Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

в+своё+удовольствие

 • 1 удовольствие

  с
  1. хурсандӣ, лаззат завқ; испытывать удовольствие лаззат бурдан; доставить удовольствие лаззат бахшидан; с удовольствием погулять бо камоли хурсандӣ сайру гашт кардан; улыбаться от удовольствия аз хушнудӣ табассум кардан
  2. ҳузуру ҳаловат, кайф, нашъа, роҳат, фараҳ; масса удовольствий ҳузуру ҳаловати бисьёр; предаваться удовольствиям ба ишрат дода шудан <> в своё удовольствие 1) беғамона, бепарвоёна, фориғболона; жить в своё удовольствие беғамона зиндагонӣ кардан 2) лаззат бурда; он полакомился виноградом в своё \удовольствиее ӯ лаззат бурда аз ангур сер шуд

  Русско-таджикский словарь > удовольствие

 • 2 свой

  (своя, своё, свой) мест. притяж.
  1. худ, хеш; жить своим трудом бо меҳнати худ зиндагӣ кардан; сядь на своё место ба ҷои худ нишин; я скажу своему отцу ман ба падарам мегӯям; у него нет своего мнения вай фикри худро надорад; дойти своим умом бо ақли худ фаҳмидан; расскажи о своем детстве дар бораи бачагии худ нақл кун
  2. (собственный) худ, азонихудӣ, аз они худ; он живёт в своём доме вай дар хонаи худ зиндагонӣ мекунад; овощи у нас свой сабзавот аз они худи мост; дай мне свою книгу китоби худро ба ман деҳ
  3. махсус, ба худ хос; в этом есть своя прелесть ин чиз латофати ба худ хос дорад 4.муносиб, мувофиқ; на всякий вопрос есть свой ответ ҳар савол ҷавоби муносиб дорад
  5. хеш, азонихудӣ; он свой человек вай одами худист // в знач. сущ. свой м худӣ, аз они худ, азонихудӣ // в знач. сущ. свой мн. разг. хешу ақрабо; я не предупредил своих ман хешовандони худро огоҳ накардаам; скажи своим, чтобы зашли к нам ба хешу акрабоят гӯй, ки ба хонаи мо биёянд
  6. в знач. сущ. своё с гапи (фикри, кори ва ғ.) худ; твердить сво ё гапи худро бо исрор такрор кардан <> свой в доску прост. чор кас медидагӣ; своим [собственным] горбом бо меҳнати худ, бо қуввати бозуи худ; своим порядком ба тарзи маъмулӣ, худ ба худ; своими глазами бо чашми худ; своими словами бо забони худ; своя рука одами худӣ, ошно; сам не свой парешонҳол; в своё время 1) (в прошлом) дар гузашта, як вақтҳо 2) (когда необходимо) вақташ ки расид; в своём роде, своего рода гӯё ки…; в своё удовольствие беғамона, бепарвоёна, лоуболона; на своих [на] двоих пиёда; на свою голову бар зарари худ; не в своём уме девонаавзоъ, ҷиннитоб; брать своё 1) (добиваться цели) ба мақсад расидан 2) (проявляться во всей полноте) ба куллӣ зоҳир шудан 3) (одолевать - о чувствах) ғалаба кардан; сон брал своё хоб бар ӯ ғалаба кард 4) (сказываться - о возрасте) осор гузоштан; годы берут своё пирӣ осорашро мегузорад; пирӣ пирист; вести свой род от кого аз авлоди… будан; идти своей дорогой ба тарзи худ рафтор кардан; называть вещи своими именами ҳаққи гапро гуфтан, шаф-шаф нагуфта шафтолу гуфтан; не своим голосом кричать прост. сахт (гулӯ дарронда) фарёд задан; не видеть дальше своего [собственного] носа аз атроф бехабар будан, кӯтоҳандеш будан; стоять на своём исрор кардан, исроркорона таъкид кардан; умереть своёй смертью бо аҷали худ мурдан; своя ноща не тянет санги даркорӣ вазн надорад; \свойя рубаха ближе к телу посл. аввал хеш, баъд дарвеш

  Русско-таджикский словарь > свой

 • 3 найти

  I
  сов.
  1. кого-что ёфтан, пайдо кардан, кофта ёфтан; кашф кардан; найти пропавшую вещь чизи гумшударо ёфтан; найти нужную книгу китоби даркориро ёфтан; найти нефть нафт ёфтан; найти причину сабабро ёфтан; не могу найти слов, чтобы выразить своё удивление барои ифодаи тааҷҷуби худ сухан намеёбам; где я могу найти вас завтра? ман шуморо пагоҳ аз куҷо ёфта метавонам?; за чем пойдёшь, то и найдёшь посл. ҷӯянда - ёбанда
  2. кого--что дидан; как вы его нашли после возвращения? шумо, ки пас аз бозгашт ӯро дидед, ба фикратон, аҳволаш чи гуна аст?
  3. что в ком-чём писандидан, маъқул ёфтан; что ты нашёл хорошего в этой книге? куҷои ин китоб ба ту маъқул шуд?
  4. что в ком-чём ҳис кардан, дидан, лаззат бурдан; найти удовольствие в работе аз кор лаззатбурдан; найти поддержку такягоҳ (мададгор) ёфтан; найти в детях отраду аз фарзандон роҳат дидан
  5. что и с союзом «что» муқаррар (муайян) кардан; доктор нашёл, что у больного ангина духтур муқаррар кард, ки бемор дарди гулӯ шудааст найти доступ (дорогу) к сердцу кого-л., чьему-л. дили касеро дарёфтан, ба дили касе роҳ ёфтан; найти общий язык ҳамфикрӣ пайдо намудан, ба як қарор омадан, якзабон шудан; найти [самого] себя қобилияти худро дуруст фаҳмидан; найти [своё] выражение (отражение и т. п.) акс […и худро] ёфтан; найти смерть (могилу, конец, кончину) хок газидан, мурдан, фавтидан; найти управу на кого-л. лаҷоми касеро кашидан; нашёл (нашли) дурака! ирон. аҳмақат(он)ро ёфтӣ (ёфтаед)!; нашёл (нашли) чему радоваться! барои ҳамин ҳам кас хурсанд мешавад?!; нашёл (нашли) за что хвалить! барои ҳамин ҳам таъриф мекунанд магар?!; концов не найти чигил, бесару нӯг; не найти [себе] места бетоқат (беқарор) шудан, қарору ором наёфтан
  II
  сов.
  1. на кого-что бархӯрдан, дучор (андармон) шудан; пароход нашёл на мель киштӣ дар синор андармон шуд
  2. пеши чизеро гирифтан, пӯшидан; туча нашла на солнце абр пеши офтобро гирифт
  3. на кого-что перен. фаро гирифтан (дар бораи ҳиссиёт); на него нашло веселье хурсандиаш гирифт; на него нашло безл. зиёнаш гирифт
  4. разг. ғун (ҷамъ) шудан; в клуб нашло много народу дар клуб мардуми бисёр ҷамъ шуданд // (о воздухе, газе и т. п.) даромадан; в комнату нашёл дым ба хона дуд даромад

  Русско-таджикский словарь > найти

См. также в других словарях:

 • В своё удовольствие — Экспрес. Беззаботно, беспечно и весело (жить). Когда то училась она в Петербурге, в институте «для благородных девиц», подолгу живала за границей, спустила, говорят, немало деньжонок, умела «пожить в своё удовольствие» (Соколов Микитов. На речке… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • удовольствие — сущ., с., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? удовольствия, чему? удовольствию, (вижу) что? удовольствие, чем? удовольствием, о чём? об удовольствии; мн. что? удовольствия, (нет) чего? удовольствий, чему? удовольствиям, (вижу) что?… …   Толковый словарь Дмитриева

 • удовольствие — я; ср. 1. Чувство радости, довольства от приятных ощущений, переживаний. Доставить большое у. кому л. Получить у. от встречи, от поездки, от работы. Находить у. в работе, в чтении книг. Иметь у. видеть кого л., заниматься чем л. Доставлять кому л …   Энциклопедический словарь

 • удовольствие — я; ср. 1) Чувство радости, довольства от приятных ощущений, переживаний. Доставить большое удово/льствие кому л. Получить удово/льствие от встречи, от поездки, от работы. Находить удово/льствие в работе, в чтении книг. Иметь удово/льствие видеть… …   Словарь многих выражений

 • Удовольствие —     чувство, переживание, сопровождающее удовлетворение потребности или интереса (то же, что наслаждение). У. сопровождает уменьшение внутреннего напряжения (физического и психического), способствует восстановлению жизненных функций организма. У …   Педагогический терминологический словарь

 • Rainbow — в 1977 году (на фото: Дио, Блэкмор …   Википедия

 • свой — своего; м.; СВОЯ, своей; ж.; СВОЁ, своего; ср.; мн.: свои, своих. местоим. прил. 1. Принадлежащий или свойственный себе. Сделать своими руками. Не верить своим глазам. Своя голова на плечах. Пожаловать со своего плеча (об одежде). По своему… …   Энциклопедический словарь

 • свой — I см. свой; его; м.; разг. О муже, супруге. Побаиваешься своего то? II = своя/, своё; своего/; м. см. тж. свой, по своему, в своё время, своим ходом …   Словарь многих выражений

 • свой — местоимение, употр. наиб. часто Морфология: нар. по своему 1. Своим называют то, что является чьей либо неоспоримой, нераздельной принадлежностью, частью и т. п. или свойственно кому либо. Сделать что либо своими руками. | Своя жизнь и свои… …   Толковый словарь Дмитриева

 • Аполлон-15 (работа на Луне) — Приложение к статье Аполлон 15 Лунный модуль «Аполлона 15» «Фалкон» (англ. Falcon  сокол) совершил посадку на юго восточной окраине Моря Дождей, у отрогов лунных Апеннин, вблизи каньона Хэдли Рилл. Астронавты Дэвид Скотт (командир… …   Википедия

 • Счастливы вместе (телесериал) — Эта статья о комедийном телесериале; другие значения: Счастливы вместе. Счастливы вместе …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»