Перевод: с испанского на болгарский

sentí+un+dolor+agudo+al+mover+el+brazo

 • 1 mover

  (-ue-) 1. tr 1) задвижвам, движа; 2) (a) прен. подбуждам към нещо, убеждавам, уговарям; 3) (a) прен. възбуждам, предизвиквам (жалост, състрадание и пр.); mover a dolor, a làgrimas предизвиквам болка, сълзи; 4) прен. вълнувам, тревожа; 5) прен. слагам началото на нещо, предизвиквам; mover guerra предизвиквам война, водя до война; 6) ост. раждам преждевременно, помятам; 2. intr 1) прохождам; 2) пускам пъпки ( дървета), пониквам (растения) през пролетта; 3. prnl 1) арх. подавам се, издавам се напред (за арка, свод); 2) движа се; 3) бързам; 4) прен. развивам се, разгръщам се ( в определена сфера).

  Diccionario español-búlgaro > mover

 • 2 agudo,

  a adj 1) тънък, остър; 2) грам. acento agudo, ударение върху последната сричка; 3) прен. изтънчен, проницателен; 4) прен., жив. остроумен; уместен; 5) прен. остър, пронизващ (за болка); 6) прен. изострен, остър (поглед, слух, обоняние); 7) остър, силен (за миризма); 8) прен. лек, бърз; 9) висок ( за тон).

  Diccionario español-búlgaro > agudo,

 • 3 brazo

  m 1) ръка (от рамото до китката); 2) ръка (от рамото до лакътя); 3) преден крак или лапа (на четириногите); 4) ръчка (на кресло); 5): brazo de río ръкав (на река); 6) клон (на дърво); 7) прен. власт, обществено положение; 8) ист. депутат; 9) металната поддържаща част на полилей; 10) рамо на теглилка; 11) ръка на кран; 12) pl прен. покровители; 13) прен. работна ръка, общи работници; hecho un brazo de mar прен., разг. елегантен, луксозно облечен човек; a brazo на ръка, ръчно.

  Diccionario español-búlgaro > brazo

 • 4 dolor

  m 1) болка; 2) скръб; печал; съжаление, разкаяние; dolor sordo (latente) тъпа болка; dolor nefrítico болка от камък в бъбреците; dar dolor de tripas разг. отвращава ме, ядосва ме; dolor de viuda (viudo) прен., разг. силна, бързо преминаваща болка.

  Diccionario español-búlgaro > dolor

 • 5 -ido2,

  a suf 1. наставка, която служи за образуване на отглаголни съществителни имена, определящи звуци и гласове на животни: chillido, ladrido, pitido; 2. образува прилагателни - производни от съществителни имена: от dolor, dolorido; 3. образува названия на животински семейства: cànidos.

  Diccionario español-búlgaro > -ido2,

 • 6 copa

  f 1) купа, потир; чаша; 2) връх (на дърво); 3) връх (на шапка); 4) pl купа (карта); 5) купа (в спортни състезания); 6) чашка на сутиен; 7) мангалче; apurar uno la copa del dolor (de la desgracia, de la amargura) прен. изпивам до дъно горчивата чаша; tener (llevar) una copa de màs разг. пийнал съм.

  Diccionario español-búlgaro > copa

 • 7 dedo

  m пръст; dedo gordo (pulgar) палец; dedo índice показалец; dedo del corazón среден; dedo anular безимен; dedo meñique кутре; estar a dos dedos de algo вися на косъм; a dedo жарг. на автостоп; a dos dedos de прен. много близо, почти; chuparse uno los dedos прен., разг. а) ям (правя, слушам) нещо с голямо удоволствие; б) пръстите да си оближеш; no mover uno un dedo прен., разг. пръста не си мръдвам; poner uno el dedo en la llaga прен. слагам пръст в раната; ser uno el dedo malo прен., разг. все аз съм виновен за всичко; poner a uno los cinco dedos en la cara прен., разг. удрям плесница.

  Diccionario español-búlgaro > dedo

 • 8 pestaña

  f 1) мигла; 2) pl ресни; 3) ръб (на плат, хартия и др.); 4) бот. твърди косъмчета във форма на мигли; sin mover pestaña прен. без да ми мигне окото; no pegar pestaña прен. без да мигна; quemarse las pestañas прен. уча много, скъсвам се от четене.

  Diccionario español-búlgaro > pestaña

 • 9 rabiar

  intr 1) мед. болен съм от бяс; 2) прен. изпадам в бяс, ярост; беснея; 3) прен. надхвърлям обичайното: rabiaba de tonto беше невероятно глупав; pica que rabia страшно боде (сърби); 4) (por) прен. страстно желая; a rabiar прен. до безумие, много; rabiar de dolor прен., разг. вия от болки; rabiar de verse juntos прен., разг. не могат да се понасят.

  Diccionario español-búlgaro > rabiar

 • 10 risa

  f 1) смях; risa falsa престорен смях; risa sonora звънлив смях; caerse (descoyuntarse, despedazarse, desternillarse, mearse) de risa прен., разг. смея се до припадък, превивам се от смях; напикавам се от смях; mover a risa пораждам смях; risa de conejo прен. пресилен смях; estar para reventar la risa прен. едвам сдържам смеха си; tentado a (de) la risa разг. склонен съм да се смея бурно и безпричинно; tomar a risa una cosa прен. вземам нещо на шега, не му придавам значение; 2) смешно нещо; 3) прен. сподавен пристъп на смях.

  Diccionario español-búlgaro > risa

 • 11 vientre

  m 1) корем; 2) анат. коремна кухина; 3) вътрешности; 4) бременност, зародиш, плод; 5) издута част на съд; sacar el vientre de mal año разг. утолявам глада си; evacuar (exonerar, mover) el vientre; hacer de(l) vientre изхождам се, ходя по голяма нужда; regir el vientre редовно ходя по голяма нужда.

  Diccionario español-búlgaro > vientre

 • 12 ya

  1. adv 1) вече; 2) сега вече; 3) сега, веднага; ya voy сега (веднага) идвам; ya que тъй като; pues ya ирон. вече разбрано; si ya само ако; no ya не само; ya... ya... ту... ту...; ya con risa, ya con dolor ту със смях, ту с болка; 2. interj 1) да!; 2) разбрано!; 3) най-сетне!; 4) ирон., разг. да, бе, да...

  Diccionario español-búlgaro > ya

 • 13 ángulo

  m 1) ъгъл; ángulo recto прав ъгъл; ángulo agudo остър ъгъл; ángulos adyacentes прилежащи ъгли; 2) прен. гледна точка.

  Diccionario español-búlgaro > ángulo


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.