Перевод: с латышского на русский

с русского на латышский

vi����+ilgi+ciet��s+tom��r+nenociet��s

 • 241 sačervelēties

  I.
  1. v. свернуться  ( 3 л.; о лепестках; Грам. инф.: с. в.; Окончания: \sačervelētiesусь, \sačervelētiesёшься)
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. aizvērties; sačokuroties; sagriezties; sakļauties; saraukties; vērties ciet
  II. darb.v. sačaučerēties; sačervēt; sačeverēt; sačočerēt; sačokuroties; sačumurēties; sačumuroties; sačunkuroties; sakrumpoties; sakumuroties; saraukties; sarauties; saverkšķēties; savilkties čokurā; savirpt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > sačervelēties

 • 242 sačokuroties

  I. v.
  1. свернуться  ( 3 л.; о лепестках; Грам. инф.: с. в.; Окончания: \sačokurotiesусь, \sačokurotiesёшься)
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. aizvērties; sačervelēties; sagriezties; sakļauties; saraukties; vērties ciet
  II. darb.v. sačaučerēties; sačervelēties; sačervēt; sačeverēt; sačočerēt; sačumurēties; sačumuroties; sačunkuroties; sakrumpoties; sakumuroties; saraukties; sarauties; saverkšķēties; savilkties čokurā; savirpt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > sačokuroties

 • 243 sašūt

  darb.v. сшить, сшивать
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, CiRa
  ru сшивать
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. aizšūt; šūt ciet
  II. darb.v. piešūt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > sašūt

 • 244 slāņošana

  ▪ Termini
  en layering inf.
  lv Programmu organizēšana pa atsevišķiem soļiem, kas tiek izpildīti viens pēc otra. Šos soļus nosaka speciālas saskarnes, kas katra soļa izpildes rezultātus nodod nākošajai programmai (slānim). Tas notiek tik ilgi, kamēr tiek pabeigta vispārēju funkciju izpilde, piem., zināma informācijas apjoma nosūtīšana un saņemšana. Protokolu TCP/IP implementācija, piem., ir divu slāņu programmu kopa, kas nodrošina sakarus tīklā Internet. Slāņošana ir īpaši raksturīga komunikāciju programmām. sk. Open System Interconnection Basic reference model
  ru разбиение на слои
  LZAit
  ▪ EuroTermBank termini
  ĀdTekst
  lv slāņojums
  lv slānošanās
  ru наслоение
  Inf, Kom, IT
  ru разбиение на слои
  MašB, BūVP
  lv kārtāšana likšana kārtām
  lv slāņošanās
  ru слоение
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  lietv. kārtāšana; slāņošanās
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > slāņošana

 • 245 slēgt

  I.
  ▪ Termini
  ru закрыть celtn.
  lv aizvērt
  lv [no]segt
  lv [no]slēgt
  lv aiztaisīt
  Kai98
  II.
  darb.v.
  slēgt ciet - закрывать  (на ключ); запирать, замыкать;
  slēgt vaļā - открывать  (ключом), отпирать, отмыкать
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  lv noslēgt
  lv nosegt
  lv segt
  ru закpыть III
  El, IT, Kom
  lv slēgt ķēdi
  ru замкнуть цепь
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  darb.v.
  1. aizklapēt; aiztaisīt; taisīt ciet
  2. aizvērt
  3. noslēgt; savietot
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > slēgt

 • 246 taisīt

  darb.v.
  1. делать, выделывать; изготовлять;
  taisīt vaļā - открывать
  отпирать, раскрывать;
  taisīt ciet - закрывать
  запирать
  3. перен. делать
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. darb.v.
  1. būvēt; celt; cirst
  taisīt beigas
  taisīt ciet -   1) aizdarīt; aizgriezt; aizslēgt; noslēgt; slēgt ciet; vērt ciet  2) aizbāzt; aizkorķēt; aiztaisīt; bāzt ciet; korķēt ciet
  darb.v.  -   3) aizklapēt; aiztaisīt; slēgt
  taisīt grimases - raut degunu; šaipstīties; šķobīt seju; šķobīties; vaibīties; vaibstīties; vaikstīties; viebties
  taisīt jokus -   1) ākstīties; ērmoties; ķēmoties; māžoties  2) ākstīties; taisīt kumēdiņus
  darb.v.  -   3) dzīt jokus; jokot; jokoties; mēļot; palaist jokus; plēst jokus; špāsēt; taisīt pigorus; zirgoties
  taisīt kurbeti - slieties pakaļkājās
  taisīt lielas acis - atplest muti; brīnīties; grozīt galvu; ieplest acis; raustīt plecus; skatīties platām acīm
  taisīt mahinācijas - intrigot
  taisīt niķus - gražoties; kaitavot; kaprizēties; niķoties; tītīties; untumoties
  taisīt operāciju - griezt; izdarīt operāciju; operēt
  taisīt pauzi - apstāties
  taisīt pigorus -   1) taisīt ciparus; taisīt pekstiņus; taisīt stiķus
  darb.v.  -   2) dzīt jokus; jokot; jokoties; mēļot; palaist jokus; plēst jokus; špāsēt; taisīt jokus; zirgoties
  taisīt slēdzienu - atvedināt; secināt; spriest
  taisīt uzbērumu - nocietināt ar uzbērumu
  2. brūvēt; darināt; darīt; dēt; gatavot; kult; liet; meistarot; siet; sist; taisināt; timerēt
  3. darināt; darīt; gatavot; locīt; vārīt
  4. darināt; darīt; griezt; ligzdot; vīt
  5. izgatavot; izstrādāt; pagatavot; producēt; ražot
  6. kārtot; komandēt; organizēt; rīdāt; rīkot; rīpelēt; vīkšt
  7. celt; vērt; virināt
  8. jaukt
  9. uzliet
  10. celt; izgatavot
  11. apžogot; celt; iežogot; nožogot; žogot
  12. darīt; izdarīties
  13. darināt; gatavot; izgatavot; iztaisīt; pagatavot; pataisīt; pieražot; ražot; saražot; uztaisīt
  14. pagatavot; ražot
  II. apst.v. klādināt; klāstīt; klāt; plāt; segt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > taisīt

 • 247 taisīties

  darb.v.
  1. готовиться, собираться;
  taisīties vaļā - открываться
  отпираться, раскрываться;
  taisīties ciet - закрываться
  запираться
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  darb.v.
  1. aut kājas; auties; dzirties; gatavot; grasīties; posties; rīkoties; vīkšties
  taisīties klāt -   1) glaimoties; labināties; laipnoties; lapsināties; lipināties klāt; lipšķināties; lumstīties; luncināties  2) labināties klāt; luncināties klāt; pielabināties; pieluncināties; piesmērēties; pietaisīties; smērēties klāt
  taisīties vaļā darb.v. - atbrīvoties; atkratīties; atraisīties; atslogoties; atsvabināties; izbrīvēties; ņemt vaļu; tikt vaļā
  2. gudrot; prātot
  3. gatavoties; grasīties; posties
  4. gatavoties; posties; rīkoties; sagatavoties; saposties; sarīkoties; sataisīties
  5. dzirties; gatavoties
  6. domāt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > taisīties

 • 248 tikmēr

  apst. между тем, тем временем, в то время
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  pa tam; pa tām starpām; pa to laiku; pa to starpu; tai pastarpā; tamēr; tik ilgi; tikām; tomēr; tomet; tostarp
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > tikmēr

 • 249 tomēr

  saiklis. однако, всё-таки, всё же, тем не менее
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  1. pa tam; pa tām starpām; pa to laiku; pa to starpu; tai pastarpā; tamēr; tik ilgi; tikām; tikmēr; tomet; tostarp
  2. taču
  3. neskatoties uz to
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > tomēr

 • 250 tvarstīt

  darb.v. хватать, ловить
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. ķerstīt; ķert; ķert ciet
  II. darb.v.
  1. dzīties pakaļ; grābt; gūstīt; kampt; ķerstīt; ķert; lenkt; tvert; vajāt
  2. grābstīt; grābstīties; ķerstīt; ķerstīties
  3. grābstīt; grābt; kampt; ķerstīt; ķert; tvert
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > tvarstīt

 • 251 tāds

  vietn. такой; таковой
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. īp.v.
  1. neatbildams; uz ko nevar atbildēt
  2. kas mīl piesieties; kašķīgs
  3. kas neatbilst; neatbilstošs; nesaskanošs
  4. kam vienmēr laimējas; kam viss izdodas; laimīgs
  II. lietv. apmelotājs; intrigants; kas mēdz sūdzēties
  III.
  1. kam kopīgas robežas
  2. sevī nogrimis
  3. nepārtraukts; pastāvīgs
  4. frāžains; kas mīl skaistas frāzes
  5. kas attēlo tikumus
  6. kluss; mēms
  7. kas uzticas; lētticīgs
  8. garš; ilgs; ilgstošs; kam ilgs mūžs
  9. kas nav taisns; līks
  10. kam trūkst labas audzināšanas; kas neprot labi uzvesties; neaudzināts; neuzvedīgs; slikti audzināts
  11. kam vesels saprāts
  12. kas dod maz vilnas
  13. kas pienākas; pienācīgais
  14. kas vēl nav galīgs
  15. kas nelieto alkoholiskus dzērienus
  16. krēslas svētītājs
  17. kas nav lipīgs
  18. šitāds
  19. kas pārņem visu būtni; visaptverošs
  20. ar lielu ģimeni; kam ir liela ģimene
  21. nedrošs; neuzticams; uz ko nevar paļauties
  22. aizrautīgs; kas viegli aizraujas
  23. kas nevar nosēdēt uz vietas; kustīgs; nemierīgs; šaudīgs
  24. kam tikko piešķirts vārds
  25. kam trūkst pieredzes; nepiedzīvojis; nepieredzējis
  26. kas labi orientējas
  27. īslaicīgs; kam īss mūžs; kas nedzīvo ilgi; neizturīgs; nestabils
  28. bez atbildes; kas nesaņem atbildi
  29. kam taisnība; nevainīgs
  30. kas ātri bojājas
  31. kam ir tiesības; tiesīgs
  32. kas maz zina
  33. kas tik viegli nenotriepjas
  34. kas mīl intriģēt; viltīgs
  35. kas ātri notraipās
  36. kam nav uzticēts; nekompetents
  37. visu satriecošs
  38. kas nav bīstams
  39. kam trūkst tālredzības; tuvredzīgs
  40. modrs; nomodā esošs
  41. bezmaksas; par brīvu dabūts; par velti iegūts
  42. kas vairs nekad neatgriezīsies; neatgriežams; neatgūstams
  43. kas visu zina; viszinis
  44. ko tur aizdomās; uz ko krīt aizdomas
  45. kam atkārušās lūpas
  46. grūti pārvietojams; kas aizņem daudz vietas; liels un smags; masīvs
  47. kas nav likumsakarīgs
  48. kas neko nepierāda
  49. kas nepiekrīt; nepiekrītošs
  50. kas [pārāk] neapgrūtina; ne pārāk grūts; viegls
  51. kam maz zemes
  52. bez aprēķina; izšķērdīgs; kas nemēdz aprēķināt; nepārdomāts
  53. mazražīgs
  54. ar mazu ģimeni; kam ir maza ģimene; mazģimenes
  55. diezgan veiksmīgs; kas nav bijis veltīgs
  56. neoperatīvs
  57. kam ir priekšizglītība; kam ir priekšzināšanas; sagatavots
  58. bez [redzama] iemesla; kam nav redzama iemesla; kas rodas pats no sevis; spontāns
  59. kas iedziļinās; saprātīgs; spējīgs iedziļināties
  60. ar skanīgu balsi; kam skanīga balss
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > tāds

 • 252 ātri

  apst. быстро, скоро
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  apst.v.
  1. aizgūtnēm; ar skubu; ar vēja spārniem; ar vienu rāvienu; aši; bultas ātrumā; fiksi; kā apsvilis; kā bulta; ka kājas pie zemes nemetas; kā lode; kā plēsts; kā sadedzis; kā sviests; kā trenkts; kā vējš; kā zibens; klupšus krišus; knaši; ko kājas nes; ko nagi nes; krizdams klupdams; kūleņu kūleņiem; mērkaķa ātrumā; mudīgi; mundri; nadzīgi; naigi; naski; plesku pleskumis; plēsu plēsumis; ripu ripām; septiņjūdžu zābakiem; skubīgi; steidzīgi; steigšus; strauji; trieciena tempā; veicīgi; vēja ātrumā; vienā elpas vilcienā; viens divi; zibenīgi; zibens ātrumā; žigli
  2. ātri vien; drīz; drīz jo drīz; drīzā laikā; drīzumā; īsi; necik ilgi
  cik ātri vien iespējams
  jo ātrāk, jo labāk
  3. steidzami
  4. raiti
  5. spēji
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > ātri

 • 253 īsi

  apst. вкратце, кратко, коротко
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. īsos vārdos
  II. apst.v.
  1. ātri; ātri vien; drīz; drīz jo drīz; drīzā laikā; drīzumā; necik ilgi
  2. koncentrēti
  3. īsumā
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > īsi

 • 254 īslaicīgs

  īp.v. кратковременный, краткосрочный
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru краткосрочный celtn.
  lv īstermiņa-
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  lv īslaika-
  ru вpеменный I
  MašB, BūVP
  ru кpатковpеменный
  MašB, BūVP
  lv īstermiņa-
  ru кpаткосpочный
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. īp.v.
  1. pagaidu-
  2. īstermiņa
  II. lietv.
  1. īss; neilgs; pārejošs; viendienas
  īslaicīga laime
  2. jaudas maksimums; maksimums
  III.
  1. ātri gaistošs; ātri pārejošs; īss
  2. ātri aizlidojošs; nepastāvīgs
  3. acumirklīgs; gaistošs; mirkļa; pārejošs
  4. tāds, kam īss mūžs; tāds, kas nedzīvo ilgi; neizturīgs; nestabils
  5. pagaidu; pārejošs
  6. īslaika-
  7. īss; mirkļa
  8. acumirklīgs; īss; mirkļa
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > īslaicīgs

 • 255 ķerstīt

  I.
  1. лавливать  (наст. не употр.; Грам. инф.: н. в.; Окончания:) sar.
  2. хапать  ( хватать; Грам. инф.: н. в.; Окончания: \ķerstītю, \ķerstītешь; прич. \ķerstītнный, \ķerstītн) прост.
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I. ķert; ķert ciet; tvarstīt
  II. darb.v.
  1. dzīties pakaļ; grābt; gūstīt; kampt; ķert; lenkt; tvarstīt; tvert; vajāt
  2. grābstīt; grābstīties; ķerstīties; tvarstīt
  3. grābstīt; grābt; kampt; ķert; tvarstīt; tvert
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > ķerstīt

 • 256 ķert

  darb.v. ловить, хватать
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I.
  1. ķerties klāt; pieķerties; saķert; satvert; tvert
  2. ķerstīt; ķert ciet; tvarstīt
  II. darb.v.
  1. baudīt; celties; dabūt; grābt; gūt; iedzīvoties; iegūt; iemantot; izspiest; mantot; ņemt; raut; sagādāt; saķert; samantot; saņemt; smelties; tikt
  2. dzīties pakaļ; grābt; gūstīt; kampt; ķerstīt; lenkt; tvarstīt; tvert; vajāt
  3. grābt; kampt; ņemt; raut; tvert
  4. aizskart; aiztikt; piedurt pirkstu; piedurt roku; piedurties; piegrūst roku; piegrūsties; pielikt pirkstu; pielikt roku; piemesties; pieskarties; skart; skarties
  5. aizņēmt; aiztvert; skart
  6. medīt
  7. grābt; raut; uzokšķerēt
  8. grābt; kampt; raut
  9. grābstīt; grābt; kampt; ķerstīt; tvarstīt; tvert
  10. dabūt; grābt; noķert; raut; saķert
  11. bojāt; piemeklēt
  12. iedurt; ietriekt; trāpīt
  13. dukurēt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > ķert

 • 257 aizšķirt

   (-šķiru, -šķir; -šķīru): a. ciet grāmatu закрыть (закрывать) книгу

  Latviešu-krievu vārdnīca jaunu > aizšķirt

 • 258 ciest

   1. (ciešu, ciet; cietu; cietīšu; ciezdams)
   1. терпеть; с. sāpes терпеть (переносить) боль; с. zaudējumus
   2. ; sirgt страдать

  Latviešu-krievu vārdnīca jaunu > ciest

 • 259 lipt

   (līpu, līpi; liptu) липнуть, прилипать; viņam acis līp ciet (kopā) перен. у него глаза слипаются; līp kā liepu lapa

  Latviešu-krievu vārdnīca jaunu > lipt

 • 260 necik

   1. ничуть, нисколько
   2.: n. sen не очень (так) давно, недавно; n. tālu не очень далеко, неподалёку; n. ilgi pēc tam вскоре после этого; cik n. сколько-нибудь

  Latviešu-krievu vārdnīca jaunu > necik


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»