Перевод: с латышского на русский

с русского на латышский

sas��rtoties

 • 1 rokas satulznoju-šas

  сущ.
  общ. руки покрылись мозолями, руки стали мозолистыми

  Latviešu-krievu vārdnīca > rokas satulznoju-šas

 • 2 salaist bru-sas galeniski

  Latviešu-krievu vārdnīca > salaist bru-sas galeniski

 • 3 vēnas aizsprostoju-šās

  Latviešu-krievu vārdnīca > vēnas aizsprostoju-šās

 • 4 jaunas grāmatas

  сущ.
  общ. книжные новинки, (jauniznāku-šas) новые книги

  Latviešu-krievu vārdnīca > jaunas grāmatas

 • 5 akcija

  lietv. акция
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv  (vērtspapīrs) ekon.
  ru акция
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  DzEz
  lv darbība
  ru действие
  Zin, Ek, Rūp, Ek
  ru акция
  DzEz
  lv darbība
  ru действие
  Ek, Fin
  ru акция
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vācu Aktie, franču action
  akciju sabiedrība
  lv Vērtspapīrs, kas apliecina, ka tā īpašnieks piedalās akciju sabiedrības kapitālā un viņam ir tiesības uz šās sabiedrības peļņas daļu — dividendi
  lv Uz akcijas norādīta tās nominālcena, bet to pērk un pārdod par tirgus (kursa) cenu
  lv Izcelsme - latīņu actio
  lv Uz kāda mērķa sasniegšanu vērsta rīcība vai pasākums (parasti politisks, militārs, ekonomisks)
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. paja
  privileģētas akcijas
  2. darbība; rīcība
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > akcija

 • 6 aksioma

  n. аксиома  (Окончания: \aksiomaы)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  DzEz
  ru аксиома
  Ek, Fin
  ru аксиома
  DzEz
  ru аксиома
  DzEz
  ru аксиома
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - sengrieķu axiōma. pārn.
  lv Kādas teorijas tēze, ko izmanto citu šās teorijas tēžu pierādīšanai, bet pašu šās teorijas ietvaros pieņem bez pierādījuma
  lv Atzinums (izteikums), ko bez pierādījumiem pieņem par patiesu
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > aksioma

 • 7 autonomija

  n. автономия  (Окончания: \autonomijaии)
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv ekon.
  ru автономия
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Izgl, Ped, PedStr
  ru автономия
  Uzņ, Ek, Dok
  ru aвтoнoмия
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - sengrieķu autonomia \< autos ‘pats’ + nomos ‘likums’
  lv 1. Pašpārvalde, pašpārvaldes tiesības, ko nācija realizē noteiktā valsts teritorijas daļā (nacionāli teritoriālā autonomija)
  lv 2. Kādas sabiedriskas organizācijas vai institūcijas tiesības patstāvīgi lemt par šās organizācijas dzīvi, tās locekļu attiecībām, mācību programmām u. tml
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. pašpārvalde; pašpārvaldība
  2. pašvaldība
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > autonomija

 • 8 banāns

  n. банан
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv  (auglis) agron.
  ru банан  (плод)
  Zin73
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - portugāļu banana \< āfrikāņu
  lv 1. Dsk. viendīgļlapju klases dzimta
  banānu republika
  lv 2. Dsk. šās dzimtas ģints (ap 60 sugām) — liellapaini tropu lakstaugi, no kuriem iegūst augļus, šķiedras; šo augu auglis
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv. banānkoks
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > banāns

 • 9 barbarisms

  I. n.
  1. варварство
  2. варваризм
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv ped.
  lv Aizgūts, literārajā (koptajā) valodā nevēlams vārds, ko lieto pašu valodas vārda vietā
  ru варваризм
  lv Rupjība, nežēlīgums, nekulturālība
  ru варваризм
  Zva00
  ▪ EuroTermBank termini
  Hum
  ru варваризм
  Hum
  ru варваризмы
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču barbarisme \< sengrieķu barbarismos ‘svešai valodai raksturīgs’
  lv 1. Kultūras un civilizācijas trūkums; rupjība, nežēlība. lingv.
  lv 2. lingv. Leksisks aizguvums, kuru aizguvējvalodā izjūt kā svešu un kurš ir vāji pielāgojies šās valodas sistēmai; latviešu valodniecībā — literārajā valodā nevēlams aizguvums
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. vandalisms
  2. barbariskums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > barbarisms

 • 10 benefice

  n., teātr. бенефис  (Грам. инф.: Окончания: \beneficeа)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču bénéfice ‘peļņa, labums’
  lv Izrāde vai koncerts, kura ienākumus pilnīgi vai daļēji saņem mākslinieks vai mākslinieku grupa
  lv Arī izrāde vai koncerts par godu kādam no šās izrādes vai koncerta dalībniekiem
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > benefice

 • 11 biljards

  n. бильярд  (Грам. инф.: Окончания: \biljardsа)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču billard \< bille ‘bumbiņa’
  lv 1. Spēle ar bumbiņām uz speciāla galda ar 6 atverēm malās; ar koka kiju bumbiņas jāiesit atverēs
  lv 2. Šās spēles galds ar attiecīgajiem piederumiem
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > biljards

 • 12 bolero

   (Gram. inf.: nelok.;) n. болеро  (Грам. инф.: ср.нескл.в ризн; зн.; Окончания:)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  ĀdTekst
  ru болеро
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - spāņu bolero
  lv 1. Spāņu tautas- deja; šās dejas mūzika
  lv 2. Spāņu tau-tastērpa daļa — īsa jaciņa bez piedurknēm
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > bolero

 • 13 bordo

  ▪ Termini
  ru бордо celtn.
  lv  (krāsviela)
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  MašB, BūVP
  lv bordo krāsviela
  ru боpдо
  ĀdTekst
  ru бордо
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču bordeaux, pēc vietv. Bordo (Bordeaux) Francijā
  lv 1. Sarkanvīna šķirne; šās šķirnes vīns
  lv 2. Tumšsarkans
  Bordo šķidrums
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > bordo

 • 14 ekonomija

  ▪ Termini
  ru экономия celtn.
  lv ekonomēšana
  lv taupīšana
  lv ietaupījums
  Kai98
  ▪ EuroTermBank termini
  Ek, Fin
  ru экономия
  ru сбережение
  MašB, BūVP
  lv ietaupījums
  ru экономия I
  ĀdTekst
  lv ietaupījums
  ru экономия
  ĀdTekst
  lv ietaupījums
  ru экономия
  Uzņ, Ek, Dok
  lv ietaupījums
  ru экoнoмия
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču économie \< sengrieķu oikonomia ‘saimniecības vadīšana’
  lv 1. Racionāla materiālo vērtību, naudas līdzekļu u. c. izmantošana; šās darbības rezultāts
  politiskā ekonomija
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. cietība; krājība; taupība
  2. ietaupīšana; taupība; taupīšana
  3. ietaupījums
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > ekonomija

 • 15 fanfara

  mūz., n. фанфара  (Грам. инф.: Окончания: \fanfaraы)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - franču fanfare \< spāņu
  lv 1. Tauresveida metāla pūšamais mūzikas instruments bez ventiļiem
  lv 2. Arī svinīgs vai militārs šās taures signāls
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > fanfara

 • 16 genotips

  n. генотип
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv agron.
  ru генотип
  ru генотип
  Zin73
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vācu Genotypus; skatīt gēns + tips. biol.
  lv 1. biol. Indivīda hromosomās ietverto alēļu (gēnu variantu) kopums, parasti salīdzinājumā ar citiem šās pašas sugas indivīdiem
  lv 2. Indivīda iedzimtība noteiktos aspektos, piem., genotips attiecībā uz acu krāsu (tas, kādas acu krāsas alēles jeb gēnu variantus no vecākiem mantojis attiecīgais indivīds)
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > genotips

 • 17 gorilla

  zool., n. горилла  (Грам. инф.: Окончания: \gorillaы)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - angļu gorilla \< sengrieķu Gorillae ‘kāda afrikāņu cilts’
  lv 1. Cilvēkpērtiķu dzimtas suga; šās sugas dzīvnieks. pārn.
  lv 2. Liela auguma, brutāla izskata miesassargs, gangsteris u. tml
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > gorilla

 • 18 habanera

   ( deja;) n. хабанера  ( танец; Грам. инф.: Окончания: \habaneraы)
  LKLv59
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - spāņu (danza) habanera \< Habana ‘Havanna’
  lv Kubiešu deja 2/4 taktsmērā
  lv Šās dejas mūzika
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > habanera

 • 19 kanceleja

  I.
  1. бюро
  II. n.
  1. канцелярия  (Грам. инф.: Окончания: \kancelejaии; р. мн. \kancelejaий)
  LKLv59
  ▪ Termini
  lv ekon.
  ru канцелярия
  LZAlvi
  ▪ EuroTermBank termini
  Ek, Fin
  ru канцелярия
  Uzņ, Ek, Dok
  ru кaнцeляpия
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - vācu Kanzlei \< latīņu dsk. cancelli ‘režģis, nožogojums’
  lv Lietvedības iestāde
  lv Lietvedības nodaļa iestādē
  lv Šās nodaļas telpas
  Jum99
  ▪ Sinonīmi
  lietv.
  1. arhīvs
  kancelejas darbinieks lietv. - kantorists
  kancelejas stils - oficiālu dokumentu stils
  2. birojs; iestāde; kantoris; nodaļa
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kanceleja

 • 20 kaprons

  n. капрон  (Грам. инф.: Окончания: \kapronsа)
  LKLv59
  ▪ Termini
  ▪ EuroTermBank termini
  DzEz
  ru капрон
  DzEz, Ķīm
  ru капрон
  MašB, BūVP
  lv polikaprolaktāms
  ru капpон NH(CH2)5COn; n
  ETB
  ▪ Skaidrojumi
  lv Izcelsme - krievu капрон \< angļu capron, kapron (tirdzn. nos.)
  lv Sintētisks poliamīdu grupas šķiedrmateriāls
  lv Arī no šās šķiedras izgatavots audums
  Jum99

  Latviešu-krievu vārdnīcu > kaprons


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»