Перевод: с польского на все языки

zanieść

См. также в других словарях:

 • zanieść — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zanosić {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zanieść II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk Vc, zanieśćniosę, zanieśćniesie, zanieśćnieś, zanieśćniósł, zanieśćniosła, zanieśćnieśli,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zanieść — dk XI, zanieśćniosę, zanieśćniesiesz, zanieśćnieś, zanieśćniósł, zanieśćniosła, zanieśćnieśli, zanieśćniesiony, zanieśćniósłszy zanosić ndk VIa, zanieśćnoszę, zanieśćsisz, zanieśćnoś, zanieśćsił, zanieśćnoszony 1. «niosąc dostarczyć coś albo… …   Słownik języka polskiego

 • zanieść się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zanosić się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zanosić się – zanieść się — {{/stl 13}}{{stl 7}} wykonywać jakąś czynność gwałtownie, intensywnie, nie mogąc się opanować; zapamiętać się w czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zanosić się od śmiechu, od szlochu. Zanieść się płaczem, krzykiem, łzami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zanosić — → zanieść …   Słownik języka polskiego

 • zanosić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, zanosićnoszę, zanosićsi, zanosićnoś, zanosićnoszony {{/stl 8}}– zanieść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vc, zanosićniosę, zanosićniesie, zanosićnieś, zanosićniósł, zanosićniosła, zanosićnieśli, zanosićniesiony {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • czwórka — ż III, CMs. czwórkarce; lm D. czwórkarek 1. «cyfra oznaczająca liczbę 4» 2. «stopień szkolny oznaczający ocenę dobrą» Dostać, mieć czwórkę z matematyki. 3. «grupa czterech osób, zwierząt, przedmiotów» Cała czwórka zasiadła do brydża. Uczyli się w …   Słownik języka polskiego

 • kaszel — m I, D. kaszelszlu; rzad. lm M. kaszelszle, D. kaszelszli a. kaszelszlów «gwałtowne wypchnięcie powietrza z płuc połączone z rodzajem chrząkania, powstające przez podrażnienie zakończeń nerwowych w oskrzelach, tchawicy, krtani, gardle»… …   Słownik języka polskiego

 • magiel — m I, D. magla; lm M. magle, D. magli «przyrząd (o napędzie ręcznym lub elektrycznym) służący do wygładzania (wałkowania) wypranej bielizny lub tkanin; zakład usługowy, pomieszczenie, w którym odbywa się maglowanie bielizny» Zanieść bieliznę do… …   Słownik języka polskiego

 • oddać — dk I, oddaćdam, oddaćdasz, oddaćdadzą, oddaćdaj, oddaćdał, oddaćdany oddawać ndk IX, oddaćdaję, oddaćdajesz, oddaćdawaj, oddaćdawał, oddaćdawany 1. «zwrócić właścicielowi to, co się od niego pożyczyło, dostało lub co się mu zabrało» Oddać komuś… …   Słownik języka polskiego

 • odnieść — dk XI, odnieśćniosę, odnieśćniesiesz, odnieśćnieś, odnieśćniósł, odnieśćniosła, odnieśćnieśli, odnieśćniesiony, odnieśćniósłszy odnosić ndk VIa, odnieśćnoszę, odnieśćsisz, odnieśćnoś, odnieśćsił, odnieśćnoszony 1. «dostarczyć coś w celu oddania;… …   Słownik języka polskiego