Перевод: с русского на литовский

с литовского на русский

trankyti

См. также в других словарях:

 • trankyti — trankýti vksm. Tėvas kùmščiais trañkė duri̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • trankyti — trankyti, trañko, trañkė KBII176, K; M iter. trenkti. 1. tr., intr. K, L, Rtr, Š, Ser, DŽ, KŽ kelti triukšmą, daužyti, stumdyti, baldyti: Netrankyk stalą J. Virtuvėje puodus trañkė NdŽ. Dideli lašai trañkė mano nugarą NdŽ. Iškūlė visus javus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • trankymas — trañkymas sm. (1) DŽ, trañkymos (ž.) ind. → trankyti: 1. K, R, Rtr, NdŽ, KŽ Mane iš kantrybės išves tas durų trañkymas Sb. Nepasidavė nei durys, nei sienos – jos išlaikė kumščių trankymą Mš. | refl. Rtr, KŽ Už tokį trañkymos subark tus vaikus …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • patrankyti — NdŽ iter. patrenkti. 1. tr., intr. L, Rtr, KŽ kiek suduoti, sukirsti, padaužyti: Daktaras patrañkė, paklaũsė kiek, i mokėk Ėr. Patrankyk, i atsidarys skrynelė i be rakto Šts. Apvartęs kniūpsčią pūrą, patrankęs į klėties grindis, ir iškritę iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aidyti — aidyti, o, ė 1. tr. belsti, trankyti: Duris aidyti K. 2. intr. aidėti: Aidė šilas nuo žaislų N. 3. intr. laipioti, karstytis: Neaidyk po medžius Sv. | refl.: Nesiaidyk kaip aitvaras! Rk …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aptrankyti — iter. aptrenkti. 1. tr. Rtr, Š, Ser, KŽ kiek apdaužyti: Su grumslu į grumslą aptrankyk, tai jis pats sugrius ir kitą sugriaus J. Jei šituoj autobusu važiuosi, tai gerai aptrankìs Vrn. Stalą kumščiais aptrankome A.Gric. ^ Tiek dirbęs žmogus kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atitrankyti — iter. atitrenkti: 1. tr. Š, KŽ smūgiu priversti atšokti, trankant atidaužti; atkratyti, atmušti: Atitrañkė tinką, suskeldėjo siena Brb. Užspringus tranko su plaštaka par tarpupetį ir atitranko LMD(Sln). Buvo gerai užsimerkus [mirusioji], ale… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • austi — austi, audžia ( ti), audė 1. tr., intr. SD370 gaminti audinį (iš siūlų staklėmis): Audžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi J. Audimą, milą austi K. Kasdieninius abrūsus eglute audžia Alk. Vilnų austos skarelės Rm. Dabar toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • baladoti — baladoti, oja, ojo intr., bàladoti, oja, ojo 1. belsti, trankyti: Girdžiu, naktį kažkas bàladoja į duris Gs. | refl.: Vaikai, nesibaladokite, mamytė serga Ilg. Kas ten bàladojasi į prieangio duris? Rs. 2. refl. vaikščioti, bastytis, valkiotis …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • balanduoti — balanduoti, uoja, ãvo intr. 1. belsti, trankyti: Kas ten dunda, kas ten balanduoja? Prng. 2. tabaluoti: Sunkios varpos lenkias žemėn – balanduoja B.Sruog …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • baldyti — 1 baldyti, o, ė 1. intr., tr. belsti, trankyti: Vagys baldo į eglę tyčioms, o sarguo pasirodė, kad kas mišką vaga Šts. Atjos šelmis bernužėlis, baldys svirno dureles LTR(Šk). Nė tu savo margomis klumpėmis dangaus slenksčių nebaldysi LzP. | Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»