Перевод: с испанского на болгарский

tengo+que+hablarte

 • 1 inconveniente

  1. adj 1) неудобен, неподходящ, неуместен; 2) неприличен, непристоен; 2. m 1) неудобство; 2) препятствие, пречка; 3) вреда, лоша последица; sin inconveniente alguno без никаква трудност; no tengo inconveniente en ello нямам нищо против; acarrear (causar) inconvenientes създавам трудности.

  Diccionario español-búlgaro > inconveniente

 • 2 mono,

  a 1. adj 1) разг. красив, изящен, хубав; 2) разг. Кол. русокос; златист (за цвят на коса); 2. m 1) маймуна (самец); 2) прен. преструванко; 3) прен. имитатор, подражател; 4) прен. изображение на човешка или животинска фигура; 5) прен. Ч. сергия; 6) вулг. полицай; 7) вулг. дрога; 8) вулг. наркотичен глад (с гл. tener, estar con); 9) прен. работен комбинезон, гащеризон; mono, de vuelo авиаторски костюм, скафандър; mono, sabio дресирана маймуна; estar de mono,s dos o màs personas прен., разг. скаран съм с някого; quedarse uno hecho un mono, прен. оставам смутен, засрамен; ser uno el último mono, прен., разг. нищо не струвам, не ставам за нищо; їtengo mono,s en la cara? прен., разг. какво си ме зяпнал?

  Diccionario español-búlgaro > mono,

 • 3 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 4 pico1

  m 1) човка, клюн; 2) прен., разг. уста; pico1 de oro прекрасен оратор; 3) връх; 4) връх (на планина); 5) кирка; 6) придатък, остатък над кръгла сума, цифра; 7) съвсем малко; 8) доза дрога за инжектиране; 9) разг. Кол. целувка; darse el pico1 а) разг. целувам се; б) много добре се разбирам с някого; de pico1 разг. устно, на думи; echar mucho pico1 разг. дрънкам много; perder (se) uno por su pico1 прен., разг. от устата (езика) си патя; Ўcierra el pico1! разг., вулг. затваряй си устата!; tiene 40 y pico1 той е на 40 и кусур години; mil pesetas y pico1 хиляда и нещо песети; cortado a pico1 стръмен, отвесен; hacer el pico1 разг. плащам остатъка; hincar el pico1 разг. умирам; lo tengo en el pico1 de la lengua на устата ми е (на езика ми е); andar (irse) de (a, con) pico1s pardos разг. пропилявам си времето.

  Diccionario español-búlgaro > pico1

 • 5 por

  prep за, през, чрез, от, из, на, по, като, защото; 1) за средство, посредничество (особено при глагол в страдателен залог): escrito por написано от; 2) за повод, причина, цел: eso le pasa por tonto това му се случва, защото е глупав; 3) за начин: por escrito писмено; por dicha за щастие; 4) за цена: lo comprè por 100 pesetas купих го за 100 песети; 5) за посока: partir por (para) Sofía заминавам за София; 6) за място: por aquí оттук; 7) за време: por febrero през февруари; 8) за интерес, пожертване, привързаност: por ella lo daría todo за нея всичко бих дал; 9) за заменяне, съпоставяне, определение: la tengo por mabre тя ми е като майка; 10) за мнение, оценка: pasar por listo минавам за хитър; 11) за делба, разпределение: dos veces por año два пъти годишно; 12) за умножение: dos por dos две по две; 13) за съотношение: el cinco por ciento пет на сто; 14) за сравнение: libro por libro, prefiero el mío ако става дума да избирам между двете книги, предпочитам моята; 15) що се отнася: por una y otra proposición относно двете предложения; 16) за търсене: ir por agua отивам за вода; 17) с inf: за бъдеще, отсъствие, неизпълнение: està por llegar още не е дошъл; 18) por = para: por decirlo así тъй да се каже; 19) употреба като съюз: а) за цел: por que (= porque) понеже, тъй като; б) като въпрос: їpor qué no viene? защо не идва?; 20) между два еднакви инфинитива, означава: безсмисленост, безполезност; hablar por hablar говори само за да се намира в работа, ей така си говори; 21) с отрицателната частица no, означава: отстъпване; no por mucho madrugar, amanece màs temprano от ранното ставане не съмва по-рано (разг. от бързане голяма файда няма); 22): por + прилагателно + que sea колкото и да е..., въпреки че е; por donde от което; їpor qué? защо?; por si, por si acaso за всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > por

 • 6 tener

  1. tr 1) хващам, държа в ръце; 2) имам, притежавам; 3) със съществително, означаващо време: а) продължавам определено време: tener días продължавам с дни; б) на определена възраст съм; tengo treinta años на тридесет години съм; 4) имам, съдържам; 5) издържам, поддържам; tengo mucha familia имам, издържам голямо семейство; 6) владея, разполагам, упражнявам власт; 7) държа на, изпълнявам, спазвам; 8) имам гости, приемам вкъщи; 9) преживявам по определен начин (с пряко допълнение за време); tuve un día malo имах лош ден; 10): tener + същ. име правя или изпитвам това, което означава съществителното; tener cuidado внимавам; tener miedo страхувам се; 11): tener + que + inf трябва да + значението на глагола в инфинитив; 12) имам, зает съм с нещо; 13) (por) считам, смятам; 14) (en) оценявам, държа на нещо; tener en menos прен. презирам, отвращавам се; tener en mucho прен. уважавам; tener en poco пренебрегвам; 15) във форма на учтивост; tener el honor имам честта; tener a bien благоволявам; no tener uno todas consigo прен., разг. имам опасения, боя се; tener en la uña зная на пръсти; tener para sí убеждавам се, съставям си мнение; tener presente una cosa помня, имам предвид нещо; no tener sobre qué caerse muerto прен., разг. намирам се в крайна нужда, бедност; no tengo nada que ver (con alguien o con algo) прен., разг. нямам нищо общо (с някого или нещо); 2. intr богат, състоятелен съм; 3. prnl 1) стоя, държа се, крепя се; 2) държа се, не отстъпвам; 3) държа се, хващам се за някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > tener

См. также в других словарях:

 • que — conjunción 1. Introduce una proposición subordinada sustantiva: 2. En función de sujeto o de complemento directo: Me alegra que hayas venido. Dicen que va a nevar. Observaciones: La conjunción que se antepone a oraciones interrogativas indirectas …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • claridad — s f 1 Efecto que produce la luz y que permite ver bien las cosas: La última claridad del día recortaba la cima de los montes 2 Cualidad de lo que es claro: Lucero de la mañana / préstame tu claridad... , Se observa la claridad de las líneas de… …   Español en México

 • Juan Gelman — Para otros usos de este término, véase Gelman. Juan Gelman …   Wikipedia Español

 • Delfina Ortega Díaz — Saltar a navegación, búsqueda Delfina Ortega Díaz (20 de octubre de 1845 – 8 de abril de 1880) fue la primer esposa del general Porfirio Díaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y Primera Dama de México al inicio del Porfiriato (1877… …   Wikipedia Español

 • pan — sustantivo masculino 1. (no contable) Masa de harina y agua fermentada con levadura y cocida al horno: En ese horno hacen un pan buenísimo. pan tostado. pan ácimo (no contable) Pan hecho sin levadura. pan de molde (no contable) Pan de forma… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • hablar — verbo intransitivo 1. Emitir (una persona) sonidos que forman palabras: Tan pequeño y ya habla. Ahora no habla porque lo han operado de la garganta. 2. Expresarse y comunicarse (una persona) con palabras: No sé con quién habla …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Arcangel & De La Ghetto — Infobox Musical artist Name = Arcangel De La Ghetto Background = group or band Birth name = Origin = Puerto Rico Dominican Republic Genre = Reggaeton Years active = (Duo) 2004 2007 (Solo) 2007 Present Label = Baby Records Flow Factory Inc.… …   Wikipedia

 • Claire Clairmont — Claire Clairmont …   Wikipedia Español

 • Martín Adán — Rafael De la Fuente Benavides, Martín Adán, poeta peruano. Ramon Rafael de la Fuente Benavides, (*Lima, 27 de octubre de 1908 † 29 de enero de 1985) fue un poeta peruano cuya obra destaca por su hermetismo y hondura. Es considerado, además, como… …   Wikipedia Español

 • Plan B (duo) — Plan B Also known as Plan B, The Panic, El Duo Del Sex, Chencho Maldy Origin Puerto Rico Genres Reggaeton Labels Pina Records, Sony Music Latin, Plan B Society …   Wikipedia

 • Los 100 + pedidos del 2008 — Anexo:Los 100 + pedidos del 2008 Saltar a navegación, búsqueda Los 100 + Pedidos del 2008 fue la emisión más reciente de la serie de conteos de fin de año conocida como Los 100 + Pedidos. Por primera vez en cinco años (desde 2003), el conteo se… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.