Перевод: с латышского на русский

с русского на латышский

tais��ties+ce����

 • 21 apdraudējums

  n. угроза
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv jur.
  ru посягательство
  LZAtk
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru посягательство
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > apdraudējums

 • 22 apturēt

  darb.v. останавливать, остановить; приостанавливать, приостановить
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru приостановить
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  darb.v.
  1. apstādināt; nobremzēt; paralizēt; pieturēt
  2. aizkavēt
  3. apstādināt; pieturēt
  4. apstādināt; pārtraukt; pieturēt
  5. aizturēt
  6. notvert
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > apturēt

 • 23 atsauksme

  lietv. отзыв
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru отзыв celtn.
  lv atsaukums
  lv atsaukšana
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  ru отзыв II
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  lv atsauksme (par aizmugures spriedumu)
  ru отзывъ (на заочное решение)
  Ek, Fin
  ru отзыв
  Zin, Ek, Rūp, Aiz
  ru аттестация
  Zin, Ek, Rūp, Aiz
  ru ссылка (на приказъ)
  Zin, Ek, Rūp, Ek
  lv atzinums
  ru отзывъ
  Uzņ, Ek, Dok
  ru oтзыв
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. pieminēšana
  cildinoša atsauksme
  2. atestējums; raksturojums
  3. ziņojums
  II. ieteikuma vēstule; rekomendācija
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > atsauksme

 • 24 bezvēsts prombūtne

  ▪ Termini
  lv ekon.
  ru отсутствие безвестное
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru безвестное отсутствие
  Uzņ, Ek, Dok
  ru oтcутcтвиe бeзвecтнoe
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > bezvēsts prombūtne

 • 25 drošības nauda

  ▪ Termini
  lv ekon.
  ru залог
  ru сумма залоговая
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Ek, Fin
  ru сумма залоговая
  ru залог
  MašB, BūVP
  ru залог II
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  lv ķīla
  ru зaлогъ
  Zin, Ek, Rūp, Ek
  ru залогъ
  Uzņ, Ek, Dok
  ru зaлoг
  ru cуммa зaлoгoвaя
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. nodrošinājums
  2. galvojums
  atbrīvot pret drošības naudu
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > drošības nauda

 • 26 eksperts

  n. эксперт  (Грам. инф.: Окончания: \ekspertsа)
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv, speciālists muzeol.
  ru эксперт
  LMA97
  ▪ EuroTermBank termini
  Ek, Fin
  ru эксперт
  MežR
  ru эксперт
  MašB, BūVP
  lv lietpratējs
  ru экспеpт
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  lv lietpratis
  ru экспертъ
  Uzņ, Ek, Dok
  lv lietpratējs
  ru экcпepт
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču expert \< latīņu expertus ‘pieredzējis’
  lv Lietpratējs, kas izdara ekspertīzi
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. ķeneris; lietpratējs; lietpratis; meistars; pazinējs; speciālists
  2. arbitrs
  3. lietpratējs; pazinējs
  4. kontrolieris; revidents
  5. lietpratējs; speciālists
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > eksperts

 • 27 iebildums

  n. возражение
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru рекламация celtn.
  lv reklamācija
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ek
  lv protests
  ru протестъ
  Zin, Ek, Rūp, Ek
  lv reklamācija
  ru рекламация
  ru возражение
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  lv ieruna
  ru возражение
  MašB, BūVP
  lv reklamācija
  ru pекламация
  Zin, Ek, Rūp, Aiz
  lv sūdzības
  ru претензия
  ru опросъ
  Uzņ, Ek, Dok
  ru вoзpaжeниe
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. protests; reklamācija; sūdzība
  II. aizrādījums; ieruna; klauzula; papildinājums; paskaidrojoša piezīme; piebildums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > iebildums

 • 28 iekšējie sakari

  ▪ Termini
  lv ekon.
  ru связи внутренние
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Uzņ, Ek, Dok
  ru cвязи внутpeнниe
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > iekšējie sakari

 • 29 ieruna

  lietv. возражение, оговорка
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  lv iebildums
  ru возражение
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  aizrādījums; iebildums; klauzula; papildinājums; paskaidrojoša piezīme; piebildums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > ieruna

 • 30 iesniegums

  lietv. заявление
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv  (dokuments) ekon.
  ru заявление
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru представление
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru рапортъ
  Krim
  lv ziņojums
  ru представление
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. lūgums
  II. pieteikuma veidlapa
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > iesniegums

 • 31 izbeigt

  darb.v. прекратить, прекращать; кончить, кончать
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru закончить
  ru кончить celtn.
  lv pabeigt
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru прекратить
  MašB, BūVP
  lv pabeigt
  ru кончить завеpшить, закончить
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  darb.v.
  1. apstāties; beigt; dart galu; likt punktu; likties mierā; mest mieru; mitēties; nobeigt; nostāt; pabeigt; pārstāt; rimt; rimties; stāt; stāties; taisīt beigas
  2. darīt galu
  3. anulēt; atņemt; likvidēt; noraidīt
  4. atcelt
  5. atmest
  6. beigt; nobeigt; pabeigt
  7. izlietot; iztērēt; nobeigt
  8. iznīdēt; izravēt; izskaust
  9. beigt; nobeigt; pabeigt
  10. beigt; pārtraukt
  11. beigt; nobeigt; pabeigt
  12. beigt; nobeigt; noslēgt; pabeigt
  13. nobeigt; pabeigt; pārtraukt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izbeigt

 • 32 iztulkot

  darb.v.
  1. истолковать, истолковывать; растолковать, рамтолклвывать
  2. перевести
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru толковать
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  darb.v.
  1. pārcelt; pārlikt; pārtulkot
  2. apģist; apjaust; apjēgt; apķert; aptvert; apzināties; atģist; atjaust; atjēgt; atķert; atprast; atprasties; atskārst; izprast; jēgt; nākt pie prāta; noprast; redzēt; saģist; sajēgt; samanīt; saprast; tikt gudram; tikt skaidrībā; uztvert
  3. izskaidrot; paskaidrot
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > iztulkot

 • 33 izzināt

  darb.v.
  1. познать, познавать;
  2. разузнать, разузнавать
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  lv ievākt ziņas
  ru навести справку
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I.
  1. censties izdibināt; censties izzināt; izdibināt
  2. dabūt zināt; izdibināt; saklaušināt
  3. dabūt zināt; izdabūt; izdibināt; uzzināt
  4. dabūt zināt; izdibināt; saklaušināt
  II. darb.v.
  1. izdabūt; izdibināt; izmanīt; izost; izostīt; izošņāt; izpētīt; izvilkt; noskaidrot; uzzināt
  2. izdabūt; izdibināt; izokšķerēt; izvilkt; uzzināt
  3. noskaidrot; uzzināt
  4. apjautāties; apklausīties; apklaušināt; apprasīties; aptaujāties; apvaicāties; saklaušināt; uzzināt
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > izzināt

 • 34 kooperācijas sakari

  ▪ Termini
  lv ekon.
  ru связи кооперированные
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Uzņ, Ek, Dok
  ru cвязи кooпepиpoвaнныe
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kooperācijas sakari

 • 35 kopība

  I.
  1. единство  (Грам. инф.: Окончания: \kopībaа)
  2. общность  (Грам. инф.: ж.; Окончания: \kopībaи)
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv arheol.
  ru общность
  Zin94
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru совокупность
  Zin, Ek, Rūp, Ek
  ru общность
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. sakausējums; sakļautība; saliedētība; vienība; vienotība
  interešu kopība lietv. - kopīgas intereses
  kopības sajūta - tuvība
  2. vienība; vienotība
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kopība

 • 36 lieta

  lietv.
  1. вещь;
  2. дело
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv, manta ekon.
  ru вещь
  de Ding
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru дело
  Ek, Fin
  ru дело
  Izgl, Ped, PedStr
  ru дело
  Uzņ, Ek, Dok
  ru дeлo
  Uzņ, Ek, Dok
  lv manta
  ru вeщь
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. darāmais; darbs; gaņģis; nodarbošanās; šance
  antīka lieta - antīkās mākslas darbs; senlieta
  dīvaina lieta lietv. - savāds gadījums
  kauna lieta -   1) kauna traips; kauns; negods; neslava; nesmukums  2) kauna darbs; kauns  3) kauns; negods
  nepatīkama lieta lietv. - nepatikšanas
  taisna lieta - taisnība
  vienkārša lieta
  2. prāva; sūdzība
  3. daikts; instruments; rīks; verķis
  4. darījums
  5. gadījums
  6. aktu vāki
  7. darīšana; darīšanas
  goda lieta
  sabiedriskas lietas
  visa šī lieta
  II.
  1. gāzelēdamies; ķeza; ķibele; līgodamies
  2. daikts; eksemplārs; putns; verķis
  3. jauna; jauns apģērba gabals; jauns apģērbs
  4. īpašs gadījums; neparasts gadījums
  5. manta
  6. jautājums; pasākums
  7. objekts; priekšmets
  8. fakts
  9. jautājums; nozīme
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > lieta

 • 37 lēmums

  lietv. решение, постановление
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru решение celtn.
  lv atrisinājums
  lv risinājums
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru определение
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru постановление
  Izgl, Ped, PedStr
  ru решение
  MašB, BūVP
  ru pешение I
  SocLie, CiRa
  lv lēmums tiesneša
  ru решение судьи
  Uzņ, Ek, Dok
  ru пocтaнoвлeниe
  ru peшeниe
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. likma; nolēmums; rezolūcija; spiedums
  likteņa lēmums lietv. - predestinācija
  2. apņemšanās
  3. spriedums
  4. dekrēts; rīkojums
  II. likumdošanas akts; likums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > lēmums

 • 38 līgumsods

  I.
  1. демередж
  2. jur. неустойка  (Грам. инф.: Окончания: \līgumsodsойки; мн.: р. \līgumsodsоек, д. \līgumsodsойкам)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ru неустойка celtn.
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  Ek, Fin
  ru неустойка
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru неустойка
  MašB, BūVP
  ru неустойка
  Uzņ, Ek, Dok
  ru дeмepeдж
  ru нeуcтoйкa
  ETB

  Latviešu-krievu vārdnīcu > līgumsods

 • 39 manta

  n.
  1. имущество
  2. состояние, достояние, добро
  3. вещь
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv lieta, ekon.
  ru вещь
  de Ding
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  lv īpašums
  ru имущество
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  lv mantība
  ru имущество
  Ek, Fin
  ru имущество
  Uzņ, Ek, Dok
  lv lieta
  ru вeщь
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. bagātība; pārpilne; pārpilnība; pilnestība; pilnība
  kustama manta lietv.  -   1) personiskais īpašums  2) kustams īpašums
  kustamā manta
  nekustamā manta
  saņemt mantojumu
  2. īpašums; mantība; piederums
  3. bagātība; bujums; iedzīve; labums; mantība; rocība
  4. mantiņa; paija; rotaļlieta; spēlītes; spēļu lietiņa
  5. iedzīve; piederumi
  6. bagātība; mantība
  7. nauda
  8. iedzīve; mantas
  II. lieta
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > manta

 • 40 mantojums

  lietv. наследство, наследие
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv bal., hor.
  ru наследие
  LZAtk
  ▪ EuroTermBank termini
  Zin, Ek, Rūp, Ties
  ru наследство
  Ek, Fin
  ru наследство
  Izgl, Ped, PedStr
  ru наследие
  ru наследство
  Uzņ, Ek, Dok
  ru нacлeдcтвo
  ETB
  ▪ Sinonīmi
  I. lietv.
  1. apanāža
  mantojuma nodoklis
  2. novēlējums
  II. mantošana; testamentārais mantojums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > mantojums

См. также в других словарях:

 • Tais — cloth is a form of traditional weaving created by the women of East Timor. An essential part of the nation s cultural heritage, tais weavings are used for ceremonial adornment, home decor, and personal apparel. The Catholic Church of East Timor… …   Wikipedia

 • išrodyti — 1 išrodyti 1. tr. H163, R97, K, M, DŽ pateikti apžiūrėti: Juškevičius išrodė, kad [koriuose] kiaušiniukai yra Rm. Atvažiuosi vasarą – išrodysma LKT102(Vg). Nusivedęs išrodė anam visas vietas, kuriose ans gyvena BM251(Krp). Tada įvedęs savo seserį …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • statyti — statyti, stãto (stãčia), stãtė tr. K, Rtr, Š, KŽ; SD353, H, R, MŽ, N, M, L 1. daryti, kad stačiai stovėtų, vertikaliai dėti, kelti, kad būtų stačias: Ans telepono stulpus stãtė Krš. Jei apynvarpčių tujau nestato, tad į jų vietą tu tarpu įbado …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vartai — var̃tai sm. pl. (2) 1. BBJer31,38, SD1196, R, R350, MŽ, MŽ469, D.Pošk, KBII53, Sut, N, I, K, M, L, Š, Rtr, DŽ, KŽ tvoros ar gardo įeinamoji ar įvažiuojamoji anga, ppr. užkeliama ar užveriama sąvaromis; atkeliama ir užkeliama tvoros ar gardo dalis …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • žinoti — žinoti, žìno, ojo K, Rtr, DŽ, KŽ; SD1177, SD188,190, R, MŽ, Sut, I 1. tr., intr. R404, MŽ544 turėti galvoje; turėti žinių, nusimanyti: Tai nežinau R338, MŽ453. Kas žino N. Jis tai man nežinant daro KBI26. Šitas dalykas ir tau būtų žinotinas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • varinėti — 1 varinėti, ėja, ėjo tr. KBII196, K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, DŽ, LzŽ; R, MŽ, Sut, M, L 1. iter. dem. 1 varyti 1: Te girdyt varinėj[o] karves Dv. Kiaules varinėjo iš ūlyčios du piemenys Kp. Toli varinėt karvę negerai Nmč. Vištas varinėja in oro, vištos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • veizėti — veizėti, veizi (veiza, veizia), ėjo K žr. veizdėti: 1. D.Pošk, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ Veizėk iš arčiau ir matysi DūnŽ. Veizu veizu i nėkaip atskirti negaliu Krt. Veizu pro ašaras, nėko nematau Všv. Teip veiza, teip veiza į vienas kitą! End. Dideliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Issam Hamid Al Bin Ali Al Jayfi — Infobox WoT detainees subject name = Issam Hamid Al Bin Ali Al Jayfi image size = image caption = date of birth = Birth date|1979|9|1 place of birth = Sada, Yemen date of death = place of death = detained at = Guantanamo id number = 183 group =… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»