Перевод: со всех языков на хорватский

с хорватского на все языки

stra��

 • 1 Östra Mellansverige


  Östra Mellansverige

  English-Croatian dictionary > Östra Mellansverige

 • 2 back office

  “straћnji ured”
  Bilj.: Odjeli banaka ili brokersko/dilerskih kuća koji nisu izravno uključeni u prodaju ili trgovanje

  Englesko-Hrvatski Glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga > back office

 • 3 hornet

  s [ent] stršljen / to bring a #'s nest about one's ears, to stir up a nest of #s = dirnuti u osinjak
  * * *

  stršen
  stršljen

  English-Croatian dictionary > hornet

 • 4 Handelsregister

  m -s, trgovački registar (-stra) (-stra)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Handelsregister

 • 5 Kataster

  m & n -s, - porezni registar (-stra), katastar (-stra)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Kataster

 • 6 Kopf

  m -es, Köpfe anat glava f; ein Mann von - pametna glava; offener - bistra glava; ein hohler - glupan m, šuplja glava; einen hellen - haben biti bistar (-stra, -stro), biti oštrouman (-mna, -mno); seinen - aufs Spiel setzen fig izložiti život; es geht an - und Kragen radi se o životu (o glavi); es wird ja nicht den - kosten neće stajati glave; es gilt den - život je u opasnosti; - und Schwanz glava i rep; fig početak i kraj; - hoch! glavu gore; den - verlieren izgubiti glavu, ne znati sebi pomoći; den - hoch tragen fig biti ponosan (-sna, -sno); den - schütteln tresti (-sem) glavom; den - aus der Schlinge ziehen fig spasiti se; den - behalten fig ne dati se smesti, ostati pri svome; seinen - aufsetzen fig biti tvrdoglav; joguniti se; sich den - zerbrechen razbijati sebi glavu; einen langsamen - haben biti spor mislilac, teško shvaćati; den - oben behalten fig ne podleći (-legnem) nesreći; ich setze den - darauf! evo moje glave!; über Hals und - navrat-nanos, naglo; wenn auch kein -, doch ein geschickter Arbeiter iako nije duhovit, a ono je ipak dobar radnik; jdm. den - waschen (zurechtrücken) oprati kome glavu; fig izgrditi koga, ispsovati (psujem) koga; jdm. den - verdrehen fig zbuniti koga, učiniti da se tko u koga zaljubi; jdm. etw. an den - sagen kazati (-žem) bez okolišanja; jdm. etw. an den - werfen baciti kome što u glavu; fig kazati (-žem) grubo, bezobzirno; sich jdm. an den - werfen fig nametati (-mećem) se kome; auf seinem - bestehen utuviti sebi što u glavu, ostati (-stajem) tvrdoglavo pri svojem; alles auf den - stellen okrenuti (-nem) tumbe; das beträgt auf den - to iznosi po glavi (osobi); nicht auf den - gefallen sein ne biti pao na glavu; fig biti bistar (-stra, -stro); aus dem -e hersagen govoriti naizust (napamet); das will mir nicht aus dem -e to ne mogu zaboraviti; er ist im -e wirr (nicht richtig) nije sasvim zdrave pameti; sich eine Kugel in den - jagen prostrijeliti sebi glavu; sich etw. in den - setzen utuviti sebi što u glavu; das will ihm nicht in den - to mu ne ide u glavu; f ig on to ne može shvatiti; mit dem - durch die Wand wollen htjeti glavom kroz zid, fig htjeti (hoću) nemoguće; es muß alles nach seinem -e sein on želi da sve bude po njegovoj volji; bis über den - in Schulden sein (stecken) biti zadužen do grla; um einen - großer sein biti za glavu veći; jdn. um einen - kürzer machen odrubiti kome glavu; von - zu Fuß od glave do pete; wie vor den - geschlagen kao udaren po glavi; fig kao omamljen; jdn. vor den - stoßen lupiti koga u glavu; fig ne imati obzira s kim; ljuto uvrijediti koga; dieser Wein steigt zu -e vino udara u glavu

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Kopf

 • 7 barb

  s berberski konj ili golub s 1.[zool] brada, brk ribe;[bot] osje 2. kuka (na udici, strelici), bodlja, bodljika 3. podbradak na kapici opatice; isperak (čija) na peru (ptičjem) 4.[fig] ubod
  * * *

  bodlja
  brada
  isperak
  stršeći
  zarez
  zatvor kukicom
  zatvoreno kukicom
  zatvoriti kukicom
  zubac

  English-Croatian dictionary > barb

 • 8 boldly


  drsko
  drzak bezobrazan
  hrabar
  hrabro
  koji strši
  neustrašiv
  odvažan
  poduzet
  slobodan
  smion
  snažan
  srčan
  srčano
  strm
  vrletan

  English-Croatian dictionary > boldly

 • 9 bowsprit

  s [mar] jarbol na pramcu broda, kosnik
  * * *

  baštun
  greda što strši iz pramca
  kosnik
  prikosnik

  English-Croatian dictionary > bowsprit

 • 10 dismal

  adj (# ly [adv]) nesretan, zlosretan, koban; žalostan, zloguk, turoban, stra- šan / the # sciece = politička ekonomija
  * * *

  nesretan
  tuga
  tužan
  žalostan

  English-Croatian dictionary > dismal

 • 11 dor

  s [ent] balegar, zujak; [prov] hrušt, stršen
  * * *

  balegar
  hrušt
  stršen
  zujak

  English-Croatian dictionary > dor

 • 12 horst

  [oil] timor
  * * *

  stršenjak

  English-Croatian dictionary > horst

 • 13 jut

  s ono što strši, izbočina
  * * *

  izbočina
  stršiti
  viriti

  English-Croatian dictionary > jut

 • 14 outstanding

  adj koji iskače, odskače, koji strši; istaknut, glavni; preostao, neriješen, nenamiren, nenaplaćen, neispunjen, neizvršen, zaostao; otvoren, [fig] izvanredan
  * * *

  glavni
  istaknut
  izrazit
  izrazite
  izvanredan
  koji iskače
  koji odskače
  koji se ističe
  koji strši
  natprosječan
  neispunjen
  neizvršen
  nenamiren
  nenaplaćen
  neplaćen
  nepodmiren
  neriješen
  neriješijen
  poznat

  English-Croatian dictionary > outstanding

 • 15 protrusion

  s ispružanje, pružanje, turanje naprijed; pomaljanje; isticanje, stršenje; ono što viri, što se ističe; izbočina
  * * *

  ispružanje
  izbočina
  pomaljanje
  stršenje

  English-Croatian dictionary > protrusion

 • 16 protuberant

  adj (#ly [adv]) izbočen, ispupčen, otečen; [fig] koji se ističe
  * * *

  ispupčen
  koji strči

  English-Croatian dictionary > protuberant

 • 17 rising

  adj koji se diže, napreduje; koji teži da se uzdigne; koji dorasta, koji stiže; koji se penje, koji uzlazi; [US] iznad, nešto više nego / to be # forty = približavati se četrdesetoj; the # generation = mlada generacija
  * * *

  buna
  izlazak
  izviru
  izvor
  koji raste
  koji se diže
  penju
  podizanje
  strše
  ustanak
  uzlazni

  English-Croatian dictionary > rising

 • 18 salience

  s istaknutost, stršenje; izbočenost, istaknuta osobina, istaknuto mjesto
  * * *

  istaknuta osobina
  istaknuto mjesto
  istaknutost
  izbočenost
  stršenje

  English-Croatian dictionary > salience

 • 19 salient

  adj (#ly [adv]) 1. koji skače, izbočen, koji strši; koji se ističe; upadljiv znamenit; bitan; istaknut, vidljiv; glavni 2. [her] koji skače (životinja) 3. [geom] izbočen (kut)
  * * *

  dio koji strši
  glavni
  ispupčen
  istaknut
  izbočen
  izbočina
  upadljiv
  vidan

  English-Croatian dictionary > salient

 • 20 Vastra Gotaland county


  Västra Götaland

  English-Croatian dictionary > Vastra Gotaland county

См. также в других словарях:

 • Stra — Stra …   Deutsch Wikipedia

 • Stra — Stra …   Wikipedia Español

 • Stra — Administration Pays  Italie Région …   Wikipédia en Français

 • strå — sb., et, strå, ene, i sms. strå , fx stråfoder, stråmåtte; være højt på strå …   Dansk ordbog

 • stră — Element de compunere care formează substantive sau adjective care arată vechimea, originea îndepărtată, depărtarea etc., verbe care arată intensificarea acţiunii exprimate de verbul de bază sau verbe care arată că acţiunea indică pătrunderea… …   Dicționar Român

 • Stra — Stra, Dorf in der venetianischen Provinz Venedig, rechts an der Brenta u. dem Kanal Piovego; kaiserl. Villa mit Gartenanlagen; 2000 Ew …   Pierer's Universal-Lexikon

 • štrȁca — ž 〈G mn štrȃcā〉 reg. 1. {{001f}}prnja, krpa 2. {{001f}}〈m〉 pren. onaj koji je bez karaktera; krpa, beskičmenjak ✧ {{001f}}mlet., tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • štrȁjk — m 〈N mn štràjkovi〉 1. {{001f}}organizirana kolektivna obustava rada radi ostvarenja ekonomskih i socijalnih zahtjeva radnika poslodavcu [prekinuti ∼; proglasiti ∼; stupiti u ∼; biti u ∼u] 2. {{001f}}obustava rada širih razmjera kao oblik… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • stra- — pref. è presente in un numero limitato di parole di origine latina: straordinario, stravagante, ed è usato produttivamente, spec. davanti ad aggettivi e verbi, con il valore di eccesso, superamento di un limite: stracarico, strafare, strapagare,… …   Dizionario italiano

 • stra- — {{hw}}{{stra }}{{/hw}}pref. 1 Vale propriamente ‘fuori’ (dal lat. extra, ‘fuori’): straordinario, straripare. 2 Indica eccesso: strafare, stravizio. 3 Esprime misura oltre il normale: stravincere. 4 Premesso ad agg. lo rende di grado superlativo …   Enciclopedia di italiano

 • stra- — [lat. extra fuori , extra  ; in alcuni casi, incrociato con trans oltre ]. 1. Pref. di numerose parole composte, nelle quali ha vari sign., spec. quello di fuori , come in straripare, straordinario, stragiudiziale. 2. Indica, per estens., eccesso …   Enciclopedia Italiana


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»