Перевод: с русского на польский

с польского на русский

zakładać instalację

 • 21 полагать

  глаг.
  • domyślać
  • liczyć
  • mniemać
  • myśleć
  • naliczyć
  • obliczać
  • obliczyć
  • oceniać
  • odliczać
  • poczytywać
  • policzyć
  • pomyśleć
  • pozwalać
  • przyjmować
  • przypuszczać
  • rachować
  • rozpatrywać
  • rozważać
  • sądzić
  • uroić
  • uważać
  • uwierzyć
  • wierzyć
  • wliczać
  • wyimaginować
  • wyliczać
  • wyobrażać
  • zakładać
  • zastanawiać
  * * *
  mniemać книжн., sądzić, uważać

  Русско-польский словарь > полагать

 • 22 помещать

  глаг.
  • implikować
  • instalować
  • kłaść
  • lokować
  • mieścić
  • położyć
  • stawiać
  • sytuować
  • ulokować
  • umiejscowić
  • umieszczać
  • umieścić
  • usytuować
  • wkładać
  • wprowadzać
  • wprowadzić
  • wsadzić
  • wstawiać
  • zainstalować
  • zainwestować
  • zakwaterować
  • zakładać
  • zamieszczać
  • zamieścić
  * * *
  lokować, mieścić, plasować, sytuować, umieszczać, zamieszczać

  Русско-польский словарь > помещать

 • 23 поселять

  глаг.
  • instalować
  • lokować
  • osadzać
  • osiadać
  • osiedlać
  • osiedlić
  • osiąść
  • umieszczać
  • umieścić
  • urządzać
  • ustanawiać
  • ustawiać
  • wprowadzać
  • zakładać
  * * *
  osadzać, osiedlać

  Русско-польский словарь > поселять

 • 24 предполагать

  глаг.
  • domniemać
  • domniemywać
  • domyślać
  • domyśleć
  • domyślić
  • dopuszczać
  • dopuścić
  • miarkować
  • mniemać
  • odgadywać
  • podejrzewać
  • posądzać
  • pozwalać
  • przewidywać
  • przybierać
  • przyjmować
  • przyjąć
  • przypuszczać
  • przyznawać
  • suponować
  • sądzić
  • uważać
  • wpuszczać
  • wymiarkować
  • zakładać
  • zgadywać
  * * *
  obiecywać sobie coś, zakładać

  Русско-польский словарь > предполагать

 • 25 предположить

  глаг.
  • dopuszczać
  • dopuścić
  • naprowadzać
  • podpowiadać
  • pozwalać
  • przyjmować
  • przyjąć
  • przypuszczać
  • przypuścić
  • przyznawać
  • stwierdzać
  • sugerować
  • wpuszczać
  • zakładać
  • zasugerować
  • założyć
  * * *
  przypuścić, założyć

  Русско-польский словарь > предположить

 • 26 принимать

  глаг.
  • adoptować
  • akceptować
  • brać
  • dopuszczać
  • dopuścić
  • dostawać
  • honorować
  • nabierać
  • obejmować
  • odbierać
  • otrzymać
  • otrzymywać
  • pobierać
  • podejmować
  • podjąć
  • ponosić
  • przedsiębrać
  • przejmować
  • przybierać
  • przyjmować
  • przyjąć
  • przypatrzeć
  • przypuszczać
  • przysposabiać
  • przysposobić
  • przyznawać
  • rozumieć
  • uchwalić
  • ujmować
  • uznawać
  • wpuszczać
  • wymagać
  • wziąć
  • zaadoptować
  • zaakceptować
  • zabierać
  • zabrać
  • zajmować
  • zakładać
  • zastosować
  • zawierać
  • zażywać
  • zażyć
  • zgodzić
  * * *
  akceptować, ( на работу) angażować, brać, obejmować, odbierać, podejmować, przejmować, przybierać, przyjmować, rekrutować, zakładać, załatwiać

  Русско-польский словарь > принимать

 • 27 разбивать

  глаг.
  • burzyć
  • demolować
  • druzgotać
  • niszczyć
  • połamać
  • rozbijać
  • rozbić
  • roztrzaskiwać
  • roztłukiwać
  • rozwalać
  • strzaskać
  • zburzyć
  • zepsuć
  • złamać
  • łamać
  * * *
  demolować, gruchotać, łamać, masakrować, rozbijać, rozchlapywać, roztłukiwać, tłuc, zakładać

  Русско-польский словарь > разбивать

 • 28 создавать

  глаг.
  • budować
  • komponować
  • kreować
  • powoływać
  • powstawać
  • produkować
  • robić
  • skomponować
  • składać
  • sporządzać
  • stanowić
  • stwarzać
  • stworzyć
  • tworzyć
  • ufundować
  • ustalać
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • utworzyć
  • uzasadniać
  • wykonywać
  • wymyślić
  • wyrabiać
  • wytwarzać
  • wytworzyć
  • wywoływać
  • zakładać
  • założyć
  • zmyślać
  • zrobić
  * * *
  powoływać, stwarzać, tworzyć, wyłaniać, wytwarzać

  Русско-польский словарь > создавать

 • 29 ставить

  глаг.
  • kłaść
  • lokować
  • nakładać
  • pozować
  • położyć
  • sadowić
  • stawiać
  • ulokować
  • umieszczać
  • umieścić
  • ustawiać
  • wkładać
  • zadawać
  • zakładać
  * * *
  (на плиту и т. п.) nastawiać, stawiać, ustawiać, wystawiać, zastawiać

  Русско-польский словарь > ставить

 • 30 устанавливать

  глаг.
  • determinować
  • instalować
  • określać
  • określić
  • osadzać
  • osiedlać
  • osiedlić
  • osiąść
  • oznaczać
  • podnosić
  • postanowić
  • przygotowywać
  • przymocować
  • stawiać
  • stwierdzać
  • sytuować
  • umiejscowić
  • umieszczać
  • umieścić
  • uporządkować
  • urządzać
  • urządzić
  • ustalać
  • ustalić
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • ustawiać
  • ustawić
  • utkwić
  • utrwalać
  • utrwalić
  • wprowadzać
  • wspinać
  • wspiąć
  • wyznaczać
  • wznosić
  • zainstalować
  • zakładać
  • zamontowywać
  • założyć
  * * *
  nawiązywać, powoływać, stwierdzać, ustalać, ustanawiać, ustawiać, wyznaczać, zaprowadzać

  Русско-польский словарь > устанавливать

 • 31 устраивать

  глаг.
  • aranżować
  • dysponować
  • instalować
  • kazać
  • nakazywać
  • organizować
  • osiedlać
  • osiedlić
  • osiąść
  • planować
  • porządkować
  • przystosować
  • rozmieszczać
  • tworzyć
  • układać
  • ulokować
  • umieszczać
  • urządzać
  • ustawiać
  • ułożyć
  • zainstalować
  • zakładać
  • zarządzać
  • zarządzić
  • załatwiać
  • zorganizować
  * * *
  aranżować, montować, wydawać, sprawiać, urządzać, wyprawiać, zakładać, załatwiać

  Русско-польский словарь > устраивать

 • 32 учреждать

  глаг.
  • konstytuować
  • mianować
  • powstawać
  • stanowić
  • stawiać
  • tworzyć
  • ufundować
  • ukonstytuować
  • umieszczać
  • ustalać
  • ustalić
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • ustawiać
  • ustawić
  • utworzyć
  • uzasadniać
  • wprowadzać
  • wprowadzić
  • wyrabiać
  • wyznaczać
  • zaczynać
  • zakładać
  • założyć
  * * *
  fundować, ustanawiać

  Русско-польский словарь > учреждать

 • 33 ввести

  глаг.
  • imponować
  • nakładać
  • narzucać
  • narzucić
  • nałożyć
  • poznajomić
  • przynieść
  • przynosić
  • przyprowadzać
  • przyprowadzić
  • przywieść
  • sprowadzać
  • urządzać
  • ustanawiać
  • wprowadzać
  • wprowadzić
  • wymierzać
  • zakładać
  • zastosować

  Русско-польский словарь > ввести

 • 34 допустить

  глаг.
  • dopuszczać
  • dopuścić
  • przyjmować
  • przyjąć
  • przypuszczać
  • przyznawać
  • przyznać
  • uznawać
  • wpuszczać
  • zakładać
  • zezwalać

  Русско-польский словарь > допустить

 • 35 обосновать

  глаг.
  • osiąść
  • udowadniać
  • udowodnić
  • umotywować
  • uzasadniać
  • uzasadnić
  • zakładać

  Русско-польский словарь > обосновать

 • 36 основать

  глаг.
  • stanowić
  • tworzyć
  • ufundować
  • ustalać
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • utworzyć
  • zakładać
  • założyć

  Русско-польский словарь > основать

 • 37 создать

  глаг.
  • kreować
  • powołać
  • powstać
  • produkować
  • sporządzać
  • stwarzać
  • stworzyć
  • tworzyć
  • ufundować
  • utworzyć
  • uzasadniać
  • wyrabiać
  • wytwarzać
  • wytworzyć
  • zakładać

  Русско-польский словарь > создать

 • 38 установить

  глаг.
  • dosztukować
  • falsyfikować
  • instalować
  • kreślić
  • kłaść
  • lokować
  • nastawić
  • naznaczyć
  • określać
  • określić
  • posadzić
  • poszczuć
  • położyć
  • sadowić
  • sadzać
  • stawiać
  • stwierdzać
  • ulokować
  • umiejscowić
  • umieszczać
  • umieścić
  • urządzać
  • ustalać
  • ustalić
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • ustawiać
  • ustawić
  • usytuować
  • wkładać
  • wprowadzać
  • wprowadzić
  • wsadzić
  • wymieniać
  • wytyczyć
  • wyznaczać
  • zainstalować
  • zakładać
  • zamontować
  • założyć
  • zestawić

  Русско-польский словарь > установить

 • 39 устроить

  глаг.
  • organizować
  • planować
  • porządkować
  • spłatać
  • układać
  • urządzać
  • urządzić
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • zaaranżować
  • zakładać
  • załatwiać
  • zorganizować

  Русско-польский словарь > устроить

 • 40 учредить

  глаг.
  • mianować
  • stanowić
  • tworzyć
  • ufundować
  • ukonstytuować
  • ustalać
  • ustanawiać
  • ustanowić
  • utworzyć
  • uzasadniać
  • zakładać
  • założyć

  Русско-польский словарь > учредить

См. также в других словарях:

 • montować — ndk IV, montowaćtuję, montowaćtujesz, montowaćtuj, montowaćował, montowaćowany 1. «składać, zespalać części lub zespoły (aparatów, urządzeń) w dalsze zespoły lub w całość; ustawiać, zakładać, umocowywać silnik, maszynę itp.; zakładać instalacje… …   Słownik języka polskiego

 • elektryfikować — ndk IV, elektryfikowaćkuję, elektryfikowaćkujesz, elektryfikowaćkuj, elektryfikowaćował, elektryfikowaćowany «zaopatrywać jakiś teren, obiekt itp. w energię elektryczną; zakładać instalacje elektryczne» Elektryfikować linię kolejową, wieś, plac… …   Słownik języka polskiego

 • elektryfikować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, elektryfikowaćkuję, elektryfikowaćkuje, elektryfikowaćany {{/stl 8}}– zelektryfikować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zakładać instalację umożliwiającą odbiór energii elektrycznej; doprowadzać energię …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • instalacja — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. instalacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zespół różnych przewodów (np. rur, kabli) i osprzętu (np. wyłączników, zaworów) zaopatrzony w aparaturę pomiarową, służący do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • montować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, montowaćtuję, montowaćtuje, montowaćany {{/stl 8}}– zmontować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} składać, łączyć gotowe elementy, podzespoły, części w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zaopatrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zaopatrywaćruję, zaopatrywaćruje, zaopatrywaćany {{/stl 8}}– zaopatrzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, zaopatrywaćtrzę, zaopatrywaćtrzy, zaopatrywaćtrzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • instalacja — ż I, DCMs. instalacjacji; lm D. instalacjacji (instalacjacyj) 1. «zespół urządzeń technicznych (przewodów i sprzętu) służących do jednego celu, np. do doprowadzania elektryczności, gazu, wody itp. do jakichś obiektów, pomieszczeń» Instalacja… …   Słownik języka polskiego

 • zbroić — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}broić {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zbroić II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, zbroićoję, zbroićoi, zbrój, zbroićojony {{/stl 8}}– zazbroić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»