Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

siyasi-dini

 • 1 siyasi-dini

  прил. политико-религиозный. Siyasi-dini dünyagörüşü политикорелигиозное мировоззрение

  Azərbaycanca-rusca lüğət > siyasi-dini

 • 2 düşüncə

  сущ.
  1. размышление, раздумье, мысль, дума. Ağır düşüncələr нелёгкие (тяжёлые) размышления, fəlsəfi düşüncələr философские размышления, düşüncələrə qapılmaq впасть в раздумья, düşüncələrdən azad olmaq освободиться от раздумий
  2. сознание:
  1) понимание, осознание. Siyasi düşüncə политическое сознание, dini düşüncə религиозное сознание
  2) способность правильно понимать окружающее. Düşüncəsini (huşunu) itirmək потерять сознание
  3. сознательность. Düşüncəsi yol vermir сознательность не позволяет

  Azərbaycanca-rusca lüğət > düşüncə

 • 3 şüur

  сущ.
  1. сознание:
  1) восприятие и понимание окружающей действительности, свойственное человеку, способность осмысленно воспринимать окружающее. Şüurunu (huşunu) itirmək:
  1. потерять сознание (разум)
  2. лишиться сознания (разума), сойти с ума, помутиться разумом; şüuru (huşu) özünə gəldi он пришёл в сознание; сознание вернулось (возвратилось) к нему; şüuru (huşu) özündə olmaq быть в сознании; şüuru (huşu) özündə olmamaq быть, находиться без сознания
  2) мыслительная деятельность, осмысление окружающего; ум, разум. Şüurun inkişafı развитие сознания, şüurun formalaşması формирование сознания, şüurunu tərbiyə etmək воспитывать сознание чьё, кого; şüurunu zəhərləmək отравлять сознание, şüuruna hakim kəsilmək овладевать сознанием кого, чьим; şüuruna təsir etmək воздействовать, повлиять на сознание кого, чьё; şüurunda iz buraxmaq оставить след в сознании
  3) филос., псих. высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности. Şüur beynin funksiyasıdır сознание есть функция мозга
  4) филос. психология, политические и философские взгляды, религиозные, художественные и прочие воззрения людей как представителей определенных общественных классов. Barlıq şüuru müəyyən edir бытие определяет сознание, dini şüurun formaları формы религиозного сознания, ictimai şüur общественное сознание, insanların şüurunda keçmişin qalıqları пережитки прошлого в сознании людей
  5) понимание, осознание общественной жизни человеком или группой людей; сознательность. Vətəndaşlıq şüuru гражданское сознание, kütlələrin siyasi şüurunun artması (yüksəlməsi) рост политического сознания (политической сознательности) масс
  2. самосознание (полное понимание самого себя, своей роли в жизни, в обществе). Milli şüurun (özünüdərkin) oyanışı пробуждение национального самосознания
  3. ум, рассудок, разум (в противоположность чувству). Şüurum məni bu addımı atmaqdan çəkindirirdi мой разум удерживал меня от этого шага, şüur pozğunluqları (şüurun toranlaşması) расстройство сознания (помрачнение сознания); şüuru dolaşıb kimin сознание помрачилось, рассудок помрачился у кого; şüurunu dolaşdırmaq (ağlını çaşdırmaq) помрачить (лишить ясности) сознание (разум, рассудок, ум); şüuruna çatmaq kimin: 1. осознать, понять; 2. доходить до сознания кого, чьего; şüuruna çatmamaq kimin: 1. не осознать, не понять чего; иметь короткий ум; 2. не доходить, не дойти до сознания кого, чьего. Qocanın sözləri onun şüuruna çatmırdı слова старика не доходили до его сознания

  Azərbaycanca-rusca lüğət > şüur

 • 4 əqidə

  сущ. убеждение:
  1. прочно установившееся представление, твердое мнение о чём-л. Möhkəm əqidəyə malik olmaq иметь твердое убеждение, şəxsi əqidə личное убеждение
  2. только мн. убеждения (совокупность, система взглядов, образ мыслей). Siyasi əqidə политические убеждения, dini əqidə религиозные убеждения, əxlaqi əqidə нравственные убеждения, əqidə uğrunda за убеждения; əqidəsində möhkəm olmaq быть твердым в своих убеждениях, əqidəsinə sadiq qalmaq остаться верным своим убеждениям, əqidəsindən dönmək отказаться от своих убеждений; əqidə ayrılığı разномыслие, əqidə birliyi единомыслие, əqidə yoldaşı единомышленник

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əqidə

См. также в других словарях:

 • sekter — sf., Fr. sectaire 1) Başkalarının siyasi, dinî vb. düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan, katı ve hoşgörüsüz davranan (kimse) 2) Katı, hoşgörüsüz (düşünce, tutum) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • şüur — is. <ər.> 1. Dərrakə, anlaq, düşünmə; dərk etmə, anlama qabiliyyəti. Şüuru dolaşmaq – sözünü, işini, hərəkətini bilməmək; ağlı çaşmaq. <Alagöz> başını itirir, onun . . şüuru dolaşırdı. S. R.. Şüuruna çatmaq – başa düşmək, anlamaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Turkish people — For other uses of Turkish, see Turkish (disambiguation), and for the broader concept of Turkic speaking ethnic groups, see Turkic peoples. Turkish people Türkler Total population 70 million[citation needed] (see also Turkish population Turkish… …   Wikipedia

 • Maulana Ashraf Ali Thanwi — Infobox Philosopher region = Islamic scholar era = Modern era color = #B0C4DE image caption = http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shabbir Ahmad Usmani action=editEditing Shabbir Ahmad Usmani Wikipedia, the free encyclopedia name = Ashraf… …   Wikipedia

 • dövlət — 1. is. <ər.> Ölkənin hakim sinfinin, mövcud idarə üsulunu qorumaq və başqa siniflərin müqavimətini aradan qaldırmaq məqsədini daşıyan siyasi təşkilatı, habelə bu cür siyasi təşkilatı olan ölkənin özü. Dövlət hüdudları. Dövlət quruluşu.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mühacir — is. <ər.> 1. Siyasi, iqtisadi və ya dini səbəb üzündən vətənini tərk edib başqa ölkəyə köçən və orada yaşayan adam. Siyasi mühacir. 2. Yeni yerə, yeni torpaqlara köçən və ya köçürülən adam. Vətənçin burnunun ucu göynəyən; Adamlar görmüşəm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • üstqurum — is. Cəmiyyətin siyasi, hüquqi, dini, bədii, fəlsəfi görüşləri və onun iqtisadi quruluşunun – bazisinin bunlara müvafiq olaraq yaratdığı siyasi, hüquqi və s. təsisatların məcmusu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • papalık — is., ğı 1) Papanın makamı veya görevi 2) Başında papanın bulunduğu siyasi ve dinî kurum …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • xətt — ə. 1) cizgi, cızıq; 2) sıra və ya cizgi şəklində olan şey; 3) yazı; 4) qırış, qırışıq; 5) hökm, əmr, fərman; 6) öhdə(çi)lik, təəhhüd, iltizam. Xətti hərəkət 1) döyüş üsulu, taktika; 2) ictimai siyasi mübarizə üsul və vasitələri; xətti xuda… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • dal — 1. is. 1. Bədənin boyundan tutmuş omba sümüyünə qədər olan arxa hissəsi; kürək. Küçə ilə bir hambal, bir tay dalında keçir. C. M.. // Heyvanların bədənlərinin yuxarı hissəsi, beli. Qatırın dalına yük yükləmək. Atın dalına minmək. 2. Əks tərəf,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • monarxizm — <yun.> Monarxiyanı (padşahlığı) bərqərar edib saxlamaq məqsədini daşıyan mürtəce siyasi cərəyan; padşahpərəstlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»