Перевод: с литовского на русский

с русского на литовский

toliaregi��kas

 • 1 kas

  кто; что

  kas antras каждый второй;

  kas antrą sekmadienį каждое второе воскресенье;

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > kas

 • 2 bet kas

  любой

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > bet kas

 • 3 by kas

  любой

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > by kas

 • 4 kad ir kas

  кто бы ни

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > kad ir kas

 • 5 kai kas

  кое-кто; кое-что

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > kai kas

 • 6 kas kita

  совсем другое

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > kas kita

 • 7 kas nors

  кто-нибудь; что-нибудь; кто-либо; что-либо

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > kas nors

 • 8 Kas yra?

  Что случилось?

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > Kas yra?

 • 9 Kas atsitiko?

  Что случилось?

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > Kas atsitiko?

 • 10 kažin kas

  кто-то, что-то

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > kažin kas

 • 11 kur kas

  гораздо; намного

  Lietuvių—rusų kalbų žodynas > kur kas

 • 12 apsimetėlis

  apsimetėlis kas apsimeta, dedasi kuo
  apsišaukėlis Mes abu studijuojame apsišaukėlį Naujųjų laikų Antikristą. Atim)
  prisimetėlis (tarm.)
  simuliantas

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > apsimetėlis

 • 13 apsišaukėlis

  apsimetėlis kas apsimeta, dedasi kuo
  apsišaukėlis Mes abu studijuojame apsišaukėlį Naujųjų laikų Antikristą. Atim)
  prisimetėlis (tarm.)
  simuliantas

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > apsišaukėlis

 • 14 prisimetėlis

  apsimetėlis kas apsimeta, dedasi kuo
  apsišaukėlis Mes abu studijuojame apsišaukėlį Naujųjų laikų Antikristą. Atim)
  prisimetėlis (tarm.)
  simuliantas

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > prisimetėlis

 • 15 simuliantas

  apsimetėlis kas apsimeta, dedasi kuo
  apsišaukėlis Mes abu studijuojame apsišaukėlį Naujųjų laikų Antikristą. Atim)
  prisimetėlis (tarm.)
  simuliantas

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > simuliantas

 • 16 apdujėlis

  beprotis kas neturi proto, pamišęs žmogus
  apdujėlis (menk.)
  apdula (tarm.)
  apdvokėlis (menk.)
  apkvaitėlis (menk.)
  apkvaišgalvis (menk.)
  apkvaišėlis (menk. Besigrūdą užpakaly tavęs dar timptels tave į žemę, pargriaus, suplos, kad nesipainiotum po kojų, ir, apkvaišėlio akimis klaikiai besidairydami, nužingsniuos nukrypuos per tave, jokio sąžinės graužimo dėl to nejausdami. Dm)
  beprotėlis (menk., tarm.)
  išprotėjėlis
  kvailys (plg. Kiekvienam kvailiui širdį atvėriau, Lyg mylimai prie vartų. Vpp)
  maišytgalvis (menk., šnek.)
  paklaikėlis (menk.)
  pamišėlis Jo kojos pasidarė sunkios, veide klaidžiojo nykus ir šiurpus pamišėlio žvilgsnis, o skruostus ir lūpas, iki šiol išblyškusias, padengė karščio lopiniai. Ki)
  papaikėlis (menk., tarm.)
  psichopatas (knyg.)
  puskvailis (plg. Kažkoks puskvailis juokdarys paleido nuo kalno sniego gniūžtę. Ksk)
  silpnaprotis (plg. Rusofobų vadu mieste buvo mano nevidonas tūlas Kantardžijev, kursai mane — nors visiems buvo žinoma, kad aš ne rusas — rodos, rusų politikos šalininku skaitė ir, regis, tokį silpnaprotį Manoilovą suagitavo prieš mane ir jį panaudojo mane, kaipo manomąjį politikos priešininką, persekioti. A1888)

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > apdujėlis

 • 17 apdula

  beprotis kas neturi proto, pamišęs žmogus
  apdujėlis (menk.)
  apdula (tarm.)
  apdvokėlis (menk.)
  apkvaitėlis (menk.)
  apkvaišgalvis (menk.)
  apkvaišėlis (menk. Besigrūdą užpakaly tavęs dar timptels tave į žemę, pargriaus, suplos, kad nesipainiotum po kojų, ir, apkvaišėlio akimis klaikiai besidairydami, nužingsniuos nukrypuos per tave, jokio sąžinės graužimo dėl to nejausdami. Dm)
  beprotėlis (menk., tarm.)
  išprotėjėlis
  kvailys (plg. Kiekvienam kvailiui širdį atvėriau, Lyg mylimai prie vartų. Vpp)
  maišytgalvis (menk., šnek.)
  paklaikėlis (menk.)
  pamišėlis Jo kojos pasidarė sunkios, veide klaidžiojo nykus ir šiurpus pamišėlio žvilgsnis, o skruostus ir lūpas, iki šiol išblyškusias, padengė karščio lopiniai. Ki)
  papaikėlis (menk., tarm.)
  psichopatas (knyg.)
  puskvailis (plg. Kažkoks puskvailis juokdarys paleido nuo kalno sniego gniūžtę. Ksk)
  silpnaprotis (plg. Rusofobų vadu mieste buvo mano nevidonas tūlas Kantardžijev, kursai mane — nors visiems buvo žinoma, kad aš ne rusas — rodos, rusų politikos šalininku skaitė ir, regis, tokį silpnaprotį Manoilovą suagitavo prieš mane ir jį panaudojo mane, kaipo manomąjį politikos priešininką, persekioti. A1888)

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > apdula

 • 18 apdvokėlis

  beprotis kas neturi proto, pamišęs žmogus
  apdujėlis (menk.)
  apdula (tarm.)
  apdvokėlis (menk.)
  apkvaitėlis (menk.)
  apkvaišgalvis (menk.)
  apkvaišėlis (menk. Besigrūdą užpakaly tavęs dar timptels tave į žemę, pargriaus, suplos, kad nesipainiotum po kojų, ir, apkvaišėlio akimis klaikiai besidairydami, nužingsniuos nukrypuos per tave, jokio sąžinės graužimo dėl to nejausdami. Dm)
  beprotėlis (menk., tarm.)
  išprotėjėlis
  kvailys (plg. Kiekvienam kvailiui širdį atvėriau, Lyg mylimai prie vartų. Vpp)
  maišytgalvis (menk., šnek.)
  paklaikėlis (menk.)
  pamišėlis Jo kojos pasidarė sunkios, veide klaidžiojo nykus ir šiurpus pamišėlio žvilgsnis, o skruostus ir lūpas, iki šiol išblyškusias, padengė karščio lopiniai. Ki)
  papaikėlis (menk., tarm.)
  psichopatas (knyg.)
  puskvailis (plg. Kažkoks puskvailis juokdarys paleido nuo kalno sniego gniūžtę. Ksk)
  silpnaprotis (plg. Rusofobų vadu mieste buvo mano nevidonas tūlas Kantardžijev, kursai mane — nors visiems buvo žinoma, kad aš ne rusas — rodos, rusų politikos šalininku skaitė ir, regis, tokį silpnaprotį Manoilovą suagitavo prieš mane ir jį panaudojo mane, kaipo manomąjį politikos priešininką, persekioti. A1888)

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > apdvokėlis

 • 19 apkvaitėlis

  beprotis kas neturi proto, pamišęs žmogus
  apdujėlis (menk.)
  apdula (tarm.)
  apdvokėlis (menk.)
  apkvaitėlis (menk.)
  apkvaišgalvis (menk.)
  apkvaišėlis (menk. Besigrūdą užpakaly tavęs dar timptels tave į žemę, pargriaus, suplos, kad nesipainiotum po kojų, ir, apkvaišėlio akimis klaikiai besidairydami, nužingsniuos nukrypuos per tave, jokio sąžinės graužimo dėl to nejausdami. Dm)
  beprotėlis (menk., tarm.)
  išprotėjėlis
  kvailys (plg. Kiekvienam kvailiui širdį atvėriau, Lyg mylimai prie vartų. Vpp)
  maišytgalvis (menk., šnek.)
  paklaikėlis (menk.)
  pamišėlis Jo kojos pasidarė sunkios, veide klaidžiojo nykus ir šiurpus pamišėlio žvilgsnis, o skruostus ir lūpas, iki šiol išblyškusias, padengė karščio lopiniai. Ki)
  papaikėlis (menk., tarm.)
  psichopatas (knyg.)
  puskvailis (plg. Kažkoks puskvailis juokdarys paleido nuo kalno sniego gniūžtę. Ksk)
  silpnaprotis (plg. Rusofobų vadu mieste buvo mano nevidonas tūlas Kantardžijev, kursai mane — nors visiems buvo žinoma, kad aš ne rusas — rodos, rusų politikos šalininku skaitė ir, regis, tokį silpnaprotį Manoilovą suagitavo prieš mane ir jį panaudojo mane, kaipo manomąjį politikos priešininką, persekioti. A1888)

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > apkvaitėlis

 • 20 apkvaišgalvis

  beprotis kas neturi proto, pamišęs žmogus
  apdujėlis (menk.)
  apdula (tarm.)
  apdvokėlis (menk.)
  apkvaitėlis (menk.)
  apkvaišgalvis (menk.)
  apkvaišėlis (menk. Besigrūdą užpakaly tavęs dar timptels tave į žemę, pargriaus, suplos, kad nesipainiotum po kojų, ir, apkvaišėlio akimis klaikiai besidairydami, nužingsniuos nukrypuos per tave, jokio sąžinės graužimo dėl to nejausdami. Dm)
  beprotėlis (menk., tarm.)
  išprotėjėlis
  kvailys (plg. Kiekvienam kvailiui širdį atvėriau, Lyg mylimai prie vartų. Vpp)
  maišytgalvis (menk., šnek.)
  paklaikėlis (menk.)
  pamišėlis Jo kojos pasidarė sunkios, veide klaidžiojo nykus ir šiurpus pamišėlio žvilgsnis, o skruostus ir lūpas, iki šiol išblyškusias, padengė karščio lopiniai. Ki)
  papaikėlis (menk., tarm.)
  psichopatas (knyg.)
  puskvailis (plg. Kažkoks puskvailis juokdarys paleido nuo kalno sniego gniūžtę. Ksk)
  silpnaprotis (plg. Rusofobų vadu mieste buvo mano nevidonas tūlas Kantardžijev, kursai mane — nors visiems buvo žinoma, kad aš ne rusas — rodos, rusų politikos šalininku skaitė ir, regis, tokį silpnaprotį Manoilovą suagitavo prieš mane ir jį panaudojo mane, kaipo manomąjį politikos priešininką, persekioti. A1888)

  Lietuvių kalbos sinonimų žodynas > apkvaišgalvis


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»