Перевод: с немецкого на хорватский

с хорватского на немецкий

vladati

 • 41 thronen

  v sjediti na prijestolju (ili na uzvišenom mjestu), vladati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > thronen

 • 42 unanständig

  adj nepristojan (-jna, -jno); sich - benehmen nepristojno se ponašati (vladati).

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > unanständig

 • 43 verhalten

  (ie, a) v držati; den Atem - zaustavljati dah; seine Schritte - praviti kraće korake, usporiti korake; sich - odnositi se, vladati se; sich untätig - ne raditi ništa; mit verhaltenem Zorn prigušivši srdžbu; die Sache verhält sich so stvar se tako ima

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > verhalten

 • 44 walten

  v ravnati, upravljati; über etw. - vladati nečim; schalten und - gospodariti po miloj volji; seines Amtes - činiti svoju dužnost

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > walten

 • 45 wild

  adj divlji, surov, pust; -e Sitten f p l surovi običaji m pl; -e Gegend pust (neobrađen) kraj; -es Tier divlja zvijer (-i); -e Begierden neobuzdane strasti; - hergehen divlje se vladati, bučati (-čim); - werden razgoropaditi se; das -e Wetter oluja f; -e Ehe konkubinat m, suložništvo n; -e Rebe vinjaga; -er Baum samoniklo drvo, samonik m; Wilde Jagd vojska duhova

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > wild

См. также в других словарях:

 • vladati — vládati (se) nesvrš. <prez. vlȃdām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø) a. upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. imati vlast nad kim ili čim 2. (čim) a. isticati se, dominirati [tišina vlada morem] b …   Hrvatski jezični portal

 • vládati — (∅, se) nesvrš. 〈prez. vlȃdām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. {{001f}}imati vlast nad kim ili čim 2. {{001f}}(čim) a. {{001f}}isticati se, dominirati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vládati — am nedov. (ā) 1. odločati, ukazovati v organizirani družbeni skupnosti, zlasti v državi: takrat je vladal kralj; vladati deželi; vladati ljudstvu; absolutistično, parlamentarno vladati; pren., ekspr. v hiši je vladal mož; ljubezen in lakota… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Vlaška — Vlȁškā ž <D L ōj> DEFINICIJA 1. geogr. pokrajina u J Rumunjskoj, između Karpata i Dunava, o. 77.000 km2 2. (vlaška) reg. kraj u kojem žive vlaji u dalmatinskom zaleđu ONOMASTIKA pr. (etnonimi i etnici): Lȁh (130, Našice, Međimurje,… …   Hrvatski jezični portal

 • prijéstō — (prijéstol) m, {{c=1}}v. {{ref}}prijestolje{{/ref}} ⃞ {{001f}}izgubiti ∼ prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na ∼; svrgnuti (skinuti) s ∼la lišiti vlasti; zauzeti ∼ početi vladati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ravnotéža — ravnotéž|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ∼a; labilna ∼a; indiferentna ∼a] b. {{001f}}stanje organizma ili tvari pri… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • sùvereno — pril. na suveren način [∼ vladati zemljom; ∼ vladati engleskim] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • suvereno — sùvereno pril. DEFINICIJA na suveren način [suvereno vladati zemljom; suvereno vladati engleskim] ETIMOLOGIJA vidi suveren …   Hrvatski jezični portal

 • ravnoteža — ravnotéža ž DEFINICIJA 1. a. fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ravnoteža; labilna ravnoteža; indiferentna ravnoteža] b. stanje organizma ili… …   Hrvatski jezični portal

 • prijesto — prijéstō (prijéstol) m DEFINICIJA v. prijestolje FRAZEOLOGIJA izgubiti prijesto prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na prijesto; svrgnuti (skinuti) s prijestola lišiti vlasti; zauzeti prijesto početi vladati ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

 • vladanje — vládānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. vladati 2. arh. područje kojim netko upravlja 3. a. način ophođenja s drugim i sa starijima; ponašanje b. skupnost toga izražena ocjenom u školi [primjerno vladanje] ETIMOLOGIJA vidi vladati …   Hrvatski jezični portal


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»