Перевод: с азербайджанского на все языки

со всех языков на азербайджанский

xeyri

 • 1 xeyri, xeyrigülü

  бот. желтофиоль.

  Азербайджанско-русский словарь > xeyri, xeyrigülü

 • 2 xeyir

  I
  сущ.
  1. польза (хороший результат, благоприятные последствия для кого-л., чего-л.)
  2. выгода (прибыль, доход, извлекаемый из чего-л.)
  3. добро:
  1) всё положительное, хорошее. Paxıl adamdan xeyir gözləmə от завистливого человека добра не жди
  2) филос. нормативно-оценочная категория морального сознания, обозначающая нравственно-положительное; благо. Xeyir şərə qalib gəlir добро побеждает зло (торжествует над злом)
  II
  прил. добрый (благоприятный, несущий благо, успех, радость). Xeyir xəbər добрая весть, xeyir iş görmək сделать доброе (благое) дело; xeyir vermək: 1. приносить пользу; 2. давать выгоду; xeyri olmaq: 1. иметь пользу; 2. иметь выгоду; xeyri dəymək: 1. быть полезным; 2. приносить выгоду; xeyir eləyir: 1. полезно; 2. выгодно; xeyir eləmir не выгодно; xeyir gətirmək приносить, принести пользу; xeyir gətirməmək: 1. не приносить пользы; 2. не давать выгоды: xeyir görmək получать, получить пользу, выгоду
  ◊ xeyri yoxdur: 1. нет никакой пользы; 2. бесполезно; öz xeyrini güdmək из всего извлекать выгоду для себя; xeyir iş свадьба, женитьба и т.п.; xeyir ola! к добру бы (ли)! какими судьбами! xeyrini görəsən чтобы приносило пользу что; xeyrini görmək пожинать плоды чего; Allah xeyir versin! дай Бог пользы! axşamın xeyir! добрый вечер! sabahın xeyir! доброе утро! с добрым утром!; axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır утро вечера мудренее; başıma xeyir! что я наделал (наделала)!; şər deməsən xeyir gəlməz нет худа без добра; xeyrə yozmaq толковать положительно (о снах); uşaqlarımın xeyrini görməyim, əgər … (клятва) чтоб мне не видеть добра от моих детей, если …; xeyrini görməyəsən чтоб тебе пусто было, чтобы ты подавился, чтобы тебе не пошло впрок; xeyirdən qalmamaq не оставаться в стороне от доброго дела, от благотворительности; xeyrindən qalmamaq из всего извлекать выгоду; xeyir yoxdur kimdən, nədən нет толку, пользы от кого, от чего

  Azərbaycanca-rusca lüğət > xeyir

 • 3 dəymək

  1
  глаг.
  1. трогать, тронуть:
  1) прикасаться, прикоснуться, к кому-л., чему-л., дотрагиваться, дотронуться до кого-л., чего-л. Əl dəymək трогать рукой, mənə dəymə не трогай меня
  2) беспокоить, задевать, обижать кого-л. Uşaqlara dəyməyin не трогайте детей
  3) задевать, задеть, касаться, коснуться чего-л. Güllə sümüyə dəyib пуля задела кость
  2. ударяться, удариться, стукаться, стукнуться. Gəmi sualtı qayaya dəydi пароход ударился о подводную скалу, ayağı dəymək удариться ногой
  3. попадать, попасть. Güllə hədəfə dəydi пуля попала в цель; soyuq dəymək простудиться, простыть
  ◊ azar dəysin! будь (ты, он) проклят!; ayağı bura dəyməsin kimin чтобы чьей ноги здесь не было, чтобы больше духа чьего здесь не было; ayağı dəymək hara ступать ногой куда; ayağı dəyməmiş yer qoymamaq исколесить весь мир; başına dəysin! будь неладен!; bir-birinə dəymək переполошиться, прийти в смятение; qulağıma dəyir до меня доходят слухи; qulağına səs dəymək kimin дойти до слуха чьего; dalından dəymək: 1. kimin выгнать, вышвырнуть кого; 2. nəyin сплавить что, отделаться от чего; dəvənin quyruğu yerə dəyəndə когда рак на горе свистнет; dəymə mənə, dəymərəm sənə не тронь меня – не трону тебя; dilinə bir şey dəyməyib маковой росинки во рту не было; əziyyəti dəymək kimə причинить беспокойство к ому; əl dəyməmişdir не тронуто, не использовано; əlim dəyməmiş … пока не избил, пока не поколотил …; əlim-ayağım dəyməmiş … пока (ты, он) цел …; kefinə dəymək обидеть, испортить настроение; göz dəyməsin не сглазить бы, чтобы не сглазить; gözə dəyən hər nə varsa всё, что попадается на глаза, gözümə bir təhər dəyir kim не в духе, не в настроении кто; köməyi dəymək способствовать, благоприятствовать, помочь, оказать помощь; mənliyinə dəymək задеть самолюбие; sevincindən ayağı yerə dəyməmək прыгать от радости; sözü dəymək kimə обидеть словом кого; xeyri dəymək kimə, nəyə приносить (принести) пользу кому, чему какую; xəsarət dəymək получить телесное повреждение; xətrinə dəymək kimin задеть самолюбие чьё; xətrinə dəyməsin не в обиду будь (будет) сказано; ürəyinə güllə dəysin чтобы пуля тебя (его, её) сразила
  2
  глаг.
  1. заходить, зайти, забегать, забежать, заскакивать, заскочить куда-л. (ненадолго, мимоходом, по пути). Mağazaya dəymək забежать в магазин, poçta dəymək заскочить на почту, aptekə dəymək зайти в аптеку
  2. наведываться, наведаться, заходить, зайти к кому-л., навещать, навестить, посещать, посетить. Xəstəyə dəymək навестить больного, valideynlərinə dəymək навестить родителей; dəyib qayıtmaq сходить, сбегать
  3
  глаг. созревать, созреть, поспевать, поспеть (становиться, стать спелым – о фруктах, арбузе, дыне, помидоре и т.п.). Şaftalı dəyib персик созрел, ərik dəyib абрикос поспел
  4
  глаг. стоить:
  1. иметь денежную стоимость. Bu xalça neçəyə dəyər? сколько может стоить этот ковёр?
  2. заслуживать, быть достойным чего-л. Mübahisəyə dəyməz не стоит спора, zəhmətinə dəyməz не стоит труда
  3. иметь смысл. Baxmağa dəyər стоит посмотреть, getməyə dəyər стоит пойти; ağız açıb danışmağa dəyməz не стоит говорить; dırnağına da dəyməz kimin не стоит даже мизинца чьего; əl bulaşdırmağına dəyməz не стоит пачкать руки; təşəkkür etməyə dəyməz не стоит благодарности; çürük qoza da dəyməz яйца выеденного не стоит; canlara dəyən … прекрасный, отличный, замечательный (о человеке)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > dəymək

 • 4

  мест.
  1. что:
  1) обозначает вопрос о предмете, явлении, признаке и т.п. Nə görürsünüz? что вы видите? nə almışsınız? что вы купили? nəyin çatmır? чего у тебя не хватает? nəyin yoxdur? чего у тебя нет? nəyə baxırsan? на что ты смотришь? nəyə gülürsən? что ты смеёшься? səbəbini nədə görürsən? в чём видишь причину? nədən danışmırsan? отчего молчишь? nədən utanırsan? отчего стыдишься? nədən qorxursan? чего ты боишься? nədən istifadə edirsiniz? чем вы пользуетесь? nə ilə maraqlanırsınız? чем вы интересуетесь? nədən korluq çəkirsiniz? в чём вы нуждаетесь?
  2) употребляется в вопросительных конструкциях и выражает значение “почему?”. Nə baxırsan? что смотришь? nə qorxursan? что боишься? nə uzanmısan, qalx! что ты лежишь, встань!
  3) служит для обозначения вопроса о действии, состоянии, положении и т.п. кого-л., чего-л. Siz burada nə edirsiniz? что вы тут делаете? nə yatırsan? что ты спишь?
  4) в риторических вопросах. Bundan yaxşı nə ola bilər? что может быть лучше этого? bundan pisi nə ola bilər? что может быть хуже этого?
  5) употребляется как вопрос, когда собеседник недослышал, недостаточно понял и переспрашивает. Eşitmədim, nə dedin? я не расслышал, что ты сказал? nə oxuyursan? nə? что читаешь? что?
  6) выражает вопрос о размере цены; сколько, какую сумму? Bu şeyə görə məndən nə alacaqsan? что ты возьмёшь с меня за эту вещь?
  7) в риторических вопросах и восклицательных предложениях с отрицанием обозначает: всё без исключения, очень многое. Əlindən nə gəlmir чего он только не умеет, stolun üstündə daha nə yox idi чего только не было на столе
  8) употребляется в сочет. с именами существительными и личными местоимениями в форме направительного надежа (yönlük hal) и выражает значение “кому какое дело”. Mənə nə! какое мне дело! sənə nə! какое тебе дело!
  2. кто (выражает вопрос о живых существах, кроме человека). Bax, nə uçur? смотри, кто летит? (о птице); çayda nə tutdun? кого поймал в реке? (о рыбе); nə mələyir? кто блеет?
  3. какой:
  1) означает вопрос о качестве, свойстве чего-л. Kostyum nə rəngdədir? какого цвета костюм? uşaq nə boydadır? какого роста ребёнок?
  2) в риторических вопросах означает полное отрицание чего-л. Məndən nə müəllim? какой из меня учитель? səndən nə директор? какой же из тебя директор? burada nə danışıq ola bilər? какие тут могут быть разговоры? səndən mənə nə dost? какой же ты мне друг?
  3) в риторических вопросах выражает восторг, удивление и т.п. Ah, nə gözəl axşam(-dır) ах, какой прекрасный вечер; Ah, nə gözəl mənzərə (-dır) ах, какой красивый вид
  4. nəyi(n)-dir kim кто: употребляются для выражения вопроса: кем приходится? Bu uşaq sənin nəyindir? кто тебе этот ребёнок? bu kişi sənin nəyindir? кто тебе этот мужчина? bu sənin nəyindir? кто он тебе?
  5. nəyi kimin употребляется для выражения вопроса кто родился (родилась) у кого. Qonşunun nəyi olub? кто родился у соседки?
  6. nələr чего-чего не …, что только не …, чего только не … В риторических вопросах имеет значение: очень много, большое количество. Nələr görməmişik! чего только мы не видали! nələr danışmırlar! чего только не говорят! stolun üstündə nələr yox idi! чего только не было на столе! nələr eləmirdilər! чего-чего не делали!
  7. в сочет. Nə isə что-то. Nə isə burada xoşuma gəlmir что-то здесь мне не нравится, nəyi isə demir чего-то он не договаривает, nədənsə narazıdır чем-то он недоволен
  8. nədir:
  1) что такое. Həyat nədir? что такое жизнь? bu nədir? что это такое?
  2) какой. Gəlməkdə məqsədi nədir? какова цель его приезда? xeyri nədir? какая польза? mənası nədir? какой смысл (смысл-то какой)? əsası nədir? какое основание?; nə bilim не могу знать, не знаю; nə borcuma (borcuna) мне-то что, мне какое дело; nə desən çıxar kimdən, nədən всё можно ожидать от кого, от чего; nə isə словом, одним словом, короче говоря; nə qədər: 1. сколько. Nə qədər çalışdımsa … сколько ни старался …; 2. как. Nə qədər xoşbəxtəm! как я счастлив!; nə vaxt? когда?; nə səbəbə? почему?; nə üçün? зачем?; nə cür?:
  1. как. Nə cür istəsəm … как захочу …
  2. какой. Nə cür adamsan! какой ты человек!; nə haqda? о чём?; nə haqdasa о чём-то; nə ağına baxır, nə bozuna без разбору, не обращая внимания ни на что; nə baş verib? что произошло? что случилось?; nə baş verirsə-versin что бы ни случилось; nə başını ağrıdım короче говоря; nə böyük işdir (ki) ирон. мудрёное дело, большое дело; nə böyük şeydir невелика премудрость; nə var … подумаешь, велика важность; nə var, nə yox что нового, что хорошего; nə vaxt keyfi qalxır (gün üstünə doğur) когда находит такое настроение (такой стих) на кого-л.; nə vaxta qədər до каких пор; nə vermisən ala bilmirsən? что ты пристал к кому; nə vecimə (nə vecinə) до лампочки мне, ему и т.д.; nə qədər başın salamatdır пока ты живой …; nə qədər deyirsən хоть отбавляй; nə qədər istəyirsə (istəyirsən):
  1) сколько душе угодно
  2) сколько влезет; nə qədər istəsəmdə (istəsən də, istəsə də və i. a.) при всем моём (твоём, его и т.д.) желании; nə qədər ki …, до тех пор, пока …; nə qədər olmasa как-никак; nə qoyub, nə axtarırsan! о чём ты говоришь! nə deyəsən что тут скажешь; что могу сказать; nə deyirsən de … что ни говори …; nə dərdi var какая забота кому; nə dərdimə qalıb не моя забота; nə doğrasan (tökərsən) aşına, o da çıxar qaşığına что в кашу положишь, то ложкой и возьмёшь, как аукнется, так и откликнется; nə edəsən? что поделаешь? ничего не поделаешь; nə edəcəyini bilmir сам не знает, что делает; nə eləsə yeri var поделом кому; nə yaxşı! как хорошо! nə yaxşı ki … хорошо, что …; nə yemisən turşulu aş поделом наказан, поделом получил; nə ki var всё, что есть; nə yuvanın quşudur что за птица (птичка); məndə (səndə, onda и т.п.) nə gəzir откуда быть чему у кого; əlinə nə gəldi: 1. что попало; 2. чем попало; nə günə qalıb до чего дожил, до чего дошёл; nə lazım? к чему? на что?; nə münəsibətlə с какой стати, в связи с ч ем; nə olaydı хотя бы; nə olar ki … əgər что случится, если …; nə olsun ki? что из того? ну и что; nə olub? в чём дело?; nə olur olsun (nə olursa olsun):
  1. будь, что будет
  2. безразлично что
  3. во что бы то ни стало; nə təhər как, каким образом; nə təhər olsa как бы то ни было; как-никак; nə fayda … какая польза; nə çarə? чем поможешь?; nə cür var как есть; nə cür gəldi как попало; nə üçün və nəyə görə? отчего и почему?; nə üçünsə почему-то; nə üzlə с каким лицом (появиться, показаться); nə var ki, nə alasan нечего взять с кого-л.; nəyimə gərəkdir на что мне нужно; nəyimiz əskikdir kimdən сами с усами; nəyin bahasına olursa olsun во что бы то ни стало, любой ценой; nəyimə (nəyinə) gərəkdir на что мне (тебе, ему и т.п.) нужно; əlimdən nə gəlir что я могу поделать; əlindən nə gəlir что ты умеешь (он умеет) делать; heç nədən ни за что; ни за что ни про что; nə oldu, … чуть что, …; sözün nədir? что хочешь этим сказать? bütün bunlar nə deməkdir? что всё это значит?

  Azərbaycanca-rusca lüğət >

 • 5 üçün

  I
  послел. для:
  1) употребляется при обозначении лица, предмета, в пользу которого что-л. делается, которому что-л. предназначается. Uşaq üçün oyuncaq almaq купить игрушку для ребёнка, inşaatçılar üçün ev дом для строителей
  2) употребляется при обозначении лица или предмета, в интересах которого, ради которого что-л. совершается. İnsanlar üçün yaşamaq жить для людей, xalqı üçün özünü şəhid etmək пожертвовать собой для своего народа
  3) употребляется при указании на цель, причину, основание совершения действия; ради. Hamı üçün çalışmaq стараться для всех, işin xeyri üçün для пользы дела
  4) употребляется при указании на назначение предмета, на предназначение лица. Rəsm üçün albom альбом для рисования, oturmaq üçün yer место для сидения, əlillər üçün yerlər места для инвалидов
  5) употребляется при указании причины, основания или повода какого-л. действия
  6) употребляется при обозначении лица, предмета, обстоятельства, по отношению к которым имеет силу, значение то или иное состояние, качество и т.д. Mənim üçün ən qiymətli самый ценный для меня, bizim üçün əhəmiyyəti yoxdur для нас не имеет значения
  II
  союз
  1. чтобы (присоединяет обороты с инфинитивом, имеющие значение цели). Oxumaq üçün чтобы учиться, məşğul olmaq üçün чтобы заниматься, iştirak etmək üçün чтобы участвовать, qalib gəlmək üçün чтобы победить
  2. для того чтобы. Bir peşəni kamil bilmək üçün uzun müddət çalışmaq lazımdır для того чтобы овладеть какой-л. профессией в совершенстве, следует трудиться в течение долгого времени; nə üçün: 1. для чего, зачем; 2. почему, от чего, за что; nə üçünsə почему-то, отчего-то
  ◊ canın üçün клянусь тобой

  Azərbaycanca-rusca lüğət > üçün

 • 6 yox

  I
  в знач. сказ. нет, не имеется; нет, не имеет. Duz yoxdur нет соли, kağız yoxdur нет бумаги, burada heç kəs yoxdur здесь никого нет, heç kəsi yoxdur он никого не имеет, istedadı yoxdur у него нет таланта, iradəsi yoxdur у него нет воли
  II
  част.
  1. нет (при отрицании). Yox, bu həqiqət (doğru) deyil нет, это неправда; gələcəksən, ya yox? придёшь или нет?
  2. не (в противительных конструкциях). Səhər yox, axşam görüşərik встретимся не утром, а вечером; qardaşım yox, bacım oxuyur учится не брат, а сестра; bu hadisə bildir yox, inişil olubdur это произошло не в прошлом году, а в позапрошлом
  III
  в знач. сущ. нет. Yoxun üzü qaradır, yoxdan nə umasan на нет и суда нет
  ◊ yox eləmək (etmək) уничтожать, уничтожить, свести на нет; yox olmaq, yoxa çıxmaq пропасть, исчезнуть; сойти на нет; vaxt yoxdur нет времени; dəxli yoxdur kimə, nəyə не касается кого, чего; ehtiyac yoxdur нет нужды; ehtiyacı yoxdur не нуждается; etirazı yoxdur не возражает; fayda yoxdur kimdən, nədən нет пользы от кого, от чего; faydası yoxdur бесполезно; xəbər yoxdur kimdən нет известий от кого; xəbəri yoxdur находится в неведении; fərqi yoxdur: 1. нет разницы; 2. безразлично; təfavütü yoxdur см. fərqi yoxdur; ixtiyar yoxdur не дано права; ixtiyarı yoxdur kimin не имеет права кто; ixtiyarım yoxdur не имею права; rəhmi yoxdur kimin нет жалости у кого; həvəsi yoxdur не имеет желания; təhsili yoxdur не имеет образования, необразован; şübhə yoxdur нет сомнения; şübhəsi yoxdur kimin не сомневается кто; əhəmiyyəti yoxdur не имеет значения; tayı-bərabəri yoxdur не имеет себе равных; rahatlığı yoxdur kimin: 1. не имеет условий (коммунально-бытовых); 2. беспокойный; 3. нет покоя от кого-л. у кого; kefi yoxdur: 1. нездоров; 2. нет настроения; həddi-hüdüdü yoxdur не имеет предела; səriştəsi yoxdur не имеет опыта, у него нет опыта; taqətim yoxdur я не в состоянии, у меня нет сил; ümid yoxdur: 1. нет надежды; 2. безнадёжен (о больном); ümidim yoxdur не надеюсь; həqiqət yoxdur нет справедливости; həqiqətdə yoxdur нет в действительности; xeyir yoxdur нет пользы, нет выгоды; xeyri yoxdur бесполезно; çarə yoxdur нет выхода; sayı-hesabı yoxdur нет счёту; ağzında dili yoxdur жалкий; ağlı yoxdur kimin неумный, нет ума у кого; aram yoxdur kimlə, nə ilə не люблю, не тянет, не привлекает; aramız yoxdur не дружим, не общаемся; axırı yoxdur: 1. nəyin плохо кончится что; 2. kimin добром не кончит кто; biri vardı, biri yoxdu жил-был; bəxti yoxdur kimin несчастен кто, нет счастья у кого; varından yox olmaq лишиться всего; qiyməti yoxdur цены нет, бесценен; bir o qədər də yox не в той степени, не настолько, чтобы …; qorxulu bir şey yoxdur нет ничего страшного; eybi yoxdur ничего, сойдет; zərər yoxdur ничего; iynə salmağa yer yoxdur яблоку негде упасть; işi yoxdur kimlə нет дела до кого; işim-gücüm yoxdur! что, мне делать нечего!; yer yoxdur: 1. harada нет места где; 2. kimə, nəyə нет места кому, чему; yox yerə напрасно; yox yerdən: 1. ни с того ни с сего; 2. неожиданно; geriyə yol yoxdur некуда отступать, обратной дороги нет; yox deyildir имеется, есть; yoxa çıxasan! пропади пропадом!; yox bir! ещё чего!; günüm yoxdur kimdən, nədən нет покоя, нет жизни от кого, от чего; kimdən, nədən macal yoxdur нет отбоя от кого, от чего; mənası yoxdur nəyin не имеет смысла что, нет смысла; misli yoxdur бесподобен; nə var, nə yox? что нового?; nə hə, nə yox ни да, ни нет (об уклончивом ответе); nələr yoxdur harada чего только нет где; ona görə yox ki, … не потому, что …, не для того, чтобы …; özünü yox bil, əgər … считай, что ты пропал, если …; ölüm yoxdur kimə не пропадет кто; öldü var, döndü yoxdur что бы ни случилось, что бы ни было; söz yox ki, … несомненно, что; sözüm yoxdur: 1. не возражаю; 2. нет слов выразить …; ürəyi yoxdur kimə, nəyə сердце не лежит к кому, чему, не любит кого; həyatda yoxdur kim нет в живых кого; çörəyimin duzu yoxdur о том, кому на добро отвечают неблагодарностью; elə söhbət yoxdur! ничего подобного!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yox

 • 7

  what; whatever; how
  Nəyə görə? – What for?
  O adam sizin nəyinizdir? – What relation to you is that man?
  Nə eləyim? – What can I do?
  Nə də olsa – still, all the same, after all
  Bu nə deməkdir? – What does it mean?
  nə isə – well, never mind, anyway
  Nə eşitsə, inanır. – He believes whatever he hears
  Nə vaxt? – When?
  Nə qədər? – how much, how many
  nə üçün – why, what for
  nə var, nə yox? – What is the news? How are the things going on?
  Bu nə haldır düşmüsən? – What has happened to you?
  Nə fayda? Nə xeyri? – What's the use?

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət >

См. также в других словарях:

 • xeyri — I (Kürdəmir) bax xayra. – Nəğayrım, sən bunnan çıxmaseydin, inəy süti yerə calamazdı, xeyri də yıxılmazdı II (Salyan, Şamaxı) əkin sahəsinə tökülən sünbüllərdən öz özünə bitən taxıl. – Bu il kolxozda beş hekdara qədər xeyri arpa var (Salyan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • xeyri — is. Qırmızı rəngli, topləçəkli gül; məxmərgülü. Xiyabanın hər iki tərəfini yeni açılmaqda olan xeyri, şəbbu, qırmızı zanbaq və sair rəngarəng çiçəklər bürümüş idi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xeyri — ə. xeyirə aid olan, xeyir olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • xeyir — is. <ər.> 1. Fayda, mənfəət. Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxm əkməyə dehqanları neylərdin, ilahi?! M. Ə. S.. Atalar, babalar əkiblər, tər töküb becəriblər, xeyrini biz görürük. M. C.. Xeyir dəymək (gəlmək) – faydası olmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • püş — I (Oğuz) yabanı bitki adı. – Püşün diş ağrısına xeyri var II (Bolnisi, Borçalı, Gədəbəy, Gəncə, Qax, Qazax, Meğri, Şəmkir, Tovuz) bax puş. – Püşün torpağa çox xeyri var (Tovuz); – Püşü torpağa töx’sən, yaxşı olar (Gədəbəy); – Yeri quvvalamaxdan… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • xeyirli — sif. Xeyir verən, xeyri olan; gəlirli, qazanclı, əlverişli. Xeyirli iş. Xeyirli sənət. – <Keçəl:> Lotubaşı, sən qovunu ver, mən sənə bir xeyirli yer deyim. «Aşıq Qərib». Qonşum elə güman eləyib ki, dünyada yazıçılıqdan asan, yazıçılıqdan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xeyirsiz — sif. Heç kəsə xeyri, yaxşılığı toxunmayan, xeyir verməyən. Xeyirsiz adam. – Mən hərdən oturub fikirləşirəm və bu əqidəyə gəlirəm ki, bizim çoxumuzu bədbəxt edən karsız, vecsiz və xeyirsiz qohumlarımızdır. Ə. Vəl.. Hamı arsız və xeyirsiz, gücü az; …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Сабухи (фильм, 1941) — Сабухи Səbuhi Жанр драма исторический Режиссёр Рза Тахмасиб Автор сценария Микаил Рафили …   Википедия

 • güzəmləndirməx’ — (Kəlbəcər) yununu çoxaltmaq, artırmaq (qoyuna aiddir). – Yağışın qoyuna olduxca xeyri var, güzəmləndirir dayna, yunun artırır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • köçəl — I (Cəbrayıl, Cəlilabad, İmişli, Kürdəmir, Mingəçevir, Salyan, Zəngəzur, Zəngilan) xırmanda tamam döyülməyib əzilmiş halda qalan sünbül. – A:z, o köçəli qırağa tögginən ki, taxıla qarışmasın (Cəbrayıl); – Bığdanı dö:rdüg, so:rırduğ, bığdasın… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • puş — (Gədəbəy, Tovuz) təzək. – Puşun torpağa xeyri var, torpağ o sa:t canə:lir <cana gəlir> (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»