Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

возвысить

 • 1 возвысить

  сов. от возвышать

  Русско-украинский политехнический словарь > возвысить

 • 2 возвысить

  сов. от возвышать

  Русско-украинский политехнический словарь > возвысить

 • 3 возвысить

  Русско-украинский словарь > возвысить

 • 4 возвышать

  -ся, возвысить, -ся
  1) піднімати (підіймати) (кого, що до чого, над кого, над що), -ся, сов. підняти (підійняти), -ся, піднімати вгору, -ся вгору, підняти вгору, -ся вгору, підвищувати, -ся, підвищити, -ся [Таких людей підіймати наукою до моральної і соціяльної рівности з собою (Сл. Грінч.). Він той, кого я підняла над всіх (Грінч.). Аж до неба піднявсь. Піднявсь Литовський край аж геть угору (Куліш)], підносити (кого над ким, чим), -ся, піднести, -ся [Котру хочуть партію - підносять (Куліш). Його престіл підносився до хмари (Крим.). Піднісся по-над звичайну, прозаїчну буденщину (Крим.)], зносити, -ся, знести, -ся [По-над величними вона його знесе (Сам.)]. -ся - з[дій]німатися, знятися [Колосальна постать знімається аж до неба (Грінч.)], підбиватися вгору, підбитися вгору, ставати, стати по-над що [Стати по-над шаблон (Єфр.)], вивищувати, -ся (вивищати, -ся), вивищити, -ся [Вивищались мовою своєю над простою громадою (Куліш). Вивищилися політично (Дом.)], височити, -ся, звисочити, -ся, висити, -ся [Ростуть і висяться царі (Шевч.)];
  2) -шать, -сить (устремлять к верху) - підносити, піднести, зносити, знести, здіймати (знімати), зняти. -шаться (выситься) - підноситися, зноситися, здійматися (зніматися), виситися, височитися. [З таємного саду підноситься над усім біла вежа (Черк.). А над усім зносяться стрімкі пальми (Фран.). Ляхів шпиль висився по-над усією округою (М. Вовч.). На горбку височилася церква (Крим.)];
  3) (увеличивать, -ся) підвищувати, -ся, підвищити, -ся, підій[ні]мати, -ся, підняти, -ся, збільшувати, -ся, збільшити, -ся. [Підняти ціну. Підвищити тариф]; (о голосе) підіймати, -ся, підняти, -ся, підносити, -ся, піднести, -ся, рости. [Підняв голос і сказав. На третьому складі голос підноситься (Єфр.). Голос Антонів міцнішав, ріс]. - ся (о цене) - йти вгору, піти вгору, скакати вгору, сов. підскочити, (о мн.) попідскакувати [Ціни на все дуже підскочили, попідскакували];
  4) (в сан, должность) підносити (піднести) до гідности, на посаду;
  5) (прославлять, возвеличивать) підносити, -ся, підносити себе, піднести, -ся, піднести себе, звеличувати, -ся, звеличити, -ся, вславляти, -ся, вславити, -ся. - шать душу - підій[ні]мати (сов. підняти) вгору дух(а). [Ся книга піднімає вгору наш дух (Грінч.)].
  * * *
  несов.; сов. - возв`ысить
  1) підніма́ти, підня́ти и мног. попідніма́ти, підіймати, підійня́ти и мног. попідійма́ти, здійма́ти, здійня́ти и зня́ти и мног. поздійма́ти и позніма́ти, підно́сити, підне́сти и мног. попідно́сити, зно́сити, знести́ и мног. позно́сити; (повыша́ть) підви́щувати, підви́щити
  2) мат. підно́сити, піднести́

  Русско-украинский словарь > возвышать

 • 5 возвышение

  1) (действие от гл. возвысить, возвышать) - піднімання, підняття, піднесення, знесення, знімання (здіймання), підвищування, вивищення, звеличення [Звеличення власного народу], вславлення;
  2) (возвышенное место, холм) підвищення [Великий майдан з храмом посередині на чималім підвищенні (Л. Укр.). Перед вівтарем на підвищенні стоїть священик], високість [Серед церкви зробили невеличку високість, і там став архієрей (Черніг.)], винесення, вивищення, шпиль, лобок (р. лобка). См. ещё Возвышенность 2;
  3) (о сане, должности и т. п.) вищість. [Вітали його теперішнім високим саном, пророкуванням вищости нової (Кул.)].
  * * *
  1) ( действие) підніма́ння, підняття́, підійма́ння, здійма́ння, зніма́ння, підне́сення; підви́щення, (неоконч.) підви́щування; підніма́ння, підійма́ння, здійма́ння, зніма́ння
  2) мат. підне́сення
  4) (площадка, помост выше пола, земли) підви́щення, узви́шшя

  Русско-украинский словарь > возвышение

 • 6 возвышенный

  1) (страд. прич. от Возвысить) - піднятий, піднесений, знесений, знятий, підвищений, вивищений, звеличений, вславлений;
  2) (прилаг.) високий, величний. [Високий дух. Величні ідеали]; (о стиле, слоге) високий, пишний, піднесений. [Пишні розмови]. Не имеющий -ного духа, мелкий (о человеке) - приземкуватий. [Чим вони рівня приземкуватим людям? (Куліш)];
  3) (о местности) височинний, горовий, горяний;
  4) (повышенный) повищений, підвищений. [Підвищені ціни. Підвищений курс червінця]. Возвышенно - високо; (о слоге) звисока, з-письменська, велично, шляхетно, пишно. [Говорить з- письменська, звисока].
  * * *
  1) прич. пі́днятий, підне́сений; підви́щений; підне́сений
  2) (в знач. прил.: расположенный выше окружающего) підви́щений; ( высокий) висо́кий
  3) (в знач. прил.: полный высокого значения) підне́сений, висо́кий, вели́чний

  Русско-украинский словарь > возвышенный

 • 7 голос

  голос, (редко) глас; ум. - голосок, голосочок, голосонько. [Співав-би, так уже гласу не маю]. Говорить грубым, низким голосом - товсто говорити (гукати). Высоким, тонким голосом - тонко, тоненько. Сиплый голос - хрипливий матовий голос. Вполголоса - півголосом. Во весь голос - на повен голос, на цілий свій голос, (вульг.) на весь рот. Не своим голосом - не своїм гласом, не своїм голосом. Сладеньким голоском - солоденько. Подавать, подать голос - озиватися, озватися, датися чути. Понижать голос - притишувати голос. Возвысить, повысить голос - підняти голос. Сила голоса - сила голосу, гук. [Гукнув скільки в його стало гуку (Мирн.)]. Голос, словно из бочки - голос як із барила. Таким голосом - на такий голос. Голоса недостаёт у кого - голосу не стає кому, голосу (гласу) не відтягне хто. Терять (потерять) голос, спадать с голоса - тратити (стратити) голос, спадати (спасти) з голосу. Обладать сильным голосом - (народн.) гортань добру мати. В один голос - устами одними, одноголосно. Глас народа - глас божий - голос людський - голос божий. Голос совести - голос сумління (совісти). Голос уважаемых критиков - голос поважних критиків. Совещательный голос - дорадчий голос. Решающий голос - вирішальний, ухвальний голос. Избирательный голос - виборчий голос. Иметь право голоса - мати право на голос. Подавать голос за кого-л. - подавати голос за [на] кого, голосувати за [на] кого, віддавати голос кому. Подача голосов - голосування. Всеобщая, прямая, равная, тайная подача голосов - вселюдне, безпосереднє, рівне, потайне (таємне) голосування. Избрать кого-л. подачей голосов - обібрати голосуванням, зголосувати кого. [Зголосували його на старшину]. Взять голос - забрати голос. Большинство голосов - більшість голосів, перевага голосів. По большинству голосов - більшістю (перевагою) голосів. Меньшинство голосов - меншість голосів.
  * * *
  го́лос, -у

  быть в го́лосе — бу́ти в го́лосі

  во весь \голос — на весь (на по́вний, на по́вен) го́лос

  Русско-украинский словарь > голос

См. также в других словарях:

 • ВОЗВЫСИТЬ — ВОЗВЫСИТЬ, возвышу, возвысишь, совер. (к возвышать), кого что (книжн.). 1. Поставить на более высокую должность (устар.). || Создать кому нибудь более высокое общественное положение, более высокую репутацию, возвеличить. Возвысить своего друга в… …   Толковый словарь Ушакова

 • ВОЗВЫСИТЬ — ВОЗВЫСИТЬ, ышу, ысишь; ышенный; совер., кого (что). 1. Повысить, увеличить (устар.). В. насыпь. В. цену. 2. перен. Придать кому н. более высокое положение, усилить чьё н. значение, роль. В. подчинённого. В. кого н. в чьих н. глазах. • Возвысить… …   Толковый словарь Ожегова

 • возвысить — см. облагородить Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. возвысить гл. сов. • поднять …   Словарь синонимов

 • возвысить — голос • изменение, много …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • Возвысить голос — Возвысить голосъ (иноск.) усиливать, въ знакъ особеннаго значенія, которое хотятъ придать сказанному, или возбужденія говорящаго. Ср. Однимъ словомъ, прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ: повторяю вамъ: здѣшняя атмосфера вамъ не годится... Тургеневъ.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Возвысить голос — ВОЗВШЫСИТЬ, Шышу, Шысишь; Шышенный; сов., кого что. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • возвысить голос — См …   Словарь синонимов

 • Возвысить голос — ВОЗВЫШАТЬ ГОЛОС. ВОЗВЫСИТЬ ГОЛОС. Устар. 1. Разговаривать, говорить громче обычного, иногда с оттенком раздражения. А где же слепой? сказал наконец Янко, возвыся голос (Лермонтов. Тамань). [Надзиратель] был философски спокоен и неизменно… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Возвысить — I сов. перех. см. возвышать I II сов. перех. см. возвышать II III сов. перех. см. возвышать III Толковый словарь Ефремовой …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • возвысить — возвысить, возвышу, возвысим, возвысишь, возвысите, возвысит, возвысят, возвыся, возвысил, возвысила, возвысило, возвысили, возвысь, возвысьте, возвысивший, возвысившая, возвысившее, возвысившие, возвысившего, возвысившей, возвысившего,… …   Формы слов

 • возвысить — понизить принизить унизить …   Словарь антонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»