Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

sosial-siyasi

 • 1 sosial-siyasi

  прил. социально-политический. Sosial-siyasi quruluş социально-политическое устройство, sosial-siyasi baxışlar социально-политические взгляды, sosial-siyasi əsasları nəyin социально-политические основы чего

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sosial-siyasi

 • 2 siyasi-sosial

  прил. политико-социальный. Siyasi-sosial problemlər политикосоциальные проблемы

  Azərbaycanca-rusca lüğət > siyasi-sosial

 • 3 hüquq

  I
  сущ. право:
  1. совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм, правил поведения, регулирующих общественные отношения между людьми. Təhkimçilik hüququ крепостное право
  2. совокупность законов и постановлений государства, относящихся к какой-л. стороне общественного устройства, жизни и деятельности общества. Vətəndaşlıq hüququ: 1. право гражданства; 2. гражданское право; mülki hüquq гражданское право, cinayət hüququ уголовное право, cinayət-prosessual hüququ уголовно-процессуальное право; ailə hüququ семейное право, torpaq hüququ земельное право; 3. совокупность международных соглашений, договоров, регулирующих взаимоотношения государств п о каким-л. вопросам. Beynəlxalq hüquq международное право; 4. наука, изучающая выражение законов и постановлений в законодательстве; учебная дисциплина такого содержания. Mülki hüquq mütəhəssisi специалист по гражданскому праву, cinayət hüququndan mühazirələr лекции по уголовному праву; 5. предоставленная кому-л., чему-л. свобода, возможность действовать или пользоваться чем-л., гарантированная государственными или какими-л. другими законами, постановлениями и т.п. Vətəndaşların siyasi hüquqları политические права граждан, vətəndaşların seçmək və seçilmək hüququ право граждан избирать и быть избранным, vərəsəlik hüququ право наследования, sosial müdafiə hüququ право социальной защиты; əmək hüququ право на труд, təhsil hüququ право на образование; … hüququndan məhrum etmək лишить права на что, чего; … hüququndan istifadə etmək пользоваться правом …; 6. власть, полномочия, предоставленные кому-л. Prezidentin konstitusion hüquqları конституционные права Президента, hüquq vermək kimə предоставить право кому, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmaq бороться за свои права; 7. официальное разрешение, допуск к выполнению обязанностей кого-л., к занятию какой-л. должности, чина. Dərs demək hüququ право преподавания, növbədənkənar xidmət hüququ право внеочередного обслуживания; 8. разг. мн. ч. документ, разрешающий кому-л. управлять автомобилем, мотоциклом и т.п. Sürücülük hüququ водительские права; 9. основание, причина для какого-л. действия. Mənəvi hüquq моральное право, məhkəməyə vermək hüququ право подать в суд; 10. возможность действовать, поступать каким-л. образом. Çap olunmaq hüququ право печататься
  II
  прил.
  1. правовой:
  1) устанавливаемый и охраняемый государством. Hüquq normaları правовые нормы
  2) основанный на праве. Hüquq münəsibətləri правовые отношения
  3) предоставленный, гарантированный какими-л. органами. Vətəndaşların hüquq məsələləri правовые вопросы граждан
  2. юридический:
  1) относящийся к изучению правоведения. Hüquq elmləri юридические науки, hüquq fakültəsi юридический факультет
  2) относящийся к работе юриста (юристов). Hüquq təcrübəsi (практикасы) юридическая практика, hüquq xidməti юридическая служба, hüquq məsləhətxanası юридическая консультация (учреждение, в задачи которого входит оказание помощи населению по правовым вопросам); hüquq məsləhətçisi юрисконсульт (юрист, являющийся постоянным консультантом при учреждении по практическим вопросам права и защитником его интересов в юридических организациях); hüquq məsləhətçiliyi юрисконсульство; hüquq pozuntuları правонарушения; hüquq vermək давать, дать право; hüquqlarını pozmaq (tapdamaq) нарушать (нарушить), попирать (попрать) права, hüquqlarını özünə qaytarmaq kimin восстанавливать в правах кого, hüququnu saxlamaq оставить право за кем-л. что-л. делать

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hüquq

См. также в других словарях:

 • Səlahəddin Xəlilov — (2010) Səlahəddin Sədrəddun oğlu Xəlilov (* 22. Februar 1952 in Marneuli, Georgische SSR, Sowjetunion) ist ein aserbaidschanischer Philosoph. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

 • List of political parties in Azerbaijan — This article lists political parties in Azerbaijan. Azerbaijan is a one party dominant state. Opposition parties against the New Azerbaijan Party are allowed, but are widely considered to have no real chance of gaining power. The parties*Alliance …   Wikipedia

 • iqtisadçılıq — is. tar. siyasi. XIX əsrin axırlarında – XX əsrin əvvəllərində Rusiya sosial demokrat hərəkatında opportunist cərəyan (bu cərəyan tərəfdarlarının fikrincə, fəhlə sinfi ancaq öz iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq uğrunda mübarizə aparmalı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Nationalversammlung der Republik Aserbaidschan — Nationalversammlung von Aserbaidschan Die Nationalversammlung (aserbaidschanisch Milli Məclis) ist das Parlament im Einkammersystem von Aserbaidschan. In die Nationalversammlung werden 125 Abgeordnete in einem Grabenwahlsystem für fünf J …   Deutsch Wikipedia

 • Джарская республика — Необходимо перенести содержимое этой статьи в статью «Джаро Белоканские общества». Вы можете помочь проекту, объединив статьи. В случае необходимости обсуждения целесообразности объединения, замените этот шаблон на шаблон {{к объединению} …   Википедия

 • hüquq — is. <ər. «həqq» söz. cəmi> 1. Dövlət tərəfindən müəyyən olunan və tətbiq edilən, insanlar arasında ictimai münasibətləri nizama salan və hakim sinfin iradəsini ifadə edən normaların, qaydaların məcmusu. Seçki hüququ. – İnsan hüququndan dərs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • reformizm — <lat. reformatio – dəyişmə, dəyişiklik> Fəhlə hərəkatında inqilabi sinfi mübarizənin, sosialist inqilabının və proletar diktaturasının zəruriliyini inkar edən və cüzi ictimai islahatlarla kifayətlənməyə, kapitalizmin əsaslarına toxunmamağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»