Перевод: с английского на финский

с финского на английский

valmis

 • 1 prepared for

  • valmis

  English-Finnish dictionary > prepared for

 • 2 all set

  • valmis
  • kaikki valmiina
  * * *
  ( often with to) (ready or prepared (to do something); just on the point of (doing something): We were all set to leave when the phone rang.) valmis

  English-Finnish dictionary > all set

 • 3 prepared

  • valmis
  * * *
  adjective ((negative unprepared) made ready.) valmis

  English-Finnish dictionary > prepared

 • 4 ready-made

  • valmis
  * * *
  adjective ((especially of clothes) made in standard sizes, and for sale to anyone who wishes to buy, rather than being made for one particular person: a ready-made suit.) valmis-

  English-Finnish dictionary > ready-made

 • 5 done

  • valmis
  • kypsä
  * * *
  1) (finished or complete: That's that job done at last.) tehty
  2) ((of food) completely cooked and ready to eat: I don't think the meat is quite done yet.) kypsä
  3) (socially accepted: the done thing.) yleisesti hyväksytty

  English-Finnish dictionary > done

 • 6 completed

  • valmis
  • valmistettu
  • päättynyt
  • mennyt

  English-Finnish dictionary > completed

 • 7 finished building

  • valmis rakennus

  English-Finnish dictionary > finished building

 • 8 complete

  • huolellinen
  • viimeistellä
  • aukoton
  • eheä
  • ehdoton
  • ehjä
  • täydentää
  • täysin
  • täydellinen
  • täyttää
  • täydellistää
  • täysilukuinen
  • täysi
  • valmis
  • yhtenäinen
  • päättää
  • tehdä loppuun asti
  • tehdä valmiiksi
  • kokonaan
  • kokonainen
  • koko
  • kaikinpuolinen
  • perusteellinen
  • perinjuurinen
  • perinpohjainen
  • suorittaa loppuun
  automatic data processing
  • suorittaa(haku)
  • suorittaa
  • syventää
  • laaja
  • koskematon
  • lopettaa
  * * *
  kəm'pli:t 1. adjective
  1) (whole; with nothing missing: a complete set of Shakespeare's plays.) täydellinen, täysilukuinen
  2) (thorough: My car needs a complete overhaul; a complete surprise.) täydellinen
  3) (finished: My picture will soon be complete.) valmis
  2. verb
  (to finish; to make complete: When will he complete the job?; This stamp completes my collection.) saada valmiiksi
  - completeness
  - completion

  English-Finnish dictionary > complete

 • 9 finished

  • höylätty
  • viimeistelty
  • valmis
  • valmistettu
  • päättynyt
  • mennyt
  • muotovalmis
  • lopen uupunut
  • lopullinen
  • lopussa
  * * *
  1) (ended: Her chances of success are finished.) mennyttä
  2) ((negative unfinished) done; completed: a finished product.) valmis
  3) (having been completely used, eaten etc: The food is finished - there's none left.) lopussa

  English-Finnish dictionary > finished

 • 10 game

  • ottelu
  • otus
  • saalis
  • riista
  • juoni
  • huvi
  • erä
  • urhea
  • valmis
  • rampa
  • kisat
  • kisa
  • leikki
  • metsänriista
  • pelata uhkapeliä
  • peli
  • pila
  * * *
  ɡeim 1. noun
  1) (an enjoyable activity, which eg children play: a game of pretending.) leikki
  2) (a competitive form of activity, with rules: Football, tennis and chess are games.) peli
  3) (a match or part of a match: a game of tennis; winning (by) three games to one.) peli, ottelu
  4) ((the flesh of) certain birds and animals which are killed for sport: He's very fond of game; ( also adjective) a game bird.) riista
  2. adjective
  (brave; willing; ready: a game old guy; game for anything.) peloton, valmis
  - games
  - gamekeeper
  - game point
  - game reserve
  - game warden
  - the game is up

  English-Finnish dictionary > game

 • 11 ready

  • ripeä
  • nokkela
  • innokas
  • helppo
  • varalla
  • aulis
  • esillä
  • altis
  • valmis
  • valmiina
  • kehittynyt
  • kelvollinen
  • kerkeä
  • haluinen
  • halukas
  • mukava
  • myötämielinen
  • suostuvainen
  • taipuvainen
  • kärkäs
  • kypsä
  • käteinen
  • lopullinen
  * * *
  'redi
  1) ((negative unready) prepared; able to be used etc immediately or when needed; able to do (something) immediately or when necessary: I've packed our cases, so we're ready to leave; Is tea ready yet?; Your coat has been cleaned and is ready (to be collected).) valmis
  2) ((negative unready) willing: I'm always ready to help.) halukas
  3) (quick: You're too ready to find faults in other people; He always has a ready answer.) kärkäs
  4) (likely, about (to do something): My head feels as if it's ready to burst.) tekemäisillään
  - readily
  - ready cash
  - ready-made
  - ready money
  - ready-to-wear
  - in readiness

  English-Finnish dictionary > ready

 • 12 be prepared

  • varustautua
  * * *
  ((of a person) to be ready (for something, to do something etc): We must be prepared for a disappointment; I'm not prepared (=willing) to lend him more money; The motto of the Scouts is `Be Prepared!'.) olla valmis

  English-Finnish dictionary > be prepared

 • 13 co-operative

  • osuustoiminnallinen
  • osuuskauppa
  • osuuskunnallinen
  • osuuskunta
  • osuus
  • avulias
  • auttavainen
  • valmis yhteistyöhön
  • yhteistyöhaluinen
  • yhteis
  • yhteistoiminnallinen
  • kooperatiivinen
  * * *
  - tiv
  adjective a helpful and co-operative pupil.) yhteistyöhaluinen

  English-Finnish dictionary > co-operative

 • 14 cut and dried

  • täysin valmis
  • kaavamainen
  * * *
  (fixed and definite: cut-and-dried opinions.) valmiiksi pureksittu

  English-Finnish dictionary > cut and dried

 • 15 desperate

  • toivoton
  • neuvoton
  • hurjapäinen
  • epätoivoinen
  • lohduton
  • murtunut
  • masentunut
  * * *
  'despərət
  1) ((sometimes used loosely) despairingly reckless or violent: She was desperate to get into university; a desperate criminal.) valmis mihin hyvänsä
  2) (very bad or almost hopeless: We are in a desperate situation.) toivoton
  3) (urgent and despairing: He made a desperate appeal for help.) epätoivoinen
  - desperation

  English-Finnish dictionary > desperate

 • 16 developed

  • hienotekoinen
  • aikaihminen
  • valmis
  • kehittynyt
  • kypsä
  * * *
  past tense, past participle; see develop

  English-Finnish dictionary > developed

 • 17 fully-fledged

  1) ((as in bird) having grown its feathers and ready to fly.) lentokykyinen
  2) (fully trained, qualified etc: He's now a fully-fledged teacher.) valmis

  English-Finnish dictionary > fully-fledged

 • 18 go to any lengths

  (to do anything, no matter how extreme, dishonest, wicked etc, to achieve a particular aim: She'd go to any lengths to get herself promoted.) olla valmis mihin tahansa

  English-Finnish dictionary > go to any lengths

 • 19 mature

  • tuleentunut
  • varttunut
  • varttua
  • erääntyä
  • erääntynyt
  • aikuistua
  • aikaihminen
  • aikuinen
  • täysaikainen
  • täysiaikainen
  • täysin kehittynyt
  • valmis
  • kehittynyt
  • kehittyä
  • kasvaa
  • kelvollinen
  • maksettava
  • kypsyä
  • kypsyttää
  • kypsä
  • kypsentää
  • langeta
  • langennut
  * * *
  mə'tjuə 1. adjective
  1) ((having the qualities of someone who, or something that, is) fully grown or developed: a very mature person.) kypsä
  2) ((of cheese, wine etc) ready for eating or drinking: a mature cheese.) kypsytetty
  2. verb
  1) (to make or become mature: She matured early.) kypsyä, kypsyttää
  2) ((of an insurance policy) to become due to be paid: My insurance policy matures when I reach sixty-five.) erääntyä
  - maturity
  - matureness

  English-Finnish dictionary > mature

 • 20 prompt

  • panna
  • saada
  • ripeäotteinen
  • ripeä
  • riuska
  • nostaa
  • nopsa
  • nopea
  • joutuissa
  • juontaa
  • joutuisa
  • heti toimitettavaksi
  • heti valmis
  • vastausmerkki
  • viivyttelemätön
  • eksakti
  • ajaa
  • altis
  • täsmälleen
  • täsmällinen
  • välitön
  • reipas
  finance, business, economy
  • kehote
  • kehoite
  • ketterä
  • kiihottaa
  • kiireellinen
  • muistuttaa
  • maksuaikasopimus
  • maksuaika
  • tasan
  • äkillinen
  • yllyttää
  • kuiskata
  • kuiskaus
  • pikainen
  * * *
  I prompt adjective
  (acting, or happening, without delay or punctually: a prompt reply; I'm surprised that she's late. She's usually so prompt.) nopea, täsmällinen
  - promptness
  - at one/two o'clock prompt
  II prompt verb
  1) (to persuade to do something: What prompted you to say that?) saada tekemään
  2) (to remind (especially an actor) of the words that he is to say: Several actors forgot their words and had to be prompted.) kuiskata

  English-Finnish dictionary > prompt

См. также в других словарях:

 • valmis — • kypsä, kehittynyt, kelvollinen, valmis • kehittynyt, kypsä, valmis …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • fäärdi — valmis / uupunut   …   Suomen slangisanakirjaa

 • And Having Writ… — infobox Book | name = And Having Writ… title orig = translator = image caption = 1978 second printing author = Donald R. Bensen illustrator = cover artist = country = United States language = English series = genre = Science Fiction, Alternate… …   Wikipedia

 • Скаутское движение — Скауты из разных стран на World Scout Moot, 1996 …   Википедия

 • Бой-скауты — Скаутское движение (англ. Scouting) всемирное юношеское движение, занимающиеся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место в обществе. Это достигается неформальным образованием с …   Википедия

 • Бойскаут — Скаутское движение (англ. Scouting) всемирное юношеское движение, занимающиеся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место в обществе. Это достигается неформальным образованием с …   Википедия

 • Движение скаутов — Скаутское движение (англ. Scouting) всемирное юношеское движение, занимающиеся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место в обществе. Это достигается неформальным образованием с …   Википедия

 • Разведчество — Скаутское движение (англ. Scouting) всемирное юношеское движение, занимающиеся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место в обществе. Это достигается неформальным образованием с …   Википедия

 • definitiivinen — • ratkaiseva, definitiivinen, ehdoton, kriittinen, käänteentekevä, lopullinen, merkittävä, mullistava, muuttumaton, perimmäinen, peruuttamaton, vallankumouksellinen, viimeinen, äärimmäinen • muuttumaton, definitiivinen, ehdoton, kiinteä,… …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • kypsä — • kypsä • kehittynyt, kypsä, valmis • kypsä, kehittynyt, kelvollinen, valmis …   Suomi sanakirja synonyymejä

 • perimmäinen — • lopullinen, definitiivinen, ehdoton, muuttumaton, perimmäinen, peruuttamaton, pysyvä, ratkaiseva, valmis, viimeinen, äärimmäinen • ratkaiseva, definitiivinen, ehdoton, kriittinen, käänteentekevä, lopullinen, merkittävä, mullistava, muuttumaton …   Suomi sanakirja synonyymejä


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»