Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

reel+in

 • 1 reel

  {ri:l}
  I. 1. макара, масур
  2. тех. макара, бобина, скрипец
  3. кино филм (ова лента)
  4. рамка за сушене на дрехи
  5. макара, жилка, влакно (на въдица)
  (straight) off the REEL без спиране/прекъсване
  II. 1. навивам на макара, намотавам
  2. точа (коприна)
  reel in навивам влакното на въдица
  reel off размотавам, казвам/прочитам/изреждам бързо/на един дъх, избърборвам
  reel up reel in
  III. 1. въртя се, завъртам се, замаян съм
  to make someone's senses/head REEL правя да се замае главата на някого
  my head REELs вие ми се свят
  my mind/brain REELs at the thought свят ми се завива/умът ми се взема при мисълта
  2. залитам, политам, люлея се, олюлявам се, клатушкам се, люшкам се
  the street REELed before his eyes улицата се залюля пред очите му
  the state was REELing to its foundations държавата беше разклатена до основи/беше готова да рухне
  3. to REEL back политам назад (при удар)
  IV. n залитане, политане, клатушкане, олюляване
  without a REEL or stagger без всякакво колебание
  V. n бърз/жив шотландски танц, музика за този танц
  foursome/eightsome REEL този танц, игран от две/четири двойки
  VI. v играя бърз шотландски танц
  * * *
  {ri:l} n 1. макара; масур; 2. тех. макара; бобина; скрипец; З. к(2) {ri:l} v 1. навивам на макара; намотавам; 2. точа (коприна);{3} {ri:l} v 1. въртя се, завъртам се; замаян съм; to make s.o's{4} {ri:l} n залитане, политане; клатушкане; олюляване; without {5} {ri:l} n бърз/жив шотландски танц; музика за този танц; four{6} {ri:l} v играя бърз шотландски танц.
  * * *
  въртя се; залитам; жужи; кандилкам се; намотавам;
  * * *
  1. (straight) off the reel без спиране/прекъсване 2. foursome/eightsome reel този танц, игран от две/четири двойки 3. i. макара, масур 4. ii. навивам на макара, намотавам 5. iii. въртя се, завъртам се, замаян съм 6. iv. n залитане, политане, клатушкане, олюляване 7. my head reels вие ми се свят 8. my mind/brain reels at the thought свят ми се завива/умът ми се взема при мисълта 9. reel in навивам влакното на въдица 10. reel off размотавам, казвам/прочитам/изреждам бързо/на един дъх, избърборвам 11. reel up reel in 12. the state was reeling to its foundations държавата беше разклатена до основи/беше готова да рухне 13. the street reeled before his eyes улицата се залюля пред очите му 14. to make someone's senses/head reel правя да се замае главата на някого 15. to reel back политам назад (при удар) 16. v. n бърз/жив шотландски танц, музика за този танц 17. vi. v играя бърз шотландски танц 18. without a reel or stagger без всякакво колебание 19. залитам, политам, люлея се, олюлявам се, клатушкам се, люшкам се 20. кино филм (ова лента) 21. макара, жилка, влакно (на въдица) 22. рамка за сушене на дрехи 23. тех. макара, бобина, скрипец 24. точа (коприна)
  * * *
  reel [ri:l] I. n макара, масур, ролка; тех. макара, бобина, шпула; мотовило; барабан; бурат; скрипец; кино част, ролка (на филм); ел. бобина, макара; off the \reel без спиране (прекъсване), безспирно; II. v 1. навивам на макара, намотавам; 2.: to \reel in, to \reel up навивам връвта на въдица; 3.: to \reel off развивам, размотавам; прен. казвам (прочитам) бързо (на един дъх) (стихове, списък и пр.), изпявам, избърборвам, изломотвам; 4. жужи, цвърчи (за насекомо); III. reel v 1. залитам, политам; клатя се, клатушкам се; люлея се, олюлявам се, полюлявам се, залюлявам се; люшкам се, полюшквам се; the state was \reeling to its foundations държавата беше разтърсена из основи (беше готова да рухне); 2. въртя се, завъртам се; замаян съм; to make s.o.'s senses \reel карам някого да му се замае главата (да му се завие свят); my head \reels върти ми се главата, вие ми се свят; my mind ( brain) \reels at the thought свят ми се завива (умът ми се взема) при мисълта; 3.: to \reel out излизам, залитайки; IV. n 1. залитане, политане; люшкане, олюляване; 2. прен. вихър, вихрушка; V. reel n рил, бърз шотландски танц; foursome ( eightsome) \reel такъв танц, игран от две (четири) двойки; II. v танцувам рил.

  English-Bulgarian dictionary > reel

 • 2 reel

  кож.
  баркаса
  кфт.
  единица за дължина на филм
  макара
  бобина, барабан, ролетка, чакрък, рудан
  навивам
  намотавам, пренавивам
  текст.
  набивам на гранки
  хаспел
  харт.
  навивам на руло
  руло

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > reel

 • 3 reel in

  навивам

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > reel in

 • 4 reel crab

  руднична лебедка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > reel crab

 • 5 reel crabs

  руднична лебедка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > reel crabs

 • 6 reel off

  развивам

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > reel off

 • 7 reel out

  развивам

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > reel out

 • 8 eightsome reel

  eightsome reel[´eitsəm¸ri:l] n бърз шотландски танц, изпълняван от 8 души.

  English-Bulgarian dictionary > eightsome reel

 • 9 hose-reel

  hose-reel[´houz¸ri:l] n макара на маркуч.

  English-Bulgarian dictionary > hose-reel

 • 10 paper reel

  paper reel[´peipə¸ri:l] n макара за опаковъчна хартия на рула.

  English-Bulgarian dictionary > paper reel

 • 11 rod reel

  rod reel[´rɔd¸ri:l] n барабан за тел.

  English-Bulgarian dictionary > rod reel

 • 12 news-reel

  {'nju:zri:l}
  n кинопреглед
  * * *
  {'nju:zri:l} n кинопреглед.
  * * *
  n кинопреглед

  English-Bulgarian dictionary > news-reel

 • 13 feed reel

  развиваща се ролка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > feed reel

 • 14 koepe reel

  мин.
  триеща шайба

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > koepe reel

 • 15 measuring reel

  ролетка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > measuring reel

 • 16 multi-file reel

  изч.
  ролка с много масиви

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > multi-file reel

 • 17 off the reel

  бързо
  без прекъсване, без колебания

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > off the reel

 • 18 take-up reel

  навиваща се ролка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > take-up reel

 • 19 tape reel

  ролка с лента

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > tape reel

 • 20 winding-up reel

  макара за намотаване

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > winding-up reel

См. также в других словарях:

 • réel — réel …   Dictionnaire des rimes

 • réel — réel, elle [ reɛl ] adj. et n. m. • 1380 real « qui existe effectivement »; 1283 dr.; lat. médiév. realis, de res « chose » I ♦ Adj. Qui consiste en une chose ou concerne une chose, les choses. 1 ♦ Dr. Qui concerne les choses (opposé à personnel) …   Encyclopédie Universelle

 • Reel — bezeichnet sowohl einen schottischen und irischen Volkstanz als auch die zugrundeliegende Melodie in einem schnellen 2/2 Takt (Alla breve). Das Tempo beträgt etwa 100−120 bpm (halbe Noten je Minute), also 50–60 Takte pro Minute. Reels werden… …   Deutsch Wikipedia

 • réel — réel, elle (ré èl, è l ) adj. 1°   Qui est effectivement. •   Reconnaissez ici le monde, reconnaissez ses maux toujours plus réels que ses biens, BOSSUET Anne de Gonz.. •   Ni l accident n est plus réel que l être même...., BOSSUET Duch. d Orl..… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • reel — reel1 [rēl] vi. [ME relen < the n.: from the sensation of whirling] 1. to give way or fall back; sway, waver, or stagger as from being struck 2. to lurch or stagger about, as from drunkenness or dizziness 3. to go around and around; whirl 4.… …   English World dictionary

 • reel in — ˌreel ˈin [transitive] [present tense I/you/we/they reel in he/she/it reels in present participle reeling in past tense …   Useful english dictionary

 • Reel — (r[=e]l), n. [AS. hre[ o]l: cf. Icel. hr[ae]ll a weaver s reed or sley.] 1. A frame with radial arms, or a kind of spool, turning on an axis, on which yarn, threads, lines, or the like, are wound; as, a log reel, used by seamen; an angler s reel; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • reel — reel·able; reel·er; reel; reel·ing·ly; un·reel; reel·rall; …   English syllables

 • Reel —   [englisch, ri:l], Bezeichnung für einen alten englischen Volkstanz in geradem, meist 4/4 , seltener 2/4 oder 6/4 Takt mit lebhaftem Charakter. Das jeweils erste Viertel im Takt ist betont. Verbreitung fand er auch in Schottland und Irland. Eine …   Universal-Lexikon

 • reel — vb Reel, whirl, stagger, totter are comparable when they mean to move or seem to move uncertainly or un controllably (as in weakness, in giddiness, or in intoxication). Reel usually implies a turning round and round, or a sensation of so turning… …   New Dictionary of Synonyms

 • reel — REEL, [re]elle. adj. Qui est veritablement, effectivement, sans fiction ni figure. Un estre réel. une existence réelle. la presence réelle du Corps de Jesus Christ au saint Sacrement de l Autel. ce que je vous dis est réel. un payement réel. ce… …   Dictionnaire de l'Académie française


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»