Перевод: с английского на все языки

додатковий

См. также в других словарях:

 • додатковий — а, е. 1) Який є дода/тком (у 2 знач.) до чого небудь. •• Додатко/ва ва/ртість ек. вартість, створювана працею найманого робітника понад вартість робочої сили. Додатко/ві пі/льги вигоди, що надаються організацією, компанією, її співробітниками на… …   Український тлумачний словник

 • додатковий — [додатко/вией] м. (на) вому/ в ім, мн. в і …   Орфоепічний словник української мови

 • додатковий — (який є доповненням до чогось); набавний (перев. про плату, ціну тощо); зайвий, побічний (іще один до якоїсь кількости); проміжний (перев. про певні заходи, процеси тощо між двома подібними) …   Словник синонімів української мови

 • додатковий — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • бафланк — Додатковий нижчий фланк у оборонній архітектурі, виконуючий роль каземату …   Архітектура і монументальне мистецтво

 • фосебрея — Додатковий вал (перед головним), що прикриває дозорний шлях …   Архітектура і монументальне мистецтво

 • Алонж — додатковий лист до векселя з дорученим гарантійним записом …   Міжнародне комерційне право

 • дивіденд спеціальний — додатковий дивіденд, який може бути у вигляді грошових коштів або акцій, які сплачуються додатково до звичайних дивідендів компанії …   Глосарій термінів фондового ринку

 • підгодівля — (додатковий корм для тварин, бджіл, птахів тощо), підкорм …   Словник синонімів української мови

 • призвук — (додатковий тон, що супроводжує основний), обертон …   Словник синонімів української мови

 • буріння другого стовбура — бурение второго ствола sidetracking *Bohren der zweiten Saule – бурові роботи, в результаті яких, окрім основного стовбура свердловини, буриться додатковий; при цьому основний і додатковий стовбури мають спільне гирло. Б.д.с. здійснюється з метою …   Гірничий енциклопедичний словник

Книги

Другие книги по запросу «додатковий» >>