Перевод: с литовского на английский

с английского на литовский

pakreipti

См. также в других словарях:

 • pakreipti — pakreĩpti, ia (pàkreipia), pàkreipė tr. 1. pasukti, palenkti į šalį; padaryti kreivą: Pakreipk biškį į šalį tvorą, tverdamas nuo tako J. Jis pakreipė galvą ir, paleidęs arklį žingine, įsiklausė P.Cvir. Ir, pakreipęs skriblių savo, jis į Kauną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakreipti — pakrei̇̃pti vksm. Jiẽ ži̇̀rgus pàkreipė į mūsų pùsę, namõ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • paversti — paver̃sti, paver̃čia (pàverčia), pàvertė 1. tr. H, MŽ, K, M, LL112, L, ŠT299, DŽ, NdŽ, KŽ pargriauti, paguldyti, parblokšti iš vertikalios padėties ant šono, ant žemės: Tik paskutinę akimirką sustojau, paverčiau ant šono dviratį, nuplėšiau prie …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • perkreipti — tr., perkreĩpti 1. į šalį pasukti, pakreipti: Jis linksmas, kepurę perkreipęs vaikšto Ėr. Eina kap Kepeiša, perkreipęs kepurę KrvP(Lš). Žiūri paukšteliai, galvas perkreipę rš. Eina perkreĩpęs ūsus Kp. Nors vaikščiotų gūžį perkreipusios (labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kryptelėti — kryptelėti, ėja ( i), ėjo J, NdŽ 1. tr., intr. staiga stipriai pakreipti: Kryptelėjau koją, užtat labai skauda Rk. Jisai mirktelėjo, kryptelėjo galva Vainoraus link V.Krėv. 2. intr. staiga smarkiai pakrypti; pasisukti į šoną: Vežimas kryptelėjo į …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pajungti — pajùngti tr. 1. pakinkyti (į jungą): Reik pajùngti jaučius J. Jautį pajùngti KI80. Šėmi jaučiai pajungti maurojo (d.) Brž. Retai mudu dainuosiv, žagreles taisydamu, jautelius pajungdamu BsO5. Šėmieji jauteliai nepajungiami JV72. Sėdėdamas ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pasukti — pasùkti, pàsuka, o (pàsukė) 1. tr. N, Rtr, Grv priversti pajudėti apie savo ašį: Pasùk raktą, ir atsidarys J. Jie iešmą kelius kartus pasùko NdŽ. Kad nori įsileisti tos sulos, tad tą varpstę reik pasùkti LKT45(Lž). Užsimauk žiedelį, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkreipti — apkreĩpti, ia, àpkreipė tr. 1. KII252 apsukti į kitą pusę: Kitą kraštą apkreĩpk skuduro – sudegs [lyginant] Skr. | prk.: Paprotys paties žmogaus veikimą visai apkreipia Vd. 2. prk. padaryti neteisingą, veidmainingą: Tąjį seka vargas kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apsukti — apsùkti, àpsuka, o (àpsukė Š) Š; L 1. tr. R, MŽ, K padaryti, kad judėtų aplink savo ašį: Apìsukiau dukart [girnas], ir nukrito pumpurė Pb. Jo vėjinis malūnas àpsukamas Mrj. [Daktaras] liepė padaryt tokią apsukamą lovą ir karalaitę paguldė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkreipti — atkreĩpti, ia (àtkreipia J), àtkreipė tr. 1. atsukti, atgręžti į ką: Pailsęs briedis stoja ir šunims baisius ragus atkreipia V.Kudir. Atkreipk savo veidą į spindulėlius rš. Trobos galas atkreiptas į rytus, į šiaurę J.Jabl. Pakinkykit žirgelius …   Dictionary of the Lithuanian Language