Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

roll+up

 • 1 roll on

  roll on минава, тече, изтъркулва се (за време); \roll on on Saturday кога ще дойде събота! с нетърпение чакам съботата;

  English-Bulgarian dictionary > roll on

 • 2 roll by

  roll by 1) минава, преминава, тече, изтъркулва се (за време); 2) минавам с кола;

  English-Bulgarian dictionary > roll by

 • 3 roll in

  roll in 1) пристигам на тълпи голямо количество, брой), тълпя се, стичам се; 2) сипя се (за пари); 3) пристигам, достигам местоназначението си;

  English-Bulgarian dictionary > roll in

 • 4 roll

  {roul}
  I. 1. свитък, руло (и фризура), ролка, топ (плат и пр.), вълмо, топчица (масло и пр.)
  2. тех. барабан, ролка, валяк
  3. кифла, малка франзела, руло
  4. списък, регистър, летопис, каталог
  Master of the ROLL s началник на държавния архив
  ROLL of honour списък на загиналите за родината
  to strike off the ROLL зачерквам от списъка на адвокатите (порaди нечестност и пр.)
  to call the ROLL извиквам/проверявам по списък
  5. арх. спирала на йонийска колона
  6. подвит край (на яка и пр.)
  7. ек, ехтене, тътен, тътнеж
  8. непрекъснато биене на барабан
  9. клатушкане, (бордово) клатене, наклоняване
  10. търкаляне, олюляваща се походка
  11. цилиндрична кутия (за документи и пр.)
  12. възвишения, вълнообразни очертания
  13. ам. sl. пачка банкноти, спестени пари
  14. ав. двойно преобръщане през крило
  II. 1. търкалям (се), (из) търкулвам (се), (се), овалвам (се)
  heads will ROLL прен. ще има да се търкалят глави, ще има строги наказания
  2. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се), запрятам (ръкави и пр.)
  3. въртя (очи), въртя се (за очи), блещя се
  4. клатя (се), клатушкам (се), люшкам (се)
  клатя се като вървя (и to ROLL in one's gait)
  5. тека (за река, време), влача (водите си-за река), нося се бавно, влача се (за облаци)
  6. карам/бутам на колела, движа се, пътувам (с кола и пр.), трополя (за кола)
  7. вълнувам се, нося големи бавни вълни (за море), простирам се (вълнообразно)
  8. еча, ехтя, тътна, гърмя, бия бързо/непрестанно (за барабан, барабан), нося се, разнасям се (за звук)
  9. точа (се), разточвам (се), източвам (тесто и пр.)
  10. стр. пресовам, изравнявам (път и пр.)
  11. метал. валцовам
  12. фон. произнасям с вибрации (напр. r)
  13. муз. свиря арпежи
  14. ам. sl. претършувам джобовете на, обирам (спящ, пиян човек)
  15. ам. започвам, напредвам, задвижвам
  let's get ROLLing хайде да почвамe
  16. ам. скитам, бродя
  to be ROLLing in money/wealth много съм богат
  to be ROLLing in luxury живея в голям разкош
  ROLLed in one (съединен) в едно, и едното, и другото
  saint and philosopher ROLLed in one (едновременно) светец и философ
  to ROLL the wine on one's tongue пия виното на малки глътки
  to ROLL with a punch ам. извивам се, за да избягна силата на удар
  to ROLL the bones ам. играя на/хвърлям зарове
  roll about разг. забавлявам се, заливам се от смях, въртя (се)
  roll along движа се, пътувам, напредвам, карам (количка и пр.)
  roll around идвам, пристигам
  roll away заминавам, отдалечавам cе, разсейвам се, разпръсвам се (за мъгла и пр.), откарвам (с количка и пр.)
  roll back оттеглям се (за вълни, бойна линия и пр.), отбивам, давам отпор на (недоволство и пр.), връщам (се) в паметта/съзнанието, ам. връщам (цени) към предишното равнище, намалявам
  roll by минавам (с кола и пр.), минавам, тека (за в реме)
  roll in идвам, пристигам, стичаме се, трупаме се, ам. разг. лягам си, гоним се (за вълни)
  roll off отпечатвам, извъртявам (на циклостил и пр.), изтъркулвам се, падам, развивам се (за кълбо), изреждам бързо, избърборвам
  roll on минавам, тека (за време), търкалям се (за години и пр.)
  ROLL on the day when по-скоро да дойде денят, когато, обувам, навличам (чорапи и пр.)
  roll out точа, разточвам (тесто и пр.), разстилам (килим, карта), изговарям/изричам/прозвучавам ясно/отчетливо, ам. разг. ставам (сутрин)
  roll over (пре) обръщам (се)
  roll round идвам, пристигам
  roll up свивам (се) на кълбо, увивам се, свивам, навивам, запрятам
  to ROLL up one's sleeves запрятам ръкави (и прен.), трупам (се), натрупвам (се), идвам, пристигам, стичаме се
  явявам се (to в), воен. ограждам (неприятел), издигам се на кълба, къдря се (за дим и пр.)
  * * *
  {roul} n 1. свитък; руло (и фризура); ролка; топ (плат и пр.); в(2) {roul} v 1. търкалям (се), (из)търкулвам (се); (се); овалвам
  * * *
  списък; търкалям; точа; търкаляне; тътен; топ; свитък; руло; регистър; свивам; олюляване; валям се; възвишение; валям; клатушкане; кифла; люшкане; навивам;
  * * *
  1. 1 ав. двойно преобръщане през крило 2. 1 ам. sl. пачка банкноти, спестени пари 3. 1 ам. sl. претършувам джобовете на, обирам (спящ, пиян човек) 4. 1 ам. започвам, напредвам, задвижвам 5. 1 ам. скитам, бродя 6. 1 възвишения, вълнообразни очертания 7. 1 метал. валцовам 8. 1 муз. свиря арпежи 9. 1 фон. произнасям с вибрации (напр. r) 10. 1 цилиндрична кутия (за документи и пр.) 11. heads will roll прен. ще има да се търкалят глави, ще има строги наказания 12. i. свитък, руло (и фризура), ролка, топ (плат и пр.), вълмо, топчица (масло и пр.) 13. ii. търкалям (се), (из) търкулвам (се), (се), овалвам (се) 14. let's get rolling хайде да почвамe 15. master of the roll s началник на държавния архив 16. roll about разг. забавлявам се, заливам се от смях, въртя (се) 17. roll along движа се, пътувам, напредвам, карам (количка и пр.) 18. roll around идвам, пристигам 19. roll away заминавам, отдалечавам cе, разсейвам се, разпръсвам се (за мъгла и пр.), откарвам (с количка и пр.) 20. roll back оттеглям се (за вълни, бойна линия и пр.), отбивам, давам отпор на (недоволство и пр.), връщам (се) в паметта/съзнанието, ам. връщам (цени) към предишното равнище, намалявам 21. roll by минавам (с кола и пр.), минавам, тека (за в реме) 22. roll in идвам, пристигам, стичаме се, трупаме се, ам. разг. лягам си, гоним се (за вълни) 23. roll of honour списък на загиналите за родината 24. roll off отпечатвам, извъртявам (на циклостил и пр.), изтъркулвам се, падам, развивам се (за кълбо), изреждам бързо, избърборвам 25. roll on the day when по-скоро да дойде денят, когато, обувам, навличам (чорапи и пр.) 26. roll on минавам, тека (за време), търкалям се (за години и пр.) 27. roll out точа, разточвам (тесто и пр.), разстилам (килим, карта), изговарям/изричам/прозвучавам ясно/отчетливо, ам. разг. ставам (сутрин) 28. roll over (пре) обръщам (се) 29. roll round идвам, пристигам 30. roll up свивам (се) на кълбо, увивам се, свивам, навивам, запрятам 31. rolled in one (съединен) в едно, и едното, и другото 32. saint and philosopher rolled in one (едновременно) светец и философ 33. to be rolling in luxury живея в голям разкош 34. to be rolling in money/wealth много съм богат 35. to call the roll извиквам/проверявам по списък 36. to roll the bones ам. играя на/хвърлям зарове 37. to roll the wine on one's tongue пия виното на малки глътки 38. to roll up one's sleeves запрятам ръкави (и прен.), трупам (се), натрупвам (се), идвам, пристигам, стичаме се 39. to roll with a punch ам. извивам се, за да избягна силата на удар 40. to strike off the roll зачерквам от списъка на адвокатите (порaди нечестност и пр.) 41. арх. спирала на йонийска колона 42. вълнувам се, нося големи бавни вълни (за море), простирам се (вълнообразно) 43. въртя (очи), въртя се (за очи), блещя се 44. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се), запрятам (ръкави и пр.) 45. ек, ехтене, тътен, тътнеж 46. еча, ехтя, тътна, гърмя, бия бързо/непрестанно (за барабан, барабан), нося се, разнасям се (за звук) 47. карам/бутам на колела, движа се, пътувам (с кола и пр.), трополя (за кола) 48. кифла, малка франзела, руло 49. клатушкане, (бордово) клатене, наклоняване 50. клатя (се), клатушкам (се), люшкам (се) 51. клатя се като вървя (и to roll in one's gait) 52. непрекъснато биене на барабан 53. подвит край (на яка и пр.) 54. списък, регистър, летопис, каталог 55. стр. пресовам, изравнявам (път и пр.) 56. тека (за река, време), влача (водите си-за река), нося се бавно, влача се (за облаци) 57. тех. барабан, ролка, валяк 58. точа (се), разточвам (се), източвам (тесто и пр.) 59. търкаляне, олюляваща се походка 60. явявам се (to в), воен. ограждам (неприятел), издигам се на кълба, къдря се (за дим и пр.)
  * * *
  roll [roul] I. v 1. търкалям (се), изтъркулвам (се), валям (се); to set the ball \rolling задвижвам нещата; стартирам, давам начален тласък; 2. въртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се); запрятам (ръкави и пр.); to \roll a cigarette свивам цигара; 3. въртя ( очи), въртя се (за очи); 4. клатя (се), клатушкам (се), люлея (се), люшкам (се); to \roll (in o.'s walk) вървя, олюлявайки се; 5. тече (за река, време); 6. нося се бавно, влача се (за облаци); 7. карам (бутам) на колела; минавам (движа се) тежко, трополя (за кола); 8. вълнувам се (с големи бавни вълни); простира се вълнообразно (за местност); блъскам ( вълни); 9. ечи, ехти, тътне, гърми; бие непрестанно (за барабан); носи се, разнася се (за звук); 10. точа, разточвам (тесто и пр.); 11. произнасям треперливо (с трептене на езика или мъжеца); 12. ам. напредвам; let good times \roll нека да върви по вода; да не идва край на добрите времена; 13. печ. намазвам с мастило (набран шрифт и пр.); тех. трамбувам (път и пр.); изравнявам; валцувам; 14. хвърлям ( зарове); 15. ам. разг. ограбвам (безпомощен/заспал човек); 16. sl любя се; има сексуален контакт, "търкалям се" (с някого); \rolled into one (съединен) в едно; и едно, и друго; to \roll the wine on o.'s tongue пия виното на бавни глътки; heads will \roll ще се търкалят глави; ще има наказани (уволнени); II. n 1. свитък; руло; топ (плат и пр.); валмо; ролка; 2. тех. валяк, валец, валц; барабан; цилиндър; валцувачка; 3. списък, регистър; летопис, хроника; the Rolls държавен архив; Master of the Rolls председател на апелативния съд в Англия и пазител на държавния архив; \roll of honour списък на загиналите за родината; to call the \roll извиквам по списък, проверявам присъстващите; to strike s.o. off the \roll юрид. лишавам някого от адвокатски права; 4. кифла; малка франзела; руло; питка (и bread-\roll); pl разг. фурнаджия; sausage \roll питка с кренвирш; 5. архит. спирала на йонийска колона; 6. подвит край (на яка и пр.); 7. ек, екот, ехтене, тътен, тътнеж; 8. непрекъснато биене на барабан; 9. клатушкане, люшкане, люлеене, олюляване; наклоняване; търкаляне; олюляваща се походка; 10. поток от думи (звуци); 11. възвишение, издатина; 12. ам. sl пари, мангизи (особ. пачка банкноти); 13. треперливо звучене (на звука r); 14. хвърляне (на зарове); 15. sl любене, сексуални игри; чукане; 16. ав. тоно; to be on a \roll върви ми, имам успех.

  English-Bulgarian dictionary > roll

 • 5 roll-on

  {'гоulɔn}
  n ластичен колан без копчета/връзки
  * * *
  {'гоulъn} n ластичен колан без копчета/връзки.
  * * *
  n ластичен колан без копчета/връзки
  * * *
  roll-on ( belt) [´roul¸ɔn(´belt)] n сентюр (колан) без копчета или връзки.
  ————————
  roll-on[´roul¸ɔn] I. n ролков дезодорант; II. adj ролков.

  English-Bulgarian dictionary > roll-on

 • 6 roll up

  скатаване; скатавам;
  * * *
  roll up 1) завивам (се), увивам (се), свивам (се), навивам (се); запрятам; 2) обграждам, обкръжавам ( неприятел); 3) трупам се, натрупвам се; 4) разг. идвам, явявам се; 5) sl умирам; 6) издига се на кълба, къдри се нагоре (за дим);

  English-Bulgarian dictionary > roll up

 • 7 roll

  арх.
  извивка
  валец
  регистър, списък, валяк, рифел, руло, вълна, вълнообразност, ролка, барабан, цилиндър
  валцовам
  търкалям, навивам на руло, балирам, трамбовам с валяк
  геол.
  намаляване мощността на пласт
  кауч.
  валцована заготовка
  кораб.
  крен
  мин.
  повдигане на долнището

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > roll

 • 8 roll in

  подгъвам
  завалцовам, запресовам, вдълбабам чрез пресоване

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > roll in

 • 9 roll on

  валцован
  насечен, отпечатан

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > roll on

 • 10 roll up

  завивам
  навивам, усуквам, навивам на руло

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > roll up

 • 11 roll

  хлебче {ср}

  English-Bulgarian small dictionary > roll

 • 12 roll along

  roll along 1) карам (по пътя - количка и пр.); 2) пътувам (с кола и пр.), придвижвам се, напредвам;

  English-Bulgarian dictionary > roll along

 • 13 roll away

  roll away 1) махам, отмествам, откарвам (чрез търкаляне); 2) вдига се, разсейва се, разпръсква се, разнася се (за мъгла); 3) откарвам (с количка и пр.);

  English-Bulgarian dictionary > roll away

 • 14 roll back

  roll back 1) търкулвам (се) назад; 2) обръщам (се) (за очи); 3) ам. намалявам ( цени) с общо нареждане;

  English-Bulgarian dictionary > roll back

 • 15 roll feed

  roll feed[´roul¸fi:d] n ролково подаване (захранване).

  English-Bulgarian dictionary > roll feed

 • 16 roll film

  roll film[´roul¸film] n филм, филмова лента (за снимки).

  English-Bulgarian dictionary > roll film

 • 17 roll out

  roll out 1) точа, разточвам (тесто и пр.); 2) произнасям (рецитирам, декламирам) ясно и отчетливо; 3) излизам тържествено (важно); 4) демонстрирам (нов летателен апарат);

  English-Bulgarian dictionary > roll out

 • 18 roll over

  roll over 1) обръщам (се), преобръщам (се); събарям (се); 2) удължавам (срок на заем);

  English-Bulgarian dictionary > roll over

 • 19 roll-back

  {'roulbæk}
  n ам. общо намаление на цените
  * * *
  {'roulbak} n ам. общо намаление на цените.
  * * *
  n ам. общо намаление на цените
  * * *
  roll-back[´roul¸bæk] n общо понижаване на цените.

  English-Bulgarian dictionary > roll-back

 • 20 roll-call

  {'roulkɔ:l}
  n воен., уч. проверка (на присъствуващите), извикване по списък
  * * *
  {'roulkъ:l} n воен., уч. проверка (на присъствуващите), изв
  * * *
  n воен., уч. проверка (на присъствуващите), извикване по списък
  * * *
  roll-call[´roul¸kɔ:l] n воен., уч. проверка (на присъстващите), извикване по списък.

  English-Bulgarian dictionary > roll-call

См. также в других словарях:

 • roll — roll …   Dictionnaire des rimes

 • roll — [rōl] vi. [ME rollen < OFr roller < VL * rotulare < L rotula: see ROLL the n.] 1. a) to move by turning on an axis or over and over b) to rotate about its axis lengthwise, as a spacecraft in flight 2. a) to move or be mov …   English World dictionary

 • Roll — bezeichnet: Personen: Alfred Philippe Roll (1847–1919), französischer Maler Christine Roll (* 1960) deutsche Historikerin Eric Roll, Lord Roll of Ipsden (1907–2005), britischer Wirtschaftswissenschaftler und Bankier Gernot Roll (* 1939),… …   Deutsch Wikipedia

 • roll — ► VERB 1) move by turning over and over on an axis. 2) move forward on wheels or with a smooth, undulating motion. 3) (of a moving ship, aircraft, or vehicle) sway on an axis parallel to the direction of motion. 4) (of a machine or device) begin… …   English terms dictionary

 • Roll — Roll, v. t. [imp. & p. p. {Rolled}; p. pr. & vb. n. {Rolling}.] [OF. roeler, roler, F. rouler, LL. rotulare, fr. L. royulus, rotula, a little wheel, dim. of rota wheel; akin to G. rad, and to Skr. ratha car, chariot. Cf. {Control}, {Roll}, n.,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Roll — Roll, n. [F. r[^o]le a roll (in sense 3), fr. L. rotulus ? little wheel, LL., a roll, dim. of L. rota a wheel. See {Roll}, v., and cf. {R[^o]le}, {Rouleau}, {Roulette}.] 1. The act of rolling, or state of being rolled; as, the roll of a ball; the …   The Collaborative International Dictionary of English

 • roll — [rəʊl ǁ roʊl] verb roll something → back phrasal verb [transitive] COMMERCE to reduce the price of something to a previous level: • the administration s promise to roll back taxes roll in phrasal verb [intransitive] …   Financial and business terms

 • Roll It — Roll It/Roll It Gal Alison Hinds J Status feat. Rihanna Shontelle Shontelle Veröffentlichung 18. März 2007 Länge 3:58 Genre(s) Reggae, R B …   Deutsch Wikipedia

 • roll — [n1] revolving, turning cycle, gyration, reel, revolution, rotation, run, spin, trundling, turn, twirl, undulation, whirl; concepts 147,201 roll [n2] cylindrical object ball, barrel, bobbin, cartouche, coil, cone, convolution, cornucopia,… …   New thesaurus

 • roll — n 1: a document containing an official record 2: an official list the public relief roll s: as a: a list of members of a legislative body the clerk called the roll and recorded the votes b: a list of prac …   Law dictionary

 • roll on — May (a specified event) come quickly • • • Main Entry: ↑roll * * * roll on british spoken phrase used for saying that you wish something would happen soon Roll on the summer holidays! Thesaurus: expressions of hope …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»