Перевод: с русского на литовский

с литовского на русский

parblokšti

См. также в других словарях:

 • parblokšti — parblõkšti vksm. Automobi̇̀lis par̃bloškė ė̃jusius per pérėją …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • parblokšti — parblõkšti, parblõškia, par̃bloškė tr. 1. R, K parmesti, parversti, paguldyti: Parblõkšk jįjį ant žemės, t. y. paversk J. Stvėrė į glėbį jį ir par̃bloškė an grindų Gs. | Irgi kanapės, vėjų parblokštos, svyrinėja K.Donel. | prk.: Užejo liga ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apiblokšti — apiblõkšti, apiblõškia, apìbloškė 1. tr. apkulti daužant pėdą į ką nors: Apìbloškiau dvidešimts pėdų Al. Rugius iš lauko parvežę tuoj apìblaškia Jž. 2. refl. atsiginti, apsiginti: Ans nu skolų apsìbloškė Kltn. Nu piktų liežuvių apsibloškė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atblokšti — atblõkšti, atblõškia (àtblaškia), àtbloškė tr. 1. K atmesti, atsviesti: Atblõkšk man čia peiliuką, negaliu pasiekt Rm. ║ atpūsti: Vėjas àtbloškė debesis ant mūsų Sr. ║ atversti, atsiausti: Smarkus vėjo gūsis atbloškė kailiniukų skverną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blokšti — blõkšti, blõškia (blãškia), blõškė 1. tr. R, J staigiu rankos judesiu lakinti nuo savęs, mesti, sviesti, trenkti: Vaikas rūgštaus obuolio nevalgo, blãškia ant žemės Rm. Kad supykęs jį blõškė į žemę, tai net aiktelėjo Gr. Vyras vaiką į šalį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išblokšti — išblõkšti, išblõškia (ìšblaškia), ìšbloškė tr. 1. K išmesti, išsviesti: Ne vietoj padėtas drapanas išbloškė pro duris Kp. 2. sunkiai ištarti: Ligonie kalba atimta, tik kada ne kada dar ìšblaška žodį Kv. 3. iškulti daužant į ką nors:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išversti — išver̃sti, išver̃čia (ìšverčia), ìšvertė 1. tr. D.Pošk, L, Rtr, DŽ parblokšti, paguldyti ant šono: Tik ėdalą gadina tas paršas – užkabinęs snukiu lovį išver̃čia Krs. Ir ėjo Jėzus bažnyčion Dievo, ir išvarė visus perkančius ir parduodančius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nublokšti — nublõkšti, nublõškia, nùbloškė tr. 1. R, K numesti, nusviesti: Nùbloškė kur atgalia ranka autus, dabar nesurandu Kp. Jis skepetą į šalį nùbloškė KII159. Nublõkšk rugius žemyn J. Nelengva buvo lietuvį nublokšti nuo žirgo rš. | refl.: Ugnis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • numesti — numèsti, nùmeta, nùmetė 1. tr. nusviesti tolyn, žemyn: Numetė akmeną lig balai Mlt. Boliukas vieną draugą stūmė į klaną, kitam kepurę numetė per tvorą Žem. Numesim žiedelį in rūdymelių (d.) Tvr. Numetęs ryšulį prie uosio, pats atsisėdau šalia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • numušti — numùšti, nùmuša, nùmušė tr. 1. nudaužti: Su lazda nùmušė nuo šakos obuolį Sb. Numušė bobutė ožiui ragelį NS1352. Tik saugokis, kad automobiliai nosies nenumuštų P.Cvir. Julius atitraukia duris, vikriai numušdamas menką spynelę rš. Ji turi… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»