Перевод: с татарского на русский

с русского на татарский

аркылы-торкылы

См. также в других словарях:

 • аркылы-торкылы — рәв. 1. Бер берсенә аркылы итеп, берсе өстенә икенчесен атландырып 2. Тәртипсез рәвештә, ничек эләкте шулай; төрле юнәлештә, берсе өстенә берсе туры килеп …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чалмашу — Аркылы торкылы килү, берсе икенчесенә аркылы килү (аяк, кул һ. бл.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ятьмә — 1. Җепләрне аркылы торкылы итеп үреп, челтәрләп эшләнгән, балык, кош һ. б. ш. аулау өчен җайланма; ау. күч. Тозак 2. Әйбер тутырып йөрү өчен җептән, баудан, тимерчыбыктан аркылы торкылы үреп эшләнгән җайланма 3. Дошман күзеннән яшерү, маскировка… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чалмаштыру — Берсе өстенә икенчесен аркылы китерү, аркылы торкылы кую (аяк, кул һ. б.) ; чалыштыру …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чатмаш — (ЧАТМАШЛАНДЫРУ) (ЧАТМАШЛАНУ) – рәв. диал. Берсе икенчесенә аркылы, аркылы торкылы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аймылыш — рәв. Аркылы торкылы күкрәкчә баулары аймылыш тегелә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аймылышу — 1. Аймылыш булу 2. Аркылы торкылы булу 3. күч. Юлдан чыгу, читкә китү 4. Саташу, зиһен чуалу, буталу ни сөйлисең, әллә аймылыша башладыңмы? …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ачамай — диал. 1. Өй, каралты түбәсендәге кайчы, атлама 2. с. Бер берсенә кыйгач, чатлаш; аркылы торкылы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җәтмә — 1. Бау, җеп һ. б. ш. нәрсәләрдән үреп, аркылы торкылы итеп төйнәп ясалган челтәр сыман җайланма. Җәтмә челтәр сыман булып күренгән әйбер тур. томан җәтмәсе аша... 2. Кош аулау, балык тоту, кайбер җәнлекләрне эләктерү һ. б. өчен үреп ясалган тозак …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • керпе — 1. Арка һәм ян тиресе энәләр белән капланган кечкенә генә җәнлек. күч. Чәнечкеле, усал сүзләр әйтүче кеше тур. 2. Танклар һәм пехотаны тоткарлап тору өчен чәнечкеле тимер чыбыклар белән уратып алынган аркылы торкылы казыклардан торган корылма …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • рәшәткә — 1. Тар такталардан тезеп яки металл чыбыкларны аркылы торкылы беркетеп эшләнгән корылма. Такта яки металл чыбыклар белән берәр нәрсәне, урынны әйләндереп алган койма, киртә 2. Каты ягулык янганда көле аска төшсен өчен куелган челтәр. РӘШӘТКӘ… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге