Перевод: с польского на все языки

rozzuchwalać

См. также в других словарях:

  • rozzuchwalać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozzuchwalaćam, rozzuchwalaća, rozzuchwalaćają, rozzuchwalaćany {{/stl 8}}– rozzuchwalić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozzuchwalaćlę, rozzuchwalaćli, rozzuchwalaćlony {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawiać, że ktoś staje… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozzuchwalać — → rozzuchwalić …   Słownik języka polskiego

  • rozzuchwalać się – rozzuchwalić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się coraz bardziej zuchwałym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Złodzieje rozzuchwalili się całkiem i zaczęli kraść w biały dzień. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozzuchwalić — dk VIa, rozzuchwalićlę, rozzuchwalićlisz, rozzuchwalićwal, rozzuchwalićlił, rozzuchwalićlony rozzuchwalać ndk I, rozzuchwalićam, rozzuchwalićasz, rozzuchwalićają, rozzuchwalićaj, rozzuchwalićał, rozzuchwalićany «uczynić kogoś zuchwałym, pozwolić… …   Słownik języka polskiego

  • hardzieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IIIa, hardziećeję, hardziećeje, hardziećdział, hardziećdzieli {{/stl 8}}– zhardzieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIa {{/stl 8}}{{stl 7}} stawać się hardym (w zn. 1.) lub zuchwałym; wbijać się w dumę, rozzuchwalać się :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozbisurmaniać się – rozbisurmanić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się zbyt zuchwałym, nieposłusznym; zaczynać sobie pozwalać na wszystko; rozpuszczać się, rozzuchwalać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zostawiony sam sobie chłopak całkiem się rozbisurmanił. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozwydrzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad. cz. ndk VIIIa, rozwydrzaćam, rozwydrzaća, rozwydrzaćają, rozwydrzaćany {{/stl 8}}– rozwydrzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, rozwydrzaćrzę, rozwydrzaćrzy, rozwydrzaćrzyj, rozwydrzaćrzony, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} powodować …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozzuchwalić (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. rozzuchwalać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień