Перевод: с испанского на болгарский

toda+persona+detenida+debe+ser+informada+de+sus+derechos

 • 81 tortilla

  f 1) омлет; tortilla española омлет с картофи; tortilla francesa обикновен омлет; 2) Амер. тортиля, царевична питка, изпечена върху комал (яде се с различен пълнеж); volverse la tortilla прен., разг. обръщам се наопаки (за ситуация, отношения и др.); hacer tortilla a una persona (cosa) разг. правя на пестил някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > tortilla

 • 82 toser

  intr кашлям; toser una persona a otra прен., разг. меря се с някого; a mí nadie me tose никой не може да се мери с мен.

  Diccionario español-búlgaro > toser

 • 83 tragar

  1. tr 1) гълтам, поглъщам; 2) прен. ям, тъпча се; 3) прен. поглъщам, погълвам (за земя, море); 4) прен. налапвам въдицата, лековерен съм; 5) прен. понасям, търпя, толерирам нещо (някого); 6) преструвам се, крия, прикривам нещо; 7) прен. харча, гълтам (напр. бензин); 2. prnl разг. 1) глътвам, приключвам напълно с нещо; 2) прен. преглъщам нещо; no tragar a una persona (cosa) прен., разг. не понасям някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > tragar

 • 84 tripa

  f 1) черво; 2) корем, търбух; (pl) вътрешности; 3) корем на бременна; 4) прен. сърцевина (на плод, стебло); 5) прен. вътрешна част на пура; 6) прен. широка част на съд; 7) прен. сърцевина, ядка; 8) pl прен. чаркове, карантии; 9) прен. документи, книжа по административна процедура; tener malas tripas прен., разг. жесток съм; hacer de tripas corazón прен., разг. опитвам се да скрия страха си; (досада, огорчение и др.); tripa del cagalar анат. право черво; echar uno las tripas разг. повръщам си червата; tripas llevan piernas погов. храни душа да те слуша; revolver a uno las tripas una persona o cosa разг. тормози ме, вади ми душата (някой, нещо); sin tripas ni cuajar разг. кожа и кости, много мършав.

  Diccionario español-búlgaro > tripa

 • 85 truco

  m 1) специфика, тайна, особеност, чалъм (в работа, дейност); 2) измама; 3) трик, номер; 4) голяма хлопка на добитък; 5) прост. удар; 6) pl вид билярд; coger el truco a una persona o cosa прен., разг. хващам чалъма, разбирам номера.

  Diccionario español-búlgaro > truco

 • 86 tutor,

  a m, f 1) попечител; опекун; настойник; 2) прен. покровител, защитник; 3) духовен настойник; 4) училищен настоятел; no haber menester tutor, una persona прен. нямам нужда от опекун.

  Diccionario español-búlgaro > tutor,

 • 87 ubicar

  1. intr намирам се (на определено място); 2. prnl намирам се, помещавам се; заемам определено място; 3. tr Амер. поставям, разполагам; estar una persona bien ubicada Амер. в добро икономическо положение съм.

  Diccionario español-búlgaro > ubicar

 • 88 valer2

  1. intr 1) струвам, имам стойност; 2) имам значение, сила, власт; 3) годен съм, полезен съм; 4) заслужавам, достоен съм; 5) вземам връх, превъзхождам; 6) валиден съм (за документ); 7) ценен съм; màs vale que... по-добре е да...; hizo valer2 sus derechos отстоя правата си; valga lo que valga на всяка цена; Ўvàlgame!; vàlgate! дявол да го вземе!; màs vale tarde que nunca погов. по-добре късно, отколкото никога!; Ўvale! добре, съгласен съм; 2. tr 1) покровителствам, протежирам, защитавам; 2) оценявам, правя сметка; 3) съответствам на, равнявам се на; 3. prnl 1) служа си, послужвам си с нещо; 2) притичвам се на помощ; 3) разрешавам проблемите си.

  Diccionario español-búlgaro > valer2

 • 89 vez

  f 1) път; una vez màs, otra vez отново, още един път; toda vez, una vez que тъй като, щом като; de una vez на един път, изведнъж; de vez en cuando понякога, отвреме-навреме; en vez de вместо, на мястото на; tal vez може би; una que otra vez понякога; рядко; a su vez на свой ред, от своя страна; a la vez едновременно, заедно с това; a veces понякога; cada vez que винаги когато; 2) ред; 3) pl заместване; hacer las veces de замествам; 4) последно място, последен по ред; decir uno unas veces cesta, y otras ballesta прен., разг. говоря несвързано; веднъж едно, след това друго; quien da luego (primero), da dos veces proverb двойно дава, който дава навреме.

  Diccionario español-búlgaro > vez

 • 90 vida

  f 1) живот; съществуване, битие; en vida приживе; con vida жив; 2) начин на живот, поминък; llevar una vida agitada водя бурен живот; vida de perros прен. кучешки живот; dar mala vida прен. опропастявам живота на някого; darse buena vida разг. гледам си живота; malgastar la vida проигравам си живота; vida airada разпуснат, разгулен живот; vida de canónigos охолен, лек живот; meterse en vidas ajenas бъркам се в чужд живот; 3) житие, биография; vida y milagros житие-битие; 4) жизненост, живост, енергия; 5) храна, необходима за поддържане на живота; 6) човек; 7) състояние на душата след смъртта; 8) с прил. mala, airada проституиране; 9) прен. нещо, доставящо върховно удоволствие; 10) прен. средство, подпомагащо живота; 11) с прил. mejor, eterna вечният живот (на небето); 12) прен. изразителност, живост (най-вече за очите); 13) прен. одушевеност, виталност; de por vida за цял живот, завинаги; de toda la vida прен., разг. от много време, откакто се помня; ganar(se) la vida издържам се, печеля си хляба; hacer uno por la vida разг. ям; hacer vida водя съпружески живот; tener uno la vida en un hilo прен., разг. животът ми виси на косъм; escapar con vida спасявам се по чудо; en la vida никога.

  Diccionario español-búlgaro > vida

 • 91 viento

  m 1) вятър; hace viento духа вятър; ràfaga de viento порив на вятъра; viento de costado страничен вятър; viento de proa, viento contrario насрещен вятър; viento en popa, favorable попътен вятър; 2) въздух, атмосфера; 3) миризма, обоняние (на животни); 4) прен. тщеславие, горделивост; 5) прен. подбуда, импулс; 6) прен., разг. вест, новина, слух; 7) странично въже (на палатка, в цирка и др.); 8) разг. газове; 9) мор. посока; vientos alisios пасати; dar al viento прен., разг. разтръбявам новина; echarse el viento прен. утихвам, успокоявам се (за вятър); llevarse el viento una cosa а) прен. непостоянно, нестабилно нещо; б) прен., разг. неразумно и бързо пропилявам нещо; instrumento de viento муз. духов инструмент; beber los vientos por una persona прен. спешно се нуждая от някого; contra viento y marea прен. въпреки всички препятствия; moverse a todos vientos прен. непостоянен съм; tomar el viento прен. тръгвам по следата на дивеч (по миризмата му); a los cuatro vientos на вси страни, във всички посоки; proclamar a los cuatro vientos прен. разтръбявам на всички страни; quien siembra vientos, recoge (cosecha) tempestades proverb който сее ветрове, жъне бури.

  Diccionario español-búlgaro > viento


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.