Перевод: с литовского на все языки

padorus

См. также в других словарях:

 • padorus — padorùs, padori̇̀ bdv. Padorùs žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • padorus — padorùs, ì adj. (4) 1. H, R, MŽ, K kuris gero elgesio, išauklėtas, tvarkingas, vertas pagarbos: Čia ir padorūs žmonės užeina B.Sruog. Sūnus – geras, padorus mokinys J.Jabl. Padoriojè draugijoje tokiems neturi būt vietos NdŽ. Dukterį paėmė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • padori — padorùs, padori̇̀ bdv. Padorùs žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žmogus — žmogùs sm. (4) KBII106, K, K.Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, žmõgus (2) Snt, Grš, Rdn, Eig; SD118, SD36, KlC31, SC13, R, R254, MŽ339, Sut, N, LL18, BzB342, žmogỹs (4) LzŽ, žmuõ DP459; CI1051, Q294, Lex53, KlG55, KlM58,184, Sut, žmuõj Lz; gen. sing.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aprėdalas — ×ãprėdalas sm. (34b) Skr, Žvr, (1) Trk, aprė̃dalas Š kiekvienas apdangalas, drabužis, apsirengimas: Jos ãprėdalas padorus, t. y. nepliurpuojas J. Neturiu gero ãprėdalo Alk. Menku ãprėdalu atvažiavo jis apsivilkęs Ds. | prk.: Žemė pasipuošė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atsaikus — atsaikus, i adj. LL226 nuosaikus, padorus, kuklus: Vyras juoda barzdele ir antakiais, ramus, atsaikus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atskirti — 1 atskìrti, àtskiria, atskyrė tr. K, Š, Rtr; SD208,211,414, H153, R42, N, LL185 1. DŽ1, Dv atrinkti, atmetant, kas netinkama: Àtskiria gerus grūdus sėklai JnšM. Rugius su kretilais sijos: kas sėklai, kas kiaulioms atskìrs LKT63(Lkž). | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • davadlyvas — ×davadlỹvas, à (l. dowodliwy) adj. (4) J tvarkingas, padorus …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • davadnas — ×davãdnas, à (l. dowodny) adj. (4); R tinkamas, geras, tvarkingas, mandagus, padorus: Tur davãdną priežastį užginti MT228. Davãdną žmogų priimčia gyvent Vv. davadnaĩ adv.: Davadnaĩ apseina Gr. | Ar davadnaĩ (tikrai) tau sakė? Č …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dešimtininkystė — dešimtininkỹstė sf. (2); I buvimas dešimtininkų, seniūno padėjėju: Pirm dešimtininkystės buvo dar padorus žmogus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ežena — eženà sf. (3b) ežio oda: Veršiui ant snapo uždeda ẽženą, kad nežįstų Grg. Jis (ežys) vakare padedąs savo eženą ir lieka žmogus padorus S.Dauk. ^ Piktas kaip ežena! Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language