Перевод: с английского на литовский

с литовского на английский

pastanga

 • 1 effort

  ['efət]
  1) (hard work; energy: Learning a foreign language requires effort; The effort of climbing the hill made the old man very tired.) pastanga
  2) (a trying hard; a struggle: The government's efforts to improve the economy were unsuccessful; Please make every effort to be punctual.) pastanga
  3) (the result of an attempt: Your drawing was a good effort.) bandymas
  - effortlessly

  English-Lithuanian dictionary > effort

 • 2 exertion

  [-ʃən]
  1) (the act of bringing forcefully into use: the exertion of one's influence.) panaudojimas
  2) ((an) effort: They failed in spite of their exertions.) pastanga

  English-Lithuanian dictionary > exertion

 • 3 stroke

  [strəuk] I noun
  1) (an act of hitting, or the blow given: He felled the tree with one stroke of the axe; the stroke of a whip.) smūgis
  2) (a sudden occurrence of something: a stroke of lightning; an unfortunate stroke of fate; What a stroke of luck to find that money!) trenksmas, smūgis, netikėtas dalykas
  3) (the sound made by a clock striking the hour: She arrived on the stroke of (= punctually at) ten.) dūžis
  4) (a movement or mark made in one direction by a pen, pencil, paintbrush etc: short, even pencil strokes.) potėpis, brūkšnys, brūkštelėjimas
  5) (a single pull of an oar in rowing, or a hit with the bat in playing cricket.) smūgis, smogimas
  6) (a movement of the arms and legs in swimming, or a particular method of swimming: He swam with slow, strong strokes; Can you do breaststroke/backstroke?) mostas, plaukimo stilius
  7) (an effort or action: I haven't done a stroke (of work) all day.) pastanga
  8) (a sudden attack of illness which damages the brain, causing paralysis, loss of feeling in the body etc.) insultas
  II 1. verb
  (to rub (eg a furry animal) gently and repeatedly in one direction, especially as a sign of affection: He stroked the cat / her hair; The dog loves being stroked.) glostyti
  2. noun
  (an act of stroking: He gave the dog a stroke.) glostymas

  English-Lithuanian dictionary > stroke

См. также в других словарях:

 • pastanga — pastangà sf. ppr. pl. (3b), pãstanga (1) NdŽ, pastanga (1) Š, VĮ visų jėgų įtempimas, didelis stengimasis: Mūsų visų pastangos dar labiau sustiprino Tarybų šalį (sov.) A.Vencl. Gyvenimas – sunkaus darbo, didelių pastangų, kovų, ištvermės ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atstanga — atstangà dkt. Pastangà lýgi ãtstangai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • atstaiga — atstaigà sf. (3b) pastanga: Nėr atstaigõs nukalti kirvį, būsokus, t. y. nesteigia J. Nedaug tekaštuo[ja], tik reikia atstaigõs Sd. Nėr atstaigõs perenėms statyti Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atstanga — atstangà sf. (3b) KI534, BŽ454, 532 priešingas veiksmas, priešinimasis, atveika: Pastanga lygi atstangai J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kosėti — 1 kosėti, i ( sti, a, o, sta, ėja), ėjo ( ė) intr. K; MŽ, R 1. Grž su tam tikru balsu spazmiškai iškvėpti orą, ppr. sergant kvėpavimo organų ligomis: Kosiu – kaip tik medžius kapoju (labai smarkiai ir dažnai) Žem. Vienas kosti, kitam kraujas iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paspardymas — sm. (1) NdŽ → paspardyti 1. | refl. prk.: Tas buvo tavo paskutinis pasispardymas (mėginimas, pastanga) Slnt. ◊ su koja paspardymas apie lengvai atliekamą darbą: Daba darbas – su koja paspardymas, kitąsyk – gyslų įtempimas (sunkus) Šlu. spardymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • staiga — 1 staigà sf. (4) KŽ, Brs pastanga, stengimasis, steigimasis: Be staigõs nepadirbsi tą darbą J. Staigõs užpuolimas J. Jis netur staigõs mokytis J.Jabl(Als). Tų paršelių šerti tu staigõs neturi KlvrŽ. Dešimts laivų su neišpasakyta staiga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • staigsmas — staĩgsmas sm. (4) KŽ pastanga, stengimasis …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • stanga — 1 stangà sf. (4) DŽ, stanga (1) Š 1. NdŽ, KŽ, Pp pastanga, stengimasis, uolumas: Ponas Dievas, ant krašto stovėdamas, tiktai juokiąsis, ir gana, iš tos jo stangos Sln. Kiek stangõs turėjome, kol gimė veršis, t. y. traukėme J. Jie dėjo stangą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įstanga — sf. (1) DŽ, įstangà (3a) BŽ585, į̃stanga (1) K 1. pajėgumas, išgalė, išgalėjimas, įstengimas: Neturiu įstangõs namų pastatyti Šv. Daug ką čia reiktų taisyti, bet įstangõs nėra NmŽ. Kad būtų įstangõs, žmogus galėtumi rudenį susiarti laukus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kartotė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: kartõtė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 05 18. Atnaujinta: 2013 12 29. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: filosofijos sąvoka – vienas iš laiko modusų.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»