Перевод: с русского на польский

с польского на русский

zakładać+instalację

 • 1 проводить

  глаг.
  • abstrahować
  • doprowadzać
  • doprowadzić
  • dowodzić
  • dyrygować
  • interliniować
  • kierować
  • mijać
  • odprowadzić
  • odwiedzić
  • prowadzać
  • prowadzić
  • przebyć
  • przechodzić
  • przejechać
  • przekraczać
  • przemijać
  • przeprowadzać
  • przepuszczać
  • przepuścić
  • przewodzić
  • spędzać
  • upływać
  • wieźć
  • wodzić
  • wozić
  • zaprowadzić
  * * *
  doprowadzać, ( zakładać instalację) montować, odbywać, odprowadzić, ( prowadzić linię) pociągać, podprowadzić, przeciągać, (вре́мя) przepędzać книжн., przeprowadzać, przewodzić физ.; хим., spędzać, zakładać

  Русско-польский словарь > проводить

 • 2 вводить

  глаг.
  • doprowadzać
  • doprowadzić
  • narzucić
  • osiedlać
  • osiedlić
  • poznajomić
  • przynieść
  • przynosić
  • przyprowadzać
  • przyprowadzić
  • przywieść
  • sprowadzać
  • urządzać
  • ustanawiać
  • wprowadzać
  • wprowadzić
  • zakładać
  * * *
  wdrażać, wprowadzać, zaprowadzać

  Русско-польский словарь > вводить

 • 3 водворять

  глаг.
  • instalować
  • osiedlać
  • osiedlić
  • osiąść
  • umieszczać
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • wprowadzać
  • zainstalować
  • zakładać
  * * *

  Русско-польский словарь > водворять

 • 4 вселять

  глаг.
  • instalować
  • umieszczać
  • wprowadzać
  • zainstalować
  • zakładać
  * * *
  napawać книжн., (какое-л. чувство) wlewać

  Русско-польский словарь > вселять

 • 5 делать

  глаг.
  • czynić
  • dokonywać
  • dokładać
  • dopracować
  • doprowadzać
  • dołożyć
  • działać
  • egzekwować
  • formułować
  • grać
  • kazać
  • nadawać
  • obrabiać
  • pracować
  • produkować
  • przedstawiać
  • przesądzić
  • przewidywać
  • płacić
  • robić
  • spełniać
  • sporządzać
  • sprawiać
  • sprawić
  • tworzyć
  • ubezwłasnowolnić
  • uczynić
  • umilić
  • urozmaicić
  • uzależniać
  • wnieść
  • wygłaszać
  • wykonać
  • wykonywać
  • wynosić
  • wypłacać
  • wyrabiać
  • wysuwać
  • wytwarzać
  • zakładać
  • zapłacić
  • załatwiać
  • załatwić
  • zdziałać
  • zdążyć
  • zrobić
  • zwracać
  * * *
  czynić, dokonywać, popełniać, robić, urealniać, udostępniać, wykonywać

  Русско-польский словарь > делать

 • 6 доказать

  глаг.
  • demonstrować
  • dowieść
  • dowodzić
  • okazywać
  • pokazywać
  • próbować
  • udowadniać
  • udowodnić
  • ustalać
  • ustanawiać
  • uwidaczniać
  • wykazywać
  • zakładać
  • założyć
  * * *
  dowieść, udowodnić, uzasadnić, wykazać

  Русско-польский словарь > доказать

 • 7 допускать

  глаг.
  • dopuszczać
  • dopuścić
  • pozwalać
  • pozwolić
  • przyjmować
  • przyjąć
  • przypuszczać
  • przyznawać
  • tolerować
  • uznawać
  • uznać
  • wpuszczać
  • zakładać
  • zezwalać
  • zezwolić
  • znosić
  * * *
  dopuszczać, (что-л.) tolerować

  Русско-польский словарь > допускать

 • 8 думать

  глаг.
  • domyślać
  • domyślić
  • liczyć
  • mniemać
  • myśleć
  • namyślać
  • obliczać
  • poczytywać
  • policzyć
  • pomyśleć
  • przypuszczać
  • rachować
  • rozpatrywać
  • rozpatrzyć
  • rozważać
  • rozważyć
  • sądzić
  • uroić
  • uważać
  • uwierzyć
  • wierzyć
  • wyimaginować
  • wyobrażać
  • zakładać
  • zamierzać
  • zastanawiać
  * * *
  dumać книжн., mniemać, myśleć, namyślać się, sądzić, zastanawiać się

  Русско-польский словарь > думать

 • 9 заводить

  глаг.
  • nakręcać
  • przynieść
  • przynosić
  • przyprowadzać
  • przyprowadzić
  • przywieść
  • sprowadzać
  • zalęgać
  • zaprowadzać
  • zawodzić
  * * *
  nakręcać, zaprowadzać, zakładać

  Русско-польский словарь > заводить

 • 10 загибать

  глаг.
  • giąć
  • krzywić
  • pochylać
  • schylać
  • skręcać
  • uginać
  • wgiąć
  • wyginać
  • wygiąć
  • zaginać
  • zginać
  • zgiąć
  * * *
  wywijać, zaginać, zakładać, załamywać

  Русско-польский словарь > загибать

 • 11 закладывать

  глаг.
  • kłaść
  • położyć
  • stawiać
  • tworzyć
  • ufundować
  • umieszczać
  • uzasadniać
  • wkładać
  • wprowadzać
  • wprowadzić
  • zakładać
  • zastawiać
  • zastawić
  * * *
  (чем-л.) zakładać

  Русско-польский словарь > закладывать

 • 12 заложить

  глаг.
  • kłaść
  • nakryć
  • nawiązywać
  • pokładać
  • powalić
  • położyć
  • stawiać
  • układać
  • umieszczać
  • umieścić
  • ustalać
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • wkładać
  • wprowadzać
  • wprowadzić
  • wyznaczyć
  • zakładać
  • zastawiać
  • zastawić
  • założyć
  * * *
  ufundować, (чем-л.) założyć, ( zadłużyć się) zastawić się уст.

  Русско-польский словарь > заложить

 • 13 использовать

  глаг.
  • aplikować
  • eksploatować
  • konsumować
  • korzystać
  • nakładać
  • nanieść
  • niszczyć
  • pochłaniać
  • posługiwać
  • pożerać
  • przyłożyć
  • skorzystać
  • spożytkować
  • spożytkowywać
  • spożywać
  • stosować
  • trawić
  • użytkować
  • używać
  • użyć
  • wydawać
  • wykorzystać
  • wykorzystywać
  • wyzyskać
  • wyzyskiwać
  • zakładać
  • zastosować
  • zatrudniać
  • zutylizować
  • zużytkować
  • zużytkowywać
  • zużywać
  * * *
  posłużyć się, użyć, używać, wykorzystać, wykorzystywać, wyręczać się, wyręczyć się, zużyć, zużywać

  Русско-польский словарь > использовать

 • 14 констатировать

  глаг.
  • certyfikować
  • konstatować
  • orzekać
  • poświadczać
  • poświadczyć
  • skonstatować
  • stwierdzać
  • stwierdzić
  • ustalać
  • ustanawiać
  • zakładać
  • założyć
  • zaświadczać
  • zaświadczyć
  * * *
  konstatować, skonstatować, stwierdzać, stwierdzić

  Русско-польский словарь > констатировать

 • 15 надевать

  глаг.
  • przywdziewać
  • wdziewać
  • wkładać
  • wzuwać
  * * *
  kłaść, nakładać, nawlekać, osadzać, wciągać, wdziewać, wkładać, wzuwać, zakładać

  Русско-польский словарь > надевать

 • 16 обосновывать

  глаг.
  • udowodnić
  • ufundować
  • uzasadniać
  • uzasadnić
  • zakładać
  * * *
  legitymować, opierać, podbudowywać перен., popierać, uzasadniać

  Русско-польский словарь > обосновывать

 • 17 организовывать

  глаг.
  • organizować
  • planować
  • porządkować
  • urządzać
  • zorganizować
  * * *
  aranżować, montować перен., zakładać

  Русско-польский словарь > организовывать

 • 18 основывать

  глаг.
  • bazować
  • fundować
  • mianować
  • opierać
  • oprzeć
  • osiedlać
  • stanowić
  • stawiać
  • tworzyć
  • ufundować
  • ukonstytuować
  • umieszczać
  • urządzać
  • ustalać
  • ustalić
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • ustawiać
  • ustawić
  • utworzyć
  • uzasadniać
  • wprowadzać
  • wyznaczać
  • zaczynać
  • zakładać
  • założyć
  * * *
  fundować, zakładać

  Русско-польский словарь > основывать

 • 19 платить

  глаг.
  • bulić
  • opłacać
  • opłacić
  • płacić
  • spłacać
  • uiszczać
  • uiścić
  • wpłacać
  • wypłacać
  • wypłacić
  • zapłacić
  * * *
  bulić разг., płacić, spłacać, uiszczać, (за кого-л., не имеющею при себе денег) zakładać

  Русско-польский словарь > платить

 • 20 подвертывать

  глаг.
  • podwijać
  * * *
  podwijać, zakasywać, zakładać

  Русско-польский словарь > подвертывать

См. также в других словарях:

 • montować — ndk IV, montowaćtuję, montowaćtujesz, montowaćtuj, montowaćował, montowaćowany 1. «składać, zespalać części lub zespoły (aparatów, urządzeń) w dalsze zespoły lub w całość; ustawiać, zakładać, umocowywać silnik, maszynę itp.; zakładać instalacje… …   Słownik języka polskiego

 • elektryfikować — ndk IV, elektryfikowaćkuję, elektryfikowaćkujesz, elektryfikowaćkuj, elektryfikowaćował, elektryfikowaćowany «zaopatrywać jakiś teren, obiekt itp. w energię elektryczną; zakładać instalacje elektryczne» Elektryfikować linię kolejową, wieś, plac… …   Słownik języka polskiego

 • elektryfikować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, elektryfikowaćkuję, elektryfikowaćkuje, elektryfikowaćany {{/stl 8}}– zelektryfikować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zakładać instalację umożliwiającą odbiór energii elektrycznej; doprowadzać energię …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • instalacja — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. instalacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zespół różnych przewodów (np. rur, kabli) i osprzętu (np. wyłączników, zaworów) zaopatrzony w aparaturę pomiarową, służący do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • montować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, montowaćtuję, montowaćtuje, montowaćany {{/stl 8}}– zmontować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} składać, łączyć gotowe elementy, podzespoły, części w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zaopatrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zaopatrywaćruję, zaopatrywaćruje, zaopatrywaćany {{/stl 8}}– zaopatrzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, zaopatrywaćtrzę, zaopatrywaćtrzy, zaopatrywaćtrzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • instalacja — ż I, DCMs. instalacjacji; lm D. instalacjacji (instalacjacyj) 1. «zespół urządzeń technicznych (przewodów i sprzętu) służących do jednego celu, np. do doprowadzania elektryczności, gazu, wody itp. do jakichś obiektów, pomieszczeń» Instalacja… …   Słownik języka polskiego

 • zbroić — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}broić {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zbroić II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, zbroićoję, zbroićoi, zbrój, zbroićojony {{/stl 8}}– zazbroić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»