Перевод: с польского на русский

с русского на польский

opanować

 • 1 opanować

  глаг.
  • господствовать
  • завладевать
  • овладеть
  • одолевать
  • пересиливать
  • порабощать
  * * *
  opanowa|ć
  \opanowaćny сов. 1. со овладеть чем, покорить что; захватить что;

  \opanować miasto захватить город, овладеть городом; \opanować kraj покорить страну; \opanować kosmos покорить (освоить) космос;

  2. со подавить, обуздать, укротить что; справиться с чем;

  \opanować wściekłość подавить ярость; \opanować wzruszenie (zdenerwowanie) овладеть собой, справиться с волнением; \opanować żywioł обуздать (укротить) стихию; \opanować pożar ликвидировать пожар;

  3. kogo овладеть кем, охватить, обуять кого;

  \opanowaćł go strach его охватил страх;

  4. со овладеть чем, освоить что;
  \opanować jakiś język овладеть каким-л. языком; \opanować nową metodę produkcji освоить новый метод производства
  +

  1. zawładnąć 2. poskromić, okiełznać, zapanować 3. ogarnąć, owładnąć 4. osiągnąć sprawność, nauczyć się

  * * *
  opanowany сов.
  1) co овладе́ть чем, покори́ть что; захвати́ть что

  opanować miasto — захвати́ть го́род, овладе́ть го́родом

  opanować kraj — покори́ть страну́

  opanować kosmos — покори́ть (осво́ить) ко́смос

  2) co подави́ть, обузда́ть, укроти́ть что; спра́виться с чем

  opanować wściekłość — подави́ть я́рость

  opanować wzruszenie (zdenerwowanie) — овладе́ть собо́й, спра́виться с волне́нием

  opanować żywioł — обузда́ть (укроти́ть) стихи́ю

  opanować pożar — ликвиди́ровать пожа́р

  3) kogo овладе́ть кем, охвати́ть, обуя́ть кого

  opanował go strach — его́ охвати́л страх

  4) co овладе́ть чем, осво́ить что

  opanować jakiś język — овладе́ть каки́м-л. языко́м

  opanować nową metodę produkcji — осво́ить но́вый ме́тод произво́дства

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > opanować

См. также в других словарях:

 • opanować — dk IV, opanowaćnuję, opanowaćnujesz, opanowaćnuj, opanowaćował, opanowaćowany opanowywać ndk VIIIa, opanowaćowuję, opanowaćowujesz, opanowaćowuj, opanowaćywał, opanowaćywany 1. «zdobyć władzę nad czymś; zawładnąć» Opanować miasto, kraj. 2.… …   Słownik języka polskiego

 • opanować (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. opanowywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • opanowywać się – opanować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} powściągać swoje wzburzenie; zaczynać panować nad sobą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z trudem się opanował. Płakała i nie mogła się opanować. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • opanowywać — → opanować …   Słownik języka polskiego

 • opanowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, opanowywaćowuję, opanowywaćowuje, opanowywaćany {{/stl 8}}– opanować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, opanowywaćnuję, opanowywaćnuje, opanowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przezwyciężyć — dk VIb, przezwyciężyćżę, przezwyciężyćżysz, przezwyciężyćcięż, przezwyciężyćżył, przezwyciężyćżony przezwyciężać ndk I, przezwyciężyćam, przezwyciężyćasz, przezwyciężyćają, przezwyciężyćaj, przezwyciężyćał, przezwyciężyćany «pokonać, zwalczyć,… …   Słownik języka polskiego

 • nieopanowanie — I n I, blm 1. rzecz. od nie opanować Nieopanowanie pamięciowe roli. 2. «brak panowania nad sobą» Cechowało go nieopanowanie i gwałtowność. Moment nieopanowania może doprowadzić do katastrofy. nieopanowanie się rzecz. od nie opanować się. II… …   Słownik języka polskiego

 • opanowanie — n I 1. rzecz. od opanować. 2. «panowanie nad sobą, spokój» Dzięki jego opanowaniu nie doszło do konfliktu. opanowanie się rzecz. od opanować się …   Słownik języka polskiego

 • otamować — dk IV, otamowaćmuję, otamowaćmujesz, otamowaćmuj, otamowaćował, otamowaćowany otamowywać ndk VIIIa, otamowaćowuję, otamowaćowujesz, otamowaćowuj, otamowaćywał, otamowaćywany «odgrodzić coś przez postawienie tamy, postawić tamę przy czymś»… …   Słownik języka polskiego

 • pohamować — dk IV, pohamowaćmuję, pohamowaćmujesz, pohamowaćmuj, pohamowaćował, pohamowaćowany 1. «powściągnąć, powstrzymać, ukrócić, opanować» Pohamować namiętność, radość, wesołość, wściekłość, zdumienie. Pohamować czyjś zapał. 2. «zmniejszyć prędkość;… …   Słownik języka polskiego

 • porwać — dk IX, porwaćrwę, porwaćrwiesz, porwaćrwij, porwaćał, porwaćany porywać ndk I, porwaćam, porwaćasz, porwaćają, porwaćaj, porwaćał, porwaćany 1. «schwyciwszy, schwytawszy zabrać, uwieźć, uprowadzić kogoś, coś siłą, przemocą, wbrew czyjejś woli»… …   Słownik języka polskiego