Перевод: с польского на все языки

pracować

См. также в других словарях:

 • pracować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, pracowaćcuję, pracowaćcuje {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywać jakieś celowe czynności według odpowiednich wzorców, technologii, planów, tak by otrzymać oczekiwany, wymierny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • pracować — ndk IV, pracowaćcuję, pracowaćcujesz, pracowaćcuj, pracowaćował 1. «wykonywać jakąś pracę, spełniać jakieś czynności; zajmować się czymś, robić coś» Pracować fizycznie, umysłowo, naukowo. Pracować zawodowo, zarobkowo, społecznie. Pracować… …   Słownik języka polskiego

 • pracować — 1. Czas pracuje na czyjąś korzyść, niekorzyść, na kogoś, na coś, przeciw komuś, czemuś «wpływ czasu zwiększa lub zmniejsza czyjeś szanse, działa korzystnie lub niekorzystnie na coś»: Warto przypomnieć starą maksymę, że „czas pracuje zawsze na… …   Słownik frazeologiczny

 • pracować [i syn.] na cudzym — {{/stl 13}}{{stl 33}} pracować dla kogoś obcego, na cudzym polu (nie dla siebie) :{{/stl 33}}{{stl 10}}Ktoś pracuje, robi, haruje, tyra na cudzym. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • pracować na czarno — Pracować nielegalnie Eng. To work illegally …   Słownik Polskiego slangu

 • maszyna — Pracować jak maszyna «pracować szybko, długo, bez odpoczynku»: W ciągu 56 godzin w poradni załatwia od 30 do 35 osób. Ale pracować trzeba wtedy jak maszyna. A. Strączek, Wyznanie …   Słownik frazeologiczny

 • mrówka — Pracować jak mrówka «pracować intensywnie, bez wytchnienia»: Konstanty musiał z czegoś żyć, pracował jak mrówka, pisał po dwa, trzy wiersze dziennie, aby zarobić na tę kromkę (...). T. Kwiatkowski, Panopticum …   Słownik frazeologiczny

 • zryw — Pracować, uczyć się itp. zrywami «pracować, uczyć się itp. niesystematycznie, od czasu do czasu zwiększając gwałtownie tempo pracy»: Odznacza się usposobieniem krańcowo zmiennym. Ludzi ocenia zależnie od tzw. sympatii i antypatii, gwałtowny,… …   Słownik frazeologiczny

 • zwolnić — Pracować, poruszać się na zwolnionych obrotach zob. obrót 2 …   Słownik frazeologiczny

 • stać pod latarnią — Pracować jako prostytutka, zwłaszcza na ulicy Eng. To work as a prostitute, especially operating on the street …   Słownik Polskiego slangu

 • zarabiać na dupie — Pracować jako prostytutka Eng. To work as a prostitute …   Słownik Polskiego slangu