Перевод: с польского на все языки

zarysowywać się

См. также в других словарях:

  • zarysowywać się – zarysować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} być zadrapywanym, pokrywać rysami, pęknięciami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podłoga się zarysowała. Ściany się zarysowały ze starości. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zarysować — dk IV, zarysowaćsuję, zarysowaćsujesz, zarysowaćsuj, zarysowaćował, zarysowaćowany zarysowywać ndk VIIIa, zarysowaćowuję, zarysowaćowujesz, zarysowaćowuj, zarysowaćywał, zarysowaćywany 1. «pokryć coś kreskami, rysunkami» Zarysować cały arkusz… …   Słownik języka polskiego

  • odznaczać — [wym. od znaczać] ndk I, odznaczaćam, odznaczaćasz, odznaczaćają, odznaczaćaj, odznaczaćał, odznaczaćany forma ndk czas. odznaczyć (p.) odznaczać się 1. forma ndk czas. odznaczyć się w zn. 1. 2. «wyróżniać się czymś, mieć jakąś właściwość, cechę… …   Słownik języka polskiego

  • uwypuklać — ndk I, uwypuklaćam, uwypuklaćasz, uwypuklaćają, uwypuklaćaj, uwypuklaćał, uwypuklaćany uwypuklić dk VIa, uwypuklaćlę, uwypuklaćlisz, uwypuklaćlij, uwypuklaćlił, uwypuklaćlony «czynić wypukłym, wypuklejszym» Uwypuklić klatkę piersiową przy… …   Słownik języka polskiego

  • uwydatniać — ndk I, uwydatniaćam, uwydatniaćasz, uwydatniaćają, uwydatniaćaj, uwydatniaćał, uwydatniaćany uwydatnić dk VIa, uwydatniaćnię, uwydatniaćnisz, uwydatniaćnij, uwydatniaćnił, uwydatniaćniony «czynić wydatnym, bardziej widocznym, wyrazistym,… …   Słownik języka polskiego

  • majaczyć — ndk VIb, majaczyćczę, majaczyćczysz, majacz, majaczyćczył 1. «zarysowywać się, ukazywać się niewyraźnie, mgliście» Coś majaczy we mgle, w ciemności. 2. «widzieć majaki, mieć przywidzenia, halucynacje; bredzić, mówić bez sensu, od rzeczy» Majaczyć …   Słownik języka polskiego

  • znaczyć — ndk VIb, znaczyćczę, znaczyćczysz, znacz, znaczyćczył, znaczyćczony 1. «być znakiem czegoś, wyrażać, zawierać jakąś treść, jakiś sens» Znaczący uśmiech. Znaczące spojrzenie. Dawać nic nie znaczące odpowiedzi. Ten gest nic nie znaczy. Co ten wyraz …   Słownik języka polskiego

  • majaczyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, majaczyćczę, majaczyćczy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ukazywać się niewyraźnie, mgliście; zarysowywać się, wyłaniać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Coś majaczy na horyzoncie, we… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odcinać — ndk I, odcinaćam, odcinaćasz, odcinaćają, odcinaćaj, odcinaćał, odcinaćany forma ndk czas. odciąć (p.) odcinać się 1. forma ndk czas. odciąć się (p.) 2. «wyraźnie się zarysowywać na jakimś tle; wyróżniać się spośród czegoś, kogoś» Wieże miasta… …   Słownik języka polskiego