Перевод: с азербайджанского на русский

с русского на азербайджанский

sinifli

 • 1 sinifli

  классовый. sinifli cəmiyyət классовое общество.

  Азербайджанско-русский словарь > sinifli

 • 2 sinifli

  прил. классовый (подразделяющийся на общественные классы). Sinifli cəmiyyət классовое общество

  Azərbaycanca-rusca lüğət > sinifli

 • 3 cəmiyyət

  сущ. общество:
  1. совокупность людей, объединенных общими для них конкретно-историческими условиями материальной жизни. Bəşər cəmiyyəti человеческое общество, demokratik cəmiyyət демократическое общество, ədalətli cəmiyyət справедливое общество, mütərəqqi cəmiyyət прогрессивное общество, cəmiyyətin qanunları законы общества, cəmiyyətin mənafeyi интересы общества, cəmiyyətə fayda vermək приносить пользу обществу, быть полезным обществу
  2. исторически определенный экономический строй и соответствующая ему надстройка, строй, формация, ступень исторического развития. Quldarlıq cəmiyyəti рабовладельческое общество, feodalizm cəmiyyəti феодальное общество, kapitalizm cəmiyyəti капиталистическое общество, sosializm cəmiyyəti социалистическое общество, sinifli cəmiyyət классовое общество, cəmiyyətin bazisi базис общества, cəmiyyətin üstqurumu надстройка общества
  3. круг людей, объединенных общностью чего-л. (происхождения, положения, интересов и т.п.). Ali cəmiyyət высшее общество, kübar cəmiyyət светское общество, zadəgan cəmiyyəti дворянское (аристократическое) общество
  4. круг людей, составляющих какую-л. среду, какое-л. окружение. Ziyalı cəmiyyəti интеллигентное общество, mədəni cəmiyyət культурное общество, cəmiyyətdə bir mövqeyi olmaq занимать какое-л. положение в обществе, cəmiyyətdə özünü apara bilmək уметь вести себя в обществе
  5. добровольное объединение людей, ставящих себе какие-л. общие задачи; организация. İstehlak cəmiyyəti потребительское общество, könüllü idman cəmiyyəti добровольное спортивное общество, siyasi və elmi bilikləri yayan cəmiyyət общество по распространению политических и научных знаний, tələbə elmi cəmiyyəti студенческое научное общество, teatr cəmiyyəti театральное общество, xarici ölkələrlə dostluq cəmiyyəti общество дружбы с зарубежными странами, xeyriyyə cəmiyyəti благотворительное общество, cəmiyyətin sədri председатель общества, cəmiyyətin üzvləri члены общества

  Azərbaycanca-rusca lüğət > cəmiyyət

См. также в других словарях:

 • sinifli — sif. Siniflərə bölünmüş, sinifləri olan (bax sinif 3 cü mənada). Sinifli cəmiyyət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sınıflı — sf. Sınıfı olan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bürokratizm — <fr.> 1. Yalnız rəsmiyyətə riayət etmək xatirinə olaraq, işin mahiyyətinə laqeydlik göstərmə; süründürməçilik, rəsmiyyətçilik. Bürokratizm ilə mübarizə. Bürokratizmi aradan qaldırmalı. 2. Sinifli cəmiyyətdə: dövlət hakimiyyətinin xalq ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • tayfa — is. <ər. taifə> 1. Sinifli cəmiyyətdən əvvəlki dövrdə adamların qohumluq münasibətinə, dil və ərazi ümumiliyinə əsaslanan birliyi; qövm. Köçəri tayfalar. 2. dan. Xalq, millət mənasında. 3. dan. Qohum, qəbilə, qohum əqrəba. Müəllim yaxşı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»