Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

(вырастать)

 • 1 вырастать

  вырасти виростати, вирости, зростати, зрости, позростати, повиростати, порости, підніматися, піднятися, (сильно) виганятися, вигнатися [Он сильно вырос - вигнало його], (только о людях) доходити, дійти літ, знятися на ноги; (воспитаться) виходитися (М. Вовч.), (насмеш., випереться) вибе[у]хатися. Пока выростет - до виросту. [До виросту нехай живе у вас дівчина. До виросту не запрягай коня, то й буде з його кінь гарний]. Выросший - вирослий, зрослий.
  * * *
  несов.; сов. - в`ырасти
  вироста́ти, ви́рости и мног. повироста́ти; ( возрастать) зроста́ти, зрости́ и мног. позроста́ти; ( становиться выше ростом) виганя́тися, ви́гнатися, пороста́ти, порости́

  Русско-украинский словарь > вырастать

 • 2 произрастать

  -изро[а]сти (о зерне) проростати, прорости, кільчитися, накільчитися, (во множ.) попроростати, покільчитися; (расти, вырастать) рости, поростати, зростати, зрости, виростати, вирости, (во множ.) порости, позростати, повиростати. [По ланах поростають, як зелені сади, густі кропиви (Васильч.)]. Пышно -тать - буяти. [Бузина, як ліс, буяє].
  * * *
  несов.; сов. - произраст`и
  1) ( вырастать) вироста́ти, ви́рости
  2) (несов.: расти где-л.) рости́, зроста́ти

  Русско-украинский словарь > произрастать

 • 3 подниматься

  и Подыматься подняться підійматися (підниматися), під(ій)нятися, здійматися, (зниматися), знятися, здійнятися, підводитися, підвестися, зводитися, звестися, підноситися, піднестися, зноситися, знестися, (о мног.) попідійматися, поздійматися, попідводитися, позводитися; (стр. з.) бути піднятим, знятим, підведеним, зведеним, піднесеним, (при помощи рычага) підважуватися, підважитися, бути підваженим. [Дим до неба підіймавсь (Шевч.). Огонь розгорається, здіймається все вище й вище (Васильч.). Там високо блакитио-темне небо знимається у зорях осяйних (Грінч.). Підвелись похилені голови (Єфр.). Нехай лихий знесеться, хоч до неба (Св. П.). Нижча половина рами (у вікні) підводиться вгору]. -маться, -няться с места, с постели, со стула (вставать) - підводитися, підвестися, зводитися, звестися (на ноги), підійматися, під(ій)нятися, здійматися, знятися з місця, з постелі, з крісла; срв. Вставать. [Підвелася з крісла (Коц.). Не хтів вставати, однак мусів звестися (Коц.). Хоче знятися з лави, та не сила (М. Вовч.)]. Он с места не -мается - він з місця не підводиться (не рушить). Гости -нялись и ушли - гості знялись і пішли. Он упал, но тотчас же -нялся - він упав, але зараз-же під[з]вівся (піднявсь). Больной -нялся - хворий підвівся. [Лежав місяців зо три; далі підвівсь. Ходжу і роблю (Тесл.)]. Всходы -маются - сходи підбиваються вгору (Грінч.). -маться (вставать) - вставати, встати, підійматися, піднятися, (быстро) схоплюватися, схопитися, (о мног.) повставати, посхоплюватися. [Сонце так рано схопилося]. Мы -нялись до рассвета - ми встали (схопилися) ще вдосвіта (ще на світ не благословилось). -маться на ноги (букв. и перен.) - спинатися, с[зі]п'ястися, зіпнутися (зіпнуся, зіпнешся и т. д.), здійматися, знятися, зводитися, звестися на ноги, (порывисто) схоплюватися, схопитися, схвачуватися, схватитися, зриватися, зірватися на (рівні) ноги. [Звівся на ноги (Коцюб.)]. Люди її якось вигодували закіль знялась на ноги (Г. Барв.). Тільки сп'ялося на ноги (подросло), вже хоче жити по-своєму (Берд. п.). Україна почала на власні ноги в письменстві спинатись (Єфр.)]. - маться на цыпочки - спинатися, с[зі]п'ястися, зіпнутися навспинячки, на дибошки или на ноги. Разоренному -няться трудно (оправиться) - зубоженому важко піднятися, стати на ноги. Заяц -нялся в четырёх шагах от собак - заяць знявся (скочив) кроків за чотири від собак. -маться (о руке, голове) - з[під]водитися, з[під]вестися, здійматися, знятися, підноситися, піднестися. [У мене рука не здіймається її ударити (Мирн.). Рука на тебе не зведеться (Макс.)]. Руки не -маются что-л. делать - руки не беруться (не здіймаються) що робити (или до роботи). -маться на гору, по лестнице - здійматися, знятися, братися на гору, по сходах; срв. Взбираться. -маться (в высь: о птицах, дыме, солнце и т. д.) - підійматися, піднятися, здійматися, знятися, з[під]носитися, з[під]нестися на що, в що, (часто о солнце, луне) підбиватися, підбитися, підбиратися, підібратися, (реже) підходити, підійти, підхоплюватися, підхопитися, (о птицах, иногда) під[з]биватися, під[з]битися, вибиватися, вибитися. [Високо піднісся орел сизокрилий (Самійл.). Він піднісся по-над звичайну, прозаїчну буденщину (Крим.). Зносяться молитви до неба. Сонце піднялося височенько (Неч.-Лев.). Сонце вже високо підбилось вгору (Неч.-Лев.). Сонце вже геть підійшло (Крим.). Сиві голубоньки, здіймітеся вгору (Чуб.). Підбивсь сизий голубочок угору високо (Чуб.). Уже качки зносяться. З галасом знялось вороння (Коц.)]. -нялась стая голубей - знялася зграя голубів. -нялся рой пчёл - знявся рій бджіл. -мались высокие здания - здіймались високі будинки. -няться на воздух, -ться на аэроплане - знятися в повітря, знятися на літакові. Вот те высоты, на которые может -няться свободный человеческий дух - ось ті високості, на які (куди) здійнятись може вільний дух людський (Коц.). Занавес -мается - завіса (запона, заслона) підіймається, зноситься. -маться (о пыли, тучах, тумане, дыме, паре и т. д.) - здійматися, знятися, підійматися, піднятися, зноситися, знестися, уставати, устати, повставати, повстати, ставитися, (о пыли ещё) збиватися, збитися, куріти, закуріти. [Знялася курява (Васильч.). Курява ставилась за бричкою (Свидн.). Повстав легенький туман (Неч.-Лев.). Встає хмара з-за лиману (Шевч.). Збилася така курява. Пил закурів (Хвильов.)]. -маться (о ветре, буре, грозе, метели) - здійматися, знятися, рушати(ся), (з)рушити(ся), (быстро: срываться) зриватися, зірватися, схоплюватися, схопитися, уставати, устати, звіятися, (о ветре, безл.) завітрити. [І знялася велика вітряна буря (Св. П.). Здіймається (встає) буря, гроза. Рушився більший вітер (Мирн.). Зірвалася шура-буря]. -лась гроза, метель - знялася (рушила) завірюха, буря. Ветер -нялся - знявся, схопився (зірвався) вітер, или безл. завітрило (заветрило). -нялась волна (волнение) - знялася, встала хвиля. [Встала на Чорному морі бистрая хвиля (Дума)]. - маться (о шуме, крике, ссорах, войне и т. д.) - зчинятися, зчинитися, здій[зни]матися, з(дій)нятися, підійматися, під(ій)нятися, повставати, повстати, уставати, устати, збиватися, збитися. [Що-дня зчинялась яка історія (Грінч.). Зчинявся невимовний регіт (хохот) (Крим.). За столом здіймався страшенний заколот (Коц.). Знявся такий крик, наче кого різали (М. Вовч.). Знялася революція (Доман.). На селі піднявся галас (Неч.-Лев.). Як підниметься кашель (Квітка). Встають війни. Така буча (суматоха) збилася (М. Вовч.)]. -мается горячий спор - зчиняється палка спірка (Грінч.). Пламенем -нялся народный гнев - полум'ям знявся народній гнів (Коц.). -лась тревога - знялася тривога. -маться (вырастать) - виганятися, вигнатися, підганятися, підігнатися, уганяти, у(ві)гнати. [Росла вона, уганяла хутче від козакового внука Михайла (М. Вовч.)]. -маться (о волосах, шерсти) - підійматися, піднятися, ставати, стати (дибом, диба, дубом, догори); срв. Дыбиться 1. [І догори піднявсь у мене волос]; (об ушах) насторош[ч]уватися, насторош[ч]итися, нашорошуватися, нашорошитися. -маться на дыбы (о лошади) - зводитися, звестися, спинатися, сп'ястися, ставати, стати гопки, диба, цапа; срв. Дыбиться 2. Тесто -мается - тісто підходить (угору). Вода -мается - вода прибуває, підживає, підходить. Вода в реке -мается - вода в річці прибуває, йде вгору. Вода -нялась в реке на сажень - води в річці прибуло на сажень, вода в річці підійшла (піднеслася) на сажень. Река -нялась - ріка підійшла, піднеслася, знялася, прибула. Термометр -нялся на десять градусов - тепломір (градусник) піднявся (піднісся) на десять ступенів. Барометр -мается - барометр підіймається, підноситься, йде вгору. -мается настроение, голос - здіймається, підноситься настрій, підноситься голос. -маться выше обыдёнщины - підноситися по-над буденщину (Крим.). -маться (о благосостоянии, промышленности, просвещении и т. д.) - підноситися, піднестися, іти, піти вгору (Куліш). -маться (войной и т. д.) на кого, против кого - ставати, стати, уставати, устати, повставати, повстати, підійматися, піднятися, здійматися, знятися, зводитися, звестися на кого, на що, проти кого, проти чого. [Чи там раду радять, як на турка стати (Шевч.). Повстаньмо-ж тепера усі, як один (Л. Укр.). Встане народ на народ (Св. П.). Зведись, народе, простягни руку на свою правду (Коц.)]. -нялось восстание в стране - здійнялось повстання в краю (Л. Укр.). Все -нялись на общего врага - усі встали на спільного ворога. -маться, -няться на защиту своих прав, своей страны - ставати, стати до оборони (на оборону) своїх прав, свого краю. -няться в оборону кого - устати за кого, за що, обстати за ким, за чим. Знамя свободы -мается - прапор волі зводиться, зноситься, підноситься. -маться (о цене) - іти, піти вгору, (быстро) підскакувати, підскочити. [Ціна пішла вгору. Ціна на хліб раптом підскочила (Коцюб.)]. -маться в цене - у гроші йти. Цена на хлеб -мается - ціна на хліб іде вгору (росте). Хлеб в цене -мается - хліб іде в гроші. -маться на хитрости - братися, узятися на способи, на штуки, на хитрощі.
  * * *
  несов.; сов. - подн`яться
  1) підніма́тися и підійма́тися, підня́тися и підійня́тися и попідніма́тися и попідійма́тися; (всходить, взбираться, восходить) схо́дити и зіхо́дити, зійти́; ( взлетать) зліта́ти, злеті́ти; ( взноситься) зно́ситися, знести́ся; (о дыме, пламени, птицах, солнце, перен.) здійма́тися, здійня́тися и поздійма́тися, зніма́тися, зня́тися и позніма́тися, підно́ситися, піднести́ся и попідно́ситися; (о солнце, птицах) підбива́тися, підби́тися; ( о солнце) встава́ти, вста́ти, підво́дитися, підвести́ся; (появляться: о тумане) повстава́ти, повста́ти
  2) (о голове, глазах) підво́дитися, підвести́ся и попідво́дитися, підніма́тися, підня́тися и попідніма́тися, зво́дитися, звести́ся и позво́дитися
  3) ( вставать) підніма́тися и підійма́тися, підня́тися и підійня́тися и попідніма́тися и попідійма́тися, встава́ти, вста́ти; ( с места) підво́дитися, підвести́ся и попідво́дитися, зво́дитися, звести́ся и позво́дитися, (поспешно, порывисто) схо́плюватися, схопи́тися и посхо́плюватися
  4) (возвышаться, выделяясь) підніма́тися и підійма́тися, підня́тися и підійня́тися и попідніма́тися и попідійма́тися, здійма́тися, здійня́тися и поздійма́тися, зніма́тися, зня́тися и позніма́тися, підно́ситися, піднести́ся и попідно́ситися, підво́дитися, підвести́ся и попідво́дитися, зво́дитися, звести́ся и позво́дитися, постава́ти, поста́ти, зно́ситися, знести́ся, вино́ситися, ви́нестися, несов. підви́щуватися
  5) (на кого-что, против кого-чего - восставать) підніма́тися и підійма́тися, підня́тися и підійня́тися и попідніма́тися и попідійма́тися (проти кого-чого, на кого), встава́ти, вста́ти, става́ти, ста́ти (на кого), повстава́ти, повста́ти (проти кого-чого)
  6) (повышаться, увеличиваться) підніма́тися и підійма́тися, підня́тися и підійня́тися и попідніма́тися и попідійма́тися; (о поверхности, об уровне, перен) підви́щуватися, підви́щитися и попідви́щуватися; (перен.) підно́ситися, піднести́ся и попідно́ситися
  7) (начинать проявляться, возникать) підніма́тися и підійма́тися, підня́тися и підійня́тися и попідніма́тися и попідійма́тися, здійма́тися, здійня́тися и поздійма́тися; зніма́тися, зня́тися и позніма́тися; ( начинаться) почина́тися, поча́тися; (о шуме, скандале) зчиня́тися, зчини́тися, учиня́тися, учини́тися; (внезапно: о ветре, шуме, смехе) схо́плюватися, схопи́тися; (о мыслях, чувствах) встава́ти, вста́ти

  Русско-украинский словарь > подниматься

 • 4 расти

  рости́; (возрастать, увеличиваться) зроста́ти; (о растениях и перен.: буйно, пышно) буя́ти; ( воспитываться в холе) плека́тися; ( вырастать) пороста́ти

  Русско-украинский словарь > расти

 • 5 родиться

  несов., сов.
  1) наро́джуватися, -джуюся, -джуєшся, народи́тися, -роджу́ся, -ро́дишся и мног. понаро́джуватися, роди́тися (несов. и сов.), сов. уроди́тися, зроди́тися, породи́тися, знайти́ся (зна́йдеться), найти́ся; ( в большом количестве) плоди́тися (пло́диться), сплоди́тися

  \родиться ться в руба́шке (в соро́чке) — роди́тися (уроди́тися) в соро́чці

  где вы \родиться дили́сь? — де ви народи́лися?

  \родиться ться на свет — народи́тися на світ, поба́чити світ

  \родиться ди́лся́ сын — народи́вся (роди́вся, уроди́вся, зроди́вся, породи́вся, знайшо́вся) син

  2) ( возникать) виника́ти, ви́никнути; ( появляться) поста́вати, -стає́, поста́ти, -ста́не, повстава́ти, повста́ти; ( рождаться) наро́джуватися, народи́тися, поро́джуватися несов., сов. зроди́тися, уроди́тися; ( зарождаться) заро́джуватися, зароди́тися

  в его́ голове́ \родиться дила́сь мы́сль... — в його́ голові́ зароди́лася (ви́никла, народи́лася) ду́мка

  3) (вырастать, произрастать) роди́ти (несов. и сов.), роди́тися; сов. уроди́ти, уроди́тися, зроди́тися

  хорошо́ здесь карто́фель \родиться ди́тся — до́бре тут карто́пля ро́дить (ро́диться)

  Русско-украинский словарь > родиться

 • 6 урастать

  прост.; несов.; сов. - ураст`и
  1) ( сильно вырастать) вироста́ти, ви́рости и повироста́ти; ( перерастать) перероста́ти, перерости́
  2) (уменьшаться в росте, размере) зме́ншуватися, зме́ншитися, поме́ншуватися, поме́ншитися, несов. поме́ншати
  3) (сплошь зарастать чем-л.) зароста́ти, зарости́ и позароста́ти

  Русско-украинский словарь > урастать

 • 7 Выростание

  Выростать, вырости см. Вырастание, Вырастать, вырасти.

  Русско-украинский словарь > Выростание

См. также в других словарях:

 • вырастать — См. расти …   Словарь синонимов

 • ВЫРАСТАТЬ — ВЫРАСТАТЬ, вырастаю, вырастаешь, несовер. (к вырасти). 1. без доп. Становиться больше ростом, расти, достигать какого нибудь роста. Волосы начинают вырастать. Весной трава вырастает быстро. В урожайный год рожь вырастает выше головы. ||… …   Толковый словарь Ушакова

 • вырастать —     ВЫРАСТАТЬ/ВЫРАСТИ     ВЫРАСТАТЬ/ВЫРАСТИ, подрастать/подрасти, устар. взрастать, разг. вымахивать/вымахать, разг. вытягиваться/вытянуться, разг. подниматься/подняться …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • ВЫРАСТАТЬ — ВЫРАСТАТЬ, аю, аешь; несовер. 1. см. вырасти. 2. То же, что расти (в 1 и 3 знач.). Дети вырастают на глазах. Вырастают новые дома. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Вырастать — I несов. неперех. 1. Становиться выше ростом; расти (о человеке, животном, растении). отт. Достигать зрелого возраста, становиться взрослым. 2. перен. Достигать мастерства, более высокого уровня развития. отт. разг. Продвигаться по службе,… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • вырастать — вырастать, вырастаю, вырастаем, вырастаешь, вырастаете, вырастает, вырастают, вырастая, вырастал, вырастала, вырастало, вырастали, вырастай, вырастайте, вырастающий, вырастающая, вырастающее, вырастающие, вырастающего, вырастающей, вырастающего,… …   Формы слов

 • вырастать — глаг., нсв., употр. часто Морфология: я вырастаю, ты вырастаешь, он/она/оно вырастает, мы вырастаем, вы вырастаете, они вырастают, вырастай, вырастайте, вырастал, вырастала, вырастало, вырастали, вырастающий, выраставший, вырастая см. св …   Толковый словарь Дмитриева

 • вырастать — снижаться сужаться …   Словарь антонимов

 • вырастать — выраст ать, аю, ает …   Русский орфографический словарь

 • вырастать — (I), выраста/ю, та/ешь, та/ют …   Орфографический словарь русского языка

 • вырастать — Syn: подниматься, увеличиваться, расти, повышаться, множиться (усил.), умножаться (усил.) Ant: уменьшаться, понижаться, снижаться …   Тезаурус русской деловой лексики


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»