Перевод: с английского на все языки

povjerljiv podatak

 • 1 confidential information

  * * *

  povjerljiv podatak
  povjerljiva informacija

  English-Croatian dictionary > confidential information

 • 2 unclassified

  adj neporedan po razredima, klasama; neklasificiran
  * * *

  neklasificirano
  nije povjerljiv podatak

  English-Croatian dictionary > unclassified

 • 3 arithmetic item

  * * *

  aritmetički podatak

  English-Croatian dictionary > arithmetic item

 • 4 attribute

  [inform] atribut
  * * *

  atribut
  dodatak
  dodatni podatak
  karakteristika
  obilježje
  odlika
  osobina
  pridodati
  pripisati
  pripisivati (uzrok)
  svojstvo
  značajka

  English-Croatian dictionary > attribute

 • 5 auricular

  adj (#ly [adv]) 1. ušni, koji se odnosi na uho, slušni 2.[fig] tajni, povjerljiv, premda usmenim putem, šapnut na uho 3.[anat] koji se odnosi na srćanu klijetku 4. u obliku uha; u obliku srčane klijetke / # tube = cijev za nagluhe; # confession = crkvena ispovjed
  * * *

  slušni
  Å¡apnuti
  Å¡apnuti na uho
  tajni
  ušni

  English-Croatian dictionary > auricular

 • 6 base record

  * * *

  osnovni podatak
  osnovni slog
  osnovni zapis
  temeljni zapis

  English-Croatian dictionary > base record

 • 7 cabinet

  * * *

  kabinet
  kućište
  kutija
  ormar
  ormarić
  povjerljiv
  vitrina
  vitrinu

  English-Croatian dictionary > cabinet

 • 8 classified

  adj klasificiran, raspoređen po vrstama; / # documents = povjerljivi dokumenti
  * * *

  klasificiran
  mali oglas
  povjerljiv
  razvrstan
  razvrstanih
  razvrstavaju
  razvrstavati
  svrstan
  svrstani
  tajan

  English-Croatian dictionary > classified

 • 9 communicable

  adj (communicably [adv]) koji se može saopćiti, ispripovijediti; prenosiv (disease); povjerljiv, koji voli saopćavati što komu
  * * *

  koji se može priopćiti
  povjerljiv
  prenosiv

  English-Croatian dictionary > communicable

 • 10 communicative

  adj (#ly [adv]) razgovorljiv; povjerljiv, komunikativan
  * * *

  komunikacijski
  komunikacijsku
  komunikativan

  English-Croatian dictionary > communicative

 • 11 confidence

  s 1. povjerenje, pouzdanje, vjera ([in]); uvjerenje ([in] da); sigurnost; samosvijest 2. povjerljivo saopćenje, povjerljivost / to put # in = vjerovati, pridavati vjere čemu; to take a [p] into one's # = povjeriti komu tajnu, povjeriti se komu; self # = samopouzdanje, samosvijest; # man, # trickster = varalica, žicar, prevarant; man of # = povjerljiv čovjek
  * * *

  pouzdanje
  povjerenja
  povjerenje
  povjerenju
  samopouzdanje
  smjelost

  English-Croatian dictionary > confidence

 • 12 confident

  adj (#ly [adv]) povjerljiv, pun povjerenja; uvjeren ([that]); pouzdan; siguran ([of a [th]];[of being able]); samosvjestan
  * * *

  pouzdan
  pouzdanik
  povjerljiv
  samosvjestan
  samouvjeren

  English-Croatian dictionary > confident

 • 13 confidential

  adj (#ly [adv]) povjerljiv; tajni; pouzdan / # clerk = prokurist; strictly # = strogo povjerljiv
  * * *

  pouzdan
  povjerljiv
  povjerljivo
  strogo povjerljiv
  tajni

  English-Croatian dictionary > confidential

 • 14 data

  * * *

  činjenice
  dokazi
  greška podataka
  period
  podaci
  podacima
  podatak
  podataka
  polje podataka
  rok
  sastanak
  urma

  English-Croatian dictionary > data

 • 15 datum

  s ([pl] data) podatak, činjenica; [fig] temelj, podloga; [phil] pretpostavka, premisa /we have no data to go upon = nemamo podataka na koje bismo se mogli osloniti
  * * *

  činjenica
  podatak

  English-Croatian dictionary > datum

 • 16 derived data

  * * *

  izračunati podatak
  izvedeni podatak

  English-Croatian dictionary > derived data

 • 17 facility information

  * * *

  podatak o sredstvu za komunikaciju

  English-Croatian dictionary > facility information

 • 18 fact

  s čin, djelo; istina, zbilja; činjenica, fakt / in #, as a mater of #, in point of # = uistinu, zapravo, u stvari; štoviše dapače; his #s are disputable = njegovi su razlozi sumnjivi; [jur] before the # = prije izvršenog čina; [jur] #s [pl] činjenično stanje, stanje stvari; [gr] # mood = činjenični način; #s of life = činjenice o spolnom životu
  * * *

  čin
  činjenica
  djelo
  fakat
  fakt
  podatak
  realnost
  stvarnost

  English-Croatian dictionary > fact

 • 19 fiducial

  adj (#ly [adv]) povjerljiv, pouzdan, otvoren; [astr] uzet kao mjerilo, norma / # line = poredbena crta; # point = poredbena točka
  * * *

  otvoren
  pouzdan
  povjerljiv
  uzet kao mjerilo
  uzet kao norma

  English-Croatian dictionary > fiducial

 • 20 fiduciary

  adj povjerljiv, pouzdan, čvrst; [com] bez pokrića; kreditiran / # currency (money) = kreditiran (papirni) novac; # issue = emisija (novčanica) bez pokrića; # relationship = čvrsta povezanost; # loan = zajam bez jamstva
  * * *

  fiducijaran
  kurator
  opunomoćenik
  upravitelj
  zasnovan na povjerenju

  English-Croatian dictionary > fiduciary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»