Перевод: с русского на все языки

tegevus

 • 41 совместный

  126 П (кр. ф. \совместныйен, \совместныйна, \совместныйно, \совместныйны) ühis-, koos-, ühine, kollektiivne, kollektiiv-; mat. kooskõlaline, simultaanne; \совместныйная собственность ühisomand, \совместныйное имущество ühisvara, \совместныйная работа ühine töö, ühistöö, \совместныйная жизнь kooselu, \совместныйное плавание mer. koossõitmine, \совместныйная разработка mäend. kooskaevandamine, \совместныйная деятельность ühine tegevus v tegutsemine, ühistegevus, \совместныйный действия ühised aktsioonid, ühisaktsioonid, ühine tegevus, ühistegevus, \совместныйное владение ühine valdamine, ühisvaldus \совместныйное пользование ühine kasutamine, ühiskasutus, \совместныйная заявка ühine v kollektiivne taotlus, \совместныйный заявитель kollektiivtaotleja, \совместныйные уравнения mat. simultaansed võrrandid

  Русско-эстонский новый словарь > совместный

 • 42 созидательный

  126 П (кр. ф. \созидательныйен, \созидательныйьна, \созидательныйьно, \созидательныйьны) liter. loomis-, loome-, ülesehitus-, ülesehitav, loov, loominguline; \созидательныйьный труд loov töö, \созидательныйьная сила loomejõud, \созидательныйьная деятельность loometegevus, loov v loominguline tegevus

  Русско-эстонский новый словарь > созидательный

 • 43 строительный

  126 П ehitus-, ülesehitus-, ehituslik, ülesehituslik; \строительныйое дело ehitus(tegevus), \строительныйая организация ehitusettevõte, ehitusorganisatsioon, \строительныйые работы ehitustöö(d), \строительныйый рабочий ehitustööline, \строительныйая площадка ehitusplats, \строительныйый участок (1) ehituskrunt, (2) ehitusjaoskond, \строительныйый отряд (üliõpilaste) ehitusmalev, \строительныйые материалы ehitusmaterjal(id), \строительныйый камень ehituskivi, \строительныйая керамика ehituskeraamika, \строительныйая техника ehitusmasinad, ehitusseadmed, \строительныйый объём ehitusmaht, \строительныйая краска maalrivärv, \строительныйый раствор mört, \строительныйые леса tellingud, \строительныйое восстановление ehituslik taastamine, \строительныйая светотехника ehituslik valgustehnika

  Русско-эстонский новый словарь > строительный

 • 44 судорожный

  126 П (кр. ф. \судорожныйен, \судорожныйна, \судорожныйно, \судорожныйны)
  1. kramp-, krambi-, konvulsiiv-, kramplik, spast(ili)ne, konvulsiivne, tõmblev, krambiline (krampidega iseloomustuv, krampide põhjustatud), vapluskrambiline; \судорожныйное движение kramplik liigutus, \судорожныйный плач kramplik nutt, vappenutt, \судорожныйная речь med. krampkõne, krambiline kõne, kõnekramp, \судорожныйная икота med. krampluksumine;
  2. ülek. pingne, pingeline, rahutu, hüplev, palavikuline; \судорожныйная весёлость pingutatud v tehtud v iga hinna eest lõbusus, \судорожныйная деятельность palavikuline tegevus

  Русско-эстонский новый словарь > судорожный

 • 45 сцена

  51 С ж. неод.
  1. (teatri)lava; вращаюсаяся \сценаа pöördlava, \сценаа для репетиции proovilava, оперная \сценаа ooperilava, работник \сценаы lavatöötaja, teatritöötaja, мастера \сценаы lavakunstimeistrid, полвека на \сценае pool sajandit laval v teatris v lavategevust, идти на \сценае laval olema, teatris mängima v minema v mängitama (etenduse kohta), поступать на \сценау lavale minema, teatris mängima hakkama (inimese kohta), играть на \сценае laval esinema, teatris mängima;
  2. stseen (episood, sündmus; sõnavahetus, tüli; teater etteaste); \сценаа прощания в романе "Воскресение…" lahkumisstseen romaanist "Ülestõusmine…", эта \сценаа запомнилась ему надолго see sündmus v episood on talle kauaks meelde jäänud, финальная \сценаа lõpustseen, массовая \сценаа massistseen, немая \сценаа tummstseen, семейная \сценаа perekonnatüli, уличная \сценаа tänavatüli, tänavakaklus, \сценаа ревности armukadedustseen, kiivustüli, устраивать \сценаы кому kõnek. kellele stseene tegema;
  3. ülek. areen (tegevus- v. võitlusväli); выступить на \сценаы истории ajalooareenile astuma;
  4. skeene, skenee (antiikteatri lavataust); ‚
  сходить со \сценаы (1) lavalt v lavalaudadelt lahkuma, (2) areenilt lahkuma, (3) mängukavast välja langema v maha võetama; эта опера не сходит со \сценаы see ooper on v püsib ikka veel mängukavas

  Русско-эстонский новый словарь > сцена

 • 46 умственный

  127 П
  1. vaimu-, vaimne, intellektuaalne, mõistuslik; \умственныйая деятельность vaimutegevus, vaimne tegevus, \умственныйые задатки vaimuanded, \умственныйый труд vaimutöö, vaimne töö, \умственныйые способности vaimsed võimed, \умственныйая отсталость alamõistuslikkus, vaimne alaareng;
  2. mõtteline, abstraktne, teoreetiline;
  3. madalk. nutikas, oiukas

  Русско-эстонский новый словарь > умственный

 • 47 функция

  89 С ж. неод. funktsioon (ülesanne, tegevus, talitlus; mat. sõltuv muutuja); квадратная \функция mat. ruutfunktsioon, обратная \функция mat. pöördfunktsioon, сложная \функция mat. liitfunktsioon, \функция ошибок mat. veafunktsioon, vigade funktsioon, \функция распределения mat. jaotusfunktsioon, \функция напряжений ehit. pingefunktsioon, \функция языка lgv. keele ülesanne v funktsioon, \функция железы med. näärmetalitlus, вступать в функции кого-чего kelleks-milleks saama; mis ülesannet täitma asuma, выполнять функции, выступать в функции mis ülesandeid v ülesannet täitma

  Русско-эстонский новый словарь > функция

 • 48 хозяйственный

  127 П
  1. majandus-, majandusalane, majanduslik; \хозяйственныйенная жизнь majanduselu, \хозяйственныйенный год majandusaasta, \хозяйственныйенное предприятие majandusettevõte, \хозяйственныйенный персонал majanduspersonal, \хозяйственныйенный механизм majandusmehhanism, majandamismehhanism, \хозяйственныйенная деятельность majandustegevus, majanduslik tegevus, \хозяйственныйенный показатель majanduslik näitaja, \хозяйственныйенное преступление majandusalane kuritegu, \хозяйственныйенный расчёт isemajandamine, \хозяйственныйенный способ строительства omal jõul ehitamine;
  2. majapidamis-; \хозяйственныйенные постройки majandushooned, \хозяйственныйенное мыло pesuseep, \хозяйственныйенный инвентарь majapidamisinventar, \хозяйственныйенный магазин majatarvete v majapidamistarvete kauplus;
  3. (кр. ф. \хозяйственныйен, \хозяйственныйенна, \хозяйственныйенно, \хозяйственныйенны) majanduslik, majanduslikult kasulik, säästlik, ökonoomne; peremehelik (ka ülek.), heaperemehelik; \хозяйственныйенное пользование землёй maa majanduslik v heaperemehelik kasutamine, \хозяйственныйенный человек majanduslikult mõtlev inimene, majandusinimene, \хозяйственныйенный тон peremehetoon, peremehelik v käskiv toon

  Русско-эстонский новый словарь > хозяйственный

 • 49 акция

  aktsia
  aktsioon; tegevus; toiming

  Русско-эстонский словарь (новый) > акция

 • 50 действие

  aktsioon; funktsioneerimine; kehtivus; maksvus; mõju; tegevus; tegu; tehe; toime; toiming; töötamine; vaatus

  Русско-эстонский словарь (новый) > действие

 • 51 дело

  asi; asjalugu; ettevõte; heitlus; ideed; juhtum; juurdlusasi; kohtuasi; lugu; õpetus; protsess; sündmus; süüasi; taplus; tegevus; tegu; toimik; toiming; töö; üritus; äri

  Русско-эстонский словарь (новый) > дело

 • 52 деятельность

  tegevus; töö

  Русско-эстонский словарь (новый) > деятельность

 • 53 хозяйственная деятельность предприятия

  ettevõtte majanduslik tegevus

  Русско-эстонский словарь (новый) > хозяйственная деятельность предприятия

См. также в других словарях:

 • Neiokoso — Neiokõsõ Neiokõsõ beim Eurovision Song Contest 2004 Genre Folk Website …   Deutsch Wikipedia

 • Пегельман Ханс Густавович — Пегельман, Пээгельманн Ханс Густавович (литературный псевдоним ≈ Х. Рооская) [18(30).12.1875≈3.12.1941], участник революционного движения в России, публицист и поэт. Член Коммунистической партии с 1905. Родился в Айдуской волости, ныне сельсовет… …   Большая советская энциклопедия

 • Пегельман —         Пээгельманн Ханс Густавович (литературный псевдоним Х. Рооская) [18(30).12.1875 3.12.1941], участник революционного движения в России, публицист и поэт. Член Коммунистической партии с 1905. Родился в Айдуской волости, ныне сельсовет… …   Большая советская энциклопедия

 • Anna Sedokova — (Анна Седокова, sometimes known as Аня Седакова, Anya Sedakova ) is a Ukrainian pop singer, born on 16 December 1981 in Kiev.Sedokova was part of the group Nu Virgos, which she left when she married Valentin Belkevich, a midfielder from the… …   Wikipedia

 • Jaan Anvelt — Jaan Anvelt, Eessaare Aadu, Jaan Holm, Jaan Hulmu, Kaarel Maatamees, Onkel Kaak or Н. Альтъ (18 April 1884 Orgu, Võisiku vald, Sakala – 11 December 1937 Soviet Union), was a revolutionary of Estonia, the leader of the Communist Party of Estonia,… …   Wikipedia

 • Noel Pix — Jochen Noel Pix Seibert (*1977 in Munich, West Germany) is a German rock and house musician. Pix has a French father and a German mother. He is the lead guitarist and programmer of the German Neue Deutsche Härte band Eisbrecher.[1] Pix formerly… …   Wikipedia

 • Claire's Birthday — Ruffus ist eine estnische Band. Sie vertrat das Land 2003 beim Eurovision Song Contest. Ruffus wurde ursprünglich unter dem Namen Claire s Birthday 1997 gegründet. Sie bezeichnet sich selbst als Indie Rock Band. Den Durchbruch auf dem estnischen… …   Deutsch Wikipedia

 • Eenpalu — Kaarel Eenpalu (1930) Kaarel Eenpalu (bis 22. Februar 1935 Karl Einbund; * 28. Mai 1888 auf dem Hof Palu, Gemeinde Vesmeri, Landkreis Tartu; † 27. oder 28. Januar 1942 im Gefangenenlager Wjatka, Oblast Kirow/Sowje …   Deutsch Wikipedia

 • Eesti Kirjameeste Selts — Der Estnische Literatenverein (estnisch Eesti Kirjameeste Selts EKmS) war von 1871 bis 1893 ein einflussreicher Verband estnischer Intellektueller mit Sitz in Tartu. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Präsidenten des EKmS 3 Literatur …   Deutsch Wikipedia

 • Estnischer Literatenverein — Der Estnische Literatenverein (estnisch Eesti Kirjameeste Selts EKmS) war von 1871 bis 1893 ein einflussreicher Verband estnischer Intellektueller mit Sitz in Tartu. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Präsidenten des EKmS 3 Literatur 4 Weblinks …   Deutsch Wikipedia

 • Kaarel Eenpalu — (1930) Kaarel Eenpalu (bis 22. Februar 1935 Karl Einbund; * 28. Mai 1888 auf dem Hof Palu, Gemeinde Vesmeri, Landkreis Tartu; † 27. oder 28. Januar 1942 im Gefangenenlager Wjatka, Oblast Kirow/ …   Deutsch Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «tegevus» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»