Перевод: с литовского на все языки

paprašyti

См. также в других словарях:

 • paprašyti — paprašýti vksm. Àš paprašiaũ tėvą, tėvo pinigų̃, bet nèdavė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • paprašyti — 1. tr., intr. H, R, K kreiptis su pageidavimu: Mūsų svečiai paprašė sau vakarienės Blv. Kad dar bepaprašys vandens, tai jau įnešti, pasėmus iš jūros BM375. Valgyt nepaprašysiu, o rūkyt paprašysiu Nmč. Tu gali suskalbėtie, tai tu paprãšai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užprašyti — 1. tr. N, M iš anksto pakviesti: Užprašyt reikia, tai tada ateis [svečiai] Grv. Užprašė užeiti pas mumis pažiūrėt Krm. Ją gi dėdė ažuprãšė kieman Ob. Stirna visų pirma užprašyta buvo (d.) Ps. A zuikys į kūmus užprãšė, ka taip lakstai?! LTR(Vdk) …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuprašyti — 1. tr. nuvadinti, nuvesti: Raštininkas, neilgai galvojęs, sugalvojo būdą, kap vaikus nuo lango toliau nuprašyti LTR(Plv). Kol dar turi bent truputį maisto, nenuprašysi nuo apgraužto medžio niekaip Blv. Ta Birutėlė kad įknimba į knygas, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pamelsti — pamel̃sti, pamel̃džia, pàmeldė 1. tr., intr. paprašyti: Paraginusi svečius, pameldusi kąsti, atgal bėga į kamarą Žem. Aš iš tavęs pameldžiù duonos KI243. Jis tai darė, kelis kartus pàmelstas KII52. Pamelsk, idant tavo prietelius parspėtų už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • papaprašyti — ×papaprašyti (hibr.) intr. keliems paprašyti: Mergos papaprãšo kokio žmogaus, kad jaučius išvarytų Dv. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įkviesti — įkviẽsti, įkviẽčia (į̃kviečia), į̃kvietė tr. 1. K paprašyti, įprašyti, kad įeitų: Į̃kvietė ing vidų J.Jabl. Eik, įkviẽsk svečią vidun, kogi ten kieme tokiam šalty kalbasi?! Š. Neį̃kviečiau į ratus sėsti Ėr. | refl. tr. K: Kad nori su vaikais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • autografas — autogrãfas dkt. Ar galiù paprašýti Jūsų autogrãfo? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • apiprašyti — 1. tr. priet. užleisti nemalonumais tą, kuris ko nedavė prašančiam (pvz., nėščiai moteriai): Tavę kas ar neapiprãšė? Trgn. 2. refl. tr. apeiti prašant: Apsiprašiau kaimynus, ko reiks talkai, o rytą susinešiosu Šts. prašyti; apiprašyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ateiti — ateĩti intr. 1. H einant priartėti: Ateĩna pas mane Lp. Ateit svečias B. Ateisiù katarą dieną Str. Kai aš atėjaũ, jis jau buvo išėjęs BŽ203. Jau ji tenai atė̃jo ne su gerumu Skr. Kiek buvo atė̃ję žmonių į talką? Sml. Ana vakar būt atejus Lz.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkliūti — 1. intr. Š atsikabinti, atsiskirti (sukliuvusiems). 2. intr. atvykti, atkeliauti: Kad buvau kitur, todėlios ir nebeatkliuvau Grž. Kaip tu čia atkliuvaĩ? Aš nemislijau, kad tu atklysi Ps. Ar ans pas jumis liūb neatkliūs? KlvrŽ. Vienkart tave ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»