Перевод: с русского на все языки

rėplomis

Ничего не найдено.

Попробуйте поискать во всех возможных языках

или измените свой поисковый запрос.

См. также в других словарях:

 • rėplomis — rėplomìs adv. DŽ, rėplõms, rėplõm DŽ, rėplum̃s 1. visomis keturiomis, ropomis, keturpėsčia: Rėplomis eimi R. Rėplomis rėploti N. Rėplomìs eiti K. Kūdikis eina rėplomis J. Žiūrėk, tas kūdikis jau rėplõm paeina Alk. Liuobu rėplõms par trobą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • rėplomis — rėplomi̇̀s prv. Kū̃dikis jau rėplomi̇̀s paei̇̃na …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • rėpla — 1 rėpla scom. (1) Skr, rėplà (3) šnek. 1. kas vaikščioja rėplomis: Rėpla, kas vaikščio[ja] rėplomis J. Ko čia rėplini lygu rėpla (šuniukas) J. 2. Pžrl kas nerangus, išsiskėtęs: Tas vaikas toks rėplà Mrj. Kur eini, tu rėpla! Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atrėplioti — intr. 1. N, K atropoti, atšliaužti: Meistras, tikt pamatęs kirminuką su sviestu atrėpliojantį, tiktai capt ir nutvėrė BsPII21. Atrėpliojo ir vėžys Ar. 2. Š ateiti keturpėsčia: Atrėplioja repečka, rėplomis kūdikis J. Žiūrėk, tavo vaikas pas tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • iškepersuoti — 1. intr. J svyruojant, krypuojant išeiti kur. 2. intr. rėplomis išsikrapštyti iš kur: Led iškepersãvo iš lovos vaikas nuo tėvo J. 3. tr. kepersuojant išvaikščioti: ^ Tursu kepersu visą lauką iškepersavo (akėčios) Šl. kepersuoti; atkepersuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kebeldu — interj. žr. kebeldai 1: Kebeldu, kebeldu vaikas mažas rėplomis eina J …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kebelduoti — kebelduoti, uoja, ãvo intr., kèbelduoti, uoja, avo 1. nevikriai eiti; šlubuoti: Kebelduo[ja] kūdikis, kad eina rėplomis, arba ubagas su krukiais po pažastėmis J. Kèbelduoja kaip koks kebelda Rs. Žiūri – iš antro galo sodžiaus siuvėjas šlubas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • keperstoms — keperstõms adv. rėplomis: Keperstõms jau eina Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kepurkštėm — kepurkštė̃m adv. rėplomis, kepurstėm: Maži vaikai vaikščioja kepurkštė̃m Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kepurnioti — kẽpurnioti, ioja, iojo intr. šliaužioti rėplomis: Sakiau, gal verks [vaikas], ė anas sau kẽpurnioja, ir gatava Vdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nurepečkoti — šnek. 1. intr. rėplomis nueiti, nuropoti: Jis atsirėmė rankomis žemės ir, vilkdamas sužalotąją koją, keturpėsčias nurepečkojo paežere J.Avyž. 2. refl. nulipti, nusiropšti: Nors valgyt nusirepečkok nuo pečiaus, o tai gyvas sudžiūsi Ds. repečkoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language