Перевод: с татарского на русский

с русского на татарский

алдыннан

См. также в других словарях:

 • таң — I. Кояш чыгар алдыннан көнчыгыштан көчәя барып сирпелгән яктылык. Кояш чыгар алдыннан яктыру вакыты. ТАҢ АТТЫРУ – Таң атканда уяу булу, таң атканны көтеп яки күзәтеп тору. ТАҢ АТУ – 1. ТАҢ СЫЗЫЛУ – Офык читендә сызылган шикелле яктылык сизелә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • реплика — 1. Әңгәмәдә катнашучының сөйләүче сүзенә каршы төшеп яки җавап итеп сүз әйтүе, сүз кыстыруы. Берәр тамаша, күренеш вакытында яки җыелыш, утырыш, киңәшмә һ. б. ш. барганда кемнең дә булса каршы сүз әйтеп урыннан кычкыруы, искәрмә ясавы 2. Суд… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • һәм — терк. 1. Бер үк вакытта, параллель рәвештә булган күренеш, эш хәлләрне белдерә торган тиңдәш кисәкләрне яки тиңдәш җөмләләрне үзара теркәү өчен кулланыла. Берәр нәрсәне характерлый торган парлы сыйфатлар, рәвешләрне терки һәм шул нәрсәгә хас… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ярым — 1. Сан, микъдар, күләмне белдергән сүзләр белән килгәндә, шулардан аңлашылган бөтеннән тыш тагын ярты мәгънәсен белдерә ике ярым еллык. и. Бөтеннең яртысы ярым юлны үтү 2. Исемнәр, сыйфатлар һ. б. кайбер сүзләр алдыннан: 1) Ярты ярым боҗра, ярым… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • азак — 1. Бер бөтеннең (әйбер яки күренешнең) иң соңгы кисәге, актыгы; бетү, туктау алдыннан булганы, актык өлеше 2. Азакта, Соңыннан …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • азан — 1. Намазга чакыру өчен гадәттә манарадан кычкырып укыла торган дога. Сәфәргә озатканда, янгын чыкканда, балага исем кушканда яки зәхмәтле чир эләккәндә (аның җеннәрен качыру өчен) җомгада хөтбә алдыннан әйтелә торган дога 2. күч. шигъ. Тавыш,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ал — I. с. 1. Сыек кызыл, аксыл кызыл, кызгылт ак төс 2. күч. Матур. АЛ ДА ГӨЛ – Бик яхшы, шәп. II. АЛ – и. (гадәттә кыек килеш форм.) Күз караган як; киресе: арт 2. Кеше гәүдәсендә һәм киемендә йөз, күкрәк ягы; киресе: арт. с. Хайван гәүдәсендә һәм… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • арчи — этн. Кызны кияү йортына озата баручы ирле хатынлы кешеләр яки кызлар. АРЧИ АТНАСЫ – Килен төшерү атнасы (гадәттә җәйге урып җыю эшләре алдыннан була) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әй — ы. 1. Кемгә дә булса эндәшкәндә, аны чакырганда, кисәткәндә әйтелә әй, юл бир!. Эндәш сүзләр алдыннан килеп, сөйләмнең эмоциональлеген арттыра әй, таң җиле, исмәче 2. Нәр. б. искә төшереп яки ялгышны дөресләп, кабатлап әйткәндә кулл. әй, татарча… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әйләнчек — 1. сөйл. Карусель 2. Хайваннарда, бигрәк тә сарык һәм кәҗәләрдә баш миенә тасма суалчан керүдән була торган авыру (үләр алдыннан хайван гел әйләнмә хәрәкәтләр ясап тора) 3. с. Әйләнеч әйләнчек юлдан йөрү 4. Дүңгәләк. ӘЙЛӘНЧЕК КОҢГЫЗ – Су өстендә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әпсе — АШАУ (ТИБҮ) – диал. Үләр алдыннан тән күгәрү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге