Перевод: с английского на все языки

wind up

 • 1 wind

  Англо-русский словарь по экономике и финансам > wind

 • 2 wind

  {wind}
  I. 1. вятър, буря
  against the WIND, in the WIND's eye, in the teeth of the WIND срещу вятъра
  between WIND and water мор. във водолинията/ватерлинията, прен. на опасно/чувствително/уязвимо място/позиция
  down/before the WIND пo посока на вятъра
  to sail close to/near the WIND плувам, доколкото e възможно, срещу вятъра, прен. действувам/държа се на границата на приличието/честността
  to know/find out how the WIND blows/lies знам/разбирам накъде духа вятърът/как стоят работите
  on a WIND мор. срещу вятъра
  off the WIND мор. с вятъра откъм кърмовата част
  like the WIND (бързо) като вихър
  2. рl четирите посоки на света, четирите точки на компаса
  from/to the four WINDs от/на всички посоки/страни
  3. въздушна струя/поток
  4. лъх/миризма, донесена от вятъра
  to get WIND of подушвам (и прен.)
  5. слух, мълва
  to take/get WIND разчувам се
  6. въздух, газ
  to break WIND пускам газове
  to bring up WIND оригвам се
  7. дъх, дишане
  to get/recover one's WIND поемам си дъх, отдъхвам си
  to lose one's WIND задъхвам се, секва ми дъхът
  to have the WIND up sl. изплашвам се, страхувам се
  to put the WIND up on someone стряскам/изплашвам някого
  second WIND възстановено нормално дишане (след задъхване), прен. подновена енергия/сили
  to have a good/a long WIND дишам правилно/спокойно
  to have a bad WIND дишам неправилно/неспокойно, лесно се задъхвам
  to be in good WIND, to have plenty of WIND дишането ми e правилно, не се задъхвам
  8. празни приказки, празнословие, самодоволство
  9. sl. стомах, под лъжичката/ребрата
  10. духови инструменти
  to have the WIND of мор. в по-благоприятно положение съм от, по следите съм на
  to take the WIND out of someone's sails разг. отнемам възможността на някого да каже/направи нещо, като го изпреварвам, смачквам фасона на някого
  to cast/fling/throw to the WINDs хвърлям на вятъра, пилея, захвърлям (всяко благоразумие, приличие и пр.), пускам му края
  to be in the WIND разг. предстоя, готвя се, мътя се, подготвям се
  to get the WIND of имам преимущество пред
  WIND is in that quarter нещата стоят така
  to raise the WIND събирам пари, набирам нужните средства
  to throw/fling caution/prudence to the WIND тръгвам през просото
  II. 1. подушвам, надушвам
  2. карам/правя да се задъха
  to be WINDed by running задъхан съм от тичане
  3. давам възможност (на кон и пр.) да си отдъхне/почине
  III. 1. вия се, извивам се, лъкатуша
  2. навивам (се), увивам (се), обвивам, намотавам
  to WIND one's arms round someone, to WIND someone in one's arms обвивам ръце около някого, обгръщам някого с ръце
  3. навивам, курдисвам (часовник и пр.)
  4. издигам с въртене на макара и пр. (кофа с вода от кладенец и пр.)
  5. въртя, завъртам (се)
  to WIND the ship завъртам кораба в обратна посока
  6. to WIND one's way, to WIND oneself промъквам се/намъквам се предпазливо
  to WIND oneself /one's way into someone's heart/affections умело/неусетно спечелвам сърцето на някого
  wind back връщам филмова лента обратно в касетката, пренавивам лента
  wind down свалям/смъквам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.), развивам се докрай (за пружина на часовник и пр.), отслабвам, замирам (за акция и пр.)
  wind in навивам/намотавам връв/жица на въдица, изкарвам (риба) на брега
  wind off развивам (се), размотавам (се)
  wind on завъртам филмова лента за следващата снимка
  wind up навивам, намотавам, навивам, курдисвам (часовник, играчка и пр.), вдигам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.), развълнувам, възбуждам, разпалвам
  to get wound up разгорещявам се, разпалвам се
  to be wound up to a fury вбесен съм, свършвам, привършвам, приключвам (дебати, програма и пр.), ликвидирам (предприятие и пр.), решавам, приключвам (въпрос), свършвам/озовавам се/попадам някъде/в някакво положение
  he wound up by killing his tormentor той свърши с това, че уби своя мъчител, свършвам, завършвам
  he wound up by saying накрая/в заключение той каза
  IV. 1. въртене, завъртане
  2. извивка, завой
  3. намотка
  4. изкривяване, измятане (на дъска и пр.)
  * * *
  {wind} n 1. вятър; буря; against the wind, in the wind's eye, in the t(2) {wind} v 1. подушвам, надушвам; 2. карам/правя да се задъха;{3} {waind} v (wound {waund}, -ed {-id}) 1. вия се, извивам{4} {waind} n 1. въртене, завъртане; 2. извивка, завой; 3. намот
  * * *
  увивам; вятър; вия се; криволича; обвивам;
  * * *
  1. against the wind, in the wind's eye, in the teeth of the wind срещу вятъра 2. between wind and water мор. във водолинията/ватерлинията, прен. на опасно/чувствително/уязвимо място/позиция 3. down/before the wind пo посока на вятъра 4. from/to the four winds от/на всички посоки/страни 5. he wound up by killing his tormentor той свърши с това, че уби своя мъчител, свършвам, завършвам 6. he wound up by saying накрая/в заключение той каза 7. i. вятър, буря 8. ii. подушвам, надушвам 9. iii. вия се, извивам се, лъкатуша 10. iv. въртене, завъртане 11. like the wind (бързо) като вихър 12. off the wind мор. с вятъра откъм кърмовата част 13. on a wind мор. срещу вятъра 14. second wind възстановено нормално дишане (след задъхване), прен. подновена енергия/сили 15. sl. стомах, под лъжичката/ребрата 16. to be in good wind, to have plenty of wind дишането ми e правилно, не се задъхвам 17. to be in the wind разг. предстоя, готвя се, мътя се, подготвям се 18. to be winded by running задъхан съм от тичане 19. to be wound up to a fury вбесен съм, свършвам, привършвам, приключвам (дебати, програма и пр.), ликвидирам (предприятие и пр.), решавам, приключвам (въпрос), свършвам/озовавам се/попадам някъде/в някакво положение 20. to break wind пускам газове 21. to bring up wind оригвам се 22. to cast/fling/throw to the winds хвърлям на вятъра, пилея, захвърлям (всяко благоразумие, приличие и пр.), пускам му края 23. to get the wind of имам преимущество пред 24. to get wind of подушвам (и прен.) 25. to get wound up разгорещявам се, разпалвам се 26. to get/recover one's wind поемам си дъх, отдъхвам си 27. to have a bad wind дишам неправилно/неспокойно, лесно се задъхвам 28. to have a good/a long wind дишам правилно/спокойно 29. to have the wind of мор. в по-благоприятно положение съм от, по следите съм на 30. to have the wind up sl. изплашвам се, страхувам се 31. to know/find out how the wind blows/lies знам/разбирам накъде духа вятърът/как стоят работите 32. to lose one's wind задъхвам се, секва ми дъхът 33. to put the wind up on someone стряскам/изплашвам някого 34. to raise the wind събирам пари, набирам нужните средства 35. to sail close to/near the wind плувам, доколкото e възможно, срещу вятъра, прен. действувам/държа се на границата на приличието/честността 36. to take the wind out of someone's sails разг. отнемам възможността на някого да каже/направи нещо, като го изпреварвам, смачквам фасона на някого 37. to take/get wind разчувам се 38. to throw/fling caution/prudence to the wind тръгвам през просото 39. to wind one's arms round someone, to wind someone in one's arms обвивам ръце около някого, обгръщам някого с ръце 40. to wind one's way, to wind oneself промъквам се/намъквам се предпазливо 41. to wind oneself /one's way into someone's heart/affections умело/неусетно спечелвам сърцето на някого 42. to wind the ship завъртам кораба в обратна посока 43. wind back връщам филмова лента обратно в касетката, пренавивам лента 44. wind down свалям/смъквам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.), развивам се докрай (за пружина на часовник и пр.), отслабвам, замирам (за акция и пр.) 45. wind in навивам/намотавам връв/жица на въдица, изкарвам (риба) на брега 46. wind is in that quarter нещата стоят така 47. wind off развивам (се), размотавам (се) 48. wind on завъртам филмова лента за следващата снимка 49. wind up навивам, намотавам, навивам, курдисвам (часовник, играчка и пр.), вдигам с въртене (щори, прозорец на кола и пр.), развълнувам, възбуждам, разпалвам 50. въздух, газ 51. въздушна струя/поток 52. въртя, завъртам (се) 53. давам възможност (на кон и пр.) да си отдъхне/почине 54. духови инструменти 55. дъх, дишане 56. извивка, завой 57. издигам с въртене на макара и пр. (кофа с вода от кладенец и пр.) 58. изкривяване, измятане (на дъска и пр.) 59. карам/правя да се задъха 60. лъх/миризма, донесена от вятъра 61. навивам (се), увивам (се), обвивам, намотавам 62. навивам, курдисвам (часовник и пр.) 63. намотка 64. празни приказки, празнословие, самодоволство 65. рl четирите посоки на света, четирите точки на компаса 66. слух, мълва
  * * *
  wind [wind] I. n 1. вятър; the \wind rises ( falls) вятърът се усилва (стихва); against the \wind, in the \wind's eye, in the teeth of the \wind срещу вятъра; between \wind and water мор. във водолинията (ватерлинията); прен. под лъжичката; на най-уязвимото място; down \wind, before the \wind по посока на вятъра; to take the \wind out of s.o.'s sail(s) прен. подкопавам нечие самочувствие, отнемам увереността на някого; to sail to ( be close to, be near) the \wind плувам под възможно най-малък ъгъл срещу вятъра; прен. действам (държа се) на границата на приличието или честността; рискувам; to know ( find out) how the \wind blows ( lies) прен. знам (разбирам) накъде духа вятърът (как стоят работите); on a \wind мор. срещу вятъра; off the \wind мор. с вятъра откъм кърмата; like the \wind (бързо) като вихър; it's an ill \wind ( that blows nobody any good) всяко зло за добро; to spit in the \wind прен. опитвам се да постигна нещо невъзможно, ритам срещу ръжена; to be left twisting ( swinging) in the \wind оставен съм на произвола на съдбата; to whistle in the \wind говоря празни приказки (безсмислици), чеша си езика; 2. pl четирите посоки на света, четирите точки на компаса; from (to) the four \winds от (на) всички посоки (страни); 3. въздушна струя; 4. миризма (донесена от вятъра); to get \wind of подушвам (и прен.); 5. мълва, слух; to take ( get) \wind разчува се; to be in the \wind носи се из въздуха (прен.); предстои; to catch ( get) \wind of дочувам ( слух); надушвам; 6. мед. газове; to break \wind пущам газове; to bring up \wind оригвам се; 7. дъх; дишане; to get ( recover) o.'s \wind поемам си дъх, отдъхвам си; broken \wind лошо дишане, задъхване (особ. у кон); second \wind възстановено, спокойно, равномерно дишане (след задъхване); прен. възстановено желание и енергия за действие; to be in good \wind, to have plenty of \wind дишането ми е правилно, не се задъхвам, имам въздух; 8. празни приказки, празнословие; 9. лъжичка, (под) ребрата; 10. духови инструменти; brass \wind медни инструменти; wood \wind флейти, кларнети, фаготи и под.; to be ( three sheets) in the \wind разг. пиян съм, нафиркал съм се; to blow in the \wind разисква се, обсъжда се, премисля се (без да е взето решение); to get the \wind up изплашвам се, хваща ме шубе; to put the \wind up изплашвам; to raise the \wind намирам пари; II. v 1. подушвам, надушвам; 2. карам да се задъха; изкарвам въздуха (за удар); to be \winded by running задъхан съм от тичане; 3. давам възможност да си отдъхне (почине); to stop to \wind а horse спирам, за да си отдъхне конят; 4. потупвам бебе по гърба, за да се оригне; 5. проветрявам, изнасям на въздух (на слънце); III. wind [waind] I. v ( wound [waund]) 1. вия се, извивам се; лъкатуша, вървя на зигзаг, криволича; 2. навивам (се), увивам (се), обвивам; намотавам; to \wind o.'s arms round s.o., to \wind s.o. in s.o.'s arms обвивам ръце около някого, обгръщам някого с ръце; to \wind round o.'s little finger прен. въртя ( някого) на пръста си; 3. навивам (часовник и пр.); 4. издигам (с въртене); 5. излагам по заобиколен начин ( идеи); представям индиректно; 6. въртя, завъртам; to \wind the ship завъртам кораба в обратна посока; 7.: to \wind o.'s way, to \wind o.s. промъквам се предпазливо; III. n 1. въртене; завъртане; 2. извивка, завой; намотка; 3. тех. изкривяване, измятане (на дъска); IV. wind [waind] v ( winded[´waindid], wound [waund]) давам ( сигнал) с рог и пр.; надувам, изсвирвам с (рог и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > wind

 • 3 ♦ wind

  ♦ wind (1) /wɪnd/
  n.
  1 [cu] vento: fair [contrary] wind, vento favorevole [contrario]; north wind, vento del nord; tramontana; south wind, vento del sud; west wind, vento di (o da) ponente; southwest wind, vento di sud-ovest; a gust of wind, una raffica di vento; There's a high wind today, oggi il vento tira forte; The wind was blowing from the west, il vento soffiava da occidente; (astron.) solar wind, vento solare; prevailing wind, vento dominante; a bitter wind, un vento pungente; a chill wind, un vento gelido; fierce wind, vento furioso; light wind, lieve vento; venticello; strong wind, forte vento; stiff wind, vento gagliardo
  2 [u] fiato; respiro; respirazione: Let me get my wind back, lasciami riprender fiato; to knock the wind out of sb., far perdere il fiato a q.
  3 [u] odore ( portato dal vento); sentore ( anche fig.): The dogs are keeping the wind, i cani seguono l'odore (della selvaggina); The journalist got wind of the scandal, il giornalista ha avuto sentore dello scandalo
  4 [uc] (med., fam.) flato; ( anche) meteorismo, flatulenza: My little boy is troubled with wind, il mio bambino soffre di flatulenza; to bring up wind, fare il ruttino
  5 [u] (fig. fam.) parole vuote; sciocchezze; aria fritta; parole senza senso; vaniloquio: His speeches are mere wind, i suoi discorsi sono puro vaniloquio
  6 (pl. collett.) (mus.) fiati; strumenti a fiato: The strings were drowned by the winds, gli strumenti a corda erano soffocati (o coperti) da quelli a fiato
  ● (naut.) wind abeam, vento al traverso; bolina stretta ( una delle andature) □ (naut., aeron.) wind ahead, vento in prua □ (naut.) wind astern, vento in poppa □ ( gergo comm., scozz.) wind bill, cambiale di comodo □ (naut.) wind-bound, trattenuto in porto dal vento contrario □ (fam. USA) wind box, fisarmonica □ (ind. costr.) wind-brace, controvento □ ( di cavallo) wind-broken, bolso □ wind chart, carta dei venti □ (meteor.) wind shear, gradiente del vento □ (meteor.) wind chill, raffreddamento da vento □ wind chimes, campane eoliche ( campanellini di bronzo, ecc., dal piccolo batacchio, che si espongono al vento, anche come cacciaspiriti) □ (med.) wind colic, meteorismo □ (aeron., meteor.) wind cone, manica a vento □ (naut., aeron.) wind down, vento in senso longitudinale □ wind-egg, uovo imperfetto □ (geol.) wind erosion, erosione eolica □ wind farm, centrale eolica; parco eolico □ (poet.) wind-flower, anemone □ (vet.) wind-gall, vescicone ( nelle giunture del garretto del cavallo) □ wind gauge, anemometro □ (naut.) wind hose, manica a vento □ (naut.) wind indicator, segnavento; bandierina □ (mus.) wind instruments, strumenti a fiato □ ( acustica) wind noise, rumore eolico □ (naut.) wind on the quarter, vento al giardinetto □ ( sci) wind-packed snow, neve ventata □ wind power, energia del vento; carbone azzurro □ (ind.) wind-power plant, centrale eolica □ (meteor.) wind rose, rosa dei venti □ wind scale, scala dei venti □ (meteor.) wind shear, gradiente del vento □ (meteor.) wind sleeve, manica a vento □ wind speed, velocità del vento □ wind spout, turbine di vento □ ( raro) wind-sucker, cavallo che respira rumorosamente □ wind-swept, battuto dai venti; spazzato dal vento □ (aeron.) wind tee, T d'atterraggio □ wind-tight, impenetrabile al vento □ (tecn.) wind tunnel, galleria del vento; galleria aerodinamica □ wind vane, banderuola □ (naut.) before (o down) the wind, col vento in poppa □ to break wind, fare un vento (eufem.); fare un peto □ (fig.) to cast (o to fling) prudence to the winds, abbandonare la prudenza □ (naut.) to come to the wind, orzare □ ( caccia) to be down the wind of a wild animal, tenersi sottovento a un selvatico □ (fig.) to find out how the wind blows (o lies), sentire da che parte tira il vento; capire che aria tira □ ( anche fig.) to get wind of, aver sentore di; fiutare: The fox got wind of the hunters, la volpe ha fiutato i cacciatori □ ( slang) to get (o to have) the wind up, innervosirsi; prendersi paura; aver fifa □ to get one's second wind, riprendere fiato, riprendersi; (fig.) provare di nuovo □ (fam.) to hit sb. in the wind, colpire q. alla bocca dello stomaco (o al plesso solare); far perdere il fiato a q. □ (naut.) in the wind's eye, controvento □ (naut.) to keep away from the wind, poggiare □ (naut.) off the wind, col vento in poppa □ (naut.) on the wind, col vento in prua (o in faccia) □ ( slang) to put the wind up sb., spaventare q., mettere paura a q. □ (fig. fam.) to raise the wind, procurarsi di riffa o di raffa il denaro occorrente □ to sail (o to be) close to the wind (o near the wind), (naut.) stringere il vento, andare all'orza; (fig.) camminare sul filo del rasoio □ (naut.) to sail in the eye (o in the teeth) of the wind, navigare nel letto (o nel filo) del vento □ (fig.) to see which way the wind is blowing, capire che aria tira (o come si mettono le cose) □ (fig.) to take the wind out of sb. 's sails, sgonfiare, smontare q. (fig.); fare abbassare la cresta a q. □ (fig.) to throw prudence to the winds, abbandonare la prudenza □ ( caccia) to be up the wind of a wild animal, trovarsi sopravvento a un selvatico □ ( anche fig.) to waste one's wind, sprecare il fiato □ (naut.) with the wind on the beam, col vento al traverso (o a mezza nave) □ (fig.) There is st. in the wind, qualcosa bolle in pentola (fig.); sta per accadere qualcosa.
  wind (2) /waɪnd/
  n.
  1 ( anche elettron.) avvolgimento
  3 curva; svolta; voltata
  ● (polit., mil.) wind-down, diminuzione, riduzione ( della tensione, ecc.) □ wind-up, conclusione; fine; chiusura, epilogo; ( di un meccanismo, orologio, ecc.) a carica □ (comm.) wind-up sale, vendita di liquidazione.
  (to) wind (1) /wɪnd/
  v. t.
  1 dare aria a; esporre al vento; arieggiare; aerare
  2 fiutare: The hounds winded the boar, i cani hanno fiutato il cinghiale
  3 sfiatare: I was quite winded by the run, la corsa mi lasciò senza fiato; to be winded by a blow, restare senza fiato per un colpo
  (to) wind (2) /waɪnd/
  (pass. e p. p. winded, o wound, per confusione con to wind /3/), v. t.
  (poet., raro) suonare ( uno strumento a fiato, un segnale): The knight winded his horn, il cavaliere suonò il corno; (mil.) to wind the call, suonare l'adunata.
  (to) wind (3) /waɪnd/
  (pass. e p. p. wound)
  A v. i.
  1 serpeggiare; girare; formare anse; fare delle svolte; snodarsi; procedere a zigzag: The river winds in and out, il fiume forma continue anse; The road winds round the lake, la strada gira attorno al lago; The long line of soldiers wound down the valley, la lunga fila di soldati si snodava lungo la valle
  2 avvolgersi; attorcigliarsi: The creeper winds round the oak, il rampicante s'attorciglia intorno alla quercia
  3 (fig.) prenderla alla larga ( parlando); agire in modo tortuoso; insinuarsi
  4 ( del legno) incurvarsi; imbarcarsi
  5 ( di un orologio) caricarsi ( a mano o con la chiavetta): This clock winds easily, quest'orologio si carica facilmente
  B v. t.
  1 girare; far girare: to wind a crank, girare una manovella
  2 avvolgere; attorcigliare: to wind tape on a reel, avvolgere del nastro su una bobina; to wind a scarf round one's neck, avvolgersi (o mettersi) una sciarpa intorno al collo; The snake winds itself round its prey, il serpente s'attorciglia intorno alla preda
  3 (mecc.) sollevare con l'argano: to wind up ore from a mine, sollevare con l'argano minerale da una miniera
  4 (fig.) insinuare; introdurre di soppiatto: to wind one's criticism into an argument, introdurre le proprie critiche in un'argomentazione
  5 cingere: I wound her in my arms, la cinsi con le braccia; la serrai fra le braccia.

  English-Italian dictionary > ♦ wind

 • 4 wind

  wind n
  ветер
  adverse wind
  неблагоприятный ветер
  aerodrome wind distribution
  роза ветров аэродрома
  aerodrome wind rose
  роза ветров аэродрома
  aerodrome wind shift
  изменение направления ветра в районе аэродрома
  aerodrome wind sock
  аэродромный ветроуказатель
  aloft wind
  ветер в верхних слоях атмосферы
  anabatic wind
  восходящий воздушный поток
  anomalous wind conditions
  нерасчетный ветровой режим
  backing wind
  ветер с правым вращением
  back wind
  попутный ветер
  baffling wind
  встречный порывистый ветер
  closed-throat wind tunnel
  аэродинамическая труба с закрытой рабочей частью
  correct for cross wind
  парировать снос
  crab into wind
  парировать снос
  cross wind
  боковой ветер
  dead wind
  встречный ветер
  down wind
  попутный ветер
  fall wind
  нисходящий воздушный поток
  favorable wind
  попутный ветер
  flank wind
  боковой ветер
  flight wind shear
  сдвиг ветра в зоне полета
  fly into the wind
  летать против ветра
  fly up wind
  летать против ветра
  following wind
  попутный ветер
  forecast wind
  прогнозируемый ветер
  free-flight wind tunnel
  аэродинамическая труба имитации свободного полета
  full-scale wind tunnel
  аэродинамическая труба для испытания моделей в натуральную величину
  ground wind indicator
  наземный указатель направления ветра
  gusty wind
  порывистый ветер
  head the aircraft into wind
  направлять воздушное судно против ветра
  head wind
  встречный ветер
  high-speed wind tunnel
  аэродинамическая труба больших скоростей
  horizontal wind shear
  горизонтальная составляющая сдвига ветра
  into crab wind
  парировать снос
  katabatic wind
  нисходящий воздушный поток
  land into the wind
  выполнять посадку против ветра
  land into wind
  совершать посадку против ветра
  maximum wind chart
  карта максимальных ветров
  onset of wind
  резкий порыв ветра
  open-circuit wind tunnel
  аэродинамическая труба открытого типа
  prevailing wind
  господствующий ветер
  quartering head wind
  встречный ветер
  quartering tail wind
  попутный ветер
  side wind
  боковой ветер
  spin wind tunnel
  аэродинамическая труба для испытаний на сваливание в штопор
  stage wind
  ветер на определенном участке маршрута
  surface wind
  ветер у земли
  surface wind gust
  порыв ветра у поверхности земли
  surface wind speed
  скорость ветра у поверхности
  (земли) tail wind
  попутный ветер
  tail wind component
  составляющая попутного ветра
  takeoff into the wind
  взлетать против ветра
  test in the wind tunnel
  продувать в аэродинамической трубе
  transonic wind tunnel
  аэродинамическая труба околозвуковых скоростей
  turn into the wind
  разворачивать против ветра
  twelve o'clock wind
  встречный ветер
  unechoic wind tunnel facilities
  оборудование безэховой аэродинамической трубы
  unpredicted wind
  непредвиденный ветер
  unrecognized wind
  неопознанный ветер
  upper wind
  ветер в верхних слоях атмосферы
  variable wind
  переменный ветер
  veering wind
  ветер с левым вращением
  vertical wind shear
  вертикальная составляющая сдвига ветра
  vertical wind shear streamline
  карта вертикальных сдвигов ветра
  vertical wind tunnel
  аэродинамическая труба вертикального типа
  wind angle
  угол ветра
  wind channel
  аэродинамическая труба
  wind component
  составляющая ветра
  wind component table
  таблица составляющих ветра
  wind cone
  ветроуказатель
  wind correction
  поправка на ветер
  wind deflection
  снос ветром
  wind direction
  направление ветра
  wind direction indicator
  указатель направления ветра
  wind drift
  снос под воздействием бокового ветра
  wind effect
  ветровая нагрузка
  wind flaps control system
  система управления закрылками
  wind landing gear
  крыльевая опора шасси
  wind limit
  предел скорости ветра
  wind main frame
  каркас крыла
  wind pressure
  ветровое давление
  wind relative bearing
  пеленг с учетом направления ветра
  wind screen
  ветрозащитный экран
  wind shear
  сдвиг ветра
  (относительно курса полета) wind speed
  скорость ветра
  wind speed indicator
  указатель скорости ветра
  wind streamline
  роза ветров
  wind the generator
  наматывать обмотку генератора
  wind tunnel
  аэродинамическая труба
  wind up
  проворачивать воздушный винт
  zero wind
  отсутствие ветра

  English-Russian aviation dictionary > wind

 • 5 wind

  1. wind [wɪnd] n
  1) ( current of air) Wind m;
  against the \wind naut gegen den Wind, luvwärts fachspr;
  into the \wind naut in den Wind;
  \winds up to 60 miles per hour Windstärken bis zu 60 Meilen in der Stunde;
  there isn't enough \wind es ist nicht windig genug;
  the \wind started to pick up der Wind frischte auf;
  the \wind is in the east/ north/ south/ west der Wind kommt aus Osten/Norden/Süden/Westen;
  to have the \wind at one's back (a. fig) Rückenwind haben;
  a breath of \wind ein Lüftchen nt, ein Windhauch m;
  there wasn't a breath of \wind es regte sich kein Lüftchen;
  to throw caution/sb's advice to the \winds ( fig) alle Vorsicht/jds Ratschlag in den Wind schlagen;
  a \wind of change ( fig) ein frischer Wind;
  gust of \wind Windstoß m, Windböe f;
  to take the \wind out of sb's sails (a. fig) jdm den Wind aus den Segeln nehmen;
  to see which way the \wind is blowing (a. fig) sehen, woher der Wind weht;
  to sail close to the \wind naut hart am Wind segeln; ( fig) sich akk hart an der Grenze des Erlaubten bewegen;
  to go/run like the \wind laufen/rennen wie der Wind;
  to run before the \wind vor dem Wind segeln
  2) no pl ( breath) Atem m, Luft f;
  to get one's \wind wieder Luft kriegen;
  to knock the \wind out of sb ( fig) jdm den Atem verschlagen
  3) no pl ( meaningless words) leere Worte, leeres Geschwätz ( pej)
  he's full of \wind er ist ein Schaumschläger ( pej)
  4) no pl ( flatulence) Blähungen fpl, Winde mpl ( euph)
  garlic gives me dreadful \wind von Knoblauch bekomme ich fürchterliche Blähungen;
  to break \wind einen fahren lassen ( fam)
  to suffer from \wind Blähungen haben
  5) mus ( in an organ) Wind m; ( in other instrument) Luftstrom m;
  the \winds die [Blech]bläser, innen mpl, f
  6) ( scent) Witterung f;
  to get \wind of sth ( fig) von etw dat Wind bekommen;
  there's something in the \wind ( fig) es liegt etwas in der Luft
  7) (Brit, Aus);
  (fig: fear)
  to get the \wind up Schiss kriegen ( oft pej) ( derb)
  to put the \wind up sb jdm Angst einjagen;
  tell them your father's a policeman, that'll put the \wind up them! sag ihnen, dein Vater ist Polizist, dann kriegen sie Muffensausen! ( fam)
  PHRASES:
  to be three sheets in the \wind völlig betrunken [o ( fam) sternhagelvoll] sein;
  it's an ill \wind that does nobody any good (\wind that does nobody any good) an allem lässt sich auch etwas Gutes finden;
  to raise the \wind (dated) ( fam) Geld auftreiben ( fam) vt
  to \wind sb jdm den Atem nehmen;
  the blow to the stomach \winded me durch den Schlag in den Bauch blieb mir die Luft weg;
  to be/get \winded außer Atem sein/geraten
  to \wind a baby ein Baby ein Bäuerchen machen lassen
  3) ( scent)
  to \wind sb/ sth jdn/etw wittern n
  1) energy, power, turbine Wind-;
  \windmill Windmühle f
  2) mus instrument, section Blas-;
  \wind player Bläser(in) m(f)
  2. wind [waɪnd] n
  1) ( bend) Windung f; of river Schleife f; in a road Kurve f
  2) ( turn) Umdrehung f;
  to give sth a \wind etw aufziehen vt <wound, wound>
  1) ( wrap)
  to \wind sth etw wickeln;
  to \wind wool/ yarn into a ball Wolle/Garn zu einem Knäuel aufwickeln;
  to \wind sth around/ onto sth etw um/auf etw akk wickeln;
  she wound her arms around me sie schlang ihre Arme um mich;
  to \wind a film onto a reel einen Film auf eine Rolle spulen;
  to \wind sth off sth etw von etw dat abwickeln
  to \wind a clock/ watch eine Uhr/Armbanduhr aufziehen
  3) ( turn)
  to \wind sth etw winden [o kurbeln];
  to \wind a handle eine Kurbel drehen
  4) ( move)
  to \wind one's way sich akk schlängeln
  to \wind sth etw spulen;
  to \wind a film/tape back[wards]/ forwards einen Film/ein Band zurück-/vorspulen vi <wound, wound>
  1) ( meander) stream, road sich akk schlängeln
  2) ( coil) sich akk wickeln [o spulen];
  to \wind back[wards]/ forwards film, tape zurück-/vorspulen

  English-German students dictionary > wind

 • 6 wind

  English-German geography dictionary > wind

 • 7 wind

  wind I [wind] n.,v. -n 1. erë; high wind erë efortë; where/which way is the wind? nga fryn era? see how the wind blows/lies a) det. gjej drejtimin e erës; b) fig. shoh nga fryn era. 2. tufan. 3. frymë; frymëmarrje; knock the wind out of sb i marr frymën dikujt; get one's wind back më vjen fryma, marr frymë sërish. 4. fjalë boshe; it's all wind janë fjalë boshe. 5. fig. fryrje, vetëkënaqësi. 6. erë; nuhatje. 7. mjek. gazra; bring up wind kam gromësima. 8. muz. vegla fryme.
  before the wind në drejtimin e erës; between wind and water a) det. afër vijës së lundrimit të anijes; b) fig. në një vend të rrezikshëm; down the wind në drejtimin për ku fryn era; get wind of a) marr vesh, bie në erë; b) nuhat; in the eye/teeth of the wind përballë erës; in the wind po ndodh; pritet të ndodhë; po përgatitet /po gatuhet; into the wind në drejtimin prej ku fryn era; off the wind me erën në shpinë; on the wind sa më afër drejtimit nga fryn era; sail close to the wind fig. a) tregohem shumë i kujdesshëm/i matur; b) gati sa nuk bëj diçka të paligjshme; c) për pak sa nuk kaloj në banalitete; take the wind out of sb's sails i heq përkrahjen dikujt; ia ha arrat dikujt; to the wind drejt erës, kundër erës; up the wind përballë erës.
  -vt 1. lë pa frymë (dikë). 2. i zë/i merr frymën (e përpjeta). 3. çlodh, lë të marrë frymë (kalin). 4. bie në erë, nuhas. 5. nxjerr në ajër, ajris.
  wind II [waind] v.,n. -v. ( wound) 1. gjarpëroj, dredhoj. 2. mbështjell, mbledh (fillin etj); wind one's arms round sb përqafoj dikë. 3. kurdis (orën). 4. mbështillet, kacavirret (hardhia). 5. ngre me çikrik. 6. muz. akordoj (instrumentin) /-n 1. kthesë, bërryl (i lumit); dredhë. 2. kurdisje.
  wind down ['wind daun] a) gjarpëron, zbret me dredha; b) çlodhem, qetësohem; c) fig. shkon drejt fundit; d) fig. bie (vrulli); e) zbres, ul (me çikrik); f) ul (xhamin e makinës); g) fig. ul, pakësoj
  wind off ['wind of] shpështjell
  wind on ['wind on] mbështjell
  wind up ['wind ap] a) gjarpëron, ngjitet me dredha (rruga); b) mbaron, përfundon (me); c) bëj përmbledhjen, e mbyll (diskutimin) me; d) ngre (me litar, çikrik); e) mbyll, likuidoj (biznesin, llogarinë); f) ngre, mbyll (xhamin e makinës); g) kurdis (orën); h) fig. tensionoj
  wind-up ['waindap] n. mbyllje, përfundim, konkluzion
  wind III [waind, wind] v. fryj, i bie (bririt)
  windage ['windixh] n 1. av. fuqi e erës; shmangie nga kursi (e raketës nga era). 2. av. korrigjim trajektoreje për shkak të erës. 3. det. pjesë mbi ujë e anijes. 4. lejesë, ulje në diameter (të plumbit kundrejt tytës)
  windbag ['windbæg] n. zhrg. llafazan, mulli i prishur
  wind-bells ['windbellz] n. sahat me muzikë
  windblown [''windblëun] adj 1. i rrahur nga era. 2. flokëshprishur; me flokët drizë
  wind-borne ['windbo:n] adj. që e merr era
  windbreak ['windbreik] n 1. ledh erëpritës. 2. strehë kundër erës
  windbreaker ['windbreikë:] n. knd. xhakaventë
  windbroken ['windbrouken] adj. astmatik, shpirraq (kalë)
  windcharger ['windça:xhë:] n. knd. 1. turbinë me erë. 2. gjenerator turbine me erë
  windcheater [windçi:të:] n. shih windbreaker
  wind chill factor ['wind çil 'fæktë(r)] n. meteo. ulje e temperatures per llogari të erës
  wind deflector ['wind di'flektë:(r) ] n. aut. xham anësor
  winded ['windid] adj 1. pafrymë. 2. short-winded astmatik
  winder ['waindë:] n 1. zemberek. 2. aut. dorezë e xhamave. 3. shpështjellës (peri etj)
  windfall ['windfo:l] n 1. frut i rrëzuar nga era. 2. fig. dhuratë nga qielli, fat i papritur. 3. pemë e rrëzuar nga era
  windflower ['windflauë:] n. bot. luletaçe, anemonë
  windigo ['windigou] n. knd., mit. kukudh
  windgauge ['windgeixh] n. erëmatës
  winding ['wainding] n., adj. -n 1. mbështjellje. 2. bërryl, dredhë (e lumit etj). 3. lëmsh. 4. el. pështjellim; bobinë /-adj. gjarpërues, dredha-dredha
  winding sheet ['wainding shi:t] n. qefin
  wind instrument [wind 'instrëmënt] n. muz. vegël fryme
  windjammer ['windxhæmë:(r)] n. gj.fol. 1. anije me vela. 2. detar anijesh me vela
  windlass [windlës] n. tek. çikrik, argano
  windless ['windlis] adj. pa erë (mot)
  windmill ['windmil] n 1. rrotë/turbinë me erë. 2. mulli me erë. 3. gj.fol. heiikopter.
  tilt at/fight windmills luftoj me mullinjtë e erës
  windmill service ['windmil 'së:vis] n. sport. shërbim me hark
  windpipe ['windpaip] n. laring, gabzherr, kanal i frymëmarrjes, trake
  windrow ['windrou] n. sërë bari/degësh të lëna në diell
  windscreen ['windskri:n] n. shih windshield
  windscreen washer ['windskri:n 'woshë:(r)] n. aut. larës i xhamave (të makinës)
  windshield ['winshi:ld] n 1. aut. xham i përparmë (i makinës). 2. xham mbrojtës (motoskafi, motoçiklete)
  windshield wiper ['winshi:ld 'waipë:(r)] n. aut. fshirëse xhamash (makine)
  windstorm ['windsto:m] n. tufan
  windsurfing ['windsë:fing] n. rrëshqitje në ajër (me krahë pëlhure)
  wind tunnel [wind 'tanël] n 1. fiz. tunel aerodinamik. 2. korent ajri i fuqishëm
  windward ['windwë:d] adj., adv.,n. -adj., adv, nga fryn era, nga ana e erës /-n. drejtimi nga fryn era, anë e erës
  windy ['windi] adj 1. që e rreh era (vend). 2. me erë (mot). 3. Br.fig. i trembur; be/get windy më kap paniku. 4. amer. fjalëshumë; me ujë (raport)
  * * *
  erë; nuhat; dredhoj; kurdis

  English-Albanian dictionary > wind

 • 8 wind

  /wind, (thÔ) waind/ * danh từ (th ca) - gió =north wind+ gió bấc =south wind+ gió nam =to run like the wind+ chạy nhanh như gió =the wind rises+ trời nổi gió, gió thổi mạnh hn - phưng gió, phía gió thổi =down the wind+ xuôi gió =in the teeth of wind; up the wind+ ngược gió =into the wind+ về phía gió thổi =off the wind+ chéo gió =to sail before (on) the wind+ căng buồm chạy xuôi gió - (số nhiều) các phưng trời =the four winds of heaven+ bốn phưng trời - (thể dục,thể thao) hi =to lose one's wind+ hết hi =to recover one's wind+ lấy lại hi =to get one's second wind+ thở theo nhịp điệu thường (sau khi thở dốc trong cuộc đua) =sound in wind and limb+ có thể lực tốt - (săn bắn) hi, mùi; (nghĩa bóng) tin phong thanh =to get windof the hunter+ đánh hi người đi săn =to get wind of a plot+ nghe phong thanh có một âm mưu - (y học) hi (trong ruột) =to break wind+ đánh rắm =to be troubled wind wind+ đầy hi - (gii phẫu) ức =to hit in the wind+ đánh vào ức - lời rỗng tuếch; chuyện rỗng tuếch =merely wind+ chỉ là chuyện rỗng tuếch - (the wind) (âm nhạc) nhạc khí thổi (kèn, sáo...); tiếng kèn sáo !to cast (fling, throw) something to the winds - coi nhẹ cái gì, không để tâm gìn giữ cái gì !to get (have) the wind up - (từ lóng) sợ h i !to put the wind up somebody - làm ai sợi h i !to raise the wind - (xem) raise !to sail close to (near) the wind - chạy gần như ngược chiều gió - (nghĩa bóng) làm việc gì hầu như không đoan chính lưng thiện lắm !to see how the wind blows (lies) !to see which way the wind is blowing - xem dư luận ra sao; xem thời thế sẽ ra sao !to take the wind out of someone's sails - nói chặn trước ai; làm chặn trước ai - phỗng mất quyền lợi của ai !there is something in the wind - có chuyện gì sẽ xy ra đây, có chuyện gì đang được bí mật chuẩn bị đây * ngoại động từ winded - đánh hi =the hounds winded the fox+ những con chó săn đánh hi thấy con cáo - làm thở hổn hển, làm thở mạnh, làm thở hết hi, làm mệt đứt hi =to be winded by the long run+ mệt đứt hi vì chạy quá xa - để cho nghỉ lấy hi, để cho thở =to wind one's horse+ cho ngựa nghỉ lấy hi * ngoại động từ winded, wound - thổi =to wind a horn+ thổi tù và * danh từ - vòng (dây) - khúc uốn, khúc lượn (của con sông) * ngoại động từ wound - cuộn, quấn =to wind itself+ cuộn mình lại (con rắn) =to wind [up] wool into a ball+ quấn len thành một cuộn =to wind thread on a reel+ quấn chỉ vào ống - lợn, uốn =the river winds its way to the sea+ con sông lượn khúc chy ra biển =to wind oneself (one's way) into someone's affection+ khéo léo được lòng ai - bọc, choàng =to wind a baby in a shawl+ bọc đứa bé trong một chiếc khăn choàng - (kỹ thuật) quay; trục lên bằng cách quay - lên dây (đồng hồ) - (điện học) quấn dây =to wind a transformer+ quấn dây một biến thế * nội động từ - quấn lại, cuộn lại (con rắn...) - quanh co, uốn khúc =the river winds in and out+ con sông quanh co uốn khúc - (kỹ thuật) vênh (tấm ván) !to wind off - tháo (sợi) ra (khỏi cuộn); li ra, tung ra !to wind on - quấn (chỉ) vào (ống chỉ) !to wind up - lên dây (đồng hồ, đàn) - quấn (một sợi dây) - gii quyết, thanh toán (công việc... - kết thúc (cuộc tranh luận); bế mạc (cuộc họp) !to be wound up to a high pitch - bị đẩy lên một mức cao (cn giận) !to be wound up to a white rage - bị kích động đến mức giận điên lên !to wind someone round one's little finger - xỏ dây vào mũi ai (nghĩa bóng) !to wind oneself up for an effort - rán sức (làm việc gì)

  English-Vietnamese dictionary > wind

 • 9 wind

  wind [wɪnd, поэт. часто waɪnd]
  1. n
  1) ве́тер;

  fair (strong) wind попу́тный (си́льный) ве́тер

  ;

  wind and weather непого́да

  ;

  before ( или down) the wind по ве́тру

  ;

  in the wind's eye, in the teeth of the wind пря́мо про́тив ве́тра

  ;
  а) мор. в круто́й бейдеви́нд;
  б) на гра́ни поря́дочности или присто́йности, на ско́льзком пути́;

  like the wind бы́стро, как ве́тер, стреми́тельно

  ;
  а) мор. отня́ть ве́тер;
  б) вы́бить по́чву из-под ног; поста́вить в безвы́ходное положе́ние; помеша́ть
  2) дыха́ние;

  to get ( или to recover) one's wind отдыша́ться

  ;

  to lose wind запыха́ться

  ;

  he has a bad wind он страда́ет оды́шкой

  ;
  а) спорт. второ́е дыха́ние;
  б) споко́йствие и уве́ренность;

  to fetch one's second wind опра́виться, спра́виться с после́дствиями; прийти́ в себя́

  3) пусты́е слова́; вздор;

  his speech was wind его́ речь была́ бессодержа́тельна

  4) мед. ве́тры, га́зы, метеори́зм
  5) ток во́здуха (напр., в орга́не), возду́шная струя́
  6) (the wind) духовы́е инструме́нты
  7) за́пах, дух
  8) слух; намёк;

  there is smth. in the wind

  а) в во́здухе что-то но́сится;
  б) хо́дят каки́е-то слу́хи;

  to get wind of smth. проню́хать, почу́ять что-л.; узна́ть ( по слухам и т.п.)

  9) тех. дутьё

  the four winds стра́ны све́та

  ;

  from the four winds со всех сторо́н

  ;

  to get ( или to take) wind стать изве́стным, распространи́ться

  ;

  to get the wind of име́ть преиму́щество пе́ред

  ;

  to get the wind up утра́тить споко́йствие, испуга́ться

  ;

  to put the wind up испуга́ть (кого-л.)

  ;

  to raise the wind раздобы́ть де́нег

  ;

  between wind and water наибо́лее уязви́мое ме́сто

  ;

  to be in the wind подвы́пить

  ;

  to catch the wind in a net перелива́ть из пусто́го в поро́жнее; зря стара́ться

  ;

  gone with the wind исче́знувший бессле́дно

  ;

  to hang in the wind колеба́ться

  ;
  а) нанести́ сокруши́тельное пораже́ние;
  б) промота́ть
  2. v ( winded [-ɪd])
  1) заста́вить задохну́ться; вы́звать оды́шку;

  I am winded by running я задыха́юсь от бе́га

  2) дать перевести́ дух;

  a brief stop to wind the horses ма́ленькая остано́вка, что́бы дать передохну́ть лошадя́м

  3) чу́ять; идти́ по сле́ду
  4) [waɪnd] (past и p. p. тж. wound) поэт. игра́ть на духово́м инструме́нте, труби́ть
  5) суши́ть на ветру́; прове́тривать
  wind [waɪnd]
  1. n
  1) оборо́т
  2) поворо́т
  3) вито́к; изви́лина
  2. v (wound)
  1) ви́ться, извива́ться
  2) нама́тывать; обма́тывать, обвива́ть; мота́ть;

  she wound her arms round the child она́ заключи́ла ребёнка в свои́ объя́тия

  3) заводи́ть ( часы; тж. wind up)
  4) поднима́ть, тяну́ть при по́мощи лебёдки и т.п.
  5) верте́ть, повора́чивать, крути́ть
  wind off разма́тывать(ся);
  а) сма́тывать;
  б) заводи́ть ( часы);
  в) заводи́ться;

  I'm afraid he's wound up ну, он тепе́рь завёлся (на час); тепе́рь его́ не остано́вишь

  ;
  г) разг. взви́нчивать;
  д) зака́нчивать; заверша́ть;
  е) ликвиди́ровать ( предприятие и т.п.)

  to wind oneself ( или one's way) into smb.'s trust ( affection, etc.) вкра́дываться, втира́ться в чьё-л. дове́рие (расположе́ние и т.п.)

  ;

  to wind round one's (little) finger обвести́ вокру́г па́льца

  Англо-русский словарь Мюллера > wind

 • 10 wind up

  1) (finish) [ event] concludersi, terminare; [ speaker] concludere
  2) colloq. (end up)

  he wound up as a cook — si ritrovò a fare il cuoco; wind up [sth.], wind [sth.] up

  3) (terminate) liquidare [ business]; chiudere [ account]; terminare [campaign, project]; chiudere [ meeting]; dir. liquidare [ estate]
  4) (cause to move) caricare [ clock]; alzare [ car window]; wind [sb.] up, wind up [sb.]
  5) (tease) prendere in giro
  6) (make tense) innervosire
  * * *
  1) (to turn, twist or coil; to make into a ball or coil: My ball of wool has unravelled - could you wind it up again?) arrotolare, avvolgere
  2) (to wind a clock, watch etc: She wound up the clock.) caricare
  3) (to end: I think it's time to wind the meeting up.) concludere
  * * *
  1. vt + adv
  1) (car window) alzare, (clock, toy) caricare

  to wind sb up fig(fam: annoy) far venire i nervi a or innervosire qn, (kid, trick) prendere in giro qn

  2) (close: meeting, debate) concludere, chiudere, (company) chiudere
  2. vi + adv
  (meeting, debate) concludersi, (fam: end up) finire
  * * *
  1) (finish) [ event] concludersi, terminare; [ speaker] concludere
  2) colloq. (end up)

  he wound up as a cook — si ritrovò a fare il cuoco; wind up [sth.], wind [sth.] up

  3) (terminate) liquidare [ business]; chiudere [ account]; terminare [campaign, project]; chiudere [ meeting]; dir. liquidare [ estate]
  4) (cause to move) caricare [ clock]; alzare [ car window]; wind [sb.] up, wind up [sb.]
  5) (tease) prendere in giro
  6) (make tense) innervosire

  English-Italian dictionary > wind up

 • 11 wind

  WIND [DOWN, WITH, IN (TO), BEFORE]
  Down the wind эквивалентно русскому 'по ветру': to sail down the wind 'спускаться по ветру'. With the wind означает 'с попутным ветром': to sail with the wind 'идти с попутным ветром'. In (to) the wind имеет значение 'против ветра': to sail in (to) the wind 'идти против ветра'. Словосочетание in the wind может соответствовать русскому 'на ветру': to stand in the wind. Before the wind означает 'подгоняемый ветром': old newspapers rolling before the wind.

  Difficulties of the English language (lexical reference) English-Russian dictionary > wind

 • 12 ■ wind up

  ■ wind up
  A v. t. + avv.
  1 avvolgere, aggomitolare, arrotolare ( una fune, un cavo, ecc.)
  4 portare a (buon) termine; chiudere, concludere; finire, sciogliere: to wind up a debate, chiudere un dibattito; to wind up a meeting, sciogliere una riunione; He wound up his speech with a good joke, concluse il suo discorso con una buona battuta
  5 (fin., in GB) liquidare, mettere in liquidazione: to wind up one's business, liquidare i propri affari; cessare l'attività; chiudere bottega (fig., fam.); to wind up a company (o a firm) mettere in liquidazione (o chiudere) una società (o azienda)
  6 (fig.) (spec. al passivo) coinvolgere; prendere (fig.); emozionare; eccitare; rendere nervoso: to be wound up in a scandal, essere coinvolto in uno scandalo; He was all wound up before the exam, era tutto emozionato prima dell'esame
  7 (fam.) sfottere; stuzzicare; punzecchiare; prendere in giro (o per i fondelli)
  8 ( sport) caricare, motivare ( i giocatori per la partita, ecc.)
  B v. i. + avv.
  1 concludere ( parlando o scrivendo): He wound up by stating flatly that he would never accept my offer, concluse dicendo chiaro e tondo che non avrebbe mai accettato la mia offerta
  2 ( di una riunione, ecc.) cessare; finire; terminare
  3 (fin., in GB) essere messo in liquidazione: Our company wound up last year, la nostra società è stata messa in liquidazione l'anno scorso
  4 (fam.) andare a finire; finire per; diventare alla fine; risultare; ritrovarsi: If you go on like that, you'll wind up penniless [in prison], se vai avanti così, finirai senza un soldo [in prigione]; He wound up writing gossip news, alla fine si è ritrovato a scrivere di cronaca rosa; The ball wound up on the roof, la palla è andata (a finire) sul tetto; He wound up the winner, risultò il vincitore; andò a finire che vinse □ to wind up with a contract, riuscire a fare un contratto □ (fam.) to wind up nowhere, non concludere niente di buono; non approdare a nulla.

  English-Italian dictionary > ■ wind up

 • 13 wind on

  wind on [ film] scorrere, andare avanti; wind on [sth.], wind [sth.] on avvolgere [ rope]; fare scorrere, mandare avanti [ film]
  * * *
  vt + adv
  (film, tape) far avanzare
  * * *
  wind on [ film] scorrere, andare avanti; wind on [sth.], wind [sth.] on avvolgere [ rope]; fare scorrere, mandare avanti [ film]

  English-Italian dictionary > wind on

 • 14 wind

  wind
  n
  ветер


  - extreme wind
  - high wind
  - hurricane wind

  Англо-русский строительный словарь. — М.: Русский Язык. . 1995.

  Англо-русский словарь строительных терминов > wind

 • 15 wind up

  1) ( finish) [event] se terminer ( with par); [speaker] conclure
  2) (colloq) ( end up) finir, se retrouver
  wind up [something], wind [something] up
  3) liquider [business]; fermer [account]; mettre fin à [campaign, meeting, project]; Law régler [estate]
  4) remonter [clock, car window]
  wind [somebody] up, wind up [somebody]
  5) ( tease) faire marcher [person]
  6) ( make tense) énerver

  English-French dictionary > wind up

 • 16 wind-up

  wind-up1
  einde
  ————————
  wind-up2
  slot-
  voorbeelden:
  1   wind-up speech slotrede/woord
  2   a wind-up toy car een opwindautootje

  English-Dutch dictionary > wind-up

 • 17 wind in

  wind in [sth.], wind [sth.] in riavvolgere [ cable]; tirare su [ fish]
  * * *
  vt + adv
  (fishing line) riavvolgere
  * * *
  wind in [sth.], wind [sth.] in riavvolgere [ cable]; tirare su [ fish]

  English-Italian dictionary > wind in

 • 18 wind-up

  [ˈwaɪndʌp]
  I. n
  1. (finish) [Ab]schluss m; (conclusion) abschließende Bemerkung
  a business/company \wind-up eine Geschäfts-/Firmenauflösung
  is this a \wind-up? willst du mich auf den Arm nehmen?
  II. adj attr radio, phone charger, watch zum Aufziehen nach n
  * * *
  ['waɪndʌp]
  n
  1)
  See:
  = winding-up
  2) (Brit inf = joke) Witz m

  English-german dictionary > wind-up

 • 19 wind on

  wind on [film] s'enrouler; wind on [something], wind [something] on enrouler

  English-French dictionary > wind on

 • 20 wind-up

  wind-up [waɪnd-]
  (mechanism) a wind-up toy/watch un jouet/une montre à remontoir
  2 noun
  is this a wind-up? est-ce qu'on veut me faire marcher?
  (b) (conclusion) conclusion f

  Un panorama unique de l'anglais et du français > wind-up

См. также в других словарях:

 • Wind — von etwas bekommen (kriegen): heimlich davon erfahren, eine Ahnung von etwas haben.{{ppd}}    Die Redensart stammt aus der Jägersprache. Das Wild bekommt vom Jäger Wind, d.h. ›Witterung‹; der Wind bringt seiner feinen Nase den Geruch des Jägers… …   Das Wörterbuch der Idiome

 • Wind — (w[i^]nd, in poetry and singing often w[imac]nd; 277), n. [AS. wind; akin to OS., OFries., D., & G. wind, OHG. wint, Dan. & Sw. vind, Icel. vindr, Goth winds, W. gwynt, L. ventus, Skr. v[=a]ta (cf. Gr. ah ths a blast, gale, ah^nai to breathe hard …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wind — wind1 [wīnd] vt. wound or Rare winded, winding [ME winden < OE windan, akin to ON vinda, Ger winden < IE base * wendh , to turn, wind, twist > Arm gind, a ring] 1. a) to turn, or make revolve [to wind a crank] b) to move by or as if by… …   English World dictionary

 • Wind It Up — Single par Gwen Stefani extrait de l’album The Sweet Escape Sortie 31 octobre 2006 (Amérique du Nord) décembre 2006(monde) Enregistrement 2005 Durée 3:09 …   Wikipédia en Français

 • Wind It Up — Veröffentlichung März 1993 Länge 4:33 (Album) 3:29 (Single Edit) Genre(s) Big Beat, Breakcore Autor(en) Liam Howlett …   Deutsch Wikipedia

 • Wind — Wind, v. t. [imp. & p. p. {Wound} (wound) (rarely {Winded}); p. pr. & vb. n. {Winding}.] [OE. winden, AS. windan; akin to OS. windan, D. & G. winden, OHG. wintan, Icel. & Sw. vinda, Dan. vinde, Goth. windan (in comp.). Cf. {Wander}, {Wend}.]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wind — Ⅰ. wind [1] ► NOUN 1) the perceptible natural movement of the air, especially in the form of a current blowing from a particular direction. 2) breath as needed in physical exertion, speech, playing an instrument, etc. 3) Brit. air swallowed while …   English terms dictionary

 • wind — wind, breeze, gale, hurricane, zephyr are comparable rather than synonymous terms that can all basically mean air in motion. Wind is the general term referable to any sort of natural motion whatever its degree of velocity or of force {a strong… …   New Dictionary of Synonyms

 • Wind it up — «Wind it Up» Sencillo de Gwen Stefani del álbum The Sweet Escape Formato CD, sencillo físico Descarga digital disco de vinilo Grabación 2005 Género(s) Pop …   Wikipedia Español

 • Wind — Wind: Das gemeingerm. Substantiv mhd. wint, ahd. wind, got. winds, engl. wind, schwed. vind gehört mit Entsprechungen in anderen idg. Sprachen zu der unter ↑ wehen dargestellten idg. Wurzel, vgl. z. B. tochar. A wänt »Wind«, lat. ventus »Wind« (↑ …   Das Herkunftswörterbuch

 • Wind'It — is a wind power implantation concept, developed by the French design office Elioth with the architects team Encore Heureux. Principle Wind It s principle is simple : using electricity pylons to host wind turbines. Those wind turbines would be… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «wind up» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»