Перевод: с польского на все языки

skażać

См. также в других словарях:

 • skażać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, skażaćam, skażaća, skażaćają, skażaćany {{/stl 8}}– skazić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, skażę, skażaćzi, skaź, skażony {{/stl 8}}{{stl 7}} wprowadzając do czegoś elementy trujące, czynić to szkodliwym dla istot… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • skazać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}skazywać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • skazać — dk IX, skażę, skażesz, skaż, skazaćał, skazaćany skazywać ndk VIIIa, skazaćzuję, skazaćzujesz, skazaćzuj, skazaćywał, skazaćywany «wydać wyrok określający karę wymierzoną oskarżonemu za popełnione przestępstwa» Skazać kogoś na wygnanie. Skazać… …   Słownik języka polskiego

 • skazać — 1. Być skazanym na (samego) siebie, na własne siły itp. «móc liczyć tylko na siebie»: Widziałem wioskę, która była niegdyś kolonią trędowatych, dziś zasieki z drutu kolczastego runęły, trędowaci pracują między bliskimi, nie są skazani na samych… …   Słownik frazeologiczny

 • skażać — → skazić …   Słownik języka polskiego

 • skazywać — → skazać …   Słownik języka polskiego

 • dożywocie — n I; lm D. dożywocieci 1. «umowa, na podstawie której właściciel nieruchomości, w zamian za przeniesienie prawa jej własności, zastrzega dla siebie, dla małżonka lub innych osób bliskich prawo do dożywotniego utrzymania; majątek, dochód,… …   Słownik języka polskiego

 • skazić — dk VIa, skażę, skazićzisz, skaź, skazićził, skażony skażać ndk I, skazićam, skazićasz, skazićają, skazićaj, skazićał, skazićany 1. «zanieczyścić powierzchnię przedmiotu środkami trującymi lub ciałami promieniotwórczymi» Teren skażony. 2. «uczynić …   Słownik języka polskiego

 • wydać — dk I, wydaćdam, wydaćdasz, wydaćdadzą, wydaćdaj, wydaćdał, wydaćdany wydawać ndk IX, wydaćdaję, wydaćdajesz, wydaćwaj, wydaćwał, wydaćany 1. «wyłożyć, wydatkować pieniądze na coś, zapłacić za coś» Wydać całą pensję. Wydawać pieniądze na… …   Słownik języka polskiego

 • skazywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, skazywaćzuję, skazywaćzuje, skazywaćany {{/stl 8}}– skazać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, skażę, skaże, skazywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydawać wyrok na oskarżonego za… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ANDRZEJEWSKI (J.) — ANDRZEJEWSKI JERZY (1909 1983) C’est à Varsovie, dans une famille bourgeoise, que naquit Jerzy Andrzejewski. Son premier recueil de récits Drogi nieuniknione (Chemins inéluctables) parut en 1936. Son premier roman, face= EU Caron ゲad serca… …   Encyclopédie Universelle

Книги

Другие книги по запросу «skażać» >>