Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

to be in the good

 • 1 good

  {gud}
  I. 1. добър, доброкачествен, хубав
  2. хубав, приятен
  it is GOOD to... хубаво/приятно е да...
  aplles are GOOD eating ябълките ca приятии на вкус/за ядене
  3. добър, полезен, здравословен
  to eat/drink/smoke more than is GOOD for още прекалявам с ядене/пиене/пушене
  4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат
  5. добър, добродетелен, милостив
  GOOD deeds добри дела, благодеяния
  6. добър, мил, любезен
  be GOOD enough to... бъдете така добър/любезен да
  7. добър, правилен, уместен, основателен
  8. добър, послушен (особ. за деца), кротък
  there's a GOOD girl/boy! ти си добро момиче/момче! така те искам
  9. добър, опитен, който го бива (at)
  подходящ, годен (for)
  to be GOOD at добър съм по, удава ми се...
  to be пo GOOD at не ме бива по/за
  10. добър, пресен (за продукти)
  to keep GOOD запазвам се, не се развалям (за храна)
  11. валиден, истински, нефалшифициран
  12. добър, здрав, силен
  with his GOOD leg със здравия си крак
  13. способен да издържи/да понесе/да плати, сигурен, обезпечен
  I am GOOD for another ten miles мога да издържа още десет мили
  to be GOOD for 100 pound мога да платя 100 лири
  he's always GOOD for a laugh с него винаги може да се посмееш/винаги пада смях
  14. добър, удобен, изгоден, благоприятен
  15. често за усилване на друго прилагателно, истински, доста, много, цял
  GOOD hard work усилена работа, зор
  in GOOD plain English на прост английски
  you have a GOOD way to go имаш да биеш доста път
  to wait two GOOD hours чакам цели два часа
  16. в поздрави
  GOOD afternoon/day/evening/morning добър ден/вечер/добро утро, довиждане
  GOOD night лека нощ
  as GOOD as толкова добър, колкото, все едно, че, почти
  it is as GOOD as done все едно, че е свършено
  it is as GOOD as saying that все едно да кажеш, че
  her GOOD man ост. благоверният, съпругът
  GOOD old... браво (на)..., ашколсун (на)...
  a GOOD sport/sort/sl. egg славен човек, арабия
  that's a GOOD one каква лъжа/измишлъотина, и тая си я бива
  to make GOOD компенсирам, възстановявам
  to make GOOD the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици, доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание), успявам в, постигам
  to make GOOD one's escape успявам/удава ми се да избягам, утвърждавам, закрепвам (положенигто си), доказвам (правота си), пробивам си път, преуспявам, поправям се, изкупвам грешките си
  II. 1. ам. добре
  2. разг. за усилване в съчет.
  GOOD and много, здравата, хубавичко, както трябва
  to be GOOD and angry aм. здравата съм ядосан
  GOOD and hard здравата, усилено
  GOOD for you! браво!
  III. 1. добро
  an influence for GOOD добро влияние
  he is up to/after no GOOD той готви/крои нещо лошо
  2. добро, благо, полза
  for the GOOD of one's health заради здравето си
  to do someone GOOD полезен съм на някого, помагам някому (физически, морално)
  a nice cup of tea will do you GOOD един хубав чай ще ти дойде добре
  much GOOD that will do you upon. голяма полза (ще имаш от това)
  what GOOD is it, what is the GOOD of it, what GOOD will it do? каква полза от това? it's no GOOD няма полза, безполезно e
  it's no GOOD (my) talking to him about it няма смисъл да му говоря за това
  that's пo GOOD това нищо не струва, от това нищо няма да излезе
  he'll come to no GOOD ще се провали, нищо няма да излезе от него
  it's all to the GOOD толкова по-добре
  to be five pounds to the GOOD имам пет лири печалба
  3. с гл. в р1 добри/благочестиви/честни хора
  the GOOD and the bad respect him уважават го и добрите, и лошите
  4. рl вещи, движимо имущество
  5. р1 стока, артикули
  6. р1 товар, багаж, стоки
  7. attr товарен, багажен
  by slow/fast GOODs service с малка/голяма бързина (за жп превоз)
  to have the GOODs ам. sl. бива ме
  to have the GOODs on someone имам преимущество преднякого, зная неща, които уличават някого
  that's the GOODs! ам. sl. точно така! to catch someone with the GOODs хващам някого на местопрестъплението
  to be in GOOD with someone ползувам се с благоразположението на/в добри отношения съм с някого
  for GOOD (and all) завинаги, окончателно, безвъзратно
  * * *
  {gud} a (better {'betъ}; best {best}) 1. добър, доброкачеств(2) {gud} adv 1. ам. добре; 2. разг. за усилване в сьчет.: good and{3} {gud} n 1. добро; an influence for good добро влияние; he is up
  * * *
  хубав; харен; хубаво; благо; благоприя; валиден; доброкачествен; добър; добро; добродетелен;
  * * *
  1. 1 в поздрави 2. 1 валиден, истински, нефалшифициран 3. 1 добър, здрав, силен 4. 1 добър, удобен, изгоден, благоприятен 5. 1 способен да издържи/да понесе/да плати, сигурен, обезпечен 6. 1 често за усилване на друго прилагателно, истински, доста, много, цял 7. a good sport/sort/sl. egg славен човек, арабия 8. a nice cup of tea will do you good един хубав чай ще ти дойде добре 9. an influence for good добро влияние 10. aplles are good eating ябълките ca приятии на вкус/за ядене 11. as good as толкова добър, колкото, все едно, че, почти 12. attr товарен, багажен 13. be good enough to... бъдете така добър/любезен да 14. by slow/fast goods service с малка/голяма бързина (за жп превоз) 15. for good (and all) завинаги, окончателно, безвъзратно 16. for the good of one's health заради здравето си 17. good afternoon/day/evening/morning добър ден/вечер/добро утро, довиждане 18. good and hard здравата, усилено 19. good and много, здравата, хубавичко, както трябва 20. good deeds добри дела, благодеяния 21. good for you! браво! 22. good hard work усилена работа, зор 23. good night лека нощ 24. good old... браво (на)..., ашколсун (на).. 25. he is up to/after no good той готви/крои нещо лошо 26. he'll come to no good ще се провали, нищо няма да излезе от него 27. he's always good for a laugh с него винаги може да се посмееш/винаги пада смях 28. her good man ост. благоверният, съпругът 29. i am good for another ten miles мога да издържа още десет мили 30. i. добър, доброкачествен, хубав 31. ii. ам. добре 32. iii. добро 33. in good plain english на прост английски 34. it is as good as done все едно, че е свършено 35. it is as good as saying that все едно да кажеш, че 36. it is good to... хубаво/приятно е да.. 37. it's all to the good толкова по-добре 38. it's no good (my) talking to him about it няма смисъл да му говоря за това 39. much good that will do you upon. голяма полза (ще имаш от това) 40. pl вещи, движимо имущество 41. that's a good one каква лъжа/измишлъотина, и тая си я бива 42. that's the goods! ам. sl. точно така! to catch someone with the goods хващам някого на местопрестъплението 43. that's пo good това нищо не струва, от това нищо няма да излезе 44. the good and the bad respect him уважават го и добрите, и лошите 45. there's a good girl/boy! ти си добро момиче/момче! така те искам 46. to be five pounds to the good имам пет лири печалба 47. to be good and angry aм. здравата съм ядосан 48. to be good at добър съм по, удава ми се.. 49. to be good for & 100 мога да платя 100 лири 50. to be in good with someone ползувам се с благоразположението на/в добри отношения съм с някого 51. to be пo good at не ме бива по/за 52. to do someone good полезен съм на някого, помагам някому (физически, морално) 53. to eat/drink/smoke more than is good for още прекалявам с ядене/пиене/пушене 54. to have the goods on someone имам преимущество преднякого, зная неща, които уличават някого 55. to have the goods ам. sl. бива ме 56. to keep good запазвам се, не се развалям (за храна) 57. to make good one's escape успявам/удава ми се да избягам, утвърждавам, закрепвам (положенигто си), доказвам (правота си), пробивам си път, преуспявам, поправям се, изкупвам грешките си 58. to make good the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици, доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание), успявам в, постигам 59. to make good компенсирам, възстановявам 60. to wait two good hours чакам цели два часа 61. what good is it, what is the good of it, what good will it do? каква полза от това? it's no good няма полза, безполезно e 62. with his good leg със здравия си крак 63. you have a good way to go имаш да биеш доста път 64. добро, благо, полза 65. добър, добродетелен, милостив 66. добър, мил, любезен 67. добър, опитен, който го бива (at) 68. добър, полезен, здравословен 69. добър, послушен (особ. за деца), кротък 70. добър, правилен, уместен, основателен 71. добър, пресен (за продукти) 72. подходящ, годен (for) 73. р1 стока, артикули 74. р1 товар, багаж, стоки 75. разг. за усилване в съчет 76. с гл. в р1 добри/благочестиви/честни хора 77. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат 78. хубав, приятен
  * * *
  good [gud] I. adj ( better[´betə]; best [best]) 1. добър, доброкачествен, хубав; to put in a \good word for казвам добра дума за; 2. хубав, приятен; this mеal is \good to eat това ядене е приятно на вкус; 3. добър, полезен, здравословен; aspirin is \good for headache аспиринът помага при главоболие; he drinks more than is \good for him прекалява с пиенето; 4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат; здрав; 5. добър, добродетелен; милостив; \good deeds ( works) добри дела, благодеяния; 6. добър, мил, любезен; be \good enough to sign here бъдете така добър (любезен) да сложите подписа си тук; 7. добър, правилен; целесъобразен; приличен; I thought it \good to do that сметнах, че е добре (правилно, прилично) да направя това; 8. добър, послушен (особ. за деца); there's a \good boy! ти си добро момче! 9. добър, опитен, който го бива (at); подходящ, годен ( for); умел, изкусен; to be \good at swimming добре плувам, бива ме в плуването; he'd be no \good as a doctor от него няма да стане добър лекар; 10. добър, свеж, пресен (за продукти); 11. истински, валиден, нефалшифициран; the passport is \good for five years паспортът важи за пет години; 12. добър, здрав, силен; with his \good eye със здравото си око; a \good fire силен огън; 13. способен да издържи (да понесе, да плати); надежден; the tyres are \good for another 5000 km гумите могат да изкарат още 5000 км; to be \good for $ 1000 мога да платя 1000 долара; 14. добър, удобен, изгоден; благоприятен; 15. често за усилване на друго прилагателно: истински; доста, много; цял; \good hard work усилена работа; зор; a \good long walk дълга разходка; in \good plain English на прост английски; you have a \good way to go имаш доста път да вървиш; to wait three \good hours чакам цели три часа; you're \good and early много рано сте дошли; as \good as 1) толкова добър, колкото; 2) все едно, че; почти; it is as \good as new почти е ново; it is as \good as done все едно, че е свършено, почти е свършено; it is as \good as a play! колко забавно! as \good as pie много симпатичен; to give as \good as one gets не падам по-долу, и мен си ме бива; the G. Book Библията; \good old John! браво на Иван, ашколсун, Иване! a \good sport ( sort, sl egg, onion) славен човек, арабия; to be as \good as o.'s word изпълнявам обещанието си, оставам верен на думата си, държа на думата си; that's a \good one (разг. 'un) каква лъжа, и тая си я бива; to make \good 1) компенсирам; to make \good the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици; 2) доказвам ( твърдение), изпълнявам ( обещание); 3) успявам в, постигам; to make \good o.'s escape успявам (удава ми се) да избягам; 4) утвърждавам, закрепям (положението си); доказвам (правата си); 5) пробивам си път, преуспявам; 6) поправям се; изкупвам грешките си; to take (s.th.) in \good part не се засягам; II. adv здравата, хубавичко, както трябва; \good and hard усилено, здравата; \good for you! браво! III. n 1. добро, благодеяние, добро дело; to do \good върша добро; to return \good for evil отвръщам на злото с добро; an influence for \good добро влияние; to be up to no \good готвя (кроя) нещо лошо; to be in \good with s.o. ам. в добри отношения съм с, разбирам се добре с; 2. добро, благо; полза; for the \good of заради, поради; for the common \good за общо добро (благо); to do s.o. \good полезен съм на някого, помагам някому (физически или морално); much \good that will do you ирон. голяма полза (ще имаш от това); a ( fat) lot of \good that'll do you! голяма файда! what's the \good of каква полза от (да с ger); it's no \good waiting for him няма смисъл да го чакаме; that's no \good това не струва нищо; от това нищо няма да излезе; to come to no \good провалям се, пропадам, нищо не излиза от мен; it's all to the \good толкова по-добре; to be ten dollars to the \good имам десет долара печалба; 3. for \good ( and all) завинаги, окончателно, безвъзвратно; 4. (с гл. в мн.) добри (благочестиви, честни) хора; 5. pl вещи, движимо имущество; 6. pl стока, артикули; \good and chattels лични вещи; the latest spring \goods последните пролетни стоки; fancy \goods модни стоки; consumer \goods стоки за широко потребление; loose \goods насипни материали; semimanufactured \goods полуфабрикати; canned \goods консерви; green \goods пресни зеленчуци (плодове); dry \goods галантерийни стоки; 7. pl товар, багаж, стоки; attr товарен, багажен; a \goods train товарен влак; a \goods station сточна гара; to deliver the \goods доставям стоката; изпълнявам обещание или поето задължение; that's the \goods sl хайде, на добър час; to catch s.o. with the \goods хващам някого на местопрестъплението; to have the \goods on s.o. разполагам с компрометираща информация за някого; to have ( put, keep) all o.'s \good in the shop window излагам всичко на показ; a nice little bit ( piece) of \goods разг. "парче" (за младо момиче, жена); 8. pl (the \good) улики, веществени доказателства.

  English-Bulgarian dictionary > good

 • 2 thing

  {θiŋ}
  1. нещо, предмет, вещ
  not a THING нищо, нищичко
  there was hardly a THING to eat нямаше почти нищо за ядене
  2. pl вещи, принадлежности, багаж, дрехи, облекло
  THINGs personal/real юр. лични вещи движимо имущество/недвижимо имущество, имот
  take off your THINGs свали си палтото, шапката, съблечи се
  3. рl сечива, инструменти
  4. рl прибори, съдове
  5. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство
  good THING сполучлива шега, остроумна забележка, добра сделка, добро/хубаво нещо
  the good THINGs of life благата на живота
  as a general THING изобщо
  as a usual THING обикновено
  the THING is that въпросът e, че
  it's a good THING (that) добре че
  that is not the same THING това не e едно и също
  as THINGs are при сегашното положение на нещата
  as THINGs go както вървят/се развиват нещата
  have THINGs come to that? дотам ли e стигнала работата, дотам ли се е стигнало
  6. нещо необходимо/важно/истинско и пр.
  the THING, just/quite the THING, the right/very THING тъкмо това, което трябва/което се иска
  a good rest is just the THING for you това, от което имаш нужда, е една хубава почивка
  it is not (quite) the THING to не е прилично/прието да
  the latest/last THING in hats/shoes шапки/обувки по посдедна мода
  quite the THING съвсем модерно, най-модерно, по последната мода
  7. човек, същество
  a dear old THING стара бабка, мил/симпатичен дядка
  young THING младо същество, младеж, девойка
  a THING like him тип/гад като него
  dumb THINGs безсловесни същества
  above all THINGs преди/над всичко
  well, of all THINGs! как можа да се случи (точно това/така)! да не очакваш просто! among other THINGs към/освен това, между другото
  and THINGs и други такива, и подобни, и така нататък
  (the) first THING най-напред, първото нещо
  I'll do it (the) first THING in the morning първата ми работа утре сутрин ще бъде да направя това
  (the) first THINGs first най-важните работи-най-напред
  (the) last THING накрая, в последната минута, всичко друго, само не това
  for one THING първо (напърво)
  for one THING... for another едно че... и друго
  (the) next THING след това
  other THINGs being equal при еднакви във всяко друго отношение условия
  no such THING нищо подобно, съвсем не, никак даже
  not to know the first THING about хабер си нямам от
  that's one THING certain това e едно на ръка
  to do the handsome THING by отнасям се добре/внимателно към
  to know a THING or two зная това-онова, не съм вчерашен, и аз разбирам нещо
  to have a THING about разг. не мога да търпя/понасям, побъркан съм на (тема)
  to make a good THING (out) of извличам полза от, печеля добри пари от
  to make a THING of отдавам преголямо значение на, суетя се около, правя голям въпрос от, считам за много важно
  well, of all THINGs! и таз хубава! it's (just) one of those THINGs такова e положението, нищо не може да се направи, не можеш да го избегнеш
  to see THINGs имам халюцинации, привижда ми се, фантазирам, въобразявам си
  above all THINGs преди/над всичко, повече от всичко друго
  taking one THING with another като размисли човек
  and another THING и още нещо
  to do THINGs to действувам/въздействувам силно на/върху
  to do one's THING постъпвам без задръжки/както ми e свойствено, върша/свършвам нещо, за което ме бива/което ме интересува/влече
  to make THINGs worse, it started raining не стига това, ами взе, че и заваля
  * * *
  {din} n 1. нещо, предмет, вещ; not a thing нищо, нищичко; there was
  * * *
  същество; предмет; вещ; работа; нещо;
  * * *
  1. (the) first thing най-напред, първото нещо 2. (the) first things first най-важните работи-най-напред 3. (the) last thing накрая, в последната минута, всичко друго, само не това 4. (the) next thing след това 5. a dear old thing стара бабка, мил/симпатичен дядка 6. a good rest is just the thing for you това, от което имаш нужда, е една хубава почивка 7. a thing like him тип/гад като него 8. above all things преди/над всичко 9. above all things преди/над всичко, повече от всичко друго 10. and another thing и още нещо 11. and things и други такива, и подобни, и така нататък 12. as a general thing изобщо 13. as a usual thing обикновено 14. as things are при сегашното положение на нещата 15. as things go както вървят/се развиват нещата 16. dumb things безсловесни същества 17. for one thing... for another едно че... и друго 18. for one thing първо (напърво) 19. good thing сполучлива шега, остроумна забележка, добра сделка, добро/хубаво нещо 20. have things come to that? дотам ли e стигнала работата, дотам ли се е стигнало 21. i'll do it (the) first thing in the morning първата ми работа утре сутрин ще бъде да направя това 22. it is not (quite) the thing to не е прилично/прието да 23. it's a good thing (that) добре че 24. no such thing нищо подобно, съвсем не, никак даже 25. not a thing нищо, нищичко 26. not to know the first thing about хабер си нямам от 27. other things being equal при еднакви във всяко друго отношение условия 28. pl вещи, принадлежности, багаж, дрехи, облекло 29. quite the thing съвсем модерно, най-модерно, по последната мода 30. take off your things свали си палтото, шапката, съблечи се 31. taking one thing with another като размисли човек 32. that is not the same thing това не e едно и също 33. that's one thing certain това e едно на ръка 34. the good things of life благата на живота 35. the latest/last thing in hats/shoes шапки/обувки по посдедна мода 36. the thing is that въпросът e, че 37. the thing, just/quite the thing, the right/very thing тъкмо това, което трябва/което се иска 38. there was hardly a thing to eat нямаше почти нищо за ядене 39. things personal/real юр. лични вещи движимо имущество/недвижимо имущество, имот 40. to do one's thing постъпвам без задръжки/както ми e свойствено, върша/свършвам нещо, за което ме бива/което ме интересува/влече 41. to do the handsome thing by отнасям се добре/внимателно към 42. to do things to действувам/въздействувам силно на/върху 43. to have a thing about разг. не мога да търпя/понасям, побъркан съм на (тема) 44. to know a thing or two зная това-онова, не съм вчерашен, и аз разбирам нещо 45. to make a good thing (out) of извличам полза от, печеля добри пари от 46. to make a thing of отдавам преголямо значение на, суетя се около, правя голям въпрос от, считам за много важно 47. to make things worse, it started raining не стига това, ами взе, че и заваля 48. to see things имам халюцинации, привижда ми се, фантазирам, въобразявам си 49. well, of all things! и таз хубава! it's (just) one of those things такова e положението, нищо не може да се направи, не можеш да го избегнеш 50. well, of all things! как можа да се случи (точно това/така)! да не очакваш просто! among other things към/освен това, между другото 51. young thing младо същество, младеж, девойка 52. нещо необходимо/важно/истинско и пр 53. нещо, предмет, вещ 54. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство 55. рl прибори, съдове 56. рl сечива, инструменти 57. човек, същество
  * * *
  thing[uiʃ] n 1. нещо, предмет, вещ; 2. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство; the good \things of life благата на живота; that was a near \thing работата беше на косъм; in all \things при какви да е условия, във всички обстоятелства; a square \thing честна постъпка, честна сделка; the polite \thing разг. добро възпитание, благовъзпитаност, етичност; the real \thing разг. нещо истинско (не имитация); нещо първокачествено; as a general \thing изобщо; as a usual \thing обикновено; the \thing is that въпросът е, че; it's a good \thing ( that) добре, че; it's not my \thing at all разг. това не е моя работа, това изобщо не ме интересува; as \things are при сегашното положение на нещата; as \things go както вървят работите; one of those \things неизбежна неприятност (от ежедневието); above all \things преди всичко; well, of all \things! как да се случи! тю да се не види! да не очаква човек! among other \things между другото; впрочем; ... and \things... и подобни, и така нататък; ( the) first \thing най-напред; first \thing after веднага след; ( the) first \thing in the morning първата ми работа утре; first \things first най-напред, най-важното; ( the) last \thing най-после, накрая, в последния момент; неочаквано, без да искам, случайно; всичко друго, но не и това; one \thing and another това (и) онова, какво ли не (още); for one \thing първо (на първо); ( the) next \thing след това; other \things being equal при еднакви условия във всяко друго отношение; no such \thing нищо подобно, съвсем не; yes, that's certainly one \thing (one \thing certain) това е едно на ръка; to know a \thing or two зная това-онова (някои и други неща); не съм вчерашен; to be on to a good \thing в изгодна позиция съм; to make a \thing of 1) правя на въпрос; 2) горещя се, паля се; good \things лакомства; to make a good \thing ( out) of извличам полза; печеля добри пари от; to make \things hum действам енергично, раздвижвам нещата, не оставям работата да спре; to make \things worse не стига това; to take one \thing with another като размисли човек; to see \things имам халюцинации, бълнувам; to be all \things for all men старая се да угодя всекиму; to have a \thing about s.o. or s.th. падам си по някого (нещо); to make a \thing of ( about) s.th. разг. преувеличавам, изопачавам; to do o.'s own \thing разг. живея според собствените си разбирания; не обръщам внимание на хорското мнение; 3. същество, човек, създание; old \thing разг. драги (мой); a dear old \thing мил(а) старец (старица); a little \thing дете, детенце; a poor \thing сиромах, сиромахкиня, завалия; poor \thing! бедният! горкият! горкичката! горкото!; young \thing младо същество, младеж, девойка; a bright young \thing безпътен (лекомислен) младеж; spiteful \thing злобна гад, гадняр, злобар; a \thing like him тип като него; he is a mean \thing той е подлец; dumb \things безсловесни същества; 4. нещо необходимо (важно, истинско, подходящо, подобаващо); мода; the done \thing общоприето поведение; това, което е редно; just ( quite) the \thing, the right ( very) \thing тъкмо това, което трябва (както трябва); it is not the \thing to stare at people не е прилично да се заглеждаш в хората; this is the latest \thing in hats тази шапка е последната дума на модата; not to be ( feel) at all the \thing не се чувствам никак добре; 5. pl вещи, принадлежности, багаж; дрехи, облекло; \things personal юрид. движима собственост, движимости; \things real юрид. недвижим имот, недвижимости; to pack up o.'s \things стягам си багажа, прен. тръгвам си, отивам си; I got my \things wet дрехите ми се намокриха; take off your \things свали си палтото, съблечи се; 6. pl сечива, инструменти; 7. pl прибори, съдове; tea\things чаен сервиз.

  English-Bulgarian dictionary > thing

 • 3 time

  {taim}
  I. 1. време, час, удобен момент
  the TIME of day времето, часът, положението на нещата
  to give/pass the TIME of day поздравявам, казвам добър ден и пр., разменям поздрав (with с)
  there is no TIME like the present cera e моментът, не отлагай за утре
  at this TIME of day сега, по това време
  all the TIME през всичкото време, винаги
  TIME to come бъдеще (то)
  it will be TIME enough ще има достатъчно време, няма да бъде късно
  what is the TIME? колко e часът? at one TIME по едно време (в миналото)
  at any TIME, at all TIMEs във/по всяко време
  at no TIME никога
  at no sort of TIME по никое време
  at the TIME навремето, по онова време, тогава
  at the same TIME в/по едно и също време, в същото време, едновременно, същевременно, въпреки това, все пак
  at TIMEs понякога, навремени
  at different TIMEs различно, в различни случаи
  ahead of/before TIME по-рано, преждевременно, предсрочно
  against TIME с пълна скорост/пара, за печелене на време
  behind TIME не навреме, със закъснение
  between TIMEs в промеждутъците, от време на време
  for a TIME за известно време
  for a short TIME за кратко, за малко
  for some TIME за известно време
  for some TIME (past) now от известно време насам
  for the TIME being временно, сега-засега
  from that TIME (on) оттогава нататък
  from this TIME on отсега нататък
  in (good) TIME навреме, овреме, своевременно, с време, след известно време
  all in good TIME на времето си, когато трябва, отрано, когато му дойде времето
  in a short TIME в кратко време, скоро
  in (less than) no TIME много бързо, в миг, за нула време
  2. период, време
  she ran the distance in record TIME тя пробяга разстоянието за рекордно време
  at my TIME of life на моите години/възраст
  3. време, срок, сп. време (на състезание), период, срок (на служба, присъда, затвор, бременност и пр.)
  he is serving his TIME той излежава присъдата си, той кара войниклъка си
  she is far on in her TIME тя e в напреднала бременност
  she is near her TIME тя скоро ще ражда
  (it's) about TIME време e вече
  it is TIME for me to go време e да вървя
  it is high TIME крайно време e (for за, to с inf да)
  in a week's TIME за/в (срок от) една седмица
  TIME is short няма много време
  TIME is up времето мина/изтече
  to sell TIME рад., телев. отстъпвам срещу заплащане време за предаване на реклами и пр.
  it will last our TIME ще изтрае, докато сме живи
  4. често рl епоха, период, време, времена
  hard TIMEs трудно време, усилни години
  modern TIMEs съвременната епоха
  in ancient TIMEs в древни времена
  from/since TIME (s) immemorial/TIME out of mind открай време, от памтивека
  before/ahead of one's TIME s преди/напред от своето време, твърде рано, изпреварил времето си
  behind one's TIME/the TIMEs изостанал от времето си
  to have the TIME of one's life разг. прекарвам чудесно, забавлявам се много
  those were TIMEs това беше живот! какво време беше тогава
  5. път, случай
  another TIME друг път
  at one TIME or another все някога, при един или друг случай
  two/three at a TIME по двама/трима наведнъж/на един път
  many a TIME много пъти
  three TIMEs running три пъти наред
  TIMEs out of number безброй пъти
  TIME and (TIME) again неведнъж, много пъти, отново и отново
  TIME after TIME пак и пак, хиляди пъти
  not till next TIME няма вече (да правя така) (да не вярваш)
  6. мат. път
  six TIMEs five is/are thirty шест по пет e тридесет
  the TIMEs sign знакът за умножение х
  7. муз. темпo, такт
  to beat/keep TIME тактувам, давам такт
  to keep TIME вървя, танцувам/пея и пр. в такт, спазвам такт
  in TIME ритмично, в такт
  out of TIME неритмично, не в такт, воен. ход, стъпка
  in/out of TIME в/не в крак
  за часовник to keep good/bad TIME вървя точно/неточно
  to lose/gain TIME оставам назад/избързвам
  8. работно време, заплащане за изработено време
  to work/to be on full TIME имам пълно работно време
  to be on short/part TIME работя при непълна заетост, частично безработен съм
  to pick up one's TIME получавам възнаграждение за изработено време
  TIME and a half надница и половина
  double TIME двойно възнаграждение
  to play for TIME мъча се да печеля време
  to talk against TIME говоря, за да печеля време
  II. 1. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато трябва, съобразявам с времето
  you must TIME your blows трябва да знаеш кога да нанасяш ударите си
  your remark was not well TIMEd лош момент избра да се изкажеш, бележката ти беше ненавременна
  2. определямвреме/срок за
  the train TIMEd to leave at 6.30 влакът, заминаващ по разписание в 6.30
  3. отбелязвам, записвам, засичам (постигнато) време (при надбягване и пр.)
  4. регулирам, отмервам
  5. ряд. тактувам
  6. to TIME with съвпадам по време, отговарям на, хармонирам с
  * * *
  {taim} n 1. време; час, удобен момент; the time of day времето, час(2) {taim} v 1. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато т
  * * *
  час; срок; такт; темпо; темп; отмервам; период; време; път; засичам;
  * * *
  1. (it's) about time време e вече 2. against time с пълна скорост/пара, за печелене на време 3. ahead of/before time по-рано, преждевременно, предсрочно 4. all in good time на времето си, когато трябва, отрано, когато му дойде времето 5. all the time през всичкото време, винаги 6. another time друг път 7. at any time, at all times във/по всяко време 8. at different times различно, в различни случаи 9. at my time of life на моите години/възраст 10. at no sort of time по никое време 11. at no time никога 12. at one time or another все някога, при един или друг случай 13. at the same time в/по едно и също време, в същото време, едновременно, същевременно, въпреки това, все пак 14. at the time навремето, по онова време, тогава 15. at this time of day сега, по това време 16. at times понякога, навремени 17. before/ahead of one's time s преди/напред от своето време, твърде рано, изпреварил времето си 18. behind one's time/the times изостанал от времето си 19. behind time не навреме, със закъснение 20. between times в промеждутъците, от време на време 21. double time двойно възнаграждение 22. for a short time за кратко, за малко 23. for a time за известно време 24. for some time (past) now от известно време насам 25. for some time за известно време 26. for the time being временно, сега-засега 27. from that time (on) оттогава нататък 28. from this time on отсега нататък 29. from/since time (s) immemorial/time out of mind открай време, от памтивека 30. hard times трудно време, усилни години 31. he is serving his time той излежава присъдата си, той кара войниклъка си 32. i. време, час, удобен момент 33. ii. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато трябва, съобразявам с времето 34. in (good) time навреме, овреме, своевременно, с време, след известно време 35. in (less than) no time много бързо, в миг, за нула време 36. in a short time в кратко време, скоро 37. in a week's time за/в (срок от) една седмица 38. in ancient times в древни времена 39. in time ритмично, в такт 40. in/out of time в/не в крак 41. it is high time крайно време e (for за, to с inf да) 42. it is time for me to go време e да вървя 43. it will be time enough ще има достатъчно време, няма да бъде късно 44. it will last our time ще изтрае, докато сме живи 45. many a time много пъти 46. modern times съвременната епоха 47. not till next time няма вече (да правя така) (да не вярваш) 48. out of time неритмично, не в такт, воен. ход, стъпка 49. she is far on in her time тя e в напреднала бременност 50. she is near her time тя скоро ще ражда 51. she ran the distance in record time тя пробяга разстоянието за рекордно време 52. six times five is/are thirty шест по пет e тридесет 53. the time of day времето, часът, положението на нещата 54. the times sign знакът за умножение х 55. the train timed to leave at 30 влакът, заминаващ по разписание в 30 56. there is no time like the present cera e моментът, не отлагай за утре 57. those were times това беше живот! какво време беше тогава 58. three times running три пъти наред 59. time after time пак и пак, хиляди пъти 60. time and (time) again неведнъж, много пъти, отново и отново 61. time and a half надница и половина 62. time is short няма много време 63. time is up времето мина/изтече 64. time to come бъдеще (то) 65. times out of number безброй пъти 66. to be on short/part time работя при непълна заетост, частично безработен съм 67. to beat/keep time тактувам, давам такт 68. to give/pass the time of day поздравявам, казвам добър ден и пр., разменям поздрав (with с) 69. to have the time of one's life разг. прекарвам чудесно, забавлявам се много 70. to keep time вървя, танцувам/пея и пр. в такт, спазвам такт 71. to lose/gain time оставам назад/избързвам 72. to pick up one's time получавам възнаграждение за изработено време 73. to play for time мъча се да печеля време 74. to sell time рад., телев. отстъпвам срещу заплащане време за предаване на реклами и пр 75. to talk against time говоря, за да печеля време 76. to time with съвпадам по време, отговарям на, хармонирам с 77. to work/to be on full time имам пълно работно време 78. two/three at a time по двама/трима наведнъж/на един път 79. what is the time? колко e часът? at one time по едно време (в миналото) 80. you must time your blows трябва да знаеш кога да нанасяш ударите си 81. your remark was not well timed лош момент избра да се изкажеш, бележката ти беше ненавременна 82. време, срок, сп. време (на състезание), период, срок (на служба, присъда, затвор, бременност и пр.) 83. за часовник to keep good/bad time вървя точно/неточно 84. мат. път 85. муз. темпo, такт 86. определямвреме/срок за 87. отбелязвам, записвам, засичам (постигнато) време (при надбягване и пр.) 88. период, време 89. път, случай 90. работно време, заплащане за изработено време 91. регулирам, отмервам 92. ряд. тактувам 93. често рl епоха, период, време, времена
  * * *
  time [taim] I. n 1. време; час, (удобен) момент; mean \time средно време; Greenwich mean \time часът по Гринуич; summer \time (light-saving \time) лятно часово време (с изместване на часовника 1 час напред); International Atomic T. международно атомно време; Eastern European T. ( abbr EET) източноевропейско време, часови пояс; Central European T. (abbr CET) централноевропейско време; Western European T. (abbr WET) западноевропейско време; Eastern Standard T. (abbr EST) Нюйоркско време (часови пояс, обхващащ източното крайбрежие на САЩ); \time budget survey наблюдение върху разпределение на времето; \time provisions in contracts договорни положения относно срокове; correct \time точно време; dinner \time време за обед, вечеря; the \timeof the day времето, часът; положението (на нещата); to pass the \time of the day здрависвам се, разменям поздрав ( with), поздравявам (to); (so) that's the \time of the \time! разг. такива (ми ти) работи; така значи! това ли било! ясно! \time of the year годишно време; сезон; a long \time дълго време; all the \time през всичкото време; винаги; half the \time половината време; много често, почти винаги; \time to come бъдеще(то); it will be \time enough ще бъде достатъчно рано, ще има време; what \time? поет. кога? to ask the \time питам колко е часът; what is the \time? колко е часът? at a ( one) \time по едно време; at any \time, at all \times във (по) всяко време; at no \time никога; at no sort of \time по никое време; at the \time навремето, по онова време, тогава; at the same \time в едно и също (същото) време, едновременно; въпреки това; все пак; at \times понякога; at different \times различно; ahead of ( before) \time по-рано; behind \time със закъснение, ненавреме; between \times в промеждутъците, от време на време; for a \time за известно време; for a short \time за малко (кратко) време; for some \time за известно (някое) време; for some \time ( past) now от известно време насам; for the \time being (сега) засега; from that \time оттогава (нататък); from this \time отсега (нататък); in \time 1) навреме; 2) с течение на времето; 3) след известно време; in good \time точно навреме, своевременно; all in good \time всяко нещо с времето си; когато трябва, отрано; когато му дойде времето; in a short \time за малко време, скоро; in no \time без време; за много малко време, много бързо, в миг, докато се усети човек; in the course of \time с течение на времето; on \time ам. навреме; once upon a \time едно време; out of \time ам. твърде късно; some \time or other някога; to be in \time for идвам навреме за; to buy \time купувам ефирно време (в телевизията, радиото); to bide ( watch) o.'s \time изчаквам удобен момент, чакам да ми дойде времето; to have \time on o.'s hands разполагам с достатъчно (имам много свободно) време; to kill \time убивам времето си; to make \time наваксвам загубено време; to take o.'s \time не бързам, не си давам зор; пипкам се; мая се; a \time will come when ще дойде време, когато; his \time has come времето му дойде, часът му удари; the \time is ripe дошло е време ( for); \time presses няма време за губене, работата не търпи отлагане; that will take \time за това трябва (това ще отнеме) време; 2. период; summer-\time лято; at my \time of life на моите години; in my \time по мое време, когато бях млад; 3. време, срок; it is \time време е; ( it's) about \time време е вече; it is high \time крайно време е (for; to c inf); in a week's ( month's etc) \time за една седмица (месец и пр.); \time is short няма много време; \time is up времето мина (изтече); сп. време; to serve o.'s \time карам си стажа (войниклъка); излежавам си присъдата (sl u he is doing \time); she is far on in her \time тя е в напреднала бременност; she is near her \time времето ѝ е наближило, ще ражда скоро; to fix a \time определям срок; it will last our \time ще умрем, без да видим нещо друго; 4. (често pl) епоха, период; време, времена; the good old \times доброто старо време; hard \times усилни години; тежки времена; modern \times съвременна епоха; in ancient \times в древни времена; in those \times в ония времена; from ( since) \time(s) immemorial, \time out of mind открай време, от памтивека, от много отдавна, от незапомнени времена; before ( ahead of) o.'s \time(s) преди своето време; твърде рано; изпреварил времето си, напредничав (и before the \times); behind o.'s \time (the \times) останал назад от времето си, изостанал, закъснял, откъснат от живота; to have the \time of o.'s life разг. прекарвам чудесно; those were \times! какъв живот се живееше тогава! 5. път, случай; another \time друг път; at one \time or another при един или друг случай; last ( next, this) \time миналият (другият, тоя) път; the \time before last предпоследният път; every ( each) \time всеки път (когато); at a \time по един; many a \time много пъти, често; at different \times на няколко пъти; seven \times running седем пъти под ред; \times out of number безброй пъти; six \times five is thirty шест по пет прави тридесет; ten \times easier ( as easy) десет пъти по-лесно; \time after \time пак и пак, повторно, колко пъти, безброй пъти; \time and again наведнъж, отново и отново; I won't do that again... not till next \time няма вече (да правя така)... да не вярваш; 6. муз. темп; такт; to beat ( keep) \time тактувам, давам такт; to keep \time спазвам такт; to keep good ( bad) \time точен (неточен) съм (за часовник); to lose \time оставам назад (за часовник); in \time ритмичен, в такт ( with); out of \time неритмичен, не в такт ( with); to mark \time тъпча на място; изчаквам, ослушвам се преди да предприема нещо; 7. работно време; to work ( to be on) full \time работя на пълен работен ден; to be on part ( short) \time работя при непълна заетост; in jig \time разг. много бързо, мигновено; in o.'s own \time 1) в извънработно време; 2) със своя си темп; against \time с цел да се свърши навреме; за печелене време; за подобряване на установен рекорд, с най-голяма възможна бързина, лудешки; to make a \time over s.th. разг. безпокоя се, суетя се, реагирам шумно; to talk against \time говоря в границите на определеното време; говоря, за да печеля време; to play ( stall) for \time мъча се да печеля време, протакам, бавя; to work against \time работя с ускорени темпове, мъча се да свърша навреме; to have a \time (a hard \time, разг. no end of a \time) с мъка успявам да, едва смогвам да (с ger или inf); to have a rough \time живея зле, търпя лишения, тегля; what a \time you will have какви неприятности ще си имаш! there is no \time like the present не изпускай момента; днеска има, утре няма; big \time ам. страшно много, с пълна пара, в голяма степен; to hit the big \time постигам голям успех; to live (be) on borrowed \time живея живот назаем, не ми остава много; (so) that's the \time of it! разг. така значи! (значи) такива ми ти работи! II. v 1. избирам подходящ момент за, върша (нещо), когато трябва; съобразявам с времето; a well \timed remark ( blow) забележка (удар) точно в подходящ момент; 2. определям време (срок) за; the train is \timed to leave at 8 влакът тръгва по разписание в 8 часа; to \time the minute пресмятам (разчитам) до минута; 3. отбелязвам (записвам, установявам) времето на (надбягване и пр.); 4. рядко тактувам; 5. регулирам; 6.: to \time with съвпадам, отговарям на (по време); хармонирам с; 7. синхронизирам.

  English-Bulgarian dictionary > time

 • 4 give

  {giv}
  I. 1. v (gave, given) давам (something to someone, someone something някому нещо)
  a book was GIVEn to me, I wasGIVEn a book дадоха ми/дадена ми бе една книга
  2. подарявам, давам, оставям, завещавам
  it was GIVE n to me пoдaрък ми e, подариха ми го
  3. Предавам (съобщение, поздрави и пр.)
  4. давам, плащам
  5. давам, посвещавам, отдавам
  to GIVE one's life for давам/жертвувам живота си за
  to GIVE one's life to посвещавам живота си на
  6. определям, налагам (наказание), осъждам на, наказвам с, юр. издавам (решение), отсъждам
  they gave him six months hard labour осъдиха го на шест месеца каторжна работа
  7. със същ., изразяващи действие, се превежда със съответен бълг. гл.
  to GIVE one's hat a brush изчетквам си шапката
  to GIVE a shrug of the shoulders свивам рамене
  to GIVE a sigh/groan въздъхвам, изпъшквам
  to GIVE three cheers викам три пъти ура
  8. давам, излъчвам, изпускам (светлина, топлина и пр.)
  to GIVE a report изгърмявам
  9. показвам, отбелязвам, бележа, соча, давам
  further analysis GIVEs по-задълбоченият анализ показва/сочи
  10. изнасям, давам, устройвам, уреждам, изпълнявам (концерт, пиеса и пр.)
  11. предлагам/вдигам наздравица за, пия за здравето и пр. на
  I GIVE you our host (предлагам) да пием за (здравето на) домакина
  12. създавам, причинявам (болка, неприятности и пр.), доставям, правя (удоволствие и пр.)
  13. давам, нося, донасям (доход и пр.), раждам (за дърво и пр.)
  this field GIVEs a good crop of barley тази нива ражда добра реколта от ечемик
  14. давам, предавам, описвам, обрисувам
  15. отстъпвам, съгласявам се с
  I GIVE you that point in the argument тук си прав, по тази точка в спора се съгласявам с тебе
  16. поддавам, огъвам се, хлътвам, еластичен съм
  счупвам се (и с way), отпускам се, отхлабвам се, разхлабвам се
  my knees gave (way) beneath me коленете ми се огънаха, краката ми се подкосиха
  17. to GIVE way вж. way
  18. започвам да се топя, омеквам (за време)
  to GIVE as good as one gets, to GIVE tit for tat прен. не оставам длъжен
  to GIVE it someone (hot) наругавам/накастрям някого
  GIVE it them! дай им да се разберат! I was GIVEn to understand that увериха ме, че
  to GIVE someone what for прен. разг. нареждам някого, давам някому да се разбере
  to GIVE to the public/the world публикувам, издавам, правя обществено достояние
  GIVE you joy! бъди/бъдете щастлив/щастливи! it is not GIVEn to all to не всеки може, не всекиму е дадено да
  she's thirty, GIVE or take a year or two тя е около трийсетгодишна
  give away подарявам
  раздавам (something to someone), предавам (булка) на младоженец (като част от, сватбения обред), отказвам се от, жертвувам, разг. издавам (съзнателно или не)
  to GIVE the show/game away разг. издавам тайна, изплювам камъчето
  give back връщам, възстановявам, отразявам (ехо, образ), оттеглям се, отстъпвам
  give forth излъчвам, (из) пускам (светлина, арoмат и пр.), хим. освобождавам, пускам (издънки и пр.), издавам (звук), съобщавам, разгласявам
  give in (пре) давам, връчвам (пакет, писмо и пр.), съобщавам (името си, за да бъда представен, записан), отстъпвам
  предавам се, оставям се, отдавам се (to)
  to GIVE in to someone ам. отстъпвам някому, изпълнявам нечие желание
  GIVEn in търг. като добавка
  give off give forth
  give on водя, гледам към (за врата и прозорец)
  give out раздавам, разпределям, издавам, излъчвам (звук, топлина и пр.), съобщавам, оповестявам
  refl представям се (as за)
  aм. давам (интервю), свършвам се, привършвам, изчерпвам се, към края съм
  his heart/luck gave out сърцето/щастието му изневери
  give over предавам, оставям (something to someone)
  спирам, преставам (с ger), отказвам се (от), изоставям
  to GIVE over trying преставам да се мъча
  GIVE over crying престани да плачещ, стига си плакал
  reft отдавам се, жертва съм (to на) (u pass)
  give up отстъпвам, предавам (се), отказвам (се), жертвувам, отказвам се от, (из) оставям, зарязвам
  to GIVE up smoking отказвам се от пушенето
  I GIVE her uр отказвам се от нея, вдигам ръце от нея
  the doctors have GIVEn him up лекарите ca го отписали
  I had GIVEn you up не те очаквах вече, бях изгубил вече надежда, че ще дойдеш
  to GIVE up (all) hope отчайвам се, оставям всякаква надежда
  to GIVE up for lost смятам за загубен, предавам (на полицията и пр.), издавам (имена на съучастници и пр.)
  refl отдавам се, предавам се, задълбочавам се
  посвещавам се (to в, на)
  give uрon give on
  II. n еластичност, гъвкавост (и прен.)
  * * *
  {giv} v (gave {geiv}; given {'givn}) l. давам (s. th. to s.o
  * * *
  оставям; отдавам; придавам; предавам; предоставям; давам; завещавам; налагам;
  * * *
  1. 1 to give way вж. way 2. 1 давам, нося, донасям (доход и пр.), раждам (за дърво и пр.) 3. 1 давам, предавам, описвам, обрисувам 4. 1 започвам да се топя, омеквам (за време) 5. 1 отстъпвам, съгласявам се с 6. 1 поддавам, огъвам се, хлътвам, еластичен съм 7. 1 предлагам/вдигам наздравица за, пия за здравето и пр. на 8. 1 създавам, причинявам (болка, неприятности и пр.), доставям, правя (удоволствие и пр.) 9. a book was given to me, i wasgiven a book дадоха ми/дадена ми бе една книга 10. aм. давам (интервю), свършвам се, привършвам, изчерпвам се, към края съм 11. further analysis gives по-задълбоченият анализ показва/сочи 12. give away подарявам 13. give back връщам, възстановявам, отразявам (ехо, образ), оттеглям се, отстъпвам 14. give forth излъчвам, (из) пускам (светлина, арoмат и пр.), хим. освобождавам, пускам (издънки и пр.), издавам (звук), съобщавам, разгласявам 15. give in (пре) давам, връчвам (пакет, писмо и пр.), съобщавам (името си, за да бъда представен, записан), отстъпвам 16. give it them! дай им да се разберат! i was given to understand that увериха ме, че 17. give off give forth 18. give on водя, гледам към (за врата и прозорец) 19. give out раздавам, разпределям, издавам, излъчвам (звук, топлина и пр.), съобщавам, оповестявам 20. give over crying престани да плачещ, стига си плакал 21. give over предавам, оставям (something to someone) 22. give up отстъпвам, предавам (се), отказвам (се), жертвувам, отказвам се от, (из) оставям, зарязвам 23. give uрon give on 24. give you joy! бъди/бъдете щастлив/щастливи! it is not given to all to не всеки може, не всекиму е дадено да 25. given in търг. като добавка 26. his heart/luck gave out сърцето/щастието му изневери 27. i give her uр отказвам се от нея, вдигам ръце от нея 28. i give you our host (предлагам) да пием за (здравето на) домакина 29. i give you that point in the argument тук си прав, по тази точка в спора се съгласявам с тебе 30. i had given you up не те очаквах вече, бях изгубил вече надежда, че ще дойдеш 31. i. v (gave, given) давам (something to someone, someone something някому нещо) 32. ii. n еластичност, гъвкавост (и прен.) 33. it was give n to me пoдaрък ми e, подариха ми го 34. my knees gave (way) beneath me коленете ми се огънаха, краката ми се подкосиха 35. refl отдавам се, предавам се, задълбочавам се 36. refl представям се (as за) 37. reft отдавам се, жертва съм (to на) (u pass) 38. she's thirty, give or take a year or two тя е около трийсетгодишна 39. the doctors have given him up лекарите ca го отписали 40. they gave him six months hard labour осъдиха го на шест месеца каторжна работа 41. this field gives a good crop of barley тази нива ражда добра реколта от ечемик 42. to give a report изгърмявам 43. to give a shrug of the shoulders свивам рамене 44. to give a sigh/groan въздъхвам, изпъшквам 45. to give as good as one gets, to give tit for tat прен. не оставам длъжен 46. to give in to someone ам. отстъпвам някому, изпълнявам нечие желание 47. to give it someone (hot) наругавам/накастрям някого 48. to give one's hat a brush изчетквам си шапката 49. to give one's life for давам/жертвувам живота си за 50. to give one's life to посвещавам живота си на 51. to give over trying преставам да се мъча 52. to give someone what for прен. разг. нареждам някого, давам някому да се разбере 53. to give the show/game away разг. издавам тайна, изплювам камъчето 54. to give three cheers викам три пъти ура 55. to give to the public/the world публикувам, издавам, правя обществено достояние 56. to give up (all) hope отчайвам се, оставям всякаква надежда 57. to give up for lost смятам за загубен, предавам (на полицията и пр.), издавам (имена на съучастници и пр.) 58. to give up smoking отказвам се от пушенето 59. Предавам (съобщение, поздрави и пр.) 60. давам, излъчвам, изпускам (светлина, топлина и пр.) 61. давам, плащам 62. давам, посвещавам, отдавам 63. изнасям, давам, устройвам, уреждам, изпълнявам (концерт, пиеса и пр.) 64. определям, налагам (наказание), осъждам на, наказвам с, юр. издавам (решение), отсъждам 65. подарявам, давам, оставям, завещавам 66. показвам, отбелязвам, бележа, соча, давам 67. посвещавам се (to в, на) 68. предавам се, оставям се, отдавам се (to) 69. раздавам (something to someone), предавам (булка) на младоженец (като част от, сватбения обред), отказвам се от, жертвувам, разг. издавам (съзнателно или не) 70. спирам, преставам (с ger), отказвам се (от), изоставям 71. счупвам се (и с way), отпускам се, отхлабвам се, разхлабвам се 72. със същ., изразяващи действие, се превежда със съответен бълг. гл
  * * *
  give [giv] ( gave [geiv], given[givən]) I. v 1. давам, връчвам (s.th. to s.o., s.o. s.th. някому нещо); a pen was \given to me, I was \given a pen дадоха ми един химикал; to \give an answer давам отговор, отговарям; to \give lessons ( instruction) in давам уроци (преподавам) по; to \give o.'s daughter in marriage давам дъщеря си за жена (to на); 2. подарявам, давам; оставям, завещавам; what are you giving him for his birthday? какво ще му подариш за рождения ден? it was \given to him подарък му е, подариха му го; 3. предавам, връчвам; съобщавам; they gave her bad news at the hospital съобщиха ѝ лоша новина в болницата; to \give s.o. a letter from предавам някому писмо от; to \give s.o. into custody ( in charge) предавам някого на полицията; \give my regards to your daughter поздрави от мен дъщеря си; 4. заплащам, давам, плащам; the lady gave me a dollar tip дамата ми даде бакшиш от един долар; 5. давам, посещавам, отдавам; to \give o.'s life for давам живота си за; to \give o.'s life to посвещавам живота си на; to give o.'s attention to насочвам вниманието си към; 6. определям, налагам ( наказание); осъждам на, наказвам с; юрид. издавам ( решение); отсъждам; he was \given 10 years in prison осъдиха го на 10 години; they gave him 3 months hard labour осъдиха го на 3 месеца тежък физически труд; 7. със същ., които изразяват действие, се превежда със съответен български глагол; to \give a blow удрям; to give a cry ( shout) извиквам, надавам вик; to \give a jump подскачам; to \give a kick ритвам; to \give a look ( glance) поглеждам; to \give a shrug of the shoulders свивам рамене; to \give a sigh ( groan) въздъхвам, изпъшквам; to \give a speech произнасям реч; to \give a lecture изнасям лекция; to \give three cheers викам три пъти "ура"; 8. давам, излъчвам, изпускам, източник съм на (светлина, топлина и пр.); to \give a report изгърмявам; 9. показвам, отбелязвам, бележа, давам; he gave no sign of life той не даваше (показваше) никакви признаци на живот; 10. изнасям, давам, устройвам, уреждам ( банкет); изпълнявам (концерт, пиеса и пр.); to \give a recitation рецитирам; to \give a party давам (устройвам, уреждам) забава; каня гости; 11. предлагам (вдигам) наздравица, пия за (здравето и пр.) на; I \give you our host (предлагам) да пием за (здравето на) домакина; 12. създавам, причинявам (болка, неприятност и пр.); заразявам; доставям, правя (удоволствие и пр.); the noise \gives me a headache от шума ме боли главата; does your ear \give you pain? боли ли те ухото? to \give o.s. trouble правя си (създавам си) труд; 13. давам, нося, донасям, докарвам (доход и пр.); раждам (за дърво и пр.); this field \gives a good crop of barley тази нива ражда добър ечемик; 14. давам, предавам, описвам, обрисувам; 15. отстъпвам, съгласявам се с; the government's got to \give, or the miners will go on strike правителството трябва да отстъпи, иначе миньорите ще вдигнат стачка; 16. поддавам се, огъвам се, хлътвам, еластичен съм; счупвам се (и way); отпускам се, отхлабвам се, разхлабвам се; if the ladder \gives he will fall ако се счупи стълбата, той ще падне; he felt his legs gave beneath him той чувстваше, че не го държат краката (че краката му се подкосяват); 17.: to \give way отстъпвам, оставям се, отдавам се; отстъпвам място, оставям да мине (to); падам (за цени, акции и пр.); мор. греба силно, натискам силно греблата; to \give way to s.o. отстъпвам някому; to \give way to despair (grief etc.) оставям се (отдавам се) на отчаяние (скръб и пр.); to \give way to anger ( tears) давам воля на яда (сълзите) си; to \give way to traffic coming from the right давам предимство на автомобилите, идващи от дясната страна; 18. избелява (за цвят); 19. започва да се топи; затопля се, омеква, стопля се (за време); to \give a child a name кръщавам, именувам, наричам, назовавам; to \give a dog a bad name черня, очерням някого, изкарвам някому лошо име; to \give s.o. the fidgets ( jumps) разг. дразня, нервирам някого, лазя по нервите на; to \give as good as one gets, to \give tit for tat прен. не оставам длъжен; to \give birth to раждам; пораждам, предизвиквам, докарвам; to \give chase гоня, прогонвам; to \give ear слушам, послушвам, вслушвам се в; to \give effect to привеждам в изпълнение (действие), изпълнявам; to \give ground отстъпвам (особ. за войски); to \give o.'s right arm ( eye teeth) давам мило и драго; готов съм на всичко; to \give it to s.o. ( hot, strong), to \give s.o. hell давам някому да се разбере, наругавам, накастрям; to \give offence ( umbrage) обиждам; to \give place to отстъпвам място на, бивам заместен от; to \give rise to предизвиквам, причинявам, докарвам, пораждам; to \give s.o. the sack ( mitten) уволнявам, изгонвам от работа; отказвам на кандидат за женитба; to \give s.o. the slip измъквам се, изплъзвам се; to \give s.o. what for прен. нареждам някого, давам някому да се разбере; to \give the time of day поздравявам, казвам "добро утро" (добър ден и пр.); to \give to the public ( world) публикувам, издавам; правя обществено достояние; not to \give a damn пет пари не давам, не ме е грижа, не ме интересува; \give me the good old days къде са добрите стари времена, няма по-хубаво от добрите стари времена; you are a bright kid, I'll \give you that признавам, че си умно дете; добре де, умно дете си ( съгласен съм); it is not \given to all to не всеки може, не всекиму е дадено; \give me... разг. предпочитам ...; some people like country life \give me the town някои хора харесват живота на село, но аз предпочитам града; don't \give me that! не ми ги пробутвай тия! не вярвам! не може да бъде! II. n еластичност, гъвкавост (и прен.); отстъпчивост, примирителност, мекушавост, добрина.

  English-Bulgarian dictionary > give

 • 5 book

  {buk}
  I. 1. книга, тефтер, блок, бележник
  2. pl търг. счетоводни книги/сметки
  3. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове
  4. списък на залагания при конни състезания
  to make/keep a BOOK правя списък на залаганията
  5. the (Good) BOOK Библията
  by the BOOK точно
  to speak without BOOK говоря по памет, цитирам to be on the BOOKs фигурирам в списък, членувам
  to be in the good BOOKs of радвам се на благоволението на
  to be in the bad/black BOOKs of в немилост съм пред
  to bring to BOOK потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от
  to go by the BOOK следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр.
  to speak by the BOOK говоря въз основа на точна информация
  to read someone like a BOOK разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви
  this suits my BOOK това съвпада с мойте планове, удобно ми е
  in my BOOK според мен, по мое мнение
  it is not in the BOOK не е позволено, не е прието
  to know someone like a BOOK познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е
  II. 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.)
  2. купувам (билет, билети)
  (fully) BOOKed up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр
  3. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.)
  4. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.)
  5. BOOKed sl, хванат, пипнат
  * * *
  {buk} n 1. книга; тефтер; блок; бележник; 2. pl тьрг. счетоводни(2) v 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за теа
  * * *
  тефтер; сборник; записвам; книжка; либрето; книга;
  * * *
  1. (fully) booked up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр 2. booked sl, хванат, пипнат 3. by the book точно 4. i. книга, тефтер, блок, бележник 5. ii. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.) 6. in my book според мен, по мое мнение 7. it is not in the book не е позволено, не е прието 8. pl търг. счетоводни книги/сметки 9. the (good) book Библията 10. this suits my book това съвпада с мойте планове, удобно ми е 11. to be in the bad/black books of в немилост съм пред 12. to be in the good books of радвам се на благоволението на 13. to bring to book потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от 14. to go by the book следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр 15. to know someone like a book познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е 16. to make/keep a book правя списък на залаганията 17. to read someone like a book разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви 18. to speak by the book говоря въз основа на точна информация 19. to speak without book говоря по памет, цитирам to be on the books фигурирам в списък, членувам 20. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.) 21. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.) 22. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове 23. купувам (билет, билети) 24. списък на залагания при конни състезания
  * * *
  book [buk] I. n 1. книга, тефтер, бележник; pl счетоводни книги; \book of reference справочник, указател, наръчник, азбучник; by the \book точно, според инструкциите, по правилата; 2. либрето; 3. списък на залагания за конно надбягване; 4. the B. Библията, Свещеното писание; 5. карти шест взятки; an open \book "отворена книга", нещо (някой), което ми е напълно ясно; a closed \book нещо (някой), което не разбирам, "тъмна Индия", непозната територия; in my \book по мое мнение, според мен; by the \book точно, по правилата; to close the \book on s.th. приключвам с нещо, преставам да се занимавам с нещо, слагам точка; to dip into a \book преглеждам, прочитам някоя книга отгоре-отгоре; to be on the \books фигурирам в списък, членувам, член съм; to be in the good ( bad, black) \books of радвам се на благоволението на немилост съм пред); to suit s.o.'s \book устройвам, удовлетворявам някого; to bring to \book потърсвам сметка, поисквам обяснение от; to speak by the \book говоря авторитетно (важно, внушително); to speak without the \book говоря без да имам точна информация; to take a leaf out of the \book of правя нещо като (по образеца на), вземам терк от; to throw the \book at s.o. наказвам някого за провинение; показвам назидателно нечии грешки; to hit the \books ам. уча усилено, зубря; to cook the \books правя финансови измами; променям счетоводните книги с цел присвояване на средства; to read s.o. like a \book чета мислите на някого, ясен ми е като бял ден (като отворена книга); you can't judge a \book by its cover не можеш да съдиш по външността, външността лъже; one for the \book нещо необикновено, забележителен (любопитен) случай; II. v 1. записвам в книга, тефтер; 2. купувам, ангажирам, издавам билет; to \book a passage купувам билет за параход; to \book a seat купувам билет за театър; 3. поканвам, ангажирам, наемам, запазвам; I'm \booked ангажиран съм; зает съм; хванаха ме, изгорях; 4. глобявам; правя досие; записвам нещо в досието на; 5. вписвам името на провинил се футболист; давам жълт картон;

  English-Bulgarian dictionary > book

 • 6 fight

  {fait}
  I. 1. боря се, бия се, сражавам се, водя борба (с, срещу, против)
  to FIGHT (against, with) the enemy боря се с неприятеля
  to FIGHT against disease боря се срещу болестите
  to FIGHT a battle участвувам в сражение
  to FIGHT someone's battle вземам страната на някого
  to FIGHT a good fight сражавам се добре
  to FIGHT the good fight боря се за добро дело
  to FIGHT one's way пробивам си път с мъка
  to FIGHT an action (at law) защищавам се пред съда, отстоявам исканията си пред съда
  to FIGHT a point защищавам/отстоявам факт/принцип и пр., споря върху даден въпрос
  an army FIGHTs on its belly празна раница не пази граница
  2. управлявам, направлявам (кораб, войска при сражение)
  3. насъсквам за борба (кучета, петли и пр.)
  fight back съпротивлявам се
  fight down побеждавам, надвивам, превъзмогвам
  fight off отблъсквам (неприятел), боря се срещу, надвивам (на болест)
  fight out боря се/сражавам се докрай
  to FIGHT it out боря се докрай, решавам с борба
  II. 1. борба, бой, битка, сражение, борене, спор
  to have a hard FIGHT to с мъка успявам да
  to make a FIGHT of it, to put up a FIGHT съпротивлявам се
  2. борчески дух, желание за борба, умение да се бори човек
  to show FIGHT показвам желание за борба, показвам си ноктите, съпротивлявам се, не се предавам
  this took all the FIGHT out of him това го накара да изгуби всякакво желание за борба, това сломи борческия му дух
  * * *
  {fait} v (fought {fъ:t}) 1. боря се, бия се, сражавам се, вод(2) {fait} n 1. борба; бой, битка, сражение; борене; спор; to h
  * * *
  сражение; сражавам се; спор; сбиване; преборвам; битка; борене; бия; бой; борба; боря; воювам; караница; карам се;
  * * *
  1. an army fights on its belly празна раница не пази граница 2. fight back съпротивлявам се 3. fight down побеждавам, надвивам, превъзмогвам 4. fight off отблъсквам (неприятел), боря се срещу, надвивам (на болест) 5. fight out боря се/сражавам се докрай 6. i. боря се, бия се, сражавам се, водя борба (с, срещу, против) 7. ii. борба, бой, битка, сражение, борене, спор 8. this took all the fight out of him това го накара да изгуби всякакво желание за борба, това сломи борческия му дух 9. to fight (against, with) the enemy боря се с неприятеля 10. to fight a battle участвувам в сражение 11. to fight a good fight сражавам се добре 12. to fight a point защищавам/отстоявам факт/принцип и пр., споря върху даден въпрос 13. to fight against disease боря се срещу болестите 14. to fight an action (at law) защищавам се пред съда, отстоявам исканията си пред съда 15. to fight it out боря се докрай, решавам с борба 16. to fight one's way пробивам си път с мъка 17. to fight someone's battle вземам страната на някого 18. to fight the good fight боря се за добро дело 19. to have a hard fight to с мъка успявам да 20. to make a fight of it, to put up a fight съпротивлявам се 21. to show fight показвам желание за борба, показвам си ноктите, съпротивлявам се, не се предавам 22. борчески дух, желание за борба, умение да се бори човек 23. насъсквам за борба (кучета, петли и пр.) 24. управлявам, направлявам (кораб, войска при сражение)
  * * *
  fight [fait] I. v ( fought[fɔ:t]) 1. боря се, бия се, сражавам се, воювам, водя борба, участвам в борба (сражение, битка) ( against, with с, срещу, против); споря; to \fight an army бия се с (срещу) армия; to \fight an election участвам в избори, боря се за пост; to \fight s.o.'s battle вземам страната на някого; to \fight a losing battle боря се отчаяно, без да имам шансове за успех; to \fight the good \fight боря се за доброто дело; to \fight o.'s way (in, out) пробивам си път с борба; to \fight o.'s way in life ( in the world) боря се с трудностите в живота; to \fight a case in court ( a court action) защищавам се в съда, отстоявам исканията си пред съда; to \fight a point защищавам (отстоявам) факт, принцип и пр.; споря върху въпрос; to \fight shy of отбягвам, страня от, дърпам се от; an army \fights on its belly празна раница не пази граница; 2. управлявам, направлявам (кораб при сражение); насочвам, стрелям с ( оръдие); 3. насъсквам за борба (кучета, петли и пр.); II. n 1. борба; бой, битка, сражение; борене; спор; to have a hard \fight to с мъка успявам да; to make a poor \fight of it оказвам слаба съпротива; a knock-down drag-out \fight разгорещен спор; ожесточен бой; свирепа борба; a running \fight воен. отстъпление с бой; a sham \fight воен. маневри, учение; single \fight ост. двубой, дуел; a stand up \fight бой с юмруци; to spoil for a \fight търся (силно желая) да вляза в бой; 2. борчески дух, желание за борба, умение да се боря; to show \fight показвам желание за борба; съпротивлявам се; "показвам си ноктите"; to put up a good ( poor) \fight оказвам силна (слаба) съпротива; защитавам се (боря се) добре (зле); to put some \fight into s.o. повдигам борческия дух на някого.

  English-Bulgarian dictionary > fight

 • 7 bad

  {bæd}
  I. 1. лош, недоброкачествен, негоден, слаб
  from BAD to worse все по-зле и по-зле, от трън, та на глог
  to be BAD at не ме бива за, слаб съм по
  that looks BAD това не предвещава нищо добро
  BAD spelling грешен правопис
  BAD language ругатни, хули, псувни
  not (so) BAD добър, хубав, сносен
  not half (so) BAD съвсем не лош
  2. недобър, зъл, злобен, злостен, проклет
  BAD blood взаимна неприязън/враждебност/яд/омраза
  BAD temper лош нрав/настроение
  3. невалиден, подправен, фалшив
  4. развален, вмирисан, гнил
  BAD egg развалено яйце, запъртък, прен. подлец
  BAD tooth болен/наяден зъб
  to go BAD развалям се, вмирисвам се
  5. вреден
  beer is BAD for you бирата ти вреди
  6. болен, болезнен
  BAD finger/leg болен пръст/крак
  to feel BAD лошо ми е
  прен. чувствувам се гузен, гризе ме съвестта, изпитвам угризения (about за)
  BAD claim юр. неоснователна претенция
  BAD debt пропаднал/невъзстановим дълг
  in BAD faith неискрено, нечестно
  with BAD grace неохотно, сърдито
  BAD lands необработваеми земи
  BAD mistake груба грешка
  BAD pains силни болки
  BAD voting-paper недействителна бюлетина
  too BAD много жалко
  II. n зло
  to the BAD за лошо, на загуба/дефицит
  he is fifty pounds to the BAD той е на загуба 50 лири
  togo to the BAD ставам негоден за нищо, морално пропадам
  to take the BAD with the good посрещам спокойно несгодите, понасям твърдо превратностите на съдбата
  * * *
  {bad} a (worse {wъ:s}; worst {wъ:st}) 1. лош, недоброкачестве(2) n зло; to the bad за лошо, на загуба/дефицит; he is fifty po
  * * *
  урсуз; вреден; проклет; развален; зло; злобен; калпав; зъл; злостен; лош; негоден; недобър; недоброкачествен;
  * * *
  1. bad blood взаимна неприязън/враждебност/яд/омраза 2. bad claim юр. неоснователна претенция 3. bad debt пропаднал/невъзстановим дълг 4. bad egg развалено яйце, запъртък, прен. подлец 5. bad finger/leg болен пръст/крак 6. bad lands необработваеми земи 7. bad language ругатни, хули, псувни 8. bad mistake груба грешка 9. bad pains силни болки 10. bad spelling грешен правопис 11. bad temper лош нрав/настроение 12. bad tooth болен/наяден зъб 13. bad voting-paper недействителна бюлетина 14. beer is bad for you бирата ти вреди 15. from bad to worse все по-зле и по-зле, от трън, та на глог 16. he is fifty pounds to the bad той е на загуба 50 лири 17. i. лош, недоброкачествен, негоден, слаб 18. ii. n зло 19. in bad faith неискрено, нечестно 20. not (so) bad добър, хубав, сносен 21. not half (so) bad съвсем не лош 22. that looks bad това не предвещава нищо добро 23. to be bad at не ме бива за, слаб съм по 24. to feel bad лошо ми е 25. to go bad развалям се, вмирисвам се 26. to take the bad with the good посрещам спокойно несгодите, понасям твърдо превратностите на съдбата 27. to the bad за лошо, на загуба/дефицит 28. togo to the bad ставам негоден за нищо, морално пропадам 29. too bad много жалко 30. with bad grace неохотно, сърдито 31. болен, болезнен 32. вреден 33. невалиден, подправен, фалшив 34. недобър, зъл, злобен, злостен, проклет 35. прен. чувствувам се гузен, гризе ме съвестта, изпитвам угризения (about за) 36. развален, вмирисан, гнил
  * * *
  bad(e) past от bid I.
  ————————
  bad[bæd] I. adj ( worse[wə:s]; worst[wə:st]) 1. лош, недоброкачествен, дефектен, развален, негоден, слаб, калпав, западащ; to go from \bad to worse става все по-зле и по-зле; от лошо към по-лошо, от развала към провала; to be \bad at не ме бива за, слаб съм по; that looks \bad това не предвещава нищо добро; to come to a \bad end свършвам зле; to be in a \bad way провалям се, западам; not \bad добър, хубав, доброкачествен, задоволителен, сносен; not half \bad съвсем нелош; 2. лош, зъл, злобен, злопаметен, злонамерен, злостен, проклет; \bad blood лоши чувства; \bad temper лош нрав (настроение); with a \bad grace недобронамерено; 3. лош (за болест, време); a \bad cold сериозна настинка; 4. развален, негоден, гнил, вмирисан; \bad egg развалено яйце, запъртък, мъток; прен. подлец; \bad fish вмирисана риба; to go \bad развалям се, вмирисвам се; 5. вреден, опасен, пагубен, нездравословен; beer is \bad for you бирата ти вреди; 6. болен, зле със здравето, недобре, болезнен; \bad finger ( leg) болен пръст (крак); in a \bad way зле, тежко болен; to feel \bad лошо ми е; прен. чувствам се гузен (виновен, смутен); мъчно ми е ( about); FONT face=TmsTr7. палав, непослушен, немирен, лош (за дете); 8. sl опасен, внушителен; \bad coin фалшива монета; in \bad faith нечестно, неискрено, непочтено, недостойно; a \bad hat пропаднал човек; непрокопсаник; \bad language оскърбителен, неприличен език; \bad-lands неплодородни области на Запад; \bad mistake груба грешка; \bad penny чер гологан; \bad shot несполучлив изстрел; прен. неуспех, поражение, загуба, фиаско; \bad voting-paper недействителна бюлетина; too \bad много жалко; to hit a \bad patch преживявам труден период; to be in \bad odour with s.o. спечелил съм си нечия ненавист (неприязън); навлякъл съм си гнева на някого; II. n зло; to the \bad за лошо; в загуба; в графа "загуби", задлъжнял; to go to the \bad 1) тръгвам по крив път (лоши пътища); свършвам зле, пропадам, провалям се, разг. хлътвам; не прокопсвам; 2) банкрутирам, разорявам се, фалирам; to take the \bad with the good посрещам спокойно промените на съдбата; he that spares the \bad injures the good посл. който щади злото, погубва доброто.

  English-Bulgarian dictionary > bad

 • 8 office

  {'ɔfis}
  1. често pl услуга
  owing to/through/by the good OFFICEs of с помощта/благодарение на
  2. служба, длъжност, пост
  to be in/hold OFFICE изпълнявам длъжност, на власт съм (за правителство), заемам министерски пост
  to come into/enter upon/take OFFICE встъпвам в длъжност, идвам на власт (за правителство), заемам министерски пост
  to leave/resign OFFICE подавам оставка
  to be out of OFFICE не съм на власт (за партия)
  3. дълг, задължение
  4. кантора, канцелария (и персонал), ам. лекарски/зъболекарски кабинет
  5. управление, бюро, клон
  head OFFICE седалище, централа, главно управление
  secretary's OFFICE секретариат
  6. министерство
  the Foreign OFFICE Министерството на външните работи
  the Holy О. ист. рел. инквизицията
  7. рел. обред, служба
  О. for the Dead заупокойна молитва
  the last OFFICEs последни грижи за мъртвец, погребални обреди
  8. pl сервизни помещения
  9. sl. предупреждение, намек
  to give someone the OFFICE предупреждавам някого
  to take the OFFICE вземам си бележка от предупреждение
  * * *
  {'ъfis} n 1. често pl услуга; owing to/through/by the good offices
  * * *
  функция; учреждение; услуга; управление; служба; сведения; обред; пост; бюро; дълг; длъжност; задължение; канцелария; кантора; канцеларски; кабинет; клон;
  * * *
  1. head office седалище, централа, главно управление 2. owing to/through/by the good offices of с помощта/благодарение на 3. pl сервизни помещения 4. secretary's office секретариат 5. sl. предупреждение, намек 6. the foreign office Министерството на външните работи 7. the holy О. ист. рел. инквизицията 8. the last offices последни грижи за мъртвец, погребални обреди 9. to be in/hold office изпълнявам длъжност, на власт съм (за правителство), заемам министерски пост 10. to be out of office не съм на власт (за партия) 11. to come into/enter upon/take office встъпвам в длъжност, идвам на власт (за правителство), заемам министерски пост 12. to give someone the office предупреждавам някого 13. to leave/resign office подавам оставка 14. to take the office вземам си бележка от предупреждение 15. О. for the dead заупокойна молитва 16. дълг, задължение 17. кантора, канцелария (и персонал), ам. лекарски/зъболекарски кабинет 18. министерство 19. рел. обред, служба 20. служба, длъжност, пост 21. управление, бюро, клон 22. често pl услуга
  * * *
  office[´ɔfis] n 1. длъжност, служба, пост; чин; сан; the \office of bishop епископски сан; to be in ( hold) \office изпълнявам длъжност; на власт съм (за правителство); заемам министерски пост; to take ( come into) \office встъпвам в длъжност; идвам на власт (за правителство); заемам министерски пост; 2. услуга; помощ; owing to ( through, by) the good \offices of с помощта на, благодарение на любезните грижи на; ill \office лоша услуга; 3. кантора, канцелария; ам. персонал на канцелария; ам. (лекарски) кабинет; 4. управление; бюро; клон; офис (търговски и на ведомство); head\office седалище, централа, главно управление; post \office поща, пощенски клон; the secretary's \office секретариат; the Complaints O. бюро "Жалби"; 5. задължение, дълг; it is my \office to... в задълженията ми влиза да...; 6. министерство; Foreign O. Министерство на външните работи; War O. ист. Министерство на войната; the Holy O. ист., рел. Инквизицията; 7. рел. обред, служба; O. for the dead заупокойна молитва; the last \offices погребални ритуали; 8. pl сервизни помещения; 9. pl сведения; to give s.o. the \office предупреждавам някого.

  English-Bulgarian dictionary > office

 • 9 what

  {wɔt}
  I. 1. inter какво? що? какъв? WHAT is it? какво e това? какво има? WHAT is he? какво работи той? какъв e? WHAT is that to you? на теб какво ти става от това? теб какво те интересува? WHAT of that/it? че какво от това? е добре, a после? WHAT is the French for 'dog'? как e на френски куче? and WHAT not/and WHAT have you и какво ли не ще
  I know WHAT знам какво трябва, имам предложение/идея
  WHATd'you-call-him този, кажи го де
  so WHAT? та какво от това? е та
  2. rel и cj това, което, какъвто
  WHAT I object to is това, срещу което възразявам/с което не съм съгласен, е
  come WHAT may да става, каквото ще
  I know WHAT's WHAT разбирам ги тия работи, не съм вчерашен
  he is a good fellow, WHAT? той e добър човек, нали/не мислиш ли/какво ще кажеш? and WHAT is more и нещо повече
  not a day but WHAT it rains не минава ден да не вали
  not but WHAT he can не че не може
  I don't know but WHAT I will do it разг. не знам дали няма да го направя, може и да го направя
  WHAT with one thing and another the scheme miscarried по една или друга причина/така или иначе планът пропадна
  WHAT with the housework and WHAT with the children... покрай/заради домакинската работа и децата.
  II. 1. inter какъв? кой? WHAT time is it? колко е часът? WHAT trade is he? с какво се занимава той? от кой бранш е? WHAT day of the month is it? кой ден от месеца e? WHAT kind/sort of? какъв
  2. rel какъвто
  lend me WHAT money you have заеми ми каквито пари имаш
  I know WHAT time to start зная кога да тръгна
  3. exclam какъв, що за
  WHAT impudence! какво/що за нахалство
  4. emph колко, какъв (голям, интересен и пр.)
  WHAT a pity! колко жалко!
  * * *
  {wъt} pron 1. inter какво? що? какъв? what is it? какво e това? как(2) {wъt} a 1. inter какъв? кой? what time is it? колко е часът? what
  * * *
  що; какво; какъв; кой;
  * * *
  1. come what may да става, каквото ще 2. emph колко, какъв (голям, интересен и пр.) 3. exclam какъв, що за 4. he is a good fellow, what? той e добър човек, нали/не мислиш ли/какво ще кажеш? and what is more и нещо повече 5. i don't know but what i will do it разг. не знам дали няма да го направя, може и да го направя 6. i know what time to start зная кога да тръгна 7. i know what знам какво трябва, имам предложение/идея 8. i know what's what разбирам ги тия работи, не съм вчерашен 9. i. inter какво? що? какъв? what is it? какво e това? какво има? what is he? какво работи той? какъв e? what is that to you? на теб какво ти става от това? теб какво те интересува? what of that/it? че какво от това? е добре, a после? what is the french for 'dog'? как e на френски куче? and what not/and what have you и какво ли не ще 10. ii. inter какъв? кой? what time is it? колко е часът? what trade is he? с какво се занимава той? от кой бранш е? what day of the month is it? кой ден от месеца e? what kind/sort of? какъв 11. lend me what money you have заеми ми каквито пари имаш 12. not a day but what it rains не минава ден да не вали 13. not but what he can не че не може 14. rel и cj това, което, какъвто 15. rel какъвто 16. so what? та какво от това? е та 17. what a pity! колко жалко! 18. what i object to is това, срещу което възразявам/с което не съм съгласен, е 19. what impudence! какво/що за нахалство 20. what with one thing and another the scheme miscarried по една или друга причина/така или иначе планът пропадна 21. what with the housework and what with the children... покрай/заради домакинската работа и децата 22. whatd'you-call-him този..., кажи го де
  * * *
  what[wɔt] I. pron 1. inter какво, що; какъв; \what is it? какво е това? какво има? \what is he? какъв е? какво работи той? \what is the matter? какво се е случило? какво има? \what is half of 12? колко е половината на 12? \what is that to you?какво те интересува тебе? \what is the good ( the use)? каква е ползата? \what of that (it)? so \what? какво от това? е добре, а после? е, и? \what is the Italian for...? как е на италиански ...? \what is he like? какъв е? как изглежда? що за човек е? \what does he look like? как изглежда той? \what do you take me for? за кого ме мислите (вземате)? \what about me? 1) ами аз? 2) какво за мен? какво аз? \what about selling me the car? какво ще кажеш да ми продадеш колата? \what ( on earth) for? е защо (за Бога)? по каква причина? \what ever for? но защо най-сетне? \what then? и после? \what if? какво ще стане, ако? какво, че? \what though? какво че? is that beautiful or \what? не е ли красиво това? това наистина е красиво; 2. rel и cj това, което; какъвто; \what she does possess is the ability to това, което тя наистина притежава, е способността да; \what is called a vegetative state това, което наричат вегетативно състояние; come \what may да става, каквото ще; I know ( tell you) \what знам какво трябва; имам добра идея; to know \what's \what разбирам ги тия работи; мераклия съм; and \what is more нещо повече; \what you have и какво ли не, и прочие; \what with като се има предвид, и как не при (при изтъкване на причина за нещо неприятно, нежелано); \what with one thing or another по една или друга причина; not a day but \what it rains не минава ден, без да вали; I don't know but \what I will do it разг. не знам дали няма да го направя, може и да го направя; to give s.o. \what for давам някому да разбере; II. adj 1. inter какъв, кой; \what time is it? колко е часът? \what trade is he? той с какво се занимава? 2. rel какъвто; lend me \what money you have заемете ми, каквито пари имате; 3. exclam: \what great news! чудесна новина! \what a busy day! ама че напрегнат ден! 4. emph колко, какъв (голям, интересен); \what a pity! ама че, колко жалко! III. adv какво, каква степен; доколко; \what does it matter? какво значение има това!

  English-Bulgarian dictionary > what

 • 10 seed

  {si:d}
  I. 1. семе (и прен.), зърно, събир. семена, сперма, зародиш
  to go/run to SEED прецъфтявам, давам семе, занемарявам се, бивам занемарен (за градина и пр.)
  to sow the good SEED разпространявам добро влияние/идея/християнското учение
  2. ост. потомство
  to raise up SEED раждам деца, отглеждам потомство
  the SEED of Abraham евреите, еврейството
  3. тенис sl. играч, определен във висока категория
  II. 1. сея, засявам
  2. давам семе, прецъфтявам, ронят ми се/падат ми семената
  3. очиствам/отделям семената на
  4. сп. отбирам по-добрите състезатели за финални срещи
  * * *
  {si:d} n 1. семе (и прен.); зърно; сьбир. семена; сперма; зароди(2) {si:d} v 1. сея, засявам; 2. давам семе; прецъфтявам; ронят
  * * *
  садя;
  * * *
  1. i. семе (и прен.), зърно, събир. семена, сперма, зародиш 2. ii. сея, засявам 3. the seed of abraham евреите, еврейството 4. to go/run to seed прецъфтявам, давам семе, занемарявам се, бивам занемарен (за градина и пр.) 5. to raise up seed раждам деца, отглеждам потомство 6. to sow the good seed разпространявам добро влияние/идея/християнското учение 7. давам семе, прецъфтявам, ронят ми се/падат ми семената 8. ост. потомство 9. очиствам/отделям семената на 10. сп. отбирам по-добрите състезатели за финални срещи 11. тенис sl. играч, определен във висока категория
  * * *
  seed [si:d] I. n 1. семе, зърно; събир. семе(на); сперма; зародиш; to run (go) to \seed давам семе, прецъфтявам; остарявам; преставам да се развивам умствено; to sow the good \seed разпространявам добро влияние; пръскам добри семена; разпространявам християнското учение; 2. потомство, деца, поколение; to raise up \seed раждам деца, отглеждам потомство; II. v 1. давам семе; прецъфтявам; роня семена, падат ми семената; 2. очиствам (отделям) семената (на растение); 3.: \seed down засявам; 4. отсявам, подбирам (по-силните състезатели за финални срещи).

  English-Bulgarian dictionary > seed

 • 11 day

  {dei}
  1. ден, денонощие
  all DAY (long) цял ден, от сутрин до вечер
  DAY about през ден
  before DAY призори, преди разсъмване
  by DAY денем
  by the DAY на ден
  the DAY after tomorrow вдругиден
  DAY by DAY, from DAY to DAY от ден на ден
  DAY in, DAY out, DAY after DAY всеки ден, ден след ден
  one DAY един ден, някога
  one of these DAYs тия дни, скоро
  the other DAY неотдавна, наскоро, преди няколко дни
  until this DAY до ден днешен
  2. време, срок, период, епоха
  without DAY с неопределен срок
  in all o/s born DAYs през целия си живот
  in the DAYs of old в старо време, едно време
  in the DAYs to come в бъдеще
  the good old DAYs доброте старо време
  3. дни на блясък, връхна точка
  to have had/seen one's DAY, to have seen/known better DAYs отживял съм си времето, и аз съм бил някога нещо
  my DAY is done мина ми времето
  DAY of judgment страшният съд
  to call it a DAY смятам работата за свършена, доволен съм от постигнатото, за днес стига (толкоз)
  the DAY is ours спечелихме, победата е наша
  to lose/win the DAY загубвам/спечелвам сражението, бивам побeден/побеждавам
  it's a bit late in the DAY (to) малко е късно (да)
  a DAY too late, a DAY after the fair много късно, подир дъжд качулка
  she is eighty if she is a DAY тя има най-малко осемдесет години
  to make a DAY of it прекарвам цял ден (като правя нещо)
  to name the DAY определям деня на сватбата
  that will be the DAY разг. тая няма да я бъде
  it will be a long DAY before I go there again няма да стъпя вече там
  a DAY in court ден за явяване пред съда, възможност да изкажа становището си
  time of DAY вж. time
  * * *
  {dei} n 1. ден; денонощие; all day (long) цял ден, от сутрин до веч
  * * *
  целодневен; ден; денонощие;
  * * *
  1. a day in court ден за явяване пред съда, възможност да изкажа становището си 2. a day too late, a day after the fair много късно, подир дъжд качулка 3. all day (long) цял ден, от сутрин до вечер 4. before day призори, преди разсъмване 5. by day денем 6. by the day на ден 7. day about през ден 8. day by day, from day to day от ден на ден 9. day in, day out, day after day всеки ден, ден след ден 10. day of judgment страшният съд 11. in all o/s born days през целия си живот 12. in the days of old в старо време, едно време 13. in the days to come в бъдеще 14. it will be a long day before i go there again няма да стъпя вече там 15. it's a bit late in the day (to) малко е късно (да) 16. my day is done мина ми времето 17. one day един ден, някога 18. one of these days тия дни, скоро 19. she is eighty if she is a day тя има най-малко осемдесет години 20. that will be the day разг. тая няма да я бъде 21. the day after tomorrow вдругиден 22. the day is ours спечелихме, победата е наша 23. the good old days доброте старо време 24. the other day неотдавна, наскоро, преди няколко дни 25. time of day вж. time 26. to call it a day смятам работата за свършена, доволен съм от постигнатото, за днес стига (толкоз) 27. to have had/seen one's day, to have seen/known better days отживял съм си времето, и аз съм бил някога нещо 28. to lose/win the day загубвам/спечелвам сражението, бивам побeден/побеждавам 29. to make a day of it прекарвам цял ден (като правя нещо) 30. to name the day определям деня на сватбата 31. until this day до ден днешен 32. without day с неопределен срок 33. време, срок, период, епоха 34. ден, денонощие 35. дни на блясък, връхна точка
  * * *
  day [dei] n 1. ден, денонощие; civil \day юрид. денонощие; all \day ( long) цял ден, през целия ден, от сутрин до вечер; before \day призори, преди разсъмване; by \day денем; by the \day на ден; the \day before предишният ден; the \day before yesterday оня ден; by \day, from \day to \day от ден на ден; \dayin, \day out (\day after \day) от ден на ден, всеки ден, винаги; a \day off свободен ден; \days of grace отсрочка (за плащане на полица); every other ( alternate) \day през ден; per \day канц. на ден; twice a \day по два пъти на ден; one fine \day един прекрасен ден; one of these \days тези дни, скоро; the other \day тези дни, неотдавна; until this \day до ден днешен; what \day of the week ( month) is it? кой ден сме днес? without \day с неопределен срок; 2. време, дни, срок, период, епоха; in all o.'s born \days през целия си живот; in the \days of old в старо време, някога, едно време; in the \days to come в бъдеще; in these latter \days в наши дни; men of the \day знаменитости; 3. дни на блясък, връхна точка; to have had ( seen) o.'s \day, to have seen better \days отживял съм си века; и аз съм бил нещо; ( to be) on o.'s \day в добра форма съм; every dog has its \day на всекиго идва редът; всяко нещо (всичко) има край; every \day is not Sunday всеки ден не е Великден; to carry the \day печеля победа; to win the \day постигам успех; to save the \day спасявам положението, идвам на помощ; to make s.o.'s \day ощастливявам някого; All Fools' \day, April Fool's \day 1 април; to call it a \day смятам работата за свършена, доволен съм от постигнатите резултати, не искам нищо повече; the \day is ours спечелихме, победители сме; as happy as the \day is long безкрайно щастлив; all in a \day' s work нормално, обичайно занимание за някого, рутинна работа; the \day of reckoning моментът, в който дълго отлагано неприятно задължение трябва да се свърши; a \day after the fair много късно; след дъжд качулка; she is eighty if she is a \day тя кара най-малко 80 лазарника; to save for a rainy \day бели пари за черни дни; to make a \day of it прекарвам цял ден; not to give up the \day job занимавам се с това, в което съм специалист; придържам се към рутинните си задължения; to name the \day определям деня на сватбата; it will be a long \day before I go there again няма да стъпя вече там; that will be the \day! и да видя няма да повярвам!

  English-Bulgarian dictionary > day

 • 12 see

  {si:}
  I. 1. виждам
  there is nothing to he SEEn нищо не се вижда
  I can't SEE my way не виждам пътя/къде вървя
  I can't SEE to read не мога да чета, защото не виждам
  SEEing is believing да видиш значи да повярваш
  to SEE things имам халюцинации, привиждат ми се разни неща
  to SEE stars виждам заезди по пладне
  things SEEn реални/действителни неща
  to SEE someone fall (ing) виждам някого да/как пада
  he was SEEn to fall видяха го да/как пада
  SEE you (later), (I'll) be SEEing you довиждане
  to SEE visions виждам в бъдещето, пророкувам
  2. гледам (пиеса и пр.), разглеждам (град и пр.)
  there is nothing to SEE няма нищо за гледане
  3. преглеждам (вестник, болен, къща и пр.)
  4. виждам, срещам (се с), посещавам, приемам
  come and SEE us елате у нас, елате ни на гости
  to SEE a doctor/lawyer съветвам се с лекар/адвокат
  the president does not SEE anyone today председателят не приема никого днес
  5. погрижвам се, внимавам, гледам, проверявам, виждам
  SEE that it is done погрижи се да се направи
  SEE you don't lose it гледай/внимавай да не го изгубиш
  to SEE for oneself сам проверявам/виждам
  to SEE someone right погрижвам се за някого, погрижвам се някой да бъде правилно възнаграден и пр
  6. виждам, схващам, разбирам, гледам на, научавам се, узнавам (от вестник и пр.)
  as far as I can SEE доколкото разбирам
  to SEE an argument/the point разбирам довод/за какво се отнася
  I SEE things differently другояче гледам на нещата
  I can't SEE my way (clear) to do (ing) that не виждам как бих могъл да направя това
  SEE? раз-бирате ли? I SEE разбирам, да, ясно
  as I SEE it както аз гледам на нещата
  he can't SEE a joke той няма чувство за хумор
  not to SEE the good/use/advantage of doing something не виждам смисъла/ползата да се направи нещо
  you SEE нали разбирате, видите ли (вмъкнато)
  to SEE oneself obliged to виждам се принуден да
  to SEE through a brickwall бързо схващам, сече ми умът
  7. виждам, помислям, размислям
  let me SEE чакай да видя/помисля
  I'll SEE what I can do ще видя/помисля какво мога да направя
  8. изпращам, придружавам
  to SEE someone home/to the door изпращам някого до вкъщи/до вратата
  9. виждам, преживявам, изпитвам
  to have SEEn better/one's best days западнал съм (за човек), износен/овехтял/изтъркан съм (за предмет)
  this coat has SEEn hard wear това палто e много носено/е носено, нoсено
  I have SEEn the day/time when помня времето, когато
  he'll never SEE fifty, etc. again прехвърлил e петдесетте и пр
  he first saw fire at той получи бойно кръщение при
  10. считам, смятам, намирам
  if you SEE fit/proper ако считате за подходящо/редно
  11. представям си, виждам (as като)
  I can't SEE myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо
  12. приемам, съгласявам се, позволявам, понасям, готов съм, предпочитам
  I do not SEE myself being made use of не приемам/позволявам да ме използват
  are you going to SEE me treated like that? ще търпиш/позволиш ли да се отнасят така с мен? I would SEE him in prison before I gave him money предпочитам да отиде в затвора, ама няма да му дам пари
  I'll SEE you blowed/damned/dead/further first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! SEE here! ам. слушай! виж какво! this is a coat I SEE yon in това палто ще ти прилича
  see about погрижвам се за, занимавам се с, проучвам
  see across придружавам при пресичане (на улица)
  see after грижа се/погрижвам се за
  see beyond прен. виждам по-далеч от, предвиждам
  see in посрещам (новата година и пр.)
  see into гледам (в бъдещето и пр.), разглеждам, проучвам, вниквам в
  see of срещам (се с), виждам
  to SEE little of someone рядко се виждам с някого
  we must SEE more of each other трябва по-често да се виждаме
  I haven't SEEn much of him lately рядко го виждам напоследък
  he isn't SEEn much of outside the office рядко го виждат вън от службата
  to SEE the end of виждам края на
  to SEE the back/the last of someone отървавам се от някого
  see off изпращам (на гара и пр.), изгонвам, прогонвам
  to SEE someone off the premises извеждам някого до изхода
  see out придружавам/изпращам до вратата
  I'll SEE myself out сам ще изляза, стоя до края (на), изтрайвам/изкарвам до края (на даден период), надживявам (някого)
  he'll SEE us all out ще ни надживее/погребе всичките
  to SEE the old year out изпращам старата година
  see over/round разглеждам, преглеждам (къща и пр.)
  see through виждам (през), прозирам, разбирам (подбуди и пр.), разбирам преструвките/машинациите на, помагам (някому) в затруднение, издържам/изкарвам докрай/до края на, извеждам на добър край, превеждам през
  see to грижа се/погрижвам се за, занимавам се с
  to SEE to it that погрижвам се да
  II. n епархия
  the Holy/Apostolic S., the SEE of Rome папският престол
  * * *
  {si:} v (saw {sъ:}; seen {si:n}) 1. виждам; there is nothing (2) {si:} n епархия; the Holy/Apostolic S., the S. of Rome папски
  * * *
  съзирам; виждам; разглеждам;
  * * *
  1. 1 представям си, виждам (as като) 2. 1 приемам, съгласявам се, позволявам, понасям, готов съм, предпочитам 3. are you going to see me treated like that? ще търпиш/позволиш ли да се отнасят така с мен? i would see him in prison before i gave him money предпочитам да отиде в затвора, ама няма да му дам пари 4. as far as i can see доколкото разбирам 5. as i see it както аз гледам на нещата 6. come and see us елате у нас, елате ни на гости 7. he can't see a joke той няма чувство за хумор 8. he first saw fire at той получи бойно кръщение при 9. he isn't seen much of outside the office рядко го виждат вън от службата 10. he was seen to fall видяха го да/как пада 11. he'll never see fifty, etc. again прехвърлил e петдесетте и пр 12. he'll see us all out ще ни надживее/погребе всичките 13. i can't see my way (clear) to do (ing) that не виждам как бих могъл да направя това 14. i can't see my way не виждам пътя/къде вървя 15. i can't see myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо 16. i can't see to read не мога да чета, защото не виждам 17. i do not see myself being made use of не приемам/позволявам да ме използват 18. i have seen the day/time when помня времето, когато 19. i haven't seen much of him lately рядко го виждам напоследък 20. i see things differently другояче гледам на нещата 21. i'll see myself out сам ще изляза, стоя до края (на), изтрайвам/изкарвам до края (на даден период), надживявам (някого) 22. i'll see what i can do ще видя/помисля какво мога да направя 23. i'll see you blowed/damned/dead/further first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! see here! ам. слушай! виж какво! this is a coat i see yon in това палто ще ти прилича 24. i. виждам 25. if you see fit/proper ако считате за подходящо/редно 26. ii. n епархия 27. let me see чакай да видя/помисля 28. not to see the good/use/advantage of doing something не виждам смисъла/ползата да се направи нещо 29. see about погрижвам се за, занимавам се с, проучвам 30. see across придружавам при пресичане (на улица) 31. see after грижа се/погрижвам се за 32. see beyond прен. виждам по-далеч от, предвиждам 33. see in посрещам (новата година и пр.) 34. see into гледам (в бъдещето и пр.), разглеждам, проучвам, вниквам в 35. see of срещам (се с), виждам 36. see off изпращам (на гара и пр.), изгонвам, прогонвам 37. see out придружавам/изпращам до вратата 38. see over/round разглеждам, преглеждам (къща и пр.) 39. see that it is done погрижи се да се направи 40. see through виждам (през), прозирам, разбирам (подбуди и пр.), разбирам преструвките/машинациите на, помагам (някому) в затруднение, издържам/изкарвам докрай/до края на, извеждам на добър край, превеждам през 41. see to грижа се/погрижвам се за, занимавам се с 42. see you (later), (i'll) be seeing you довиждане 43. see you don't lose it гледай/внимавай да не го изгубиш 44. see? раз-бирате ли? i see разбирам, да, ясно 45. seeing is believing да видиш значи да повярваш 46. the holy/apostolic s., the see of rome папският престол 47. the president does not see anyone today председателят не приема никого днес 48. there is nothing to he seen нищо не се вижда 49. there is nothing to see няма нищо за гледане 50. things seen реални/действителни неща 51. this coat has seen hard wear това палто e много носено/е носено, нoсено 52. to have seen better/one's best days западнал съм (за човек), износен/овехтял/изтъркан съм (за предмет) 53. to see a doctor/lawyer съветвам се с лекар/адвокат 54. to see an argument/the point разбирам довод/за какво се отнася 55. to see for oneself сам проверявам/виждам 56. to see little of someone рядко се виждам с някого 57. to see oneself obliged to виждам се принуден да 58. to see someone fall (ing) виждам някого да/как пада 59. to see someone home/to the door изпращам някого до вкъщи/до вратата 60. to see someone off the premises извеждам някого до изхода 61. to see someone right погрижвам се за някого, погрижвам се някой да бъде правилно възнаграден и пр 62. to see stars виждам заезди по пладне 63. to see the back/the last of someone отървавам се от някого 64. to see the end of виждам края на 65. to see the old year out изпращам старата година 66. to see things имам халюцинации, привиждат ми се разни неща 67. to see through a brickwall бързо схващам, сече ми умът 68. to see to it that погрижвам се да 69. to see visions виждам в бъдещето, пророкувам 70. we must see more of each other трябва по-често да се виждаме 71. you see нали разбирате, видите ли (вмъкнато) 72. виждам, помислям, размислям 73. виждам, преживявам, изпитвам 74. виждам, срещам (се с), посещавам, приемам 75. виждам, схващам, разбирам, гледам на, научавам се, узнавам (от вестник и пр.) 76. гледам (пиеса и пр.), разглеждам (град и пр.) 77. изпращам, придружавам 78. погрижвам се, внимавам, гледам, проверявам, виждам 79. преглеждам (вестник, болен, къща и пр.) 80. считам, смятам, намирам
  * * *
  see [si:] I. v ( saw[sɔ:]; seen [si:n]) 1. виждам; there is nothing to be \seen нищо не се вижда; nothing could be \seen of him той не се виждаше; he is not fit to be \seen видът му не е за пред хората; what sort of man is he to \see? как изглежда той? I can't \see to read не мога да чета, защото не се вижда; to \see the light раждам се; възниквам; to \see the red light чувствам, че идва опасност; to \see things халюцинирам, привиждат ми се разни неща; to \see snakes ( pink elephants) изпадам в делириум тременс; to \see stars виждам звезди по пладне; things \seen реални, действителни неща; \see you again до скоро виждане; с inf или part: to \see s.o. fall( ing) виждам някого да пада; he was \seen to fall видяха го да (как) пада; 2. гледам (пиеса и пр.); разглеждам (град и пр.); гледам на; I don't \see it in that light не го виждам в такава светлина; 3. преглеждам, разглеждам ( болен, вестник, къща и пр.); 4. виждам, срещам (се с); посещавам; приемам; come and \see us елате у нас (ни) на гости; he must \see a doctor ( his lawyer) той трябва да се посъветва с лекар адвоката си); the President does not \see anyone председателят не приема (никого); 5. погрижвам се; внимавам, гледам; проверявам, виждам; \see that it is done on time погрижи се да стане навреме; \see to it that everyone knows погрижи се всички да знаят; to \see s.o. right погрижвам се някой да бъде третиран справедливо; \see you don't lose your way гледай (внимавай) да не се загубиш; \see and don't lose the train разг. гледай да не изпуснеш влака; to \see for o.s. сам проверявам; 6. виждам, схващам, разбирам; научавам се (от вестник и пр.); \seeing that като се има предвид че; тъй като; as far as I can \see доколкото разбирам; that remains to be \seen това тепърва ще се види (разбере); I can't \see my way to do( ing) s.th. не виждам как бих могъл да направя нещо; he cannot \see a joke не разбира от шега; \see? разбирате ли? to \see into ( through) millstone ( through brick walls) много съм проницателен, всичко схващам; 7. виждам, помислям, размислям; I'll \see what I can do ще помисля (видя) какво мога да направя; let me \see чакай да видя (да помисля); 8. изпращам, придружавам; to \see s.o. home изпращам някого до дома; to \see s.o. to the door изпращам някого до вратата; 9. виждам, преживявам, изпитвам; to \see life получавам жизнен опит; to \see service служа (във войска, флот); износвам се, овехтявам (за предмет); to have \seen better (o.'s best) западнал е (за човек); износен е, изтъркан е, овехтял е (за предмет); he first saw fire at... той получи бойно кръщение при ...; I have \seen the day when помня времето, когато; he will never \see fifty again прехвърлил е петдесетте; 10. считам, смятам, намирам; if you \see fit ( proper) to do it ако считате за подходящо (редно) да го направите; 11. представям си; I can't \see myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо; 12. приемам, съгласявам се, позволявам; I do not \see myself being made use of не приемам (позволявам) да ме използват; • to \see the last of s.o. отървавам се от някого; I will \see you blowed ( damned, hanged, at Jericho) first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! to \see red ( scarlet) гледам на кръв; вбесявам се; to \see things bloodshot кръвожаден съм; гледам мрачно на света; черноглед съм; \see here! ам. слушай! this is a coat I \see you in това палто ще ти прилича; II. see n епархия; the Holy S., the S. of Rome Светият (папският) престол (двор).

  English-Bulgarian dictionary > see

 • 13 throw

  {θrou}
  I. 1. хвърлям, изхвърлям, подхвърлям, мятам, запращам
  to THROW stones хвърлям камъни (at по), замерям с камъни, прен. съдя, осъждам (някого)
  to THROW a bridge построявам/прехвърлям мост (over над)
  2. плискам, плисвам, изливам, поливам
  to THROW down the drain изливам в мивката, прен. хвърлям на вятъра
  3. пръскам, поливам, църкам (течност)
  4. изстрелвам (снаряд)
  5. хвърлям (ездача си-за кон)
  6. събарям (противника си-за борец)
  7. сменям (кожата си-за змия)
  8. раждам (за животно)
  9. ам. разг. губя умишлено (състезание и пр.)
  10. усуквам, суча, точа (коприна)
  11. изработвам на грънчарско колело/на струг
  to THROW the power into the hands of поверявам/давам властта на
  to THROW a fit разярявам се, побеснявам
  to THROW the helve after the hammer/hatchet, to THROW the good money after the bad, to THROW the handle after the blade хвърлям много пари на вятъра, упорствувам в безнадеждна работа
  to THROW a dinner sl. давам вечеря
  to THROW a party sl. поканвам гости
  to THROW a kiss пращам въздушна целувка
  to THROW open отварям (врата и пр.), правя открит за всички (състезание, конкурс и пр.)
  throw about разхвърлям, разбутвам, пръскам, ръзпръсквам, разпилявам
  to be THROWn about блъскат ме, бутат ме, пръскам, пилея, пропилявам, прахосвам, разхищавам (пари и пр.)
  throw around заграждам, ограждам (с кордон и пр.)
  throw about
  throw at хвърлям/запращам по
  to THROW oneself at давам аванси на, гледам да впримча (за жена)
  II. 1. хвърляне, мятане, запращане, хвърляне на зар/рибарска мрежа и пр
  2. хвърлей, хвърляк
  a stone's THROW един хвърлей камък, късо разстояние
  3. поваляне, събаряне (при борба)
  4. наклон (на мост и пр.)
  5. тех. ход на бутало/мотовилка, размах, амплитуда, ексцентричност
  6. грънчарско колело
  7. геол. разсед
  * * *
  {drou} v (threw {dru:}; thrown {droun}) 1. хвърлям, изхвър(2) {drou} n 1. хвърляне, мятане, запращане; хвърляне на зар/ри
  * * *
  хвърляне; хвърлям; хвърлей; събаряне; събарям; плисвам; плискам; премятам; разсед; запращане; запращам; замервам; кувертюра;
  * * *
  1. 1 изработвам на грънчарско колело/на струг 2. a stone's throw един хвърлей камък, късо разстояние 3. i. хвърлям, изхвърлям, подхвърлям, мятам, запращам 4. ii. хвърляне, мятане, запращане, хвърляне на зар/рибарска мрежа и пр 5. throw about 6. throw about разхвърлям, разбутвам, пръскам, ръзпръсквам, разпилявам 7. throw around заграждам, ограждам (с кордон и пр.) 8. throw at хвърлям/запращам по 9. to be thrown about блъскат ме, бутат ме, пръскам, пилея, пропилявам, прахосвам, разхищавам (пари и пр.) 10. to throw a bridge построявам/прехвърлям мост (over над) 11. to throw a dinner sl. давам вечеря 12. to throw a fit разярявам се, побеснявам 13. to throw a kiss пращам въздушна целувка 14. to throw a party sl. поканвам гости 15. to throw down the drain изливам в мивката, прен. хвърлям на вятъра 16. to throw oneself at давам аванси на, гледам да впримча (за жена) 17. to throw open отварям (врата и пр.), правя открит за всички (състезание, конкурс и пр.) 18. to throw stones хвърлям камъни (at по), замерям с камъни, прен. съдя, осъждам (някого) 19. to throw the helve after the hammer/hatchet, to throw the good money after the bad, to throw the handle after the blade хвърлям много пари на вятъра, упорствувам в безнадеждна работа 20. to throw the power into the hands of поверявам/давам властта на 21. ам. разг. губя умишлено (състезание и пр.) 22. геол. разсед 23. грънчарско колело 24. изстрелвам (снаряд) 25. наклон (на мост и пр.) 26. плискам, плисвам, изливам, поливам 27. поваляне, събаряне (при борба) 28. пръскам, поливам, църкам (течност) 29. раждам (за животно) 30. сменям (кожата си-за змия) 31. събарям (противника си-за борец) 32. тех. ход на бутало/мотовилка, размах, амплитуда, ексцентричност 33. усуквам, суча, точа (коприна) 34. хвърлей, хвърляк 35. хвърлям (ездача си-за кон)
  * * *
  throw[urou] I. v ( threw[uru:]; thrown[uroun]) 1. хвърлям, подхвърлям, мятам, запращам (at по, към); to \throw o.s. on the neck (o.'s arms round the neck) of хвърлям се на шията на; 2. наплискам, плисвам, изливам, поливам; to \throw water on изливам вода върху; to \throw down the drain изливам в мивката; to \throw cold water on поливам със студен душ, обезсърчавам; 3. църкам ( течност); 4. изстрелвам ( снаряд); 5. изненадвам; шокирам; шашвам; 6. повалям, събарям (противника си - за борец); 7. сменям (кожата си - за змия); 8. раждам (за животно); 9. точа, източвам (коприна и пр.); to \throw a switch щраквам копче (ключ), цъкам; to \throw the bull ам. бъбря, бърборя, дърдоря, дрънкам; to \throw a fit (и to \throw a tantrum) ам. нервирам се, избухвам, разярявам се, побеснявам, припадам; to \throw s.o. for a loss ам. спечелвам победа над някого; to \throw o.s. at the head of хвърлям се на шията на; to \throw a dinner ( party) sl давам вечеря, каня гости; to \throw s.o. a kiss пращам въздушна целувка на някого; to \throw the great cast правя решителна крачка; to \throw light on хвърлям светлина на (и прен.); to \throw a game ( a contest) губя състезание нарочно, в резултат на подкуп; II. n 1. хвърляне, мятане, запращане; хвърляне на зар, на рибарска мрежа; 2. хвърлей (обикн. stone's \throw); 3. поваляне, събаряне (при борба); 4. наклон (на мост, траектория); 5. тех. ход на бутало (мотовилка), ексцентричност, размах, амплитуда; 6. грънчарско колело; 7. мин. геол. разсед; 8.: to cost 2 dollars a \throw струвам два долара парчето (едното, на парче).

  English-Bulgarian dictionary > throw

 • 14 Templar

  {'templə}
  1. ист. тамплиер, рицар от ордена на тамплиерите
  2. адвокат/студент юрист, живеещ в Темпъл (бивши резиденция на тамплиерите в Лондон)
  3. член на вид масонско дружество
  * * *
  {'templъ} n 1. ист. тамплиер, рицар от ордена на тамплиерите;
  * * *
  1. адвокат/студент юрист, живеещ в Темпъл (бивши резиденция на тамплиерите в Лондон) 2. ист. тамплиер, рицар от ордена на тамплиерите 3. член на вид масонско дружество
  * * *
  Templar[´templə] n 1. ист. тамплиер, рицар от Ордена на тамплиерите (и Knight T.); 2. студент по право (юрист), който живее в Темпъл (бивша резиденция на тамплиерите в Лондон); 3. член на въздържателното дружество The Good Templars; 4. член на вид масонско дружество.

  English-Bulgarian dictionary > Templar

 • 15 hand

  {hænd}
  I. 1. n анат. ръка (от китката надолу), предна лапа (на животно), прен. ръка, пръст, власт, отговорност
  the-of God пръст божи
  to have a HAND in something имам пръст в нещо
  open HAND щедра/широка ръка
  with open HAND с широка ръка, щедро
  heavy/iron HAND желязна ръка, тирания, деспотизъм
  HANDs off не пипай
  HANDs off...! долу ръцете от...! HANDs up! горе ръцете! предай се! here's my HAND on it ето ръката ми, съгласен съм
  to give one's HAND (up) on it обещавам тържествено, вричам се
  with a sparing HAND икономично, пестеливо
  to be ip someone's HANDs в ръцете/властта съм на иякого
  to bite the HAND that feeds you показвам черна неблагодарност
  l can't lay/put my HAND on it не мога да то намеря/открия
  to get something off one's HANDs отървавам се от нещо, махам го от главата си
  to take something off someone's HANDs освобождавам/отървавам някого от грижата за нещо
  to take something out of someone's HAND снемам отговорността за нещо от някого
  she's off my HANDs нямам повече грижа за нея
  to lend/give/bear someone a (helping) HAND помагам някому
  to give one's HAND to давам ръката си на, съгласявам се да се оженя за
  to go on o/s HANDs and knees лазя на четири краха (при търсене на нещо), прен. моля коленопреклонно
  to have one's HANDs full имам много работа/грижи
  to have someone in the hollow of one's HAND държа някого в ръцете си, имам пълна власт над някого
  to lift (up) /rafae one's HAND against someone вдигам ръка срещу някого
  2. в обстоятелствени изрази
  at HAND наблизо, под ръка, на разположение
  winter is at HAND зимата наближава
  at someone's HAND (s) от (страна на)
  I did not expect such treatment at your HANDs не очаквах такова отношение от ваша страна/от вас
  by HAND ръчно, с ръка
  to bring up/feed by HAND отглеждам с биберон, храня изкуствено, на ръка, по човек/куриер
  from HAND to HAND от ръка на ръка, от човек на човек, от един собственик на друг
  to live from HAND to mouth живея ден за ден, каквото изчукам изпукам
  ... in HAND с... в ръка
  hat in HAND с шапка в ръка, наличен, разглеждан (за въпрос)
  to take something /someone in HAND заемам се с нещо/някого
  to have in HAND имам (на разположение)
  to be in HAND започнат съм (за работа)
  3. сръчност, умение, ръка, майсторство
  to give/put the last HAND to something довършвам/доизкусурявам/слагам последните щрихи на нещо
  to get one's HAND in свиквам (с работа и пр.)
  to keep one's HAND in упражнявам се, поддържам си формата
  to have one's HAND in във форма съм
  his HAND is out отвикнал е, не е във форма, позабравил е
  4. майстор, автор
  to be a good/great/dab HAND at голям майстор съм в/на, бива ме в
  to be a new HAND at новак съм в
  an old HAND опитен човек, специалист, рецидивист
  two portraits by the same HAND два портрета от същия автор
  5. работник, работна ръка, моряк
  ship's HANDs екипаж на кораб
  HANDs wanted търсят се работници
  6. източник
  at first/second HAND от първа/втора ръка (за сведения и пр.)
  7. почерк
  to write (in) a small HAND пиша ситно/дребно
  in one's own HAND със собствената си ръка/почерк, собственоръчно
  8. подпис
  to set one's HAND to слагам подписа си на
  under your HAND and seal с вашия подпис и лечат
  9. страна
  on the right/left HAND отдясно/отляво, от дясната/лявата страна
  on all HANDs, on every HAND от всички страни
  fact admitted on all HANDs всепризнат факт
  on the one HAND..., on the other HAND... от една страна..., (а) от друга...
  on either HAND от двете страни
  10. карти ръка, карти (които получава всеки играч)
  to hold one's HAND пасувам, въздържам се
  to call/decare/show one's HAND откривам/разкривам картите си (и прен.)
  to force someone's HAND принуждавам някого да си разкрие картите (и прен.), принуждавам някого да действува прибързано/против убежденията си
  to play a good HAND играя добре
  to play for one's own HAND
  11. карти играч
  the elder/eldest HAND играч, който започва първи
  12. карти игра, партия
  let's have a HAND at bridge да изиграем една партия бридж
  13. мярка за измерване височината на кон (около 10 см)
  14. стрелка (на часовник), крило (на семафор), стрелка (на пътен знак)
  15. театр. разг. аплодисменти, овации
  to get a good/big HAND имам голям успех, посрещат ме с бурни аплодисменти
  to give someone a good/big HAND посрещам някого с бурни ръкопляскания, аплодирам някого бурно
  16. аttr ръчен, портативен
  направляван с ръка HAND of bananas кичур банани
  HAND of tobacco шепа тютюневи листа
  II. 1. (пре) давам, връчвам (to)
  2. подавам, поднасям
  3. мор. свивам, прибирам (платно)
  * * *
  {hand} n l. анат. ръка (от китката надолу); предна лапа (на живо(2) {'hand} v 1. (пре)давам, връчвам (to); 2. подавам; поднасям;
  * * *
  страна; стрелка; ръчен; ръка; почерк; портативен; връчвам;
  * * *
  1.... in hand с... в ръка 2. 1 аttr ръчен, портативен 3. 1 карти игра, партия 4. 1 карти играч 5. 1 мярка за измерване височината на кон (около 10 см) 6. 1 стрелка (на часовник), крило (на семафор), стрелка (на пътен знак) 7. 1 театр. разг. аплодисменти, овации 8. an old hand опитен човек, специалист, рецидивист 9. at first/second hand от първа/втора ръка (за сведения и пр.) 10. at hand наблизо, под ръка, на разположение 11. at someone's hand (s) от (страна на) 12. by hand ръчно, с ръка 13. fact admitted on all hands всепризнат факт 14. from hand to hand от ръка на ръка, от човек на човек, от един собственик на друг 15. hand of tobacco шепа тютюневи листа 16. hands off... ! долу ръцете от... ! hands up! горе ръцете! предай се! here's my hand on it ето ръката ми, съгласен съм 17. hands off не пипай 18. hands wanted търсят се работници 19. hat in hand с шапка в ръка, наличен, разглеждан (за въпрос) 20. heavy/iron hand желязна ръка, тирания, деспотизъм 21. his hand is out отвикнал е, не е във форма, позабравил е 22. i did not expect such treatment at your hands не очаквах такова отношение от ваша страна/от вас 23. i. n анат. ръка (от китката надолу), предна лапа (на животно), прен. ръка, пръст, власт, отговорност 24. ii. (пре) давам, връчвам (to) 25. in one's own hand със собствената си ръка/почерк, собственоръчно 26. l can't lay/put my hand on it не мога да то намеря/открия 27. let's have a hand at bridge да изиграем една партия бридж 28. on all hands, on every hand от всички страни 29. on either hand от двете страни 30. on the one hand..., on the other hand... от една страна..., (а) от друга.. 31. on the right/left hand отдясно/отляво, от дясната/лявата страна 32. open hand щедра/широка ръка 33. she's off my hands нямам повече грижа за нея 34. ship's hands екипаж на кораб 35. the elder/eldest hand играч, който започва първи 36. the-of god пръст божи 37. to be a good/great/dab hand at голям майстор съм в/на, бива ме в 38. to be a new hand at новак съм в 39. to be in hand започнат съм (за работа) 40. to be ip someone's hands в ръцете/властта съм на иякого 41. to bite the hand that feeds you показвам черна неблагодарност 42. to bring up/feed by hand отглеждам с биберон, храня изкуствено, на ръка, по човек/куриер 43. to call/decare/show one's hand откривам/разкривам картите си (и прен.) 44. to force someone's hand принуждавам някого да си разкрие картите (и прен.), принуждавам някого да действува прибързано/против убежденията си 45. to get a good/big hand имам голям успех, посрещат ме с бурни аплодисменти 46. to get one's hand in свиквам (с работа и пр.) 47. to get something off one's hands отървавам се от нещо, махам го от главата си 48. to give one's hand (up) on it обещавам тържествено, вричам се 49. to give one's hand to давам ръката си на, съгласявам се да се оженя за 50. to give someone a good/big hand посрещам някого с бурни ръкопляскания, аплодирам някого бурно 51. to give/put the last hand to something довършвам/доизкусурявам/слагам последните щрихи на нещо 52. to go on o/s hands and knees лазя на четири краха (при търсене на нещо), прен. моля коленопреклонно 53. to have a hand in something имам пръст в нещо 54. to have in hand имам (на разположение) 55. to have one's hand in във форма съм 56. to have one's hands full имам много работа/грижи 57. to have someone in the hollow of one's hand държа някого в ръцете си, имам пълна власт над някого 58. to hold one's hand пасувам, въздържам се 59. to keep one's hand in упражнявам се, поддържам си формата 60. to lend/give/bear someone a (helping) hand помагам някому 61. to lift (up) /rafae one's hand against someone вдигам ръка срещу някого 62. to live from hand to mouth живея ден за ден, каквото изчукам изпукам 63. to play a good hand играя добре 64. to play for one's own hand 65. to set one's hand to слагам подписа си на 66. to take something /someone in hand заемам се с нещо/някого 67. to take something off someone's hands освобождавам/отървавам някого от грижата за нещо 68. to take something out of someone's hand снемам отговорността за нещо от някого 69. to write (in) a small hand пиша ситно/дребно 70. two portraits by the same hand два портрета от същия автор 71. under your hand and seal с вашия подпис и лечат 72. winter is at hand зимата наближава 73. with a sparing hand икономично, пестеливо 74. with open hand с широка ръка, щедро 75. в обстоятелствени изрази 76. източник 77. карти ръка, карти (които получава всеки играч) 78. майстор, автор 79. мор. свивам, прибирам (платно) 80. направляван с ръка hand of bananas кичур банани 81. подавам, поднасям 82. подпис 83. почерк 84. работник, работна ръка, моряк 85. сръчност, умение, ръка, майсторство 86. страна
  * * *
  hand[hænd] I. n 1. ръка (от китката надолу); предна лапа на животно; прен. ръка, власт; the \hand of God пръст Божи; an open \hand щедра (широка) ръка; a light \hand лека ръка, ловкост, сръчност; деликатност, такт; a heavy ( iron) \hand прен. желязна ръка; тирания, деспотизъм; dead \hand 1) негативно влияние, "спирачка"; 2) = mortmain; to win \hands down побеждавам (спечелвам победа) без всякакви усилия; \hands off не пипай! \hands up горе ръцете! предай се! вдигнете ръцете! (за гласуване); here's my \hand on it ето ръката ми, съгласен съм; обещавам; to give up o.'s \hand (up)on s.th. обещавам тържествено, вричам се; in the turn( ing) of a \hand мигновено, докато усетиш; a show of \hands гласуване с вдигане на ръка, открито (явно) гласоподаване; a high \hand арогантност, надменност; нахалство; произвол; деспотично държание ( отношение); to carry off with a high \hand върша ( нещо) произволно; with a sparing \hand икономично, пестеливо; with both \hands с все сила; to bite the \hand that feeds you показвам черна неблагодарност; to change \hands минавам от една ръка в друга (от един собственик в друг); to fold o.'s \hands скръствам ръце (и прен.); бездействам, нищо не правя; to gain ( have, get) the upper \hand, to have the better (ост. the higher) \hand удържам победа, вземам надмощие (връх) (над); to take s.th. off s.o.'s \hands освобождавам (отървам) някого от грижата за нещо; the children are off my \hands now вече не е необходимо да се грижа за децата; to give a helping \hand to s.o., to bear ( lend, give) s.o. a \hand помагам на някого; to give o.'s \hand to давам ръката си на, съгласявам се да се оженя за; to give s.o. the glad \hand ам. посрещам (приемам) топло (сърдечно); to give s.o. a free \hand давам картбланш някому; to go on o.'s \hands and knees лазя на четири крака; time hangs heavily on my \hands чудя се какво да правя с времето си, времето ми минава много бавно; to have a \hand like a foot насърчен съм; to have a \hand in s.th. имам пръст в нещо; to have ( keep) o.'s \hand in във форма съм; to have o.'s \hands full имам много работа (грижи); to have o.'s \hands tied вързани ми са ръцете (и прен.); to have s.o. in the hollow ( palm) of o.'s \hand държа някого в ръцете си, имам пълна власт над някого; to lay \hands on хващам, пипвам, слагам ръка на; to lay violent \hands on хващам насила; употребявам насилие спрямо; to lay violent \hands on o.s. посягам (слагам край) на живота си; to lift ( lift up, put forth, raise, stretch forth) o.'s \hand against s.o. вдигам ръка срещу някого; not to lift a \hand не си мръдвам пръста; to live by o.'s \hands изкарвам си хляба със собствените си ръце (труд); to live from \hand to mouth живея от ден за ден; каквото изчуквам, изпуквам; to put o.'s \hand to the plough залавям се за работа; to receive s.th. at the \hands of s.o. получавам нещо от (ръцете на) някого; to set ( put) o.'s \hands at a task започвам (заемам се, залавям се с) работа; to strengthen s.o.'s \hand подпомагам (оказвам помощ на) някого; to give s.o. a big \hand аплодирам шумно (ентусиазирано); to sit on o.'s \hands аплодирам вяло (без ентусиазъм); бездействам, седя със скръстени ръце; to take ( lead) s.o. by the \hand хващам (водя) някого за ръка; to take a \hand in намесвам се в, участвам в; to try o.'s \hand at опитвам се в, опитвам си силите в; to turn o.'s \hand to върша, заемам се с; he can turn his \hand to anything за всичко го бива; всякаква работа може да върши; to wash o.'s \hands (of) прен. измивам си ръцете, свалям от себе си отговорността (за); 2. в обстоят. изрази: at \hand наблизо, под ръка; winter is at \hand зимата наближава; close ( near) at \hand близко (по време или място); by \hand с ръка, на ръка; made by \hand ръчна изработка; to bring up ( feed) a child by \hand отглеждам дете с биберон, храня изкуствено; to send a letter by \hand изпращам писмо по човек (по куриер); from \hand to \hand от ръка на ръка, от човек на човек, от един собственик на друг; in \hand 1) с ... в ръка; hat in \hand с шапка в ръка; 2) наличен; cash ( stock) in \hand налични суми (стоки); the question ( matter) in \hand разглежданият въпрос; to take s.th. in \hand заемам се с нещо; to have in \hand имам на разположение, разполагам с; контролирам, държа под контрол; to have a piece of work in \hand работя върху нещо; the business is in \hand въпросът се разглежда; to keep a horse well in \hand здраво държа юздите на кон, здраво управлявам кон; to keep o.s. well in \hand владея се; the situation is well in \hand положението е овладяно; to be in \hand принуден съм да върна топката в полукръга, от който съм започнал (в билярда); off \hand вж offhand; on \hand наличен, на разположение, на склад; supplies on \hand налични запаси; work on \hand текуща работа, работа, с която се занимавам в момента; to have s.th. on o.'s \hands имам да свършвам (да се грижа за) нещо; to have an hour on o.'s \hands имам един час свободно време; out of \hand изведнъж, без подготовка, изненадващо; който не може да се контролира, изтърван; to shoot s.o. out of \hand застрелвам някого веднага, без много да се церемоня (без да ми мигне окото); to get out of \hand преставам да се подчинявам на дисциплина; разхайтвам се, разгащвам се; to \hand: to come to \hand пристига, получава се (за писмо и пр.); намира се, излиза; ready to o.'s \hand наблизо, под ръка, на разположение; \hand and glove, \hand in glove много близък, интимен ( with, together); \hand and foot: to serve ( wait on) s.o. \hand and foot угаждам на някого, изпълнявам всички прищевки на някого; \hand in \hand ръка за ръка; в съгласие; \hand over \hand ( fist) много бързо; \hand to \hand ръкопашен (за бой); 3. работник, работничка, работна ръка; моряк; майстор; \hands wanted търсят се работници; factory \hands, field \hands фабрични (земеделски) работници; a ship's \hands екипаж на кораб; all \hands on deck! целият екипаж (всички) на палубата! to be a good ( great) \hand at голям майстор съм в (на), бива ме в; to be a new \hand at новак съм в; to be an old \hand опитен човек; рецидивист; безстрашен (дързък, нахален) човек; green \hand новак, неопитен работник; 4. източник; at first ( second) \hand от първа (втора) ръка (за сведения и пр.); 5. почерк; a big ( small, round) \hand едър (дребен, закръглен) почерк; to write (in) a small \hand пиша ситно (дребно); in o.'s own \hand със собствената си ръка (почерк); собственоръчно; 6. подпис; to set o.'s \hand to слагам подписа си на; under your \hand and seal с Вашия подпис и печат; 7. страна; on the right/left \hand отдясно (ляво), от дясната (лявата) страна; on all \hands, on every \hand от всички страни; a fact admitted on all \hands всепризнат факт; on the one ( the other) \hand от една (от друга) страна; on either \hand от двете страни; 8. карти ръка (карти, които получава всеки играч); to have a wretched \hand имам лоши (ужасни) карти; to call ( declare, show) o.'s \hand откривам (разкривам) си картите (и прен.); to force s.o.'s \hand принуждавам някого да си разкрие картите (и прен.); a nap \hand хубави (отлични) карти; прен. изгодно положение; to play a good \hand играя добре; to play into one another's \hands помагаме си, поддържаме се, подкрепяме се; to overplay o.'s \hands отивам твърде далеч; to play a lone \hand действам сам; to play into s.o.'s \hand наливам вода в чужда мелница; to play o.'s \hand for all it is worth използвам напълно възможностите си, пускам в ход всички средства; to throw in o.'s \hand отказвам се, предавам се, вдигам ръце; the elder ( younger) \hand играч, който започва първи (втори) (когато играят двама); the eldest ( youngest) \hand играч, който започва първи (последен) (когато играят повече от двама); 9. игра, партия; let's have a \hand of poker да изиграем една партия покер; 10. мярка (около 10 см) за измерване височина на кон; 11. стрелка (на часовник); крило (на семафор); стрела (на пътен знак); изображение на ръка с насочен пръст; 12. театр. sl аплодисменти; овации; big \hand посрещам някого с бурни аплодисменти, аплодирам някого бурно; 13. тех. характеристика на режещ инструмент (ляв, десен); 14. тех. направление (напр. на винтова линия15. ам. хенд (единица за дължина: 101,6 mm); 16. attr ръчен; портативен; който се направлява с ръка; \hand luggage ръчен багаж; \hand stoking ръчно палене; a \hand of bananas кичур банани; a \hand of tobacco една шепа тютюневи листа; Bloody H. хералд. червена ръка (емблема на баронет); II. v 1. (пре)давам, връчвам (to); 2. подавам; 3. изпращам (с писмо и пр.); to \hand it to s.o. признавам превъзходството на някого; for craft we must \hand it to him трябва да признаем, че по майсторлък ни надминава; to \hand a sail мор. свивам (прибирам) платно;

  English-Bulgarian dictionary > hand

 • 16 turn

  {tə:n}
  I. 1. въртя (се), завъртам (се), обръщам (се), отвръщам (поглед и пр.)
  my head TURNs вие ми се свят
  to TURN someone's head/brain правя да се замае главата на някого, прен. карам някого да се главозамае
  success has TURN ed his head той се e главозамаял от успеха си
  my stomach TURNs at the thought, the thought TURNs my stomach лошо ми става/повръща ми се при мисълта
  the key will not TURN in the lock ключът не се превъртява
  2. обръщам (дреха)
  3. извивам (се), to twist and TURN вия се, извивам (за път и пр.), прен. шикалкавя, усуквам го
  4. извивам (се), навяхвам (се) (за ръка, крак)
  5. завивам зад (ъгъл и пр.)
  to TURN the enemy's flank/position обхождам/фланкирам неприятеля
  to TURN someone's flank надхитрям някого, надвивам някого в спор, оборвам го
  6. достигам (възраст и пр.)
  it has just TURNed five минава пет часа
  he has not yet TURNed thirty той още не e стигнал тридесетте
  7. отправям (се), насочвам (се), обръщам (се)
  to TURN one's steps towards тръгвам за, отправям се към
  8. превръщам (се)
  to TURN into English превеждам на английски
  9. променям (се), променлив съм, изменям се, ставам
  променям цвета си (за листа), to TURN pale побледнявам
  to TURN Moslem ставам мохамеданин
  10. превръщам се в, ставам (предател и пр.)
  11. развалям се, прокисвам, вкисвам, правя да прокисне и пр
  12. режа на струг, стругувам
  13. предавам красива форма на, заглаждам, закръглям
  14. оформям добре/хубаво (фраза, епиграма и пр.)
  15. прегъвам, свивам
  16. затъпявам, изтъпявам, претъпявам, прен. смекчавам (забележка)
  17. отпращам, изгонвам, прогонвам (и с away)
  18. държа/поддържам в обръщение
  19. получавам, постигам (печалба)
  20. рекуширам, правя да рекушира
  to TURN something in one's mind обмислям/премислям нещо
  not to know which way/where to TURN не зная какво да правя/как да постъпя/къде да търся/към кого да се обърна за помощ
  to TURN the day изменям съотношението на силите
  turn about обръщам се кръгом (и воен.), заповядвам да се обърне кръгом
  about TURN! кръгом! представям в нова светлина, изопачавам (довод и пр.)
  turn against настройвам/обръщам се срещу/против
  turn around обръщам (се), променям мнението си, правя обрат
  turn aside обръщам (се) /извръщам (се) настрана, отклонявам (се)
  II. 1. въртене
  on the TURN в момент на въртене/обръщане/разваляне и пр
  2. обръщане
  right/left/about TURN обръщане надясно/наляво/кръгом
  3. завой, извивка, чупка (на улица, река и пр.), намотка, навивка
  4. връщане назад, промяна, изменение, обрат
  a TURN of the tide прен. превратност, обрат, (не) успех
  to take a TURN for the better/worse подобрявам се/влошавам се
  5. услуга
  to do someone a good/bad, ill TURN правя на някого добра/лоша услуга
  one good TURN deserves another услуга за услуга
  6. насока, направление
  7. ред, смяна
  in TURN поред
  by TURNs поред, чрез редуване
  (TURN and) TURN about един след друг на равни интервали
  to take TURNs (about) редуваме се, сменяме се (with с)
  out of TURN не по реда си, ненавременно
  8. склонност, тенденция, способност, умение
  he is with a mechanical TURN той има наклонност към техниката
  the boat has a good TURN of speed лодката може да се движи много бързо
  9. стил, маниер, характер, форма, строеж (на фраза)
  he has a peculiar TURN of mind той e особен
  10. разходка, обиколка
  to go for/take a TURN отивам на разходка, разхождам се
  11. номер от програма
  short TURNs песни, рецитации и пр.
  the star TURN of a programme главният номер/централната фигура на програма
  12. цел, особена нужда
  this book will serve my TURN тази книга ще ми послужи/ще ми свърши работа
  13. разг. удар, разтърсване, шок
  the news gave her quite a TURN новината я потресе
  14. пристъп на (болест, слабост, замайване)
  15. намотка (на въже, жица и пр.)
  16. печ. обърната буква
  at every TURN на всяка крачка, много често, постоянно
  to a TURN готв. точно колкото трябва, идеално (сварено, опечено и пр.)
  * * *
  {tъ:n} v 1. въртя (се), завъртам (се); обръщам (се); отвръщам (п(2) {tъ:n} n 1. въртене; on the turn в момент на въртене/обръщане/р
  * * *
  устремявам; струговам; точа; склонност; ред; обрат; обръщам; обръщане; отправям; преобръщам; премятам; превръщам; въртене; въртя; променям; завъртам; завой; завивам; насока; наклонност; насочвам;
  * * *
  1. (turn and) turn about един след друг на равни интервали 2. 1 държа/поддържам в обръщение 3. 1 затъпявам, изтъпявам, претъпявам, прен. смекчавам (забележка) 4. 1 намотка (на въже, жица и пр.) 5. 1 номер от програма 6. 1 отпращам, изгонвам, прогонвам (и с away) 7. 1 оформям добре/хубаво (фраза, епиграма и пр.) 8. 1 печ. обърната буква 9. 1 получавам, постигам (печалба) 10. 1 прегъвам, свивам 11. 1 предавам красива форма на, заглаждам, закръглям 12. 1 пристъп на (болест, слабост, замайване) 13. 1 развалям се, прокисвам, вкисвам, правя да прокисне и пр 14. 1 разг. удар, разтърсване, шок 15. 1 режа на струг, стругувам 16. 1 цел, особена нужда 17. 20. рекуширам, правя да рекушира 18. a turn of the tide прен. превратност, обрат, (не) успех 19. about turn! кръгом! представям в нова светлина, изопачавам (довод и пр.) 20. at every turn на всяка крачка, много често, постоянно 21. by turns поред, чрез редуване 22. he has a peculiar turn of mind той e особен 23. he has not yet turned thirty той още не e стигнал тридесетте 24. he is with a mechanical turn той има наклонност към техниката 25. i. въртя (се), завъртам (се), обръщам (се), отвръщам (поглед и пр.) 26. ii. въртене 27. in turn поред 28. it has just turned five минава пет часа 29. my head turns вие ми се свят 30. my stomach turns at the thought, the thought turns my stomach лошо ми става/повръща ми се при мисълта 31. not to know which way/where to turn не зная какво да правя/как да постъпя/къде да търся/към кого да се обърна за помощ 32. on the turn в момент на въртене/обръщане/разваляне и пр 33. one good turn deserves another услуга за услуга 34. out of turn не по реда си, ненавременно 35. right/left/about turn обръщане надясно/наляво/кръгом 36. short turns песни, рецитации и пр 37. success has turn ed his head той се e главозамаял от успеха си 38. the boat has a good turn of speed лодката може да се движи много бързо 39. the key will not turn in the lock ключът не се превъртява 40. the news gave her quite a turn новината я потресе 41. the star turn of a programme главният номер/централната фигура на програма 42. this book will serve my turn тази книга ще ми послужи/ще ми свърши работа 43. to a turn готв. точно колкото трябва, идеално (сварено, опечено и пр.) 44. to do someone a good/bad, ill turn правя на някого добра/лоша услуга 45. to go for/take a turn отивам на разходка, разхождам се 46. to take a turn for the better/worse подобрявам се/влошавам се 47. to take turns (about) редуваме се, сменяме се (with с) 48. to turn into english превеждам на английски 49. to turn moslem ставам мохамеданин 50. to turn one's steps towards тръгвам за, отправям се към 51. to turn someone's flank надхитрям някого, надвивам някого в спор, оборвам го 52. to turn someone's head/brain правя да се замае главата на някого, прен. карам някого да се главозамае 53. to turn something in one's mind обмислям/премислям нещо 54. to turn the day изменям съотношението на силите 55. to turn the enemy's flank/position обхождам/фланкирам неприятеля 56. turn about обръщам се кръгом (и воен.), заповядвам да се обърне кръгом 57. turn against настройвам/обръщам се срещу/против 58. turn around обръщам (се), променям мнението си, правя обрат 59. turn aside обръщам (се) /извръщам (се) настрана, отклонявам (се) 60. връщане назад, промяна, изменение, обрат 61. достигам (възраст и пр.) 62. завивам зад (ъгъл и пр.) 63. завой, извивка, чупка (на улица, река и пр.), намотка, навивка 64. извивам (се), to twist and turn вия се, извивам (за път и пр.), прен. шикалкавя, усуквам го 65. извивам (се), навяхвам (се) (за ръка, крак) 66. насока, направление 67. обръщам (дреха) 68. обръщане 69. отправям (се), насочвам (се), обръщам (се) 70. превръщам (се) 71. превръщам се в, ставам (предател и пр.) 72. променям (се), променлив съм, изменям се, ставам 73. променям цвета си (за листа), to turn pale побледнявам 74. разходка, обиколка 75. ред, смяна 76. склонност, тенденция, способност, умение 77. стил, маниер, характер, форма, строеж (на фраза) 78. услуга
  * * *
  turn[tə:n] I. v 1. въртя (се); обръщам (се); отвръщам (поглед и пр.); to \turn the leaves of a book прелиствам страници; to \turn a deaf ear to оставам глух за; to \turn tail обръщам се, избягвам; to \turn s.th. upside down обръщам нещо с главата надолу; to \turn o.s. inside out разг. правя всичко възможно, давам мило и драго, преобръщам света; to \turn a place inside out ( upside down) претърсвам, преравям, обръщам (стая и пр.) с главата надолу; to \turn the scale(s) накланям везните (и прен.); my head \turns вие ми се свят; to \turn s.o.'s head карам някого да се главозамае; завъртам главата на някого; my stomach \turns at the thought, the thought \turns my stomach лошо ми става при мисълта; to \turn s.o.'s brain подлудявам някого; 2. обръщам дреха; to \turn o.'s coat прен. пребоядисвам се; \turned comma обърната запетая (вид кавички); 3. извивам се; to twist and \turn прен. шикалкавя; 4. завивам; to \turn a ( the) corner завивам зад ъгъла; прен. преминавам криза; прескачам трапа; to \turn the enemy's flank ( position) фланкирам (обхождам) неприятеля; 5. достигам (възраст, момент и пр.); it has just \turned 7 едва минава седем часа; he has not yet \turned fifty той още не е минал 50-те; 6. отправям (се), насочвам (се) (поглед и пр.); обръщам се към; to \turn o.'s steps towards отивам, насочвам се към; 7. превръщам (се); to \turn water into wine библ. превръщам водата във вино; to \turn into French превеждам на френски; 8. променям (се), изменям (се); ставам (като спомагателен глагол); to \turn dangerous ставам опасен; to \turn traitor ставам предател; to \turn s.o. green with envy накарвам някого да позеленее от завист; luck has \turned щастието ми изневери; 9. вкисвам, развалям се (за храна); the milk has \turned ( sour) млякото е прокиснало; 10. струговам, обработвам на струг; 11. заглаждам, закръглям; придавам красива форма (на предмет); изразявам добре, хубаво (фраза, епиграма и пр.); to \turn a compliment правя фин комплимент; to \turn an honest penny припечелвам нещичко; to \turn sour on s.o. опротивявам на някого; to \turn the day against изменям съотношението на силите; to \turn turtle преобръщам се, прекатурвам се; the tide has \turned прен. нещата се изменят; the worm \turns и на най-търпеливия се изчерпва търпението; II. n 1. въртене; оборот; on the \turn в момент на въртене (обръщане, вкисване и пр.); 2. обръщане; right ( left, about) \turn обръщане надясно (наляво, кръгом); 3. завой, извивка, чупка (на улица, река и пр.); намотка, навивка; 4. връщане назад, обрат; промяна, изменение; прен. повратна точка; the \turn of the tide прен. превратност, неуспех; the patient has taken a \turn for the better ( worse) болният се подобрява (влошава); 5. услуга, помощ, съдействие; to do s.o. a good ( bad, ill) \turn правя на някого добра (лоша) услуга; one good \turn deserves another услуга за услуга; 6. насока, направление; 7. ред, смяна; in \turn поред; by \turns поред; с редуване; \turn and \turn about редуващи се; to take \turns редуваме се, сменяме се; out of \turn не по реда си; 8. наклонност, склонност, тенденция; способност, умение; he is of a mechanical \turn интересува се от машини (техника); the car has a good \turn of speed колата може да се движи много бързо; 9. стил, маниер, характер; форма, строеж (на фраза); he has a peculiar \turn of mind особен е; 10. разходка; обиколка; to take ( go for) a \turn разхождам се (отивам на разходка); 11. пореден номер в програма; short \turns песни, рецитации и пр., номера; 12. цел; особена нужда; to serve o.'s \turn послужва ми добре; 13. разг. удар, разтърсване, нервно сътресение; пристъп, шок, припадък; it gave me quite a \turn доста ме поразтърси; 14. печ. обърната буква (като знак за временно липсваща буква); 15. pl мензис, менструация; at every \turn на всяка крачка, постоянно; done to a \turn опечено точно колкото трябва; to do a hand's \turn правя машинално усилие, мръдвам си пръста; not to do a hand's \turn седя със скръстени ръце; \turn of mind начин на мислене, манталитет.

  English-Bulgarian dictionary > turn

 • 17 as

  {æz.əz}
  1. както, каквото, какъвто
  AS things go както вървят работите
  AS it is при това положение, и без това, така, и така
  AS it stands/is (така) както е
  do AS you are told прави каквото ти казват
  AS best you can както/доколкото можеш
  AS above както по-горе
  AS before както преди
  AS the case may be според случая
  AS was already mentioned както вече се каза/спомена
  he is a pianist AS is his wife той е пианист, както и жена му/като жена си
  2. като, като например
  I had the same trouble AS you имах същите неприятности като тебе
  countries in the north of Europe, AS Finland страни в Северна Европа, като например Финландия
  3. като (в качеството си на), както
  след глаголи като regard, view, represent и пр. като, за
  AS a picture it is no good като картина не струва
  it can be used AS a knife може да се използува като/за нож
  to regard someone AS a fool смятам някого за глупак
  to treat someone AS an equal отнасям се към някого като към равен
  AS such като такъв
  4. за време като, както, когато
  AS I came in като влязох
  AS I was walking along както (си) вървях
  5. за причина тъй като, том като
  AS you are tired, you'd better lie down щом/тъй като си уморен, добре е да си легнеш
  6. макар и, колкото и
  busy/young/old AS he is колкото и да е зает/млад/стар, макар и зает/млад/стар
  much AS I like it колкото и да го харесвам, макар и да го харесвам
  strange AS it may seem колкото и странно да изглежда
  7. so AS to с inf (зa) да, (та) да
  be so good AS to бъди така добър да
  he stood up so AS to see better той стана, за да вижда по-добре
  don't behave so AS to annoy him не се дръж така, че даго дразниш
  8. AS... AS, not so... AS толкова... колкото/като
  AS much AS you like колкото искаш
  it is not so/AS easy AS you think не е толкова лесно, колкото си мислиш
  he is AS tall AS I той е толкова висок, колкото и аз, той е висок колкото мен
  AS far AS до (за място), доколкото
  AS far AS I know доколкото знам
  AS far/in so far/so far AS lam concerned що се отнася до мен
  AS good AS все едно, че
  AS good AS dead все едно, че е умрял
  AS early AS, AS far back AS още през
  AS long AS докато
  AS late AS чак/едва през/в
  AS soon AS щом (като)
  AS soon/early AS possible колкото може по-рано
  9. с предл.
  AS against срещу, в сравнение с
  AS for а пък. колкото за
  AS for you I never want to see you again колкото за геб, не искам да те видя вече
  AS from/aм, of от (за време)
  AS from today (смятано) от днес
  AS to колкого за, що се отнася до, относно
  he said nothing AS to whether he would come той не каза нищо за това., дали ще дойде
  we could not decide AS to which was the best не можехме да решим кое е най-хубавото
  10. AS if/though като че ли, сякаш
  AS it were така да се каже
  AS regards що се отнася до
  AS well също, и
  AS yet досега
  I thought AS much така си и мислех
  * * *
  {az.ъz} adv, cj, rel pron 1. както; каквото; какъвто; as things go
  * * *
  що; както; като;
  * * *
  1. as... as, not so... as толкова... колкото/като 2. as a picture it is no good като картина не струва 3. as above както по-горе 4. as against срещу, в сравнение с 5. as before както преди 6. as best you can както/доколкото можеш 7. as early as, as far back as още през 8. as far as i know доколкото знам 9. as far as до (за място), доколкото 10. as far/in so far/so far as lam concerned що се отнася до мен 11. as for you i never want to see you again колкото за геб, не искам да те видя вече 12. as for а пък. колкото за 13. as from today (смятано) от днес 14. as from/aм, of от (за време) 15. as good as dead все едно, че е умрял 16. as good as все едно, че 17. as i came in като влязох 18. as i was walking along както (си) вървях 19. as if/though като че ли, сякаш 20. as it is при това положение, и без това, така, и така 21. as it stands/is (така) както е 22. as it were така да се каже 23. as late as чак/едва през/в 24. as long as докато 25. as much as you like колкото искаш 26. as regards що се отнася до 27. as soon as щом (като) 28. as soon/early as possible колкото може по-рано 29. as such като такъв 30. as the case may be според случая 31. as things go както вървят работите 32. as to колкого за, що се отнася до, относно 33. as was already mentioned както вече се каза/спомена 34. as well също, и 35. as yet досега 36. as you are tired, you'd better lie down щом/тъй като си уморен, добре е да си легнеш 37. be so good as to бъди така добър да 38. busy/young/old as he is колкото и да е зает/млад/стар, макар и зает/млад/стар 39. countries in the north of europe, as finland страни в Северна Европа, като например Финландия 40. do as you are told прави каквото ти казват 41. don't behave so as to annoy him не се дръж така, че даго дразниш 42. he is a pianist as is his wife той е пианист, както и жена му/като жена си 43. he is as tall as i той е толкова висок, колкото и аз, той е висок колкото мен 44. he said nothing as to whether he would come той не каза нищо за това., дали ще дойде 45. he stood up so as to see better той стана, за да вижда по-добре 46. i had the same trouble as you имах същите неприятности като тебе 47. i thought as much така си и мислех 48. it can be used as a knife може да се използува като/за нож 49. it is not so/as easy as you think не е толкова лесно, колкото си мислиш 50. much as i like it колкото и да го харесвам, макар и да го харесвам 51. so as to с inf (зa) да, (та) да 52. strange as it may seem колкото и странно да изглежда 53. to regard someone as a fool смятам някого за глупак 54. to treat someone as an equal отнасям се към някого като към равен 55. we could not decide as to which was the best не можехме да решим кое е най-хубавото 56. за време като, както, когато 57. за причина тъй като, том като 58. както, каквото, какъвто 59. като (в качеството си на), както 60. като, като например 61. макар и, колкото и 62. с предл 63. след глаголи като regard, view, represent и пр. като, за
  * * *
  as[æz - силна форма, əz - слаба форма] I adv, cj, pron 1. както, според както, каквото; \as things go както вървят работите; \as it is при това положение, и без това; и така, и така; \as it stands (is) както е; \as people say както казват хората, според хората; do \as he tells you прави каквото ти казва; \as best you can както можеш; \as usual ( always, ever) както винаги; \as above както по-горе; \as the case may be според случая; 2. като, като напр. a country such \as Spain страна като (напр.) Испания; I had the same trouble \as you had имах същите неприятности като теб; 3. като (в качеството на), както; he played \as never before игра както никога до тогава; \as a musician he is no good като музикант нищо не струва; \as such като такъв; 4. като, както (когато, докато); \as I was coming home I met Bill срещнах Бил като се прибирах; 5. тъй като; \as she is ill, we' ll go alone тъй като тя е болна, ще отидем сами; 6. макар и; колкото и; макар че; busy \as he is, he is sure to come макар и да е зает, той ще дойде непременно; strange \as it may seem it is true колкото и да изглежда странно, вярно е; 7. c inf: we started early so \as to arrive in time тръгнахме рано, за да пристигнем навреме; be so good \as to бъди любезен да, бъди така добър да; 8.: \as... \as, not so (\as) ... \as (толкова) ... колкото, като; \as much \as you like колкото искаш; \as large \as life в естествена големина; I am \as old \as you аз съм на твоята възраст; \as far \as доколкото; \as (so, in so) far \as I am concerned колкото се отнася до мен; \as good \as все едно, че; he is \as good \as dead той все едно, че е умрял; \as early ( far back) \as още през; \as late \as още (чак) през; \as long \as докато; \as soon \as щом (като); \as soon ( early) \as possible колкото се може по-рано; 9. с предлог: \as against срещу, в сравнение с; \as for а пък, колкото за; \as from today от днес; \as of now ам. сега засега; \as per търг. според, съгласно; \as per usual шег. както винаги; \as to колкото за, що се отнася до, относно; he said nothing \as to weather he will go той не каза нищо относно заминаването си; \as if, \as though като че ли; \as it were като че ли, така да се каже; \as you were воен. команда "остави"; \as regards колкото се отнася до; \as well също; take this \as well вземи и това; все едно, също така добре; най-добре; you might \as well say no все едно да кажеш не, най-добре кажи не; \as yet досега, още; there has been no trouble - \as yet! няма неприятности - поне засега! I thought \as much така си и мислех. II [æs] n дребна римска медна монета.

  English-Bulgarian dictionary > as

 • 18 job

  {dʒɔb}
  I. 1. работа, занимание
  to do a JOB върша/свършвам работа
  to be on the JOB работя върху нещо, работя, в действие съм (за механизъм)
  JOB of work работа (определена)
  by the JOB на акорд/парче
  to make a good/fine/clean JOB of something добре свършвам нещо
  to make a bad JOB of something лошо свършвам/оплесквам нещо
  2. работа, служба, място, занаят
  to be out of a JOB без работа съм
  JOB s for the boys sl. Служби за поддръжниците (на политик) /за свои хора
  3. тежка работа/задача, зор
  it's quite a JOB getting there никак не e лесно да се стигне там
  I had a JOB to доста зор видях, докато
  4. задължение, отговорност
  5. гешефти, афера, нечиста сделка
  6. sl. кражба, престъпно деяние
  7. печ. акцидентна работа
  8. тех. детайл, част, изделие
  9. attr наемен, нает за определено време, на акорд/парче
  JOB lot разнородни предмети (особ. при търг), евтина несортирана стока
  a my new car is a lovely JOB новата ми кола e чудо/чудесна
  it's a good JOB that хубаво/добре, че, имахме късмет, че
  that's a good JOB! and a good JOB too! хубаво! така трябваше! bad JOB лоша/изгубена работа
  that's a bad JOB for you това e лошо/неприятно за теб
  to give something /someone up as a bad JOB отказвам се от нещо/някого, понеже го смятам за загубена работа/за непоправим
  to do someone's JOB (for him) sl. върша работата на някого, справям се с някого, светявам маслото някому, виждам сметката на някого
  that's just the JOB sl. точно това се искаше
  II. 1. работя нередовно, върша каквато работа намеря
  2. работя на акорд/парче, наемам работници на акорд
  3. правя гешефти, измамвам, играя на борсата, използувам положението си за лични цели
  he JOBbed his brother into a well-paid post той настани брат си на добре платена служба
  to JOB someone off отървавам се от някого по нечестен начин
  4. работя/служа като търговски посредник
  5. Давам под наем (коне и коли), прекупувам и препродавам
  6. свършвам (работа)
  III. v (-bb-) мушкам, смушквам, ръгам, сръгвам (at)
  IV. 1. мушкане, смушкване, сръгване
  2. Дръпване на юздечката
  V. 1. библ. Йов
  2. прен. много търпелив човек
  JOB's comforter човек, който вместо да утеши някого, засилва мъката му
  JOB's news лоша вест
  JOB's post носител на тъжна/лоша вест
  * * *
  {jъb} n 1. работа, занимание; to do a job върша/свършвам работа;(2) {jъb} v (-bb-) 1. работя нередовно; върша каквато работа н{3} {jъb} v (-bb-) мушкам, смушквам, ръгам, сръгвам (at).{4} {jъb} n 1. мушкане, смушкване, сръгване; 2. Дръпване на юз{5} {joub} n 1. библ. Йов; 2. прен. много търпелив човек; job 's
  * * *
  сръгвам; смушкване; смушквам; ръгане; служба; ръгам; отговорност; афера; работа; детайл; задължение; занимание; занаят;
  * * *
  1. a my new car is a lovely job новата ми кола e чудо/чудесна 2. attr наемен, нает за определено време, на акорд/парче 3. by the job на акорд/парче 4. he jobbed his brother into a well-paid post той настани брат си на добре платена служба 5. i had a job to доста зор видях, докато 6. i. работа, занимание 7. ii. работя нередовно, върша каквато работа намеря 8. iii. v (-bb-) мушкам, смушквам, ръгам, сръгвам (at) 9. it's a good job that хубаво/добре, че, имахме късмет, че 10. it's quite a job getting there никак не e лесно да се стигне там 11. iv. мушкане, смушкване, сръгване 12. job lot разнородни предмети (особ. при търг), евтина несортирана стока 13. job of work работа (определена) 14. job s for the boys sl. Служби за поддръжниците (на политик) /за свои хора 15. job's comforter човек, който вместо да утеши някого, засилва мъката му 16. job's news лоша вест 17. job's post носител на тъжна/лоша вест 18. sl. кражба, престъпно деяние 19. that's a bad job for you това e лошо/неприятно за теб 20. that's a good job! and a good job too! хубаво! така трябваше! bad job лоша/изгубена работа 21. that's just the job sl. точно това се искаше 22. to be on the job работя върху нещо, работя, в действие съм (за механизъм) 23. to be out of a job без работа съм 24. to do a job върша/свършвам работа 25. to do someone's job (for him) sl. върша работата на някого, справям се с някого, светявам маслото някому, виждам сметката на някого 26. to give something /someone up as a bad job отказвам се от нещо/някого, понеже го смятам за загубена работа/за непоправим 27. to job someone off отървавам се от някого по нечестен начин 28. to make a bad job of something лошо свършвам/оплесквам нещо 29. to make a good/fine/clean job of something добре свършвам нещо 30. v. библ. Йов 31. Давам под наем (коне и коли), прекупувам и препродавам 32. Дръпване на юздечката 33. гешефти, афера, нечиста сделка 34. задължение, отговорност 35. печ. акцидентна работа 36. правя гешефти, измамвам, играя на борсата, използувам положението си за лични цели 37. прен. много търпелив човек 38. работа, служба, място, занаят 39. работя на акорд/парче, наемам работници на акорд 40. работя/служа като търговски посредник 41. свършвам (работа) 42. тежка работа/задача, зор 43. тех. детайл, част, изделие
  * * *
  job[dʒɔb] I. n разг. 1. работа; занимание; задача; a white-collar \job ам. работа в кантора (учреждение); to give s.o. (s.th.) up as a bad \job смятам някого за безнадежден, отказвам се от нещо тъй като го смятам за безнадеждно; to fall ( lie) down on the \job давам си вид че работя, изоставям (зарязвам) работата си, не си давам зор; to be on the \job sl работя върху нещо, полагам големи усилия; a \job of work работа ( определена); by the \job на акорд, на парче; to make a bad \job of свършвам лошо (нещо), оплесквам; the new car is a nice \job новата ми кола е чудесна; just the \job точно това, което се търси, тъкмо каквото трябва; an inside \job работа (т. е. кражба) на вътрешни лица; he is doing a good \job той добре си върши работата, справя се добре; 2. работа, занаят, място, служба; to be out of a \job без работа съм; a fat \job топло местенце, доходна служба; a full-time \job 1) пълен работен ден, пълна заетост; 2) трудоемка задача; \jobs for the boys ( girls) топли местенца, които се дават на хора с връзки (на свои хора); 3. тежка работа (задача), зор; he made it a \job to make both ends meet струваше му доста усилия да свързва двата края; 4. далавера, афера, нечиста сделка; his appointment was a \job назначен бе чрез лични връзки; a put-up \job уговорена сделка; to do a \job on s.o. разг. провалям някого, побеждавам, надхитрям; 5. печ. акциденция; 6. sl обир, взлом; 7. тех. детайл, част; изделие; 8. attr наемен, нает за определено време; a \job lot разнородни предмети (особ. при търг); евтина, несортирана стока; II. v (- bb-) 1. работя нередовно, върша каквато работа намеря; 2. работя на акорд (на парче); наемам работници на акорд; 3. правя далавери (спекулации, афери); играя на борсата; използвам положението си за лични цели; he \jobbed his son into the position той назначи сина си на това място посредством личните си връзки; to \job s.o. off отървавам се от някого по нечестен начин; to \job off продавам на едро (залежали стоки); 4. работя (служа) като търговски посредник; 5. давам под наем (кон, кола); прекупувам и препродавам; 6. свършвам (работа); that \job's \jobbed sl тази (работа) е свършена. III. v мушкам, смушквам, ръгам, сръгвам, бутам (at); IV. n мушкане, смушкване, ръгане, сръгване; дърпане на юздата. V.[dʒoub] n 1. библ. Йов; 2. много търпелив човек.

  English-Bulgarian dictionary > job

 • 19 part

  {pa:t}
  I. 1. част, дял
  in PART отчасти, до известна степен
  it is not bad in PARTs на някои места не е лошо, бива го отчасти
  it is no PART of my intentions нямам намерение
  for the most PART в по-голямата си част, в повечето случаи, обикновено, общо взето, най-вече, главно
  PART of speech грам. част на речта
  2. част, член, орган (на тялото)
  private/privy/secret PARTs полови органи
  3. дял, участие, работа, дълг
  to take PART in участвувам в
  to have a PART in имам дял/участвувам в
  without my taking any PART in it без моето участие, без да участвувам аз
  to have neither PART nor lot/no PART or lot in something нямам нищо общо с нещо
  to do one's PART изпълнявам дълга си, давам своя принос
  it is not my PART to speak about it не е моя работа да говоря за това
  4. роля
  to play a PART играя/изпълнявам роля, прен. преструвам се, разигравам комедия
  5. муз. партия, глас, щим
  to sing in PARTs изпълнявам на няколко гласа (за хор)
  song in three PARTs песен за три гласа
  6. страна (в спор и пр.)
  for my PART що се отнася до мен
  on the one/the other PART от една/от друга страна
  on our/your, etc. PART от наша/твоя и пр. страна
  to take someone's PART, to take PART with someone застъпвам се за някого, вземам страната на някого
  7. рl край, местност
  in foreign PARTs в чужбина/странство
  in our PARTs по нашия край
  8. рl ост. способности
  man of (good) PARTs способен/даровит човек
  man of slender PARTs ограничен/посредствен човек
  9. ам. път (на косата)
  to take something in good PART не се обиждам от нещо, приемам нещо благосклонно
  to take something in bad/ill PART обиждам се от нещо
  II. 1. разделям (се), отделям (се)
  to PART good friends разделяме се като добри приятели
  2. разтварям се, разкъсвам се, скъсвам се
  3. правя път на (косата си)
  4. отклонявам се, разклонявам се (за път и пр.)
  5. ост. деля, разделям, разпределям
  6. ост. отивам си, тръгвам си
  7. разг. давам пари, плащам
  part from разделям се с, напускам, разг. накарвам (някого) да даде/похарчи
  he is not easily PARTed from his money, he is a difficult man to PART from his money стиснат е, не си развързва лесно кесията
  part with отстъпвам, отказвам се от, разделям се с
  he hates to PART with his money разг. стиснат е, никак не обича да дава пари
  III. adv отчасти, наполовина
  * * *
  {pa:t} n 1. част, дял; in part отчасти; до известна степен; it is n(2) {pa:t} v 1. разделям (се), отделям (се); to part good friends р{3} {pa:t} adv отчасти, наполовина.
  * * *
  участие; участък; част; щим; страна; роля; отделям; партия; разтървавам; път; разтрогвам; разтварям; разделям; работа; разклонявам; разлъчвам; разкъсвам; дълг; глас; дял;
  * * *
  1. for my part що се отнася до мен 2. for the most part в по-голямата си част, в повечето случаи, обикновено, общо взето, най-вече, главно 3. he hates to part with his money разг. стиснат е, никак не обича да дава пари 4. he is not easily parted from his money, he is a difficult man to part from his money стиснат е, не си развързва лесно кесията 5. i. част, дял 6. ii. разделям (се), отделям (се) 7. iii. adv отчасти, наполовина 8. in foreign parts в чужбина/странство 9. in our parts по нашия край 10. in part отчасти, до известна степен 11. it is no part of my intentions нямам намерение 12. it is not bad in parts на някои места не е лошо, бива го отчасти 13. it is not my part to speak about it не е моя работа да говоря за това 14. man of (good) parts способен/даровит човек 15. man of slender parts ограничен/посредствен човек 16. on our/your, etc. part от наша/твоя и пр. страна 17. on the one/the other part от една/от друга страна 18. part from разделям се с, напускам, разг. накарвам (някого) да даде/похарчи 19. part of speech грам. част на речта 20. part with отстъпвам, отказвам се от, разделям се с 21. private/privy/secret parts полови органи 22. song in three parts песен за три гласа 23. to do one's part изпълнявам дълга си, давам своя принос 24. to have a part in имам дял/участвувам в 25. to have neither part nor lot/no part or lot in something нямам нищо общо с нещо 26. to part good friends разделяме се като добри приятели 27. to play a part играя/изпълнявам роля, прен. преструвам се, разигравам комедия 28. to sing in parts изпълнявам на няколко гласа (за хор) 29. to take part in участвувам в 30. to take someone's part, to take part with someone застъпвам се за някого, вземам страната на някого 31. to take something in bad/ill part обиждам се от нещо 32. to take something in good part не се обиждам от нещо, приемам нещо благосклонно 33. without my taking any part in it без моето участие, без да участвувам аз 34. ам. път (на косата) 35. дял, участие, работа, дълг 36. муз. партия, глас, щим 37. ост. деля, разделям, разпределям 38. ост. отивам си, тръгвам си 39. отклонявам се, разклонявам се (за път и пр.) 40. правя път на (косата си) 41. рl край, местност 42. рl ост. способности 43. разг. давам пари, плащам 44. разтварям се, разкъсвам се, скъсвам се 45. роля 46. страна (в спор и пр.) 47. част, член, орган (на тялото)
  * * *
  part [pa:t] I. n 1. част, дял, сегмент, фрагмент; (a) \part of it was lost една част от него се изгуби; in \part отчасти; it is not bad in \part на някои места не е лошо; бива го отчасти; dancing is \part of what we teach наред с другите неща даваме и уроци по танци; \part of speech ез. част на речта; 2. част, член, орган (на тялото); ( privy) \parts полови органи; \part and parcel неделима част (of от); spare \parts резервни части; 3. дял, участие, намеса; работа, дълг; to take \part in участвам в; to have a \part in имам дял в, участвам в; to have neither \part nor lot (no \part or lot) in s.th. нямам нищо общо с нещо; to do o.'s \part изпълнявам дълга си, давам своя принос; it is the \part of a wise man to ignore such matters един умен човек не трябва да обръща внимание на такива неща; it is not my \part to speak about it не е моя работа да говоря за това; 4. роля; to play a \part играя (изпълнявам) роля; преструвам се, разигравам комедия; to double a \part дублирам роля; to walk through o.'s \part играя без желание (охота); отнасям се равнодушно към работата си; thinking \part роля без думи; to look the \part 1) съм (изглеждам) внушителен; 2) приличам на, имам характеристиките на; 5. муз. партия; глас; щим; to sing in \parts пея на няколко гласа; 6. страна (в спор и пр.); for my \part що се отнася до мен; on the one ( the other) \part от една (от друга) страна; to take s.o.'s \part, to take \part with s.o. застъпвам се за някого, вземам страната на някого; on our \part от наша страна; there is no objection on their \part от тяхна страна няма възражение; 7. pl край, местност; in foreign \parts в чужбина; in our \parts по нашите места; 8. pl ост. способности; a man of many \parts даровит (талантлив) човек; 9. ам. път (на косата); to take s.th. in good \part не се обиждам от нещо; приемам нещо благосклонно; to take s.th. in bad ( ill) \part обиждам се от нещо; II. v 1. разделям (се), отделям (се); прекратявам, разтрогвам; to \part good friends разделяме се като добри приятели; to \part company разделяме се; прекъсваме отношенията си; 2. разтварям се; разкъсвам се, скъсвам се; her lips \parted in a smile устните ѝ се разтвориха в усмивка; to \part the curtains дръпвам пердетата; 3. правя път (на косата си); 4. отклонявам се, разклонявам се (за път и пр.); 5. ост. деля, разделям, разпределям; 6. ост. отивам си, тръгвам си; 7. рядко умирам; III. adv отчасти, частично, наполовина; \part silk, \part cotton наполовина коприна, наполовина памук.

  English-Bulgarian dictionary > part

 • 20 way

  {wei}
  1. път, пътека, шосе, място за преминаване
  WAY in вход
  WAY out изход (и прен.)
  WAY through пасаж
  the broad WAY прен. пътят на наслажденията
  the narrow/straight WAY прен. трудният път към добродетелта
  the WAY of the Cross рел. Голгота (и прен.)
  on one's WAY to на път/по пътя за
  across/over the WAY отсреща, насреща, оттатък пътя
  by the WAY на/край пътя, между другото, между прочем
  out of the WAY настрани от/не на пътя, отдалечен, затънтен, забутан, необикновен, необичаен, особен
  to be/stand in the WAY преча
  to get in the WAY of стоя на пътя/преча на
  to get out of someone's WAY отстранявам се от пътя на/преставам да преча на някого
  to keep out of someone's WAY отбягвам някого, гледам да не се мяркам пред него
  to clear/pave/smoothe the WAY for разчиствам/откривам пътя за, подготвям почвата за
  to make WAY for давам път/отстъпвам място на
  to make the best of one's WAY бързам, колкото мога
  to make one's WAY in the world пробивам си път в живота, правя кариера
  the WAY of all flesh участта на всичко живо/смъртно
  to go the WAY of all flesh/of nature/of all the earth/of all things умирам, отивам си от този свят
  to go the WAY of all good things пропадам, отивам по дяволите
  to feel/grope one's WAY вървя пипнешком, прен. действувам предпазливо, опитвам терена
  to find one's/its/the WAY попадам, прониквам
  to go one's WAY тръгвам (си), потеглям
  to get/go/take/have one's own WAY действувам самостоятелно, не се вслушвам в съвети, правя каквото/както си искам
  to go all the WAY with someone съгласявам се изцяло с някого
  to go someone's WAY отивам в същата посока с някого
  everything goes his WAY разг. върви му
  to go the right WAY на прав път съм, не съм се заблудил (и прен.)
  to go the wrong WAY сбърквам пътя, попадам в кривото гърло (за храна)
  to go the whole WAY върша нещо изоснови/докрай/както трябва
  to make one's WAY to/toward запътвам се/тръгвам към
  something comes/falls one's way попада ми
  to take one's WAY to/towards тръгвам, вървя, отивам
  to go out one's WAY to do something полагам особени усилия/старания да направя нещо, правя всичко възможно
  2. разстояние
  a little WAY недалеч, наблизо
  a long/good WAY (off) много далеч, надалеч
  to have come/gone a long WAY стигнал съм далеч, напреднал съм
  it's (a long) WAY off perfection далеч не e съвършено
  better by a long WAY далеч по-добър
  this will go a long WAY това ще допринесе много
  to be (a long) WAY above далеч надхвърлям
  to go a long WAY имам голямо влияние/значение, стигам задълго, спорен съм
  not by a long WAY съвсем не
  you are a long WAY out много се лъжеш
  3. направление, посока, курс
  this WAY насам
  that WAY натам
  to look someone's WAY гледам към някого
  every which WAY по всички посоки/направления
  to look the other WAY извръщам поглед, прен. правя се, че не виждам/не забелязвам
  to put someone in the WAY of помагам на/подпомагам някого в (нещо)
  the other WAY (a) round/about (точно) обратно (то)
  4. начин, способ, метод, маниер
  (in) this/that WAY така, по този начин
  in every WAY всячески, по всякакъв начин, във всяко отношение
  all/quite/very much the other WAY съвсем другояче/иначе
  WAYs and means начини, средства, възможности
  committee of WAYs and means бюджетна комисия
  it's not his WAY to be jealous, etc. не му e свойствено/присъщо да завижда и пр.
  it's disgraceful the WAY he drinks, etc. безобразно e как/дето толкова пие и пр
  to have a WAY with one умея да привличам/да се харесвам/да постигам своето
  don't take offence-it's only his WAY не се засягай-той си е такъв/маниерът му е такъв
  to my WAY of thinking според мен, по моему
  there are no two WAYs about it няма две мнения по въпроса
  one WAY or another така или иначе
  to go the right/wrong WAY about something подхващам нещо правилно/неправилно
  hi a WAY до известна степен, в известно отношение/смисъл
  in no WAY в никакво отношение, никак
  no WAY няма начин, невъзможно
  to see one's WAY (clear) to doing something ясно ми е/зная как да направя нещо/как да постъпя, намирам/считам за възможно/виждам възможност да направя нещо
  5. ход, движение, напредване, напредък, инерция
  to get under WAY отплувам, тръгвам на път (за кораб), прен. започвам
  to be under WAY плувам (за кораб), прен. в ход съм
  preparations are under WAY извършват се приготовления
  to gather/lose WAY набирам/губя скорост, ускорявам/забавям хода
  to make WAY напредвам (и прен.)
  to make one's (own) WAY (in the world) напредвам, преуспявам
  6. състояние, положение, начин на живот, разг. занимание, занятие, търговия
  that's the WAY things are така стоят работите
  to be in a good/bad WAY в добро/лошо състояние съм
  in a small WAY скромно, на дребно, в малки мащаби
  to be in a small/large WAY of business върша/занимавам се с дребна/едра търговия
  7. pl мор. стапел за спускане на кораб във вода
  by WAY of via, като, вместо
  by WAY of a joke, etc. на шега и пр.
  by WAY of a weapon катo/вместо оръжие
  to be by WAY of a poet, etc. съм нещо като/пиша се за/минавам за поет и пр.
  * * *
  {wei} n 1. път, пътека, шосе; място за преминаване; way in вход; way
  * * *
  ход; способ; път; начин;
  * * *
  1. (in) this/that way така, по този начин 2. a little way недалеч, наблизо 3. a long/good way (off) много далеч, надалеч 4. across/over the way отсреща, насреща, оттатък пътя 5. all/quite/very much the other way съвсем другояче/иначе 6. better by a long way далеч по-добър 7. by the way на/край пътя, между другото, между прочем 8. by way of a joke, etc. на шега и пр 9. by way of a weapon катo/вместо оръжие 10. by way of via, като, вместо 11. committee of ways and means бюджетна комисия 12. don't take offence-it's only his way не се засягай-той си е такъв/маниерът му е такъв 13. every which way по всички посоки/направления 14. everything goes his way разг. върви му 15. hi a way до известна степен, в известно отношение/смисъл 16. in a small way скромно, на дребно, в малки мащаби 17. in every way всячески, по всякакъв начин, във всяко отношение 18. in no way в никакво отношение, никак 19. it's (a long) way off perfection далеч не e съвършено 20. it's disgraceful the way he drinks, etc. безобразно e как/дето толкова пие и пр 21. it's not his way to be jealous, etc. не му e свойствено/присъщо да завижда и пр 22. no way няма начин, невъзможно 23. not by a long way съвсем не 24. on one's way to на път/по пътя за 25. one way or another така или иначе 26. out of the way настрани от/не на пътя, отдалечен, затънтен, забутан, необикновен, необичаен, особен 27. pl мор. стапел за спускане на кораб във вода 28. preparations are under way извършват се приготовления 29. something comes/falls one's way попада ми 30. that way натам 31. that's the way things are така стоят работите 32. the broad way прен. пътят на наслажденията 33. the narrow/straight way прен. трудният път към добродетелта 34. the other way (a) round/about (точно) обратно (то) 35. the way of all flesh участта на всичко живо/смъртно 36. the way of the cross рел. Голгота (и прен.) 37. there are no two ways about it няма две мнения по въпроса 38. this way насам 39. this will go a long way това ще допринесе много 40. to be (a long) way above далеч надхвърлям 41. to be by way of a poet, etc. съм нещо като/пиша се за/минавам за поет и пр 42. to be in a good/bad way в добро/лошо състояние съм 43. to be in a small/large way of business върша/занимавам се с дребна/едра търговия 44. to be under way плувам (за кораб), прен. в ход съм 45. to be/stand in the way преча 46. to clear/pave/smoothe the way for разчиствам/откривам пътя за, подготвям почвата за 47. to feel/grope one's way вървя пипнешком, прен. действувам предпазливо, опитвам терена 48. to find one's/its/the way попадам, прониквам 49. to gather/lose way набирам/губя скорост, ускорявам/забавям хода 50. to get in the way of стоя на пътя/преча на 51. to get out of someone's way отстранявам се от пътя на/преставам да преча на някого 52. to get under way отплувам, тръгвам на път (за кораб), прен. започвам 53. to get/go/take/have one's own way действувам самостоятелно, не се вслушвам в съвети, правя каквото/както си искам 54. to go a long way имам голямо влияние/значение, стигам задълго, спорен съм 55. to go all the way with someone съгласявам се изцяло с някого 56. to go one's way тръгвам (си), потеглям 57. to go out one's way to do something полагам особени усилия/старания да направя нещо, правя всичко възможно 58. to go someone's way отивам в същата посока с някого 59. to go the right way на прав път съм, не съм се заблудил (и прен.) 60. to go the right/wrong way about something подхващам нещо правилно/неправилно 61. to go the way of all flesh/of nature/of all the earth/of all things умирам, отивам си от този свят 62. to go the way of all good things пропадам, отивам по дяволите 63. to go the whole way върша нещо изоснови/докрай/както трябва 64. to go the wrong way сбърквам пътя, попадам в кривото гърло (за храна) 65. to have a way with one умея да привличам/да се харесвам/да постигам своето 66. to have come/gone a long way стигнал съм далеч, напреднал съм 67. to keep out of someone's way отбягвам някого, гледам да не се мяркам пред него 68. to look someone's way гледам към някого 69. to look the other way извръщам поглед, прен. правя се, че не виждам/не забелязвам 70. to make one's (own) way (in the world) напредвам, преуспявам 71. to make one's way in the world пробивам си път в живота, правя кариера 72. to make one's way to/toward запътвам се/тръгвам към 73. to make the best of one's way бързам, колкото мога 74. to make way for давам път/отстъпвам място на 75. to make way напредвам (и прен.) 76. to my way of thinking според мен, по моему 77. to put someone in the way of помагам на/подпомагам някого в (нещо) 78. to see one's way (clear) to doing something ясно ми е/зная как да направя нещо/как да постъпя, намирам/считам за възможно/виждам възможност да направя нещо 79. to take one's way to/towards тръгвам, вървя, отивам 80. way in вход 81. way out изход (и прен.) 82. way through пасаж 83. ways and means начини, средства, възможности 84. you are a long way out много се лъжеш 85. направление, посока, курс 86. начин, способ, метод, маниер 87. път, пътека, шосе, място за преминаване 88. разстояние 89. състояние, положение, начин на живот, разг. занимание, занятие, търговия 90. ход, движение, напредване, напредък, инерция
  * * *
  way [wei] n 1. начин, способ, метод, маниер; in a \way донякъде, в известен смисъл; in every \way всячески, по всякакъв начин; във всяко отношение; you can't have it both \ways не може и вълкът да е сит, и агнето да е цяло; не може хем едното, хем другото; ( there are) no two \ways about it няма две мнения по този въпрос; one \way or another (either \way) така или иначе; she has a \way with children тя умее да общува (да се оправя) с деца; the other \way иначе; to get ( have) o.'s own \way, to follow ( hold, keep) o.'s own \way правя (постъпвам) по своему, постигам своето, вървя по собствен път, отстоявам своето; to be set in o.'s \ways имам установени навици (характер); to mend o.'s \ways променям се, влизам в правия път; to my \way of thinking по моему, по мое мнение; според мен; where there is a will there is a \way когато има добра воля (желание), начин (разрешение) се намира; No \way! абсурд! невъзможно! the W. християнската религия; Committee of W.s and Means англ., ам. полит. бюджетна комисия; начини за постигане на цел; 2. път, пътека; шосе, място за преминаване; the W. of the Cross рел. Голгота (и прен.); cross ( over) \way отсреща, насреща; \way through пасаж; \way in вход; \way out изход; прен. изход от положението; the broad \way прен. пътят на наслажденията; the narrow \way прен. пътят на добродетелта; the Milky W. астр. Млечният път; on the \way 1) предстоящ, на път; 2) по пътя (to към); across the \way насреща, отсреща (през пътя); to be in the \way 1) преча, стоя на пътя, представлявам препятствие; 2) под ръка съм; на разположение съм; by the \way 1) по пътя; 2) между другото; впрочем; to get in the \way of преча на, стоя на пътя на; to come s.o.'s \way предоставям се на (за шанс, възможност); to get into the \way of привиквам (пристрастявам се) към; to get out of s.o.'s \way отстранявам се, махам се, отдръпвам се от пътя на някого; прен. преставам да преча на някого; to clear ( pave, smooth) the \way for разчиствам (откривам) пътя на, подготвям почвата за; to make \way for давам път на, отстъпвам място на; to know o.'s \way about ( around) наясно съм с; to make the best of o.'s \way бързам, колкото мога; to make o.'s \way in the world правя кариера, пробивам си път в живота, завоювам си място в обществото; to see o.'s \way разбирам как трябва да действам; out of the \way 1) не в (на) пътя, настрана; 2) необикновен, необичаен, забележителен; особен; 3) отдалечен, далечен; затънтен, забутан; to go the \way of all flesh ( of nature, of all the earth) умирам, отивам си от този свят; to be in a fair \way to s.th.; to be ( well) on o.'s \way to на път съм (имам шанс) да постигна (сполуча) нещо; to blaze the \way пробивам (проправям) си път през гората; прен. новатор съм; to fight o.'s \way насила си пробивам път; to feel ( grope) o.'s \way вървя пипнешком, опипом търся пътя си; прен. действам предпазливо, опипвам терена; to find o.'s ( the) \way намирам пътя; прен. прониквам, попадам; постигам с труд нещо, пробивам (прен.); to go all the \way with изцяло, напълно се съгласявам с; to go the whole \way върша нещо из основи, както трябва, не се спирам наполовина; to go the wrong \way сбърквам пътя; (за храна) попада в кривото гърло; to keep out of harm's \way избягвам опасността; държа се настрана от греха; to lead the \way оглавявам, вървя начело; to meet s.o. half \way правя компромис за (отстъпвам на) някого; 3. направление, курс, посока; this \way насам; the other \way round обратно; to cut both \ways нож с две остриета съм (и прен.); every which \way по всички направления, в разни посоки; on the \way out разг. 1) излизащ от мода; 2) умиращ; замиращ; to look the other \way правя се, че нищо не виждам; отвръщам, извръщам поглед; to rub s.o. (up) the wrong \way дразня някого, лазя по нервите на някого; to go out of o.'s \way to давам си специален труд да, полагам извънредни (особени) усилия да; 4. разстояние; a little \way (s) недалеко, наблизо; we go \way back, we go back a long \way отдавна сме заедно, връзката ни е от дълго време; to go a long \way towards допринасям много за, спомагам за; his name goes a long \way той има голямо влияние, думата му тежи; вслушват се в мнението му; you are a long \way out много се лъжете; 5. разг. състояние, положение; начин на живот; to live in a great \way живея на широко (широка нога); to be in a bad \way 1) ост. много ми е зле; 2) разтревожен съм; in a big \way силно, с ентусиазъм, решително; to get that \way разг. попадам в лошо положение, изпадам в неприятност; in a family \way по семейному, домашному, свойски, интимно; to be in the family \way бременна съм; to pay o.'s \way живея според средствата си смисъл - без дългове); 6. ход, движение, инерция; to get under \way (за кораб) отплувам, заминавам, тръгвам на път; прен. започвам, пускам в ход, осъществявам; to gather ( lose) \way ускорявам (забавям) хода; набирам (губя) скорост; 7. (употребява се за усилване): the worst \way много, крайно, необикновено; \way above много над; \way ahead далеко напред; 8. pl тех. плази за спускане на кораб във водата; the Great White W. булевард Бродуей в Ню Йорк; by \way of 1) през; 2) като, за; вместо; by \way of an introduction вместо въведение, като увод; 3) за да (с ger); 4) по отношение на, що се отнася до (и in the \way of) a country without much in the \way of natural resources страна, сравнително бедна по отношение на природни богатства; to give \way 1) отстъпвам, поддавам се; сменявам се, изчезвам, разсейвам се; 2) давам воля (на чувства и пр.) (to); 3) (за разсъдък) размътвам се; 4) (за крака) подкосявам се; 5) фин. (за акции) спадам, намалявам ми цената; 6) мор. налягам на веслата; to go a little ( good) \way with s.o. имам незначително (голямо) влияние върху някого; to take o.'s \way отивам; right of \way юрид. право на преминаване.

  English-Bulgarian dictionary > way

См. также в других словарях:

 • The Good Shepherd (film) — The Good Shepherd Theatrical release poster Directed by Robert De Niro Produced by …   Wikipedia

 • The Good Soldier Švejk — The title of this article contains the character Š. Where it is unavailable or not desired, the name may be represented as The Good Soldier Svejk. The Good Soldier Švejk   …   Wikipedia

 • The Good Life — or Good Life may refer to: * The good life, an ambiguous term for the life that one would like to liveLocations* The Good Life (cafe) , the original location of hip hop landmark Project Blowed.Musicongs* The Good Life (1962 song), a popular song …   Wikipedia

 • The Good Show — is a weekly radio show originating from KTCU FM in Fort Worth, Texas on Sunday nights between 9 p.m. and 12:30 a.m. Central Time. The show specializes in playing under appreciated music, mostly indie rock and its variants, but sometimes from… …   Wikipedia

 • The Good Doctor — The phrase the good doctor is a cliche which is commonly used in reference to any physician, sometimes with an ironic tone. Its first use was almost certainly by Shakespeare, at the end of Act V, Scene 1 of Macbeth ::Doctor: ...So, good… …   Wikipedia

 • The Good 5 Cent Cigar — The Good Five Cent Cigar is a daily, student run newspaper for the University of Rhode Island campus. The paper provides the university community with information regarding on campus issues and events, as well as providing world news. The paper… …   Wikipedia

 • The Good Son — may refer to:* The Good Son (film), starring Macaulay Culkin and Elijah Wood. * The Good Son (album) is a 1990 album by Nick Cave and the Bad Seeds. * The Good Son (novel) is a 1982 novel by American author Craig Nova. * The Good Son (Frasier) is …   Wikipedia

 • The Good Doctor (play) — The Good Doctor is a comedy with music written by Neil Simon. The Good Doctor is set in Russia during the 19th century and written in the style of Chekhovian comedy. It is composed of a series of scenes in which the only connecting thread is the… …   Wikipedia

 • The Good Oil — is a radio program on SEN 1116 in Melbourne, Australia. It airs between 12pm 4pm and is hosted by Mark Doran. The Good Oil is so named due to the fact it provides information on a wide variety of news in the world of sport. Good Oil on everything …   Wikipedia

 • The Good Samaritan — can refer to:*The Parable of the Good Samaritan * The Good Samaritan (Seinfeld episode) * The Good Samaritan (ITV) ITV1 drama starring Shane Richie * The Good Samaritan (NCIS) , NCIS episode …   Wikipedia

 • The good life — is an ambiguous term for the life that one would like to live.Religious approachesThere has been a pattern in the life of the Christian Church of monasticism or ascetism, wherein members of the body of Christ separated themselves to be… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»