Перевод: с испанского на болгарский

si+metes+el+clavo+a+lo+bestia+se+va+a+doblar

 • 1 bestia

  f 1) животно; bestia de carga товарно животно; 2) прен., разг. животно, говедо, глупак; bestia negra прен. черната овца; a lo bestia loc adv твърдо, нелюбезно.

  Diccionario español-búlgaro > bestia

 • 2 clavo

  m 1) гвоздей; 2) мазол (на крак); 3) цирей; 4) прен. мигрена; 5) мед. дренаж; 6): clavo de olor карамфил (за подправка); 7) прен. остра мъка, шиш в сърцето; 8) хир. мъртва тъкан, която се отстранява; 9) прен. вреда, щета; 10) прен., разг. досаден човек или досадно нещо; 11) прен., разг. артикул, който не се продава; dar en el clavo прен., разг. улучвам същината на проблема; por un clavo se pierde la herradura малкото камъче обръща колата; remachar el clavo прен., разг. допускам още по-голяма грешка в желанието си да поправя старата; un clavo saca otro clavo разг. клин клин избива.

  Diccionario español-búlgaro > clavo

 • 3 doblar

  1. tr 1) удвоявам; 2) огъвам, прегъвам; 3) сгъвам; 4) превивам (гръб); 5) заобикалям; 6) свивам, завивам зад ъгъла (по улица); 7) отгръщам (страница); 8) удължавам срок на операция (на борсата); 9) прен., разг. причинявам голяма загуба; 10) прен. смилам от бой; 11) прен. карам някого да промени мнението си; 12) кин. дублирам (превод); 2. intr 1) театр. играя две роли в едно представление; 2) бия камбана за покойник; 3. prnl 1) прен. огъвам се, поддавам; 2) поддавам, ставам неравен ( за терен).

  Diccionario español-búlgaro > doblar

 • 4 calle

  f 1) улица; 2) спорт. писта; 3) прен. улицата, хората; calle de la amargura продължително страдание; calle peatonal улица без автомобилно движение; abrir calle прен., разг. проправям път; alborotar la calle прен., разг. смущавам съседите; azotar calles прен., разг. скитам безделно; calle hita loc adv от къща на къща; doblar la calle завивам; ir desempedrando las calles препускам (на кон, с кола).

  Diccionario español-búlgaro > calle

 • 5 campana

  f 1) камбана; 2) прен. територия, принадлежаща на една църква или енория; 3) прен. форма, подобна на камбана; a campana herida (tañida) loc adv при, със забиване на камбаните; doblar las campanas бия (за камбана) на мъртвец; echar las campanas a vuelo прен., разг. ликуващо оповестявам нещо; oír uno campanas y no saber dónde прен., разг. чул-недочул, зле разбрал.

  Diccionario español-búlgaro > campana

 • 6 espinazo

  m 1) анат. гръбначен стълб; doblar el espinazo прен., разг. превивам гръб, унижавам се; 2) арх. камък, с който се затваря извивката на свод.

  Diccionario español-búlgaro > espinazo

 • 7 esquina

  f ъгъл (на улица, маса, къща); a la vuelta de la esquina наблизо, на всяка крачка, лесно; darse uno contra (por) las esquinas прен., разг. удрям си главата в стената; de esquina на ъгъл, ъглов; doblar (torcer) la esquina прен., разг. завивам зад ъгъла; estar en esquina dos o màs personas прен., разг. не се разбираме добре, в противоречие сме; estar de esquina прен. на кръстопът съм, раздвоен съм.

  Diccionario español-búlgaro > esquina

 • 8 hoja

  f 1) бот. лист; 2) листче, листенце (на цвят); 3) лист (хартия); 4) документ; hoja de ruta пътен лист 5) лист (метален); hoja de lata ламарина; 6) пластинка; 7) половината на нещо двукрило (врата, прозорец); 8) острие, сабя; 9) pl арх. украшение във вид на листа; 10) всяка от страните на дреха; 11) лист тесто; 12) земя, която се обработва през годината; 13) всяка от частите на бойни доспехи; hoja de afeitar ножче за бръснене; hoja de parra прен. начин за прикриване на срамна постъпка; hoja de tocino половината от заклана свиня; hoja de vida (вж. currículum vitae) автобиография; hoja suelta отделен лист; desdoblar la hoja прен., разг. връщам се към темата; doblar la hoja прен. изоставям временно работата си; прекъсвам изказването си; mudar la hoja прен., разг. отказвам се от намерението си; ser uno tentado de la hoja прен., разг. пристрастен съм към нещо; ser todo hoja, y no tener fruto прен., разг. празни приказки; volver la hoja прен. а) променям външния си вид; б) прен. не изпълнявам обещаното; в) прен. сменям темата на разговора, извъртам.

  Diccionario español-búlgaro > hoja

 • 9 llave

  f 1) ключ; llave maestra шперц; 2) техн. ключ; llave inglesa, de tuerca гаечен ключ; 3) кран, чеп (за чешма, бъчва); 4) ключ (телеграфен); 5) воен. спусък (на пушка, пистолет); 6) клапа (на духов инструмент); 7) муз. нотен ключ; 8) арх. среден камък на свод; 9) прен. ключ, отговор; 10) знак, обхващащ написаното на няколко реда ({}); 11) механизъм за навиване на часовник; 12) електрически ключ; 13) инструмент за вадене на зъби; 14) спорт. хватка в борба; 15) прен. основна, ключова дисциплина; 16) прен. въведение, улесняващо разбирането на останалото; 17) прен. защита, ключово място към нещо; 18) прен. ключ към, начин за разрешаване на трудност; 19) муз. механизъм към струнен инструмент за настройване на струните; bajo (debajo) de llave под ключ, заключен; debajo (tras) de siete llaves прен. строго пазено, сигурно; doblar (torcer) la llave завъртвам ключа; echar la llave а) заключвам; б) прен. подпечатвам, запечатвам; falsear la llave подправям ключ; recoger uno las llaves прен., разг. тръгвам си последен.

  Diccionario español-búlgaro > llave

 • 10 palo

  m 1) кол, тояга, пръчка; 2) удар с тояга, бой, побой; 3) дърво, дървесина (като материал); de palo дървен; pata de palo дървен крак; 4) дръжчица на плод; 5) издадена чертичка на буква; 6) прен. вреда, щета; 7) Амер. дърво, храст; 8) мор. мачта; 9) карт. цвят; 10) щека (билярд); 11) набиване на кол (наказание); 12) pl бикоб. бандерили; palo de ciego а) прен. удар напосоки; б) обида от незнание или недомислие; andar a palos прен. вечно се карам с някого; a palo seco прен. без нищо излишно; dar el palo жарг. мамя в продажбата на дрога; dar palo прен., разг. става точно обратното на очакваното; dar a uno un palo прен., разг. причинявам вреда, неприятност някому; de tal palo, tal astilla proverb крушата не пада по-далече от дървото; moler (doblar) a palos разг. пребивам от бой, смилам от бой.

  Diccionario español-búlgaro > palo

 • 11 pedazo

  m парче, къс; pedazo de bruto (de bestia) прен., разг. голямо говедо, тъпак; ser un pedazo de pan разг. добродушен човек; por un pedazo de pan разг. на безценица; caerse a pedazos разг. а) уморен съм, капнал съм; б) прен., разг. голям добряк съм; morirse por sus pedazos прен. силно влюбен съм; estar hecho pedazos разг. много съм уморен; hacerse pedazos счупвам се ( за предмет), ставам на парчета; pedazo del alma (de las entrañas, del corazón) прен., разг. много скъп, любим човек; a pedazos на части; caerse una cosa a pedazos прен., разг. много е старо нещо, разпада се.

  Diccionario español-búlgaro > pedazo

 • 12 quebrar

  (-ie-) 1. tr 1) вж. quebrantar 1), 2); 2) нарушавам, престъпвам (закон); 3) прен. нарушавам, прекъсвам (мълчание и пр.); 4) прен. преодолявам (препятствие и пр.); 5) превивам, навеждам; 6) прен. отслабвам, смекчавам; 7) обезцветявам; 8) прен. развалям (за цвят на лице); 2. intr 1) (con) скъсвам (с някого); 2) прен. отслабвам, намалявам; 3) прен. пуквам се, претърпявам банкрут, фалит; 3. prnl 1) скъсвам се; получавам херния; 2) разцепвам се, разделям се (за планина, склон и т. н.); 3) мор. огъвам се под тежест (за кЈла на кораб); quebrar una cosa por uno скъсвам се (от усилия); quebrar por lo màs delgado прен., разг. дето е най-тънко, там се къса; antes quebrar que doblar прен. по никакъв начин няма да отстъпя.

  Diccionario español-búlgaro > quebrar

 • 13 rodilla

  f 1) коляно; de rodillas а) на колене; б) прен. в унизително положение; a media rodilla а) на едно коляно; б) до средата на коляното (за дреха); hincado de rodillas прен. коленичил, на колене; poner de rodillas прен. поставям на колене; doblar uno la rodilla а) коленича; б) прен. подчинявам се, унижавам се; 2) възглавничка за носене на тежест върху главата; 3) кухненска кърпа.

  Diccionario español-búlgaro > rodilla

 • 14 servilleta

  f кърпа за хранене, салфетка; doblar la servilleta прен., разг. умирам.

  Diccionario español-búlgaro > servilleta

 • 15 testuz,

  testuzo m 1) чело (на животно); 2) тил, врат (на животни); doblar el testuz, превивам гръб, навеждам глава.

  Diccionario español-búlgaro > testuz,


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.