашеством, земледелием - коло землі, коло хліба ходити, хліборобити, рільничити, працювати коло землі; хозяйством - господарювати; сельским хозяйством - працювати, ходити коло сільського господарства. -маться, -няться гончарством, кузнечеством, плотничеством, портняженьем, сапожничеством и т. д. - ганчарювати, ковалювати, столярувати, кравцювати, шевцювати и т. д., сов. взятися до ганчарювання, до ковальства, до столярства, до кравцювання, до шевцювання и т. д. -ться лечением, перепиской - лікувати, переписувати, (на пиш. машинке) друкувати, сов. взятися (почати, стати) лікувати, переписувати, взятися до лікування, до переписування. -ться куплей, продажей чего - купувати, продавати що. -ться сплетнями - плескати, плітки розводити. -ться доносами - виказувати на кого, доносити на кого, сов. стати виказувати, доносити на кого. -ться грабежом, воровством - грабувати, злодіячити (злодіювати, красти). -ться спекуляцией, контрабандой - спекулювати, пачкарювати. -ться изучением, исследованием (изысканием) чего - студіювати, досліджувати що, сов. узятися до студіювання, до досліджування чого. -ться писанием стихов - віршувати. -ться математикой, географией - а) (изучать) студіювати математику, географію; б) (учить) учити математику, географію. -ться частными уроками - давати приватні лекції. -ться уроками (учить) - учити лекції. -ться чем (учиться) - учитися чого. -нялся историей - взявся учити історію, узявся до історії. -ться с кем - а) (учить кого) учити, навчати кого чого (історії, математики); б) (совместно) учитися вкупі (разом) з ким. -ться кем - а) (развлекать кого) забавляти кого. - мись гостями - забав, побав гості (гостей); б) заходитися коло кого. Доктор -нялся больным, пациентом - лікар заходився коло хорого, коло пацієнта. -ться едой, чтением (увлечься) - захоплюватися, захопитися їжею, читанням. -ться делом - працювати. -ться пустяками - марнувати час на дурниці. -ться ничегонеделанием - справляти гульки, (сидя) сидні, (лёжа) лежні. -ться в учреждении - працювати в установі. -ться в военном комиссариате - працювати у військовому комісаріяті. Целый день -юсь чтением, шитьём, хозяйством и т. п. - увесь день читаю, шию, хазяїную, господарюю. -ться своими делами - робити свої справи, пильнувати своїх справ, поратися коло своїх справ. Ничем не -ться кроме… - нічого не робити, опріч…, ніякої роботи не мати, опріч… Нужно -маться - треба працювати, (учиться) учитися. Мы -емся в школе с девяти до двух часов дня - ми учимось у школі з дев'ятої до другої години дня. Давайте -мёмся делом, пением, музыкой и т. д. - нумо до праці, до співів, до музики. -ться чем с любовью, ревностно - кохатися в чому, упадати за чим. [Дуже кохався в садівництві. Ми почали вчитись од західніх народів, німців, то-що, які саме тоді дуже почали за наукою впадати (Єфр.)]. -ться собой - чепуритися, дбати про свою вроду.
  * * *
  I
  позича́тися
  II несов.; сов. - зан`яться
  1) (кем-чем, с кем - предаваться занятию) займа́тися, зайня́тися, -йму́ся, -ймешся (ким-чим, з ким); (приниматься за что-л.) захо́дитися, -джуся, -дишся, заходи́тися, -ходжу́ся, -хо́дишся (коло кого-чого, з чим); (несов.: кропотливой работой) по́ратися (коло кого-чого); ( заботясь) ходи́ти (ходжу́, хо́диш) (коло кого-чого); ( развлекать) розважа́ти, розва́жити и мног. порозважа́ти (кого); (сов.: начать делать) узя́тися (візьму́ся, ві́зьмешся) (за що); при указании на работу, составляющую профессию, обычно переводится соответствующими глаголами

  \заниматься ться земледе́лием — роби́ти (роблю́, ро́биш) ко́ло землі́

  \заниматься ться ремесло́м — ремісникува́ти, поча́ти ремісникува́ти

  \заниматься ться — ремесло́м

  сапо́жника — шевцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш, поча́ти шевцюва́ти

  \заниматься ться ремесло́м портно́го — кравцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш, поча́ти кравцюва́ти

  2) (несов.: работать - об умственном труде) працюва́ти, -цю́ю, -цю́єш; ( учиться) учи́тися (учу́ся, у́чишся)

  \заниматься ма́ться в университе́те — учи́тися (навча́тися) в університе́ті

  3) страд. несов. займа́тися; захо́плюватися, -люється; забира́тися; займа́тися
  III несов.; сов. - зан`яться
  1) ( загораться) займа́тися, зайня́тися, -йметься
  2) (о рассвете, заре) займа́тися, зайня́тися

  \заниматься ма́ется у́тро — займа́ється ра́нок, почина́є дні́ти, дні́є, світа́є

  Русско-украинский словарь > заниматься

См. также в других словарях:

 • Ваяние* — иначе скульптура или пластика в широком значении слова, искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и др. материалов изображение человека, животных и иных предметов природы в осязательных, телесных их формах. Художник,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Пиротехния* — (Feuerwerkerei, pyrotechnie, pyrotechnics) искусство приготовления различных горючих и взрывчатых составов и сожигания их с целью достижения того или другого определенного эффекта. П. делится на: 1) военную П., приготовляющую изделия, которые… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Португалия — I [Карта П. см. карту Испании.] королевство в Европе. Занимает западную часть Пиренейского п ова, между 36°59 42°8 сев. шир. и 6°10 9°31 запад. долг. от Гринвича; образует продолговатый четырехугольник, наибольшая длина которого 558 км, а ширина… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Ваяние — иначе скульптура, или пластика в широком значении слова, искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и др. материалов изображение человека, животных и иных предметов природы в осязательных, телесных их формах. Художник,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Газовое производство — Светильный газ (le gaz d eclairage, gaz light, Leuchtgas) смесь газов, горящая светящим пламенем, содержащая болотный газ CH4 и другие углеводородные газы и пары; получается при сухой перегонке (см. это слово), т. е. накаливанием в ретортах, без… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Пиротехния — (Feuerwerkerei, pyrotechnie, pyrotechnics) искусство приготовления различных горючих и взрывчатых составов и сожигания их с целью достижения того или другого определенного эффекта. П. делится на: 1) военную П., приготовляющую изделия, которые… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Скульптура — Запрос «скульптор» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Бронзовая скульптура «Медный всадник» (Санкт Петербург), 1768 1770 гг …   Википедия

 • Щепин, Константин Иванович — Константин Иванович Щепин Дата рождения: 1728 год(1728) Место рождения: село Молотниково близ Котельнича Вятская губерния ныне Кировская область Дата смерти: 1770 год …   Википедия

 • ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ — территория на юге Балканского п ова (см. также статьи Античность, Греция). История Д. Г. охватывает период с нач. II тыс. до Р. Х. по нач. I тыс. по Р. Х. География и этнография Фестский диск. XVII в. до Р. Х. (Археологический музей в Ираклио,… …   Православная энциклопедия

 • Белоха, Порфирий Никитич — известный педагог. По окончании среднего образования он поступил в университет, но вышел оттуда до окончания курса. Избрав после этого педагогическую деятельность, Белоха зачислился преподавателем русского языка в Торопецкое уездное училище.… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Бухмейер, Александр Ефимович — инженер генерал лейтенант, член военного совета, род. 11 декабря 1802 г. на мызе Ропше, ум. 6 мая 1860 г. Отец его, титулярный советник Иоахим Бухмейер, бывший капитан австрийской армии, управлял в Ропше снятой им в аренду бумажной фабрикой. По… …   Большая биографическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»