Перевод: с английского на хорватский

с хорватского на английский

postupak+odlučivanja

 • 201 test procedure

  postupak ispitivanja;
  * * *

  postupak ispitivanja

  English-Croatian dictionary > test procedure

 • 202 three-way handshake

  * * *

  postupak sinkronizacije dviju jedinica protokola t
  tro s mjerno usklađivanje

  English-Croatian dictionary > three-way handshake

 • 203 to carry out the formalities

  * * *

  obaviti službeni postupak

  English-Croatian dictionary > to carry out the formalities

 • 204 to complete a procedure

  * * *

  okončati postupak

  English-Croatian dictionary > to complete a procedure

 • 205 top-down approach

  [com] top-down postupak
  * * *

  odozgo prema dolje

  English-Croatian dictionary > top-down approach

 • 206 track

  s 1. (o kolima) trag, kolotečina, vagaš; (o brodu) matica, plovni dio rijeke; trag stopala 2. staza, put; [hunt] trag 3. utrt put 4. [sport] staza, pruga; [US] laka atletika 5. [rly] tračnice, pruga 6. [tech] gusjenica (traktora i dr.) / on the # of = u tragu, na tragu; [sl] to make #s = kidnuti, strugnuti, umaći; [sl] to make #s for = slijediti (progoniti, tražiti) koga; to cover up one's = zamesti svoj trag; off the #s = saskočio s tračnica, izišao iz kolotečine, na krivu putu; the beaten # = utrta staza, utrt put; [fig] uobičajen postupak, rutina; in one's #s = u kolotečini; na mjestu; # and field = laka atletika; [US] across #s ili on the wrong side of the #s = u neotmjenom (radničkom) dijelu grada
  * * *

  fonogram
  ići tragom
  istraživati
  kolosijek
  perforacija
  pista
  pratiti
  pruga
  put
  slijediti
  staza
  tračnica
  trag
  tragati
  traka
  trasa
  trkalište
  zapis
  zvučni zapis

  English-Croatian dictionary > track

 • 207 trailer encapsulation

  * * *

  postupak uokvirenja sa zaglavljem na kraju okvira
  učahuravanje završnog dijela

  English-Croatian dictionary > trailer encapsulation

 • 208 transcoding (in PCM)

  * * *

  postupak pretvorbe kodne riječ
  prekodiranje (u impulsno- kodnoj modulaciji)

  English-Croatian dictionary > transcoding (in PCM)

 • 209 treatment

  priprema ili obrada; razbijanja;
  * * *

  liječenje
  lječenje
  obrada
  obrade
  postupak
  postupanje
  pročišćavanje
  terapija
  tretiranje
  tretman

  English-Croatian dictionary > treatment

 • 210 trial

  s 1. pokušaj, pokus, proba 2. iskušenje; kušnja, jad, briga, nevolja 3. [jur] sudska istraga, sudski postupak, proces, glavna rasprava, optužba / to make the # = napraviti pokus; to put to (on) # = staviti na probu, iskušavati; # trip = pokusna vožnja, pokusno putovanje (broda); to make a # of = pokušati, ogledati se, okušati se u čemu; to put on one's #, to bring to one's = izvesti pred sud, podići protiv koga optužbu; to be on #, to stand on # = biti pod optužbom; by way of # = pokusno, za pokus, radi pokusa
  * * *

  ispit
  ispitivanje
  ogled
  opit
  pokus
  pokusni
  pokušaj
  proba
  probni
  raspravi
  sudski proces

  English-Croatian dictionary > trial

 • 211 try

  vt/i I. vt 1. ispitivati, iskušavati (kakvoću, čistoću, sposobnosti, izdržljivost, hrabrost itd.) 2. kušati, uzimati lijek, piće itd. 3. utvrditi što pokusom; [jur] istraživati, voditi istragu, preslušavati, ispitivati pred sudom; [US] suditi, voditi sudski postupak, izvesti pred sud 4. odlučiti, riješiti (pitanje, spor) istraživanjem ili pokusom; pokušati, nastojati (postići ili izvesti što) 5. čistiti, pročistiti,lučiti, rafinirati (metal, ulje itd.), rektificirati (žestu), topiti (loj, mast i dr.); baždariti (utege, mjere) 6. umarati, mučiti 7. pitati, ispitivati (u školi) 8. tesati, strugati, makljati II. vi pokušati, učiniti pokušaj; truditi se, nastojati, mučiti se (at) / I'll # my best (hardest) = nastojat ću učiniti sve što je moguće; [fam] # and repeat = pokušaj ponoviti!; ded još jedanput!; to # hard = truditi se, mučiti se; to # one's hand at = iskušati svoju vještinu (sposobnost) u čemu, okušati se (u, na); small print tries the eyes = sitna slova naprežu oči; you are #ing my patience = vi stavljate na kušnju moju strpljivost
  * * *

  iskušati
  ispitati
  ispitivati
  kušati
  nastojati
  ogled
  pokušaj
  pokušati
  pokušavati
  preslušavati
  presuditi
  proba
  probati
  probavati
  suditi
  truditi
  truditi se

  English-Croatian dictionary > try

 • 212 usage

  s običaj, navika; upotreba; postupanje, postupak; [jur] običajno pravo /common # = opće prihvaćeni običaj
  * * *

  eksploatacija
  iskorištavanje
  korisnost
  korištenje
  običaj
  ophođenje
  postupak
  praksa
  primjena
  uporaba
  upotreba
  upotrebe

  English-Croatian dictionary > usage

 • 213 use

  s 1. upotreba, primjena, namjena 2. prikladnost, upotrebljivost; korisnost, korist, svrha 3. navika, običaj, praksa 4. [eccl] obredi neke crkve 5. [jur] uživanje (nekog posjeda) /in # = u upotrebi, uobičajen; out of # = izvan upotrebe, neuobičajen; with # = u upotrebi, po upotrebi, nakon upotrebe; to go (fall, pass) out of # = izići iz upotrebe, izobičajiti se; to make (good) # of = (dobro) iskoristiti, primijeniti što; can I be of # ? = mogu li pomoći?; it was of no # = bilo je beskorisno, uzaludno [fig] to have no # for = ne cijeniti što, ne trebati što
  * * *

  iskoristiti
  korist
  koristiti
  korištenje
  korištenje zemljišta
  običaj
  postupak
  potrošnja
  primjena
  rabiti
  uobičajiti
  uporaba
  uporabiti
  upotreba
  upotrebljavati
  upotrijebiti

  English-Croatian dictionary > use

 • 214 verification procedure

  * * *

  postupak provjere

  English-Croatian dictionary > verification procedure

 • 215 video compression algorithm

  * * *

  postupak sažimanja videosignala
  postupak smanjenja brzine digitalnog videosignala

  English-Croatian dictionary > video compression algorithm

 • 216 video effect

  * * *

  video postupak
  videoefekt

  English-Croatian dictionary > video effect

 • 217 virtual decision value

  * * *

  virtualni prag odlučivanja

  English-Croatian dictionary > virtual decision value

 • 218 waveform encoding technique

  * * *

  kodiranje valnog oblika
  postupak sažimanja digitalnog govornog signala

  English-Croatian dictionary > waveform encoding technique

 • 219 arbitration

  n
  arbitraћa
  arbitration clause arbitraћna klauzula
  arbitration procedure arbitraћni postupak
  binding arbitration obvezujuća arbitraћa

  Englesko-Hrvatski Glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga > arbitration

 • 220 audit

  I.
  n
  revizija
  audit based on records revizija utemeljena na evidenciji
  audit documentation revizorska dokumentacija
  audit office revizijski ured
  audit opinion revizorsko miљljenje
  audit premium premija utvrđena revizijom poslovnih knjiga
  Bilj.: Najčeљće u osiguranju poslodavca za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
  audit report revizorsko izvjeљće
  audit system revizijski sustav
  audit trail praćenje učinka transakcije kroz sve računovodstvene postupke (revizijski postupak)
  audit unit revizijska jedinica
  environmental audit ekoloљka revizija
  Bilj.: Oruđe za upravljanje koje čini sustavna, dokumentirana, periodična i objektivna ocjena organizacije, sustava upravljanja i postupaka koji se odnose na zaљtitu okoliљa radi olakљavanja kontrole upravljanja praksama koje mogu imati utjecaj na okoliљ i ocjene usklađenosti politike druљtva sa zakonskim propisima
  financial control and audit financijska kontrola i revizija
  internal audit unutarnja revizija
  statutory audit zakonom propisana revizija
  II.
  v
  ispitati, provjeriti, revidirati
  audited financial statement revidirano financijsko izvjeљće
  audited statement revidirano izvjeљće

  Englesko-Hrvatski Glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga > audit


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»