Перевод: с итальянского на болгарский

с болгарского на итальянский

tradurre+dall'italiano+in+bulgaro

 • 21 orècchio

  m 1) ухо: dall'orècchio destro non ci sento с дясното ухо не чувам; 2) слух: ha un orècchio molto fine има много тънък слух; Ќ essere duro d'orècchio не чувам добре; suonare a orècchio свиря по слух; essere tutt'orecchi целият съм в слух; fare l'orècchio di mercante правя си оглушки.

  Dizionario italiano-bulgaro > orècchio

 • 22 ospitàle

  agg гостоприемен: il popolo bulgaro и molto ospitàle българският народ е много гостоприемен.

  Dizionario italiano-bulgaro > ospitàle

 • 23 parlàre

  1. v говоря, разговарям: tu parli bene il bulgaro ти говориш добре български; Luigi sa parlàre cinque lingue Луиджи може да говори пет езика; parlàre per telefono говоря по телефона; 2. v rifl parlàresi говоря си, разговарям помежду си: loro due non si parlano те двамата не си говорят; Ќ parlàre a quattr'occhi говоря на четири очи; parlàre all'aria говоря на вятъра; parlàre male di qualcuno злословя по адрес на някого.

  Dizionario italiano-bulgaro > parlàre

 • 24 pàrte

  f 1) част, дял: ti darт una pàrte della mela ще ти дам част от ябълката; la pàrte superiore горната част; le parti del corpo части на тялото; dividere in parti разделям на части; 2) страна, край: dall'altra pàrte del ponte от другата страна на моста; da ogni pàrte отвсякъде; da queste parti по този край, по тия места; 3) страна, аспект: d'altra pàrte от друга страна; 4) роля, партия (в представление и под.): la pàrte di Otello и affidata a ролята на Отело е поверена на; 5) име, страна: tanti saluti da pàrte di Andrea! много поздрави от името на Андреа!; Ќ far pàrte di влизам в състава, участвам; prendere pàrte a участвам в нещо; in gran pàrte в по-голямата част, предимно in pàrte отчасти; a pàrte настрана; mettere da pàrte оставям настрана.

  Dizionario italiano-bulgaro > pàrte

 • 25 pòpolo

  m народ, нация, население: il pòpolo bulgaro българският народ.

  Dizionario italiano-bulgaro > pòpolo

 • 26 radiàre

  v 1) изпуска, излъчва светлина; 2) зачерквам, изключвам от списък: Attilio и radiato dall'albo dei notai Атилио е отписан от нотариалната колегия.

  Dizionario italiano-bulgaro > radiàre

 • 27 sedùta

  f 1) заседание: nella sedùta di oggi на днешното заседание; sedùta straordinaria извънредно заседание; 2) сеанс: ho fatto sette sedute dall'analista направих седем сеанса при психоаналитика.

  Dizionario italiano-bulgaro > sedùta

 • 28 da

  da [da] <dal, dallo, dall', dalla, dai, dagli, dalle>
  1. (stato in luogo) при, в; (moto da luogo) от; (moto a luogo: con persone) към; (attraverso) през
  resto da lui оставам при него
  parto da Venezia тръгвам от Венеция
  vengo da te идвам при теб
  sono passato da Siena минах през Сиена
  2. (agente) от
  Roma è visitata da molti turisti Рим се посещава от много туристи
  3. (tempo) от
  da due anni от две години

  Grande dizionario italiano-bulgaro > da

 • 29 dimettere

  dimettere [diˈmettere] < irr>
  I. vt (licenziare) уволнявам
  dimettere dall'ospedale изписвам
  II. vr - rsi подавам си оставката

  Grande dizionario italiano-bulgaro > dimettere

 • 30 oltre

  oltre [ˈoltre]
  I. avv
  1. (di tempo) още
  2. (di luogo) напред, по-нататък
  andare oltre отивам по-нататък
  II. prep
  1. (dall'altra parte di) оттатък, отвъд
  2. (in più) повече от
  oltre a освен

  Grande dizionario italiano-bulgaro > oltre


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»